Protestantse Gemeente Odijk


Kerkdiensten

Na de diensten is er koffie drinken in de consistorie.
Tijdens de diensten is er oppas voor de allerkleinste kinderen (behalve in de zomervakantie).

Overzicht vieringen komende maand

Zondag 27 januari10:00Ds. Kees VisserTelefonische Hulpdienst UtrechtDienst van Schrift en Tafel
Zondag 3 februari10:00Ds. F. OomenNoodhulp Bangladesh
Zondag 10 februari10:00Ds. Kees VisserOpen Doors
Zondag 17 februari10:00Ds. Kees VisserNoodhulp EthiopieJeugddienst

Toelichting bij de collecte van zondag 3 februari

Noodhulp Bangladesh

´╗┐Het water staat de Bengalen aan de lippen. In Nederland weten we dat wonen in een rivierdelta gevaar met zich meebrengt. In Bangladesh leven miljoenen arme gezinnen op rivieroevers zonder dijken die hen tegen vernietigende overstromingen beschermen. Bij cyclonen en wervelstormen spoelen huizen weg en loopt landbouwgrond onder. Kerk in Actie ondersteunt lokale kerken om mensen voor te bereiden op rampen. Schuilplaatsen worden gebouwd, evacuatieplannen per dorp opgesteld, mensen getraind om gewassen te verbouwen die goed tegen storm en zware regens kunnen en directe noodhulp wordt geboden na overstromingen. Help mee om Bengalen veilig te laten wonen!

collectezakZeisterweg 34, 3984 NL ODIJK

Ds. K.F. Visser (tel 030-8780698), email:
Dhr. J. van den Heuvel (scriba), email:

disclaimer | privacyverklaring