Protestantse Gemeente Odijk


Administratie


Ledenadministratie

Heeft u een vraag over het lidmaatschap, stuur een e-mail aan de ledenadministratie ( )

Declaratieformulier

Kosten gemaakt ten dienste van de PG Odijk kunnen gedeclareerd worden door middel van het declaratieformulier

Bankgegevens

Bankrekening PG Odijk: NL34 INGB 0000 4888 70 t.n.v. Prot. Gem. Odijk te Odijk
Bankrekening Diaconie PG Odijk: NL62 INGB 0000 1913 52 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Odijk te Odijk

Zeisterweg 34, 3984 NL ODIJK

Ds. K.F. Visser (tel 06-25076869), email:
Dhr. J. van den Heuvel (scriba), email:

disclaimer | privacyverklaring