Protestantse Gemeente Odijk


Administratie


Ledenadministratie

Heeft u een vraag over het lidmaatschap, stuur een e-mail aan de ledenadministratie ( )

Declaratieformulier

Kosten gemaakt ten dienste van de PG Odijk kunnen gedeclareerd worden door middel van het declaratieformulier

Bankgegevens

Bankrekening PG Odijk: NL34 INGB 0000 4888 70 t.n.v. Prot. Gem. Odijk te Odijk
Bankrekening Diaconie PG Odijk: NL67 RABO 0373748191 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Odijk te Odijk (let op: nieuw rekeningnummer!)

Zeisterweg 34, 3984 NL ODIJK

Ds. B. Boersma, tel. 06-23109574, email:
Mw. R. Beumer (scriba), email:
Webmaster, email:

disclaimer | privacyverklaring