Protestantse Gemeente Odijk


Kerkdiensten

Na de diensten is er koffie drinken in de consistorie.
Tijdens de diensten is er oppas voor de allerkleinste kinderen (behalve in de zomervakantie).

Overzicht vieringen komende maand

Zondag 22 oktober10:00Ds. J. DoolaardIndividuele hulp diaconieHeilig Avondmaal / Jeugdkerk
Zondag 29 oktober10:00Ds. Kees VisserNederlands Bijbelgenootschap
Zondag 5 november10:00Ds. Kees VisserLuthers Theologisch Seminarie Hong Kong
Zondag 12 november10:00Ds. Kees VisserKinderen in asielzoekerscentra

Toelichting bij de collecte van zondag 22 oktober

Individuele hulp diaconie

Door structurele problemen of onvoorziene tegenslagen kan het gebeuren dat het onmogelijk wordt om rond te komen. De diaconie wil dan helpen meedenken om een oplossing te vinden. Er vindt hulpverlening plaats in de vorm van goederen, diensten of geld via leningen of schenkingen. Verder kan de diaconie door haar netwerk de weg wijzen naar instanties van de burgerlijke gemeente.

collectezakZeisterweg 34, 3984 NL ODIJK

Ds. K.F. Visser (tel 030-8780698), email:
Mw. P. Beumer-de Gier (scriba), email:

disclaimer