Protestantse Gemeente Odijk


Kerkdiensten

Overzicht vieringen komende maand

Zondag 17 december10:00Ds. Bertie BoersmaKinderen in de knel in Nederland3e Advent, Doopdienst
Zaterdag 23 december19:00Kinderkerstfeest
Zondag 24 december10:00Ds. E. SchuddebeursKerstchallenge4e Advent
Zondag 24 december22:00Ds. Bertie BoersmaDaklozenopvang Leger des HeilsKerstnachtdienst
Maandag 25 december10:00Ds. Bertie BoersmaKinderen in de knel in OekraineKerst
Zondag 31 december19:30Ds. Bertie BoersmaOudejaarsdienst

Toelichting bij de collecte van zondag 17 december

Kinderen in de knel in Nederland

´╗┐Volgens schattingen leven er in Nederland 30.000 migranten zonder verblijfsvergunning. Velen van hen zijn arbeidsmigranten, anderen zijn na een mislukte asielprocedure in Nederland gebleven, omdat ze niet meer terug kunnen. Mensen zonder papieren in Nederland mogen niet werken en hebben geen recht op sociale voorzieningen. Onder hen zijn ook minderjarigen. Kerk in Actie ondersteunt kerkelijke initiatieven die ongedocumenteerden helpen met advies en scholing, zodat ze nieuwe perspectieven krijgen.

collectezakZeisterweg 34, 3984 NL ODIJK

Ds. B. Boersma, tel. 06-23109574, email:
Mw. R. Beumer (scriba), email:
Webmaster, email:

disclaimer | privacyverklaring