Protestantse Gemeente Odijk


Kerkdiensten

Na de diensten is er koffie drinken in de consistorie.
Tijdens de diensten is er oppas voor de allerkleinste kinderen (behalve in de zomervakantie).

Overzicht vieringen komende maand

Zondag 9 augustus10:00Ds. M. van GiezenVoedselpakketen Oost-Java
Zondag 16 augustus10:00Ds. G. MorsinkHoop, hulp en verzoening in Rwanda
Zondag 23 augustus10:00Dhr. C. BaanIndividuele hulp diaconie

Toelichting bij de collecte van zondag 9 augustus

Voedselpakketen Oost-Java

Ook in Indonesië is de impact van de corona-uitbraak groot. Het toerisme is ingestort, winkels en scholen zijn dicht. De inwoners leven hier van dag tot dag. Geen werk betekent geen inkomen, en geen inkomen betekent geen voedsel. Tegelijk stijgen de prijzen van water en dagelijkse boodschappen enorm, waardoor veel mensen zich dit niet meer kunnen veroorloven. Enkele jaren geleden is er een uitwisseling geweest van leden van onze gemeente en leden van de Protestantse kerkgemeenschap in Malang (GKJW) op het eiland Java. Ook nu is er nog contact tussen gemeenteleden uit Odijk en de kerk in Malang. Als gevolg van de crisis worden daar nu gezinnen ondersteund met voedselpakketen, die bijvoorbeeld producten als rijst en olie bevatten. De inkomsten van de wekelijkse collecte ter plaatse zijn echter minimaal. Graag tonen wij onze verbondenheid met de kerk van Malang door ook in Odijk te collecteren voor voedselpakketten op Java. Naast de collecte heeft de diaconie een bedrag van € 500 toegezegd ter ondersteuning van dit mooie werk van de kerkgemeenschap in Malang.

collectezakZeisterweg 34, 3984 NL ODIJK

Dhr. J. van den Heuvel (scriba), email:
Webmaster, email:

disclaimer | privacyverklaring