Protestantse Gemeente Odijk


Kerkdiensten

Na de diensten is er koffie drinken in de consistorie.
Tijdens de diensten is er oppas voor de allerkleinste kinderen (behalve in de zomervakantie).

Overzicht vieringen komende maand

Zondag 29 november10:00Ds. J.W. LeurgansScholen Oekraine1e advent
Zondag 6 december10:00Ds. J. DoolaardDe Schans2e advent
Zondag 13 december10:00Ds. Bertie BoersmaHospice de Heuvelrug3e advent, Dienst van Schrift en Tafel
Zondag 20 december10:00Ds. G. MorsinkDe Herberg4e advent
Donderdag 24 december22:00Ds. Bertie BoersmaDaklozenopvang Leger des HeilsKerstnachtdienst
Vrijdag 25 december9:00 en 11:30Ds. Bertie BoersmaVluchtelingenkinderen GriekenlandKerst
Zondag 27 december10:00Dhr. C. BaanDovenpastoraat
Donderdag 31 december10:00Ds. Bertie BoersmaContinuiteit eigen gemeenteOudejaarsdienst
Zondag 3 januari10:00Ds. N. Dijkstra-AlgraDe Hezenberg

Toelichting bij de collecte van zondag 29 november

Scholen Oekraine

Veel weeskinderen en kinderen met gedragsproblemen in Oekraïne worden opgevangen in staatsinternaten, die moeite hebben om een echt gezinsvervangend huis te zijn.

Zo ook in het stadje Vynnyky. Het personeel van het staatsinternaat voor basis- en middelbaar onderwijs in Vynnyky had moeite met de minimale voorzieningen voor de kinderen: het eten was ongezond, de medische zorg was slecht, het personeel was onverschillig ten opzichte van de kinderen. Directrice Liliya Svystovych richtte daarom de School of our Dream Vynnyky op om deze kinderen betere kansen te geven.

Deze school zet zich in om het speciaal onderwijs in internaten positief te veranderen. Ze trainen personeelsleden hoe ze een goede, liefdevolle relatie kunnen opbouwen met de kinderen, hun ouders, voogden of verzorgers. Het personeel leert om te gaan met de sociale problemen en gedragsproblemen. Er is een uitwisseling met een school in Polen, die zich hier ook voor inzet. Daarnaast wordt het gebouw opgeknapt tot een veilige, schone en vrolijke leefomgeving voor kinderen.

collectezakZeisterweg 34, 3984 NL ODIJK

Ds. B. Boersma, email:
Dhr. J. van den Heuvel (scriba), email:
Webmaster, email:

disclaimer | privacyverklaring