Protestantse Gemeente Odijk


Contactgegevens

Protestantse Gemeente Odijk
Postadres: Protestantse Gemeente Odijk, postbus 1, 3984 ZG Odijk
Adres: Zeisterweg 34, 3984 NL Odijk
Website: www.pknodijk.nl

Locatie Witte Kerkje en Meenthoek op GoogleMaps

Predikant

Ds. B. Boersma , e-mailadres:


Kerkenraad

Voorzitter: Mw. S. Gardenier, e-mailadres:
Scriba: Mw. R. Beumer, e-mailadres:

College van Kerkrentmeesters
Voorzitter: Dhr. M. Kool
Secretaris: Dhr. P. Zeef, emailadres:
Penningmeester:  Dhr. J. Tigchelaar, e-mailadres:
Dhr. R. Holtman

Bankrekening Kerkrentmeesters: NL34 INGB 0000 4888 70 t.n.v. Prot. Gem. Odijk te Odijk
Kosten gemaakt ten dienste van de PG Odijk kunnen gedeclareerd worden door middel van het declaratieformulier

Diaconie
Voorzitter: Dhr. H. Marquart
Secretaris: Dhr. J. van der Plas, e-mailadres:
Penningmeester: Dhr. J. van Geest

Administratie Diaconie: Mevr. M. van der Horst, e-mailadres:
Bankrekening Diaconie: NL62 INGB 0000 1913 52

Ouderling: Mw. H. Schneider

Coordinator Pastoraat: Mw. M. Hoogendoorn

Jeugdouderling: Dhr. J. van der Velden

Ouderling Oecumene: Mevr. H. Lafeber


Begraafplaats

Beheerder begraafplaats: Dhr. J. van Os, e-mailadres:
Het begraafplaatsreglement en de tarievenlijst zijn als PDF-bestand beschikbaar:

reglementKlik hier voor het begraafplaatsreglement

tariefknop Klik hier voor de tarievenlijst


Beheer en verhuur van Kerk en Meenthoek

Huwelijksdiensten: dhr. en mevr. Molenaar, telefoon 06-300 703 14 / 06-237 906 53. e-mail:

Bijeenkomsten, vergaderingen, concerten ed.: dhr D. Coppoolse, telefoon 06-154 430 64, e-mail:

Uitvaartdiensten: dhr. P. Meijer, telefoon 06-100 794 77, e-mail:
B.g.g. dhr. C. van Rijn, telefoon: 06-292 230 81.

Gemeente-activiteiten, agendabeheer ed.: dhr. B. van Leeuwen, telefoon 06-25 503 201, e-mail:
B.g.g. mevrouw G. van Rijn, telefoon 06-485 642 58.

Klik hier voor meer informatie.


Overige (contact) gegevens

Ledenadministratie: Mevr. G. de Kruif–ten Pierick , e-mailadres:
Kosterijgroep: Mevr. C. Tukker, e-mailadres:
Kerknieuws: Mevr. A. van der Meulen en mevr. A.J. Forma, e-mailadres:
Bloemendienst: Mevr. C.Landzaat
Autodienst: Dhr. Van Vliert
Geluidsverzorging: Dhr. M.van der Meulen
Kinderoppas: Mevr. J. van der Beek
Kindernevendienst: Mevr. M. Campagne
Jeugdkerk: Dhr. J. van der Velden
Webmaster: Dhr. P. Baas, e-mailadres:Zeisterweg 34, 3984 NL ODIJK

Ds. B. Boersma, tel. 06-23109574 | email:
Mw. R. Beumer (scriba), email:
Webmaster, email:

disclaimer | privacyverklaring