Protestantse Gemeente Odijk


Contactgegevens

Protestantse Gemeente Odijk
Postadres: Protestantse Gemeente Odijk, postbus 1, 3984 ZG Odijk
Adres: Zeisterweg 34, 3984 NL Odijk
Website: www.pknodijk.nl

Locatie Witte Kerkje en Meenthoek op GoogleMaps

Predikant

Ds. K.F. Visser (tel 030-8780698), e-mailadres:


Kerkenraad

Voorzitter: Mevr. A. Brouwer
Scriba: Mevr. P. Beumer-de Gier, e-mailadres:

College van Kerkrentmeesters
Voorzitter: Dhr. A. Muis, e-mailadres:
Secretaris: Dhr. P. Zeef, emailadres:
Penningmeester:  Dhr. J. Tigchelaar, e-mailadres:
Dhr. R. Holtman

Bankrekening Kerkrentmeesters: NL34 INGB 0000 4888 70 t.n.v. Prot. Gem. Odijk te Odijk
Kosten gemaakt ten dienste van de PG Odijk kunnen gedeclareerd worden door middel van het declaratieformulier

Diaconie
Voorzitter: Dhr. H. Marquart
Secretaris: Dhr. P. Baas, e-mailadres:
Penningmeester: Dhr. H. van den Heuvel
Dhr. J. van Geest
Dhr. N. Aperloo

Administratie Diaconie: Dhr. C. Flach , e-mailadres:
Bankrekening Diaconie: NL62 INGB 0000 1913 52

Jeugdouderling: Dhr. J. van der Velden

Ouderling Oecumene: Mevr. H. Lafeber


Begraafplaats

Beheerder begraafplaats: Dhr. J. van Os, e-mailadres:
Het begraafplaatsreglement en de tarievenlijst zijn als PDF-bestand beschikbaar:

reglementKlik hier voor het begraafplaatsreglement

tariefknop Klik hier voor de tarievenlijst


Beheer en verhuur van Kerk en Meenthoek

Dhr. J.A.Landzaat (06-42588652)
Bij afwezigheid Mevr. G. van Rijn (06-48564258)
e-mailadres:

Klik hier voor meer informatie.


Overige (contact) gegevens

Ledenadministratie: Mevr. G. de Kruif–ten Pierick , e-mailadres:
Kosterijgroep: Mevr. C.Tukker, e-mailadres:
Kerknieuws: Mevr. G.J. Bokhorst en mevr. A.J. Forma, e-mailadres:
Bloemendienst: Mevr. C.Landzaat
Autodienst: Dhr. Van Vliert
Geluidsverzorging: Dhr. M.van der Meulen
Kinderoppas: Mevr. A. Maseland
Kindernevendienst: Mevr. B. Plancken-Nell
Jeugdkerk: Dhr. J.van der Velden
Webmaster: Dhr. P. Baas, e-mailadres:Zeisterweg 34, 3984 NL ODIJK

Ds. K.F. Visser (tel 030-8780698), email:
Mw. P. Beumer-de Gier (scriba), email:

disclaimer