Protestantse Gemeente Odijk


Contactgegevens

Protestantse Gemeente Odijk
Postadres: Protestantse Gemeente Odijk, postbus 1, 3984 ZG Odijk
Adres: Zeisterweg 34, 3984 NL Odijk
Website: www.pknodijk.nl

Locatie Witte Kerkje en Meenthoek op GoogleMaps

Predikant

Ds. Bertie Boersma , e-mailadres:


Kerkenraad

Voorzitter: Stevien Gardenier, e-mailadres:
Scriba: Rita Beumer, e-mailadres:

College van Kerkrentmeesters
Voorzitter: Maarten Kool
Secretaris: Paul Zeef, emailadres:
Penningmeester:  Jogchum Tigchelaar, e-mailadres:
Ritzo Holtman

Bankrekening Kerkrentmeesters: NL34 INGB 0000 4888 70 t.n.v. Prot. Gem. Odijk te Odijk
Kosten gemaakt ten dienste van de PG Odijk kunnen gedeclareerd worden door middel van het declaratieformulier

Diaconie
Voorzitter: Hans Marquart
Secretaris: Jaap van der Plas, e-mailadres:
Penningmeester: Jan van Geest

Administratie Diaconie: Marijke van der Horst, e-mailadres:
Bankrekening Diaconie: NL62 INGB 0000 1913 52

Ouderling: Harriët Schneider

Jeugdouderling: Joop van der Velden

Ouderling Oecumene: Hanneke Lafeber


Begraafplaats

Beheerder begraafplaats: John van Os, e-mailadres:
Het begraafplaatsreglement en de tarievenlijst zijn als PDF-bestand beschikbaar:

reglementKlik hier voor het begraafplaatsreglement

tariefknop Klik hier voor de tarievenlijst


Beheer en verhuur van Kerk en Meenthoek

Huwelijksdiensten: Cees en Wilma Molenaar, telefoon 06-300 703 14 / 06-237 906 53. e-mail:

Bijeenkomsten, vergaderingen, concerten ed.: Daco Coppoolse, telefoon 06-154 430 64, e-mail:

Uitvaartdiensten: Pieter Meijer, telefoon 06-100 794 77, e-mail:
B.g.g. Co van Rijn, telefoon: 06-292 230 81.

Gemeente-activiteiten, agendabeheer ed.: Bert van Leeuwen, telefoon 06-25 503 201, e-mail:
B.g.g. Gerda van Rijn, telefoon 06-485 642 58.

Klik hier voor meer informatie.


Overige (contact) gegevens

Ledenadministratie: Greet de Kruif–ten Pierick , e-mailadres:
Kosterijgroep: Conny Tukker, e-mailadres:
Kerknieuws: Anneke van der Meulen en Andrea Forma, e-mailadres:
Bloemendienst: Mariëtte Hoogendoorn, e-mailadres:
Autodienst: Willem van de Vliert
Geluidsverzorging: Martin van der Meulen
Kinderoppas: Jojanneke van der Beek
Kindernevendienst: Marja Campagne
Jeugdkerk: Joop van der Velden
Webmaster: Peter Baas, e-mailadres:Zeisterweg 34, 3984 NL ODIJK

Ds. B. Boersma, tel. 06-23109574, email:
Mw. R. Beumer (scriba), email:
Webmaster, email:

disclaimer | privacyverklaring