Protestantse Gemeente Odijk


Veilige Kerk

De afgelopen tijd is er veel aandacht in onze samenleving voor (seksueel) overschrijdend gedrag en onveiligheid, die dat met zich meebrengt. Dit komt overal in onze samenleving voor, dus (helaas) ook in de kerk. In elke gemeente zijn er slachtoffers van geweld, misbruik of onveilige machtssituaties, soms speelt dit in de thuissituatie, maar soms ook in de kerk. Daar willen en mogen we niet voor wegkijken!

Als kerkenraad zijn we volop bezig hoe we een veilige gemeente kunnen zijn en blijven. Belangrijk onderdeel daarvan is een vertrouwenspersoon (of personen, liefst een man en een vrouw), waar een gemeentelid mee kan praten. We vinden het belangrijk om zowel een vertrouwenspersoon uit de eigen gemeente aan te stellen, als daarnaast ook een vertrouwenspersoon, die iets meer op afstand staat. Soms is in gevallen van misbruik een eigen vertrouwenspersoon namelijk toch te dichtbij.

Met het aanstellen van vertrouwenspersonen uit de eigen gemeente zijn we nog bezig. Hierover volgt op een later moment communicatie. De classis Utrecht ondersteunt ons als het gaat om vertrouwenspersonen iets op afstand. We delen hun namen en mailadressen: Ploni Robbers, Elzeline Strijker, Arnoud Looijen en ds. Kees Visser (onze oud-predikant) zijn bereid gevonden als vertrouwenspersoon in de classis op te treden. Schroom niet om hen te benaderen, of u daar behoefte toe voelt!
Zeisterweg 34, 3984 NL ODIJK

Ds. B. Boersma, tel. 06-23109574, email:
Mw. R. Beumer (scriba), email:
Webmaster, email:

disclaimer | privacyverklaring