Protestantse Gemeente Odijk


Kerkdiensten

Na de diensten is er koffie drinken in de consistorie.
Tijdens de diensten is er oppas voor de allerkleinste kinderen (behalve in de zomervakantie).

Overzicht vieringen komende maand

Zondag 22 juli10:00Dhr. C. BaanDe Glind
Zondag 29 juli10:00Ds. G. van 't SlotSumve Hospital Tanzania
Zondag 5 augustus10:00Ds. S. OomenHospice Krommerijnstreek
Zondag 12 augustus10:00Ds. M. van der Velden

Toelichting bij de collecte van zondag 5 augustus

Hospice Krommerijnstreek

Hospice Kromme Rijnstreek in Houten biedt haar gasten tijdens de laatste fase van hun leven een plaats om in alle rust en veiligheid te verblijven en afscheid te kunnen nemen van het leven wanneer dit thuis, in de eigen vertrouwde omgeving, niet meer mogelijk is. De zorg in een hospice wordt ook wel “thuis-verplaatste-zorg” genoemd. Bij Hospice Kromme Rijnstreek staat de gast centraal. Het hospice bestaat intussen 5 jaar en functioneert goed. De bezettingsgraad is hoog. Om het werk te kunnen doen zijn de inzet van vrijwilligers en financiële bijdragen nodig.

collectezakZeisterweg 34, 3984 NL ODIJK

Ds. K.F. Visser (tel 030-8780698), email:
Mw. P. Beumer-de Gier (scriba), email:

disclaimer