Protestantse Gemeente Odijk


Kerkdiensten

Na de diensten is er koffie drinken in de consistorie.
Tijdens de diensten is er oppas voor de allerkleinste kinderen (behalve in de zomervakantie).

Overzicht vieringen komende maand

Zondag 19 augustus10:00Ds. Kees VisserAmnesty International Bunnik
Zondag 26 augustus10:00Ds. Kees VisserVan werk naar school, IndiaHeilig Avondmaal
Woensdag 29 augustus10:00Ds. Kees VisserKerk & Schooldienst
Zondag 2 september10:00Ds. Kees Visser
Zondag 9 september10:00Ds. A. Barnhout
Zondag 16 september10:00Ds. Kees VisserOecumenische Dienst

Toelichting bij de collecte van zondag 26 augustus

Van werk naar school, India

´╗┐Een jaar lang besteden wij op diverse manieren aandacht aan dit doel. In maart schreven we: In de grote textielstad Tirupur, in het zuiden van India, zijn meer dan 10.000 kinderen in de knel geraakt. Zij trokken met hun ouders naar de stad, op zoek naar een beter leven. Het ging anders dan gedacht, vooral de meisjes moeten werken in de textielsector en kunnen niet naar school. Ze lopen het risico slachtoffer te worden van geweld of andere vormen van uitbuiting. Medewerkers van SAVE proberen met de ouders te bereiken dat onderwijs gegeven wordt aan alle kinderen om zo de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken. SAVE is een stevige organisatie met een groot netwerk van vrijwilligers. Veldwerkers sporen werkende kinderen en straatkinderen op. Zij begeleiden hen naar school en bieden zo nodig tijdelijk onderdak en zorgen voor verbetering van de thuissituatie. Het streven is dat per jaar: 500 kinderen in Tirupur meer naar school en niet naar het werk, 125 kinderen overbruggingsonderwijs krijgen, 200 leerkrachten erbij komen die meewerken aan de afschaffing van kinderarbeid, kinderarbeid vrije zones worden opgezet, en buurten waar het niet meer wordt geaccepteerd als een kind niet op school zit.

collectezakZeisterweg 34, 3984 NL ODIJK

Ds. K.F. Visser (tel 030-8780698), email:
Mw. P. Beumer-de Gier (scriba), email:

disclaimer