Protestantse Gemeente Odijk


Verhuur van kerkgebouw en zalen

De kerk kan gehuurd worden voor een huwelijksdienst, een muziekuitvoering, een lezing of een andere activiteit passend bij deze ruimte. Onze kerk heeft, afhankelijk van het gebruik, maximaal 145 zitplaatsen. In combinatie met een huwelijksdienst, bestaat de mogelijkheid zalen in de Meenthoek te huren voor het feliciteren van het bruidspaar. Het Witte Kerkje is een officiele trouwlocatie van de gemeente Bunnik.

De zalen van de Meenthoek kunnen onder bepaalde voorwaarden gehuurd worden voor activiteiten zoals vergaderingen, cursussen, trainingen, informatiebijeenkomsten of condoleances bij een uitvaartdienst of begrafenis. De capaciteit van de zalen varieert, afhankelijk van het gebruik tussen de 10 en 50 zitplaatsen. Sommige zalen kunnen voor een grotere capaciteit gecombineerd worden. Hulpmiddelen zoals beamer, flipover, geluidsinstallatie en internet zijn aanwezig.

Voor inlichtingen over de mogelijkheden en de voorwaarden van het huren van kerk en/of zalen kunt u als volgt contact op nemen:

Voor huwelijksdiensten met de heer en mevrouw Van der Plas, telefoon 030-6570706 / 06-199 806 17.
E-mail:

Voor bijeenkomsten, vergaderingen, concerten ed. met de heer D. Coppoolse, telefoon 06-154 430 64.
E-mail:

Voor uitvaartdiensten met de heer P. Meijer, telefoon 06-100 794 77.
B.g.g. de heer C. van Rijn, telefoon: 06-292 230 81.
E-mail:

Voor gemeente-activiteiten, agenda-afspraken ed. met de heer B. van Leeuwen, telefoon 06-255 032 01.
B.g.g. mevrouw G. van Rijn, telefoon 06-485 642 58.
E-mail:kerkzaal met preekstoel


Klik op de foto's om die groter weer te geven

kerkzaal met orgel consistorieZeisterweg 34, 3984 NL ODIJK

Ds. B. Boersma, tel. 06-23109574, email:
Mw. R. Beumer (scriba), email:
Webmaster, email:

disclaimer | privacyverklaring