Protestantse Gemeente Odijk


Verhuur van kerkgebouw en zalen

De kerk kan gehuurd worden voor een huwelijksdienst, een muziekuitvoering, een lezing of een andere activiteit passend bij deze ruimte. Onze kerk heeft, afhankelijk van het gebruik, maximaal 145 zitplaatsen. In combinatie met een huwelijksdienst, bestaat de mogelijkheid zalen in de Meenthoek te huren voor het feliciteren van het bruidspaar. Het Witte Kerkje is een officiele trouwlocatie van de gemeente Bunnik.

De zalen van de Meenthoek kunnen onder bepaalde voorwaarden gehuurd worden voor activiteiten zoals vergaderingen, cursussen, trainingen, informatiebijeenkomsten of condoleances bij een uitvaartdienst of begrafenis. De capaciteit van de zalen varieert, afhankelijk van het gebruik tussen de 10 en 50 zitplaatsen. Sommige zalen kunnen voor een grotere capaciteit gecombineerd worden. Hulpmiddelen zoals beamer, flipover, geluidsinstallatie en internet zijn aanwezig.

Voor inlichtingen over alle mogelijkheden en de voorwaarden van verhuur kunt u contact opnemen met de heer J.A. Landzaat, telefoon 06 425 886 52.
e-mail:kerkzaal met preekstoel


Klik op de foto's om die groter weer te geven

kerkzaal met orgel consistorieZeisterweg 34, 3984 NL ODIJK

Ds. K.F. Visser (tel 06-25076869), email:
Dhr. J. van den Heuvel (scriba), email:

disclaimer | privacyverklaring