Protestantse Gemeente Odijk


Missie en visie

De Protestanse Gemeente Odijk is een brede kerkelijke gemeenschap, waarin plaats is voor mensen die het geloof op verschillende manieren beleven en die daarmee elkaar aanvullen en verrijken.

Wat ons bindt zijn de verhalen uit de Bijbel, die ons inspireren en ons helpen in ons verlangen om de weg van Jezus Christus te gaan.

Wij maken graag gebruik van de metafoor van de kerk als herberg. De kerk als herberg roept een beeld op van een kerk die staat langs de levensweg van mensen, open en gastvrij is, uitnodigend is.

Een kerk die niet probeert mensen binnen te houden, maar hen van al het nodige voorziet zodat zij hun eigen weg gesterkt, misschien zelfs met blijdschap kunnen vervolgen.

Een kerk die dorpsgenoten en passanten de kans geeft op verhaal te komen, hun verhaal te vertellen en naar dat van anderen luisteren.

Een kerk met ruimte voor beraad om samen in actie te komen.
Zeisterweg 34, 3984 NL ODIJK

Ds. B. Boersma, tel. 06-23109574, email:
Mw. R. Beumer (scriba), email:
Webmaster, email:

disclaimer | privacyverklaring