Protestantse Gemeente Odijk


Predikant ds. Kees Visser

Contactgegevens ds. Visser:

    • Telefoon: 06-25076869 of 0318-412437
    • E-mail:
    • Adres: Wederik 12, 3903 EC VeenendaalSinds 14 november 2010 ben ik als predikant verbonden aan het Witte Kerkje van Odijk. Hiervoor heb ik vier andere kerken mogen dienen: Andel, Oud-Beijerland, Zeewolde en Veenendaal.

Als jonge jongen was ik onder de indruk van de predikant van de Gereformeerde Kerk van Sittard, ds. Th. Rienks. Zijn bevlogen manier van spreken en hartelijke optreden spraken tot mijn verbeelding. Samen met een hechte groep jongeren en het jeugdkoor raakte ik meer en meer geboeid door de bijbelse boodschap. De studie theologie aan de Theologische Hogeschool in Kampen verdiepte mijn belangstelling voor de bijbelse vakken en de communicatie van het evangelie. Ik studeerde af bij dr. Okke Jager (Evangelistiek en Massacommunicatie) en bij prof. dr. Gerben Heitink (Pastoraat).

In toenemende mate ben ik mij in mijn werk gaan bezighouden met de levensvragen van mensen, die vervreemd geraakt zijn van het christelijk geloof. Hoe zou ik het evangelie zo kunnen verwoorden, dat mensen voor wie de klassieke woorden van geloof niet meer toereikend zijn, zich hier opnieuw in zouden willen verdiepen? Bezoeken aan randkerkelijken en gesprekskringen over moderne thema’s maken daarom een belangrijk deel van mijn werk uit. Want waar het Woord is, is een weg.

In de loop van vele jaren ben ik ook onder de indruk geraakt van de trouw van heel veel gemeenteleden, die het kerkelijk leven in stand proberen te houden. De talloze vrijwilligers, zoals hier in Odijk, maken dat het gemeenteleven voortgang vindt en moed geeft voor de toekomst.

Naast mijn werk houd ik van tafeltennis. Eenmaal per week probeer ik een uur met leeftijdgenoten dit spelletje te spelen. Ook houd ik van de poëzie van Ida Gerhardt en maak ik deel uit van de redactie van het tijdschrift Schriftuur, die de belangstelling voor de poëzie van Ida Gerhardt levend wil houden. Lezen, reizen en kamperen maken eveneens deel uit van mijn vrijetijdsbesteding.

Ik ben vanaf 1978 getrouwd met Loes Molenaar, vader van twee (getrouwde) dochters en een (getrouwde) zoon en opa van vijf kleinkinderen.

Ds. Kees VisserZeisterweg 34, 3984 NL ODIJK

Ds. K.F. Visser (tel 06-25076869), email:
Dhr. J. van den Heuvel (scriba), email:
Webmaster, email:

disclaimer | privacyverklaring