Protestantse Gemeente Odijk


Collectemunten

Collectemunten zijn verkrijgbaar in pakketten van 50 euro:

• pakket A (10x 1 euro en 20x 2 euro munten) of
• pakket B ( 20x 0.50, 20x 1 en 10x 2 euro munten).

Om te bestellen maakt u voor de 25e van de maand het totaalbedrag over naar rekeningnummer: NL 97 RABO 0329869701, t.n.v. Collectes PKN Odijk o.v.v. aantal pakketten + pakketsoort( A/B).

De uitgifte van de collectemunten vindt plaats op de 1e zondag van de maand na de dienst in de hal van de Meenthoek.

collectezakZeisterweg 34, 3984 NL ODIJK

Ds. B. Boersma, tel. 06-23109574, email:
Mw. R. Beumer (scriba), email:
Webmaster, email:

disclaimer | privacyverklaring