Protestantse Gemeente Odijk


Wijkteams

De Protestantse Gemeente Odijk heeft, om het pastoraat overzichtelijker te maken, de gemeente in drie wijken verdeeld. Elke wijk heeft een wijkteam dat bestaat uit een coördinator (meestal is dat een pastoraal ouderling) en enkele wijkteamleden. Samen proberen zij er zorg voor te dragen dat de kerk meeleeft met mensen in verschillende omstandigheden. Daarbij kun je onder andere denken aan geboorte, ziekte, of het verwelkomen van nieuw ingekomenen. Ook organiseren de wijkteams activiteiten voor de gemeente of een deel daarvan, en zijn zij actief met de actie Kerkbalans.

Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe wijkteamleden! Heb je belangstelling voor bezoekwerk, óf juist voor het organiseren van inhoudelijke of gezellige activiteiten, of wil je eerst wat meer informatie, dan stellen we het erg prijs als je contact opneemt. De gegevens van onze predikant Kees Visser staan onder aan de website.


Samenstelling wijkteams

Wijk 1
Mw. Elly van Duin-van den Berg, coördinator
Mw. Harriët Schneider-Arendse
Mw. Els Flach-Labee
Dhr. Siem van den Berg
Mw. Ria Rigters

Wijk 2
Mw. Lia Roelofsen, coördinator
Mw. Thea Fokkens
Mw. Ria Veldhuizen-van Dijk
Mw. Tineke Mels-van Kampen
Mw. Ria van Soest
Dhr. Frans Beumer

Wijk 3
Mw. Tineke Kabalt, coördinator
Mw. Ans Beijers-de Boer
Mw. Connie Tukker-NieuwkerkHet kaartje geeft de geografische indeling van de wijken
Zeisterweg 34, 3984 NL ODIJK

Ds. K.F. Visser (tel 030-8780698), email:
Dhr. J. van den Heuvel (scriba), email:

disclaimer | privacyverklaring