Protestantse Gemeente Odijk


Kerkdiensten

Na de diensten is er koffie drinken in de consistorie.
Tijdens de diensten is er oppas voor de allerkleinste kinderen (behalve in de zomervakantie).

Overzicht vieringen komende maand

Zondag 22 juli10:00Dhr. C. BaanDe Glind
Zondag 29 juli10:00Ds. G. van 't SlotSumve Hospital Tanzania
Zondag 5 augustus10:00Ds. S. OomenHospice Krommerijnstreek
Zondag 12 augustus10:00Ds. M. van der Velden

Toelichting bij de collecte van zondag 22 juli

De Glind

Jeugddorp De Glind bij Barneveld heeft gezinsvervangende huizen en daarbij behorende voorzieningen. Het is een project van de Rudolphstichting, een kleine organisatie gebaseerd op een vereniging van 850 kerken die horen bij de PKN. De missie is kinderen in risicovolle omstandigheden een zo normaal mogelijke jeugd te bieden en uitzicht te bieden op een toekomst waarbij zij hun eigen kracht en mogelijkheden kunnen versterken. De zorg richt zich op verblijf, verzorging, opvoeding, vorming, behandeling, onderwijs en werkgelegenheid voor jongeren en jongvolwassenen.

collectezakZeisterweg 34, 3984 NL ODIJK

Ds. K.F. Visser (tel 030-8780698), email:
Mw. P. Beumer-de Gier (scriba), email:

disclaimer