Protestantse Gemeente Odijk


Kerkdiensten

Na de diensten is er koffie drinken in de consistorie.
Tijdens de diensten is er oppas voor de allerkleinste kinderen (behalve in de zomervakantie).

Overzicht vieringen komende maand

Zondag 27 mei10:00Ds. Kees VisserVakantiebureauHeilig Avondmaal
Zondag 3 juni10:00Ds. Kees VisserDagopvang verslaafden Utrecht
Zondag 10 juni10:00Ds. R. OnderstalJeugdkerk
Zondag 17 juni10:00Ds. Kees Visser
Zondag 24 juni10:00Ds. Kees VisserHeilig Avondmaal

Toelichting bij de collecte van zondag 3 juni

Dagopvang verslaafden Utrecht

´╗┐Het Leger des Heils biedt hulp aan mensen zonder huis in de breedste zin van de betekenis. Hulp door vanuit soepbussen eten te verstrekken aan mensen die op straat leven, hulp in de vorm van dag- en nachtopvangvoorzieningen voor dak- en thuislozen, maar ook hulp in de vorm van crisisopvang voor mensen die ineens geen dak meer boven hun hoofd hebben. Wanneer iemand zonder huis zich bij het Leger des Heils meldt met een hulpvraag, wordt deze persoon verder geholpen. Met eigen middelen, of door deze persoon te verwijzen naar een instantie die hem of haar beter van dienst kan zijn.

collectezakZeisterweg 34, 3984 NL ODIJK

Ds. K.F. Visser (tel 030-8780698), email:
Mw. P. Beumer-de Gier (scriba), email:

disclaimer