Protestantse Gemeente Odijk


Witte Kerkje 200 jaar!

Op 18 september 2020 bestaat het Witte Kerkje in zijn huidige vorm 200 jaar. Rond dit jubileum worden tal van activiteiten georganiseerd. Het Witte Kerkje is een van de gezichtsbepalende elementen van Odijk.

De Protestantse Gemeente van Odijk nodigt alle inwoners van het dorp uit om dit bijzondere jubileum mee te vieren!

Overzicht activiteiten

    • Concertreeks
    • Gedenkboek
    • Witte van Odijk (Bier)
    • Schilder- en tekenwedstrijd
    • Stiltewandelingen
    • Receptie
    • Vesper en jubileumdienst
Concertreeks

Het jarige Witte Kerkje biedt de dorpsgemeenschap van Odijk (en Bunnik) een reeks zaterdagmiddag concerten aan. Bezoekers kunnen genieten van de akoestiek en sfeer van het kerkje. Er is een programma ingepland met licht klassiek, inspiratie uit folk, lichte muziek, jazz, kleinkunst (cabaret), en Bach. Instrumentele stukken worden afgewisseld met zang. Entree is vrij, vrijwillige bijdrage voor de musici. Aanvang 15.30, inloop vanaf 15.15 uur.

Voor de data en het programma van de verschillende concerten, zie de > flyer
Gedenkboek

Ter gelegenheid van 200 jaar Witte Kerkje wordt een jubileumboek uitgebracht. Hierin wordt de geschiedenis van het Witte Kerkje, met interessante verhalen, veel ondersteunende foto’s en ander beeld- en archiefmateriaal. In kleur, harde kaft, professionale grafische vormgeving. Kortom: een hoogwaardig boek met fraaie verhalen over kerk, dorpsbewoners, en het dorp; zelfs de duiven van de koster ontbreken niet.

Voor meer informatie én bestelgegevens, zie de speciale website.
Witte van Odijk (Bier)

Kerk en café zijn in veel dorpen naaste buren. In Odijk is dat niet anders. Deelnemers van de cursus ‘bijbel en bier’ zijn aan de slag gegaan met het thema bier, om zo aan het dorp te laten zien dat de kerk nog steeds midden in de samenleving staat. Met behulp van een professionele brouwer wordt een lekker witbiertje gebrouwen met eigen smaak en merk. Het is de bedoeling dat er circa 1.000 liter Odijkse Witte geproduceerd en verkocht gaat worden. De Ongelovige Thomas en de Blonde Johannes krijgen een opvolger.
Schilder- en tekenwedstrijd

De bedoeling is dat liefhebbers uit het dorp een werk maken dat geïnspireerd is op/door het Witte Kerkje. Het hoeft niet per se een werk te zijn waarin het Witte Kerkje centraal staat, maar de samenhang met het Witte Kerkje moet wel helder zijn. Iedereen kan deelnemen, een relatie met het Witte Kerkje is niet nodig. Voor het maken van de werken worden twee workshops van ongeveer 3 uur aangeboden op zaterdag .. mei en 4 juli. Deze worden begeleid door een professional. Meer informatie volgt.
Stiltewandelingen

Er zullen vier stiltewandelingen met de start en/of finish bij het Witte Kerkje georganiseerd worden. De wandelingen zijn gelinkt aan de vier seizoenen.
Receptie

Onder het genot van een hapje en een drankje wordt samen met maatschappelijke organisaties het 200 jarig bestaan van het Witte Kerkje gevierd. Om zo de onderlinge verbondenheid te waarderen en te versterken.

Zaterdag 5 september
Vesper- en jubileumdienst

De vesper wordt gehouden op donderdag 10 september, precies 200 jaar nadat de deuren van de kerk weer opengingen. De viering van de jubileumdienst op zondag 13 september 2020 fungeert in de praktijk ook als een uitgebreide startzondag van het nieuwe kerkelijk seizoen. Het inhoudelijke programma zal in het teken staan van het 200-jarig jubileum van het huidige kerkgebouw. Natuurlijk worden diverse mensen uitgenodigd om deel te nemen aan deze dienst. Gedacht wordt aan oud-predikanten, predikanten/kerkenraad Bunnik en Werkhoven, vertegenwoordiging PKN, oudambtsdragers en oud-kosters/organisten.
Zeisterweg 34, 3984 NL ODIJK

Dhr. J. van den Heuvel (scriba), email:
Webmaster, email:

disclaimer | privacyverklaring