Protestantse Gemeente Odijk


Gedenkboek

Op 10 september 1820 werd de kerk van Odijk na een grote storm en verbouwing opnieuw in gebruik genomen. Over de 200 jaar daarna verschijnt in 2020 een prachtig boek.


Bestel nu alvast dit mooie boek!

Uw voorinschrijving helpt om dit boek te realiseren. Mail naar met als onderwerp ‘Boek 200 jaar Witte Kerkje’. Vervolgens krijgt u een mail terug met het verzoek om het voorinteken-bedrag à € 19,95 (per boek) over te maken naar: NL 34 INGB 0000 4888 70 t.n.v. Protestantse Gemeente te Odijk onder vermelding van: boek(en) 200 jaar Witte Kerkje. Verwachte datum van verschijning is medio september 2020. U krijgt dan bericht per mail waar u uw exemplaar (of exemplaren) in het dorp kunt ophalen.

Voor het eerst is de geschiedenis van het kerkgebouw, de vele dominees en het lief en leed van Odijkse gemeenteleden gebundeld in één kloeke band over die 200 jaar. Een boek boordevol anekdotes, historische feiten uit de archieven en nieuwe verhalen met honderden foto’s en illustraties.

Een must voor iedereen met interesse in het Witte Kerkje en de geschiedenis van het dorp Odijk.

Want wist u dat:

> de koster duiven hield in de toren, die met hun gekoer de dienst verstoorden?
> het Avondmaalszilver geschonken is door een anonieme gever?
> de kerkenraad in de 19e eeuw weigerde het dopen af te schaffen?
> de kerk tot in 1960 vele huizen bezat aan de Meent en Zeisterweg?
> er nog steeds een mysterieuze grafruimte onder de kerk ligt?Een lange reeks Odijkers komt voorbij in het boek: zwoegende arbeiders, kerkenraadsleden, een enkele protestante landbouwer, rijke lieden van buiten het dorp, hervormde en katholieke gemeenteraadsleden, de oprichters van de Beurthonk, medewerkers van de rommelmarkt en het Snuffelhonk. En vijftien Odijkse straatnamen die aan de kerkgeschiedenis raken, krijgen uitleg. Kortom: voor alle Odijkers, ex-Odijkers, gemeenteleden en geïnteresseerden in de streek is dit een prachtig boek. Het wordt nu geschreven door dorpshistoricus Raymond Uppelschoten en Wil van der Plas, gemeentelid en historicus.

Fraaie gebonden uitgave van ca 270 pagina’s in harde kaft, vol kleurenillustraties en foto’s over het oude Odijk en de kerk. Dankzij een bijdrage van de Stichting Vrienden van het Witte Kerkje te Odijk is het mogelijk om dit boek zo schappelijk geprijsd aan te bieden.
Zeisterweg 34, 3984 NL ODIJK

Dhr. J. van den Heuvel (scriba), email:
Webmaster, email:

disclaimer | privacyverklaring