Protestantse Gemeente Odijk


Kerkdiensten

Overzicht vieringen komende maand

Zondag 18 april10:00Ds. Bertie BoersmaOpen Doors
Zondag 25 april10:00Ds. K.J. RodenburgVrolijkheid in asielzoekerscentra
Zondag 2 mei10:00Ds. O. MulderTelefonische hulpdienst Utrecht
Zondag 9 mei10:00Ds. M. KuijperLichtpunten voor Syrische vluchtelingen
Donderdag 13 mei9:30Ds. Bertie BoersmaUganda Child Care FoundationHemelvaart
Zondag 16 mei10:00Dhr. C. BaanKerk als thuisplek voor jongeren
Zondag 23 mei10:00Ds. Bertie BoersmaZending EgyptePinksteren
Zondag 30 mei10:00Ds. M. van GiezenDienst van Schrift en Tafel
Zondag 6 juni10:00Ds. Bertie Boersma
Zondag 13 juni10:00Ds. Bertie Boersma

Toelichting bij de collecte van zondag 18 april

Open Doors

´╗┐Op de bres staan voor vervolgde christenen: dat is wat Open Doors doet. Het is een interkerkelijke stichting, die vervolgde christenen steunt. Het jaarverslag van 2018 is er nog niet, maar dat van 2017 geeft een indrukwekkend beeld van de activiteiten in dat jaar: Open Doors heeft 2,5 miljoen Bijbels en christelijke boeken verspreid, 533.115 mensen werden getraind en 854.363 mensen kregen praktische hulp. Hulp aan vluchtelingen, vooral in het Midden-Oosten en landen in de sub-Sahara, kreeg veel aandacht. Een voedselactie is op touw gezet voor christelijke gezinnen in Noordoost-Nigeria. Ook werden 8.749 christenen bezocht om hen te bemoedigen te midden van vervolging. Zonder giften was dit niet mogelijk. 82% van het binnengekomen geld is direct besteed aan hulp en het overige geld is besteed aan de verwerving van fondsen aan beheer en administratie. Uw gaven worden goed besteed!

collectezakZeisterweg 34, 3984 NL ODIJK

Ds. B. Boersma, email:
Mw. R. Beumer (scriba), email:
Webmaster, email:

disclaimer | privacyverklaring