Protestantse Gemeente Odijk


Kerkdiensten

Overzicht vieringen komende maand

Zondag 2 oktober10:00Ds. D. CoppoolseKerk en Israel
Zondag 9 oktober10:00Ds. O. MulderPioniersplekken: nieuwe vormen van kerk-zijn
Zondag 16 oktober10:00Kerken Syrie
Zondag 23 oktober10:00Ds. M. KuiperDe Herberg
Zondag 30 oktober10:00Ds. G. MorsinkNederlands-Vlaams BijbelgenootschapMaaltijd van de Heer

Toelichting bij de collecte van zondag 2 oktober

Kerk en Israel

Kerk en Israël, onderdeel van de Protestantse Kerk, en Kerk in Actie werken samen vanuit een drievoudige roeping: de onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël, de oecumenische roeping (verbondenheid met Palestijnse christenen) en de diaconale roeping.

Belangrijke aandachtsgebieden hierbij zijn belangstelling wekken voor de joodse wortels van het christendom, de ontmoeting met het jodendom stimuleren en antisemitisme bestrijden. Predikanten worden hierop toegerust.

collectezakZeisterweg 34, 3984 NL ODIJK

Ds. B. Boersma, tel. 06-23109574, email:
Mw. R. Beumer (scriba), email:
Webmaster, email:

disclaimer | privacyverklaring