Protestantse Gemeente Odijk


Zorg dat je d’r bijkomt!

Ds. K.F. Visser
21-08-2016

Lezing(en): Lucas 13: 22-30


Gemeente van Christus,

Voor wie er vorige week was en voor wie er toen nog even niet bij kon zijn…. het ging vorige week over de onrust in onze wereld, de wereld van bomaanslagen, zoals we die deze zomer hebben gezien… ‘We zijn in oorlog’, zei de Franse president, ‘We zijn in oorlog met het terrorisme’ En ik liet een verzuchting horen in mijn preek: De kerken zouden in deze tijd vol moeten stromen, want waar anders zouden mensen hun heil moeten zoeken en kunnen vinden. Hier zou iedereen, die zich christen noemt, bij elkaar moeten komen. Hier kijken we immers uit naar de toekomst waarin God alle machten van het kwaad aan zich zal onderwerpen.

Daar haak ik vanmorgen bij aan: ‘Zorg dat je d’r bijkomt!’ Sterker nog: Jezus zegt hier: Doe alle moeite om naar binnen te gaan!’.

Maar we doen eerst even een stapje achteruit.

De tekst die ik las, werd in vroeger tijden meestal uitgelegd als een oproep om alle moeite te doen om in de hemel te komen. Hoe kon je zo leven, dat je na je dood in de hemel kon komen. ‘Strijd om in te gaan’, zo luidde de vorige vertaling en die zit vast nog in de hoofden van een oudere generatie.
En koos je niet voor een leven met God, dan wachtte je de buitenste duisternis, de hel. Het waren heftige woorden. Om bang van te worden.

Iemand vraagt aan Jezus: ‘Zijn er maar weinig die worden gered?’

Wat is dat voor een vraag? Vraagt iemand of er uiteindelijk veel of weinig mensen in de hemel komen? Wat wil die nou eigenlijk te weten komen? Waar is hij op uit? Vraagt hij naar de hemelse statistieken? Wil hij misschien horen dat het met hem wel goed zit? Zo’n gevoel van: Ik hoor bij dat selecte gezelschap van ware gelovigen. Wil hij de bevestiging krijgen dat hij tot de uitverkorenen behoort? En ach, wat jammer nou van al die anderen…. maar niet heus?

Het moet iemand zijn geweest, die zag dat er heel veel mensen waren die naar Jezus kwamen luisteren, die misschien wel hoopten op een genezingswonder, mensen dus die er zelf beter van wilden worden, die ervan wilden profiteren. Maar dat ze toch niet echte volgelingen werden, aanhangers van de woorden en daden van Jezus. Mensen die toch niet echt in Jezus gingen geloven.
Is hij nou werkelijk bezorgd om het zielenheil van al die toehoorders, of zit er toch iets anders achter? Voelt hij zich boven die grote schare toehoorders verheven? Uit de tekst is dat niet op te maken. Hooguit uit wat Jezus tegen hem zegt: ‘Doe alle moeite om door de smalle deur naar binnen te gaan!’ En Jezus zegt het blijkbaar tegen die vragensteller en tegen alle andere mensen, die er omheen staan.

Het lijkt erop dat Jezus zegt: Vraag je niet af hoe het met de anderen zit, kijk naar jezelf! Jezus wil geen meelopers, maar volgelingen. Mensen die echt bij Hem willen horen, vooral nu Hij de weg naar Jeruzalem inslaat.
Geloven is misschien makkelijk in rustige tijden, maar als het moeilijk wordt, als er druk op ligt, komt het erop aan om vol te houden, erbij te blijven.

Jezus gebruikt het beeld van een deur, een smalle deur. Er is sprake van binnen en buiten en de toegang is beperkt. En de Heer des Huizes, God de Vader, kan de deur openen en sluiten. En wie er geen werk van maakt, loopt het risico voor een dichte deur te komen. Alles wijst op urgentie. Er is geen tijd te verliezen. Je kunt het er niet op aan laten komen. Je zult er moeite voor moeten doen.

Jezus maakt het beeld heel beklemmend. De laatkomers zullen zich beklagen als ze voor die dichte deur staan: ‘Ja maar we zijn toch met U meegetrokken, we hebben nota bene gegeten en gedronken met U. We hebben geluisterd naar wat U te zeggen had…. met andere woorden, waarom is dat niet genoeg? We lieten toch zien dat we bij U wilden horen….?
Of zeggen ze dat juist nu, nu de deur inmiddels dicht is? Ze hoorden wel de woorden van Jezus, maar deden er niks mee. Ze hoorden het aan, maar het ging het ene oor in en het andere oor uit. Ze maakten geen keuze. Ze dachten: Dat komt nog wel. Ze vonden het wel interessant misschien, boeiend spreker die Jezus. Een beetje reuring, maar wat deed je er nou werkelijk mee?
Je zult er nog spijt van krijgen, zegt Jezus. Tandenknarsend zul je nog terug denken aan die tijd dat je als omstander al Mijn goede woorden over je heen liet komen en er toch niet echt in meeging. Uiteindelijk heb je jezelf buitengesloten. Je kijkt wel uit naar dat nieuwe Jeruzalem, dat Koninkrijk van God, maar je hoort er toch niet echt bij….

Want daar ging het Jezus om. Dat nieuwe Jeruzalem, dat Koninkrijk van God….

In vroeger tijden werd dat beeld beperkt, verengt tot de hemel, tot iets van na je dood. Maar het Koninkrijk van God is veel meer dan alleen de hemel. Het is veelomvattender. Het is de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. De missie van Jezus is om het aanzien van de aarde zo te beïnvloeden, zo te vernieuwen, dat er een heel nieuwe samenleving ontstaat, een nieuwe verhouding tussen de mensen en God, een nieuw verbond. Een wereld van recht en vrede. Een nieuwe tijd, waarin schoon schip wordt gemaakt. Een wereld waarin de kleintjes, de verdrukten en verschoppelingen worden opgericht. En waar de machtigen een toontje lager zingen, het niet meer voor het zeggen hebben. Het is Jezus, die voor die missie de hoogste prijs wilde betalen: Zijn leven.

En daarom is het Koninkrijk van God niet alleen toekomstmuziek. Het is nu al aanwezig. Als we zondag aan zondag Zijn leven, Zijn missie centraal stellen, moet dat effect hebben op onze manier van leven hier en nu. Het moet wat doen met ons mensen. We kunnen geen toeschouwers blijven. Het zal ons moeten raken, in beweging brengen. Het zal de aanzet moeten worden voor een voortdurende ommekeer in ons denken en doen.

Dat is de ernst, dat is de urgentie. Geloven is niet vrijblijvend.

Nou, gemeente, daar zitten we dan. ’t Is wat! Tja, leuker kan ik het niet maken en ook niet makkelijker. Kom je net terug van vakantie. Ga je weer eens met je kinderen naar de kerk en dan krijg je dit te horen. Moet dat nou?

Of is het eigenlijk ook wel goed? Even weer de puntjes op de i. Even weer de teugels wat aantrekken? Het gaat niet vanzelf.

Strijd om in te gaan. Doe alle moeite om erbij te blijven, bij te horen.
Ik moet denken aan die olympiërs. De harde les voor Daphne Schippers. Ik gunde haar het verlies niet. Ik had graag gejuicht. Maar het ging toch niet vanzelf. Misschien was er wel iets teveel vertrouwen geweest. Ze was toch al wereldkampioen. Het zou vast wel lukken in Rio. Maar vele eersten zullen de laatsten zijn.

En ik heb te doen met die worstelares… heet dat zo? Jessica Blaska. Na vijfeneenhalve minuut is haar Olympisch debuut voorbij. Jaren voor getraind. Gestreden voor wat ze waard was en dan spat een droom uiteen. Of is er dan de troost dat vele laatsten een keer de eersten zullen zijn?

Doe alle moeite. En als je dat dan hebt gedaan…? Kan het dan toch nog misgaan? In bijbelse perspectief niet. Wie zijn leven probeert te richten naar de bedoelingen van God, mag vertrouwen op Zijn liefde en trouw en barmhartigheid.

In 1 Timoteüs 6 staat het heel helder: Streef naar rechtvaardigheid, vroomheid, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid. Strijd de goede strijd van het geloof en win het eeuwige leven waartoe je geroepen bent.

En ja, soms steekt er een storm in je leven op, kun je God soms voor je gevoel kwijt raken. Levensvragen soms zo groot dat je er God nog bij zou verliezen. Dan kost het moeite om het goede geloof vast te houden. Het gaat niet altijd vanzelf.

Je zult er soms moeite voor moeten doen, als je erbij wilt blijven. Geduldig blijven, wachten op God, bidden als het lukt, je geloof blijven onderhouden. Dat kan moeite kosten. Maar je kunt blijven zoeken en vragen en stamelen en zwijgen. Een lied, een tekst, een gebed, bijbel, kerkgang, een goed gesprek, het kan allemaal helpen om die band niet door te snijden, maar weer aan te trekken, te voelen.

Al kan het waarachtig moeite kosten, zorg dat je d’r bij komt, dat je erbij blijft, voor je eigen bestwil en voor de wereld waarin we wonen.

Ik zeg het maar eenvoudig met de woorden van dat oude liedje van Dorus, Tom Manders: Zorg dat je d’r bijkomt. Hij zong over de Marine. Nou goed, hier gaat het wel over iets anders dan de marine, maar de strekking is helder. Er gaat een dringend beroep van Jezus uit: Blijf in de buurt van dat Koninkrijk! Verlies dat doel niet uit het oog! Blijf in die lichtkring waar woorden van vrede worden gesproken, waar je iets kunt ervaren van de liefde van God. Geef het niet op, houd vol, zet door.

Laat ik het concreet maken. Onze kerk, de PKN, legt tegenwoordig flink wat accent bij missionair kerk-zijn. Hoe kunnen we kerk zijn voor de buurt, dorp of stad? Er worden tal van pioniersplekken in het leven geroepen. Zinnige zaken zijn het.

Maar is het daarnaast misschien toch ook goed om naar elkaar om te kijken. Wie missen we hier al een tijdje of al wat langer. Wie is er in de loop van de tijd minder betrokken geraakt? Kunnen we met hen weer in gesprek komen. We missen je! Je hoort erbij. Laten we elkaars moeite delen. Want inderdaad is geloven in deze tijd niet vanzelfsprekend meer. Vertel is, hoe is het zo gekomen? Was er een storm die alles omver blies in je leven? Wie was er toen om je op te vangen? Werd er naar je omgekeken? of is het allemaal een beetje weggezakt, omdat het gewone leven een zware wissel trekt op je bestaan?

Zou dat een oproep kunnen zijn aan onszelf? Wie kennen we, met wie durven we dat gesprek aan: Ik mis je al een tijdje in de kerk. Waar ligt het aan? Wat zouden we kunnen doen om onze gezamenlijke betrokkenheid te versterken?

Kijk, ik weet ook dat de kerk niet het Koninkrijk van God is, waar Jezus over spreekt. Hooguit is de kerk een opstapje.
En ik weet ook dat het aan de dominee kan liggen en aan de muziek en aan dat ene gemeentelid die ooit een tactloze opmerking maakte… enzovoort…, maar toch.

Want hier leggen we de bijbel open.
Hier zingen we van de liefde van God.
Hier bidden we het gebed dat Jezus ons voordeed.
Hier wordt gesproken over dat Koninkrijk van God,
waar alle scheve verhoudingen worden rechtgetrokken.
De laatsten worden de eersten.
Wie achterblijft, gaat voorop.

Hier is het in elk geval ons gezamenlijke streven
om elkaar mee te nemen op die weg naar dat nieuwe Jeruzalem.

Want deze wereld zal Gods wereld zijn.
Aan Hem is de toekomst, kome wat komt!


Amen.


Overzicht preken

14-07-2019
Simson (2)

07-07-2019
Simson (1)

23-06-2019
Gideon

16-06-2019
Debora
(Pinksteren)


09-06-2019
Vragen om de goede Geest
(Pinksteren)


30-05-2019
Hemelvaart

26-05-2019
De Geest die ons bijstaat

12-05-2019
Waarachtigheid

28-04-2019
Emmausgangers

21-04-2019
Pasen

14-04-2019
Palmpasen

31-03-2019
Thuiskomen

17-03-2019
Liefde
(Oecumenische viering)


10-03-2019
Weerstand bieden

17-02-2019
Ontmoeting met God en met elkaar
(Kinderdienst)


10-02-2019
Roeping Petrus

27-01-2019
Waartoe is Hij gekomen?

13-01-2019
Overgoten met licht

31-12-2018
Oudejaarsdienst

25-12-2018
Kerstmorgen

24-12-2018
'Een zon diep in de nacht'
(Kerstnachtdienst)


16-12-2018
Leven voelen
(Derde advent)


09-12-2018
De dienstbare kerk
(Tweede advent)


02-12-2018
Sprakeloos
(Eerste advent)


25-11-2018
Eeuwigheidszondag

11-11-2018
Dankdag

14-10-2018
'Laat de kinderen tot mij komen'
(Doopviering)


07-10-2018
Trouw

30-09-2018
Voor alle mensen van goede wil

23-09-2018
Omzien naar elkaar
(Gemeentezondag)


02-09-2018
Helder zicht

26-08-2018
Mee-eters

19-08-2018
Genezing doofstomme

08-07-2018
Jona 4

01-07-2018
Jona 2 en 3

24-06-2018
Jona 1

03-06-2018
Mensen boven regels

27-05-2018
Zondag Trinitatis

20-05-2018
Pinksteren

13-05-2018
Wezenzondag

10-05-2018
Hemelvaartsdag

22-04-2018
De goede herder

15-04-2018
Petrus

01-04-2018
Paaspreek
(Pasen)


25-03-2018
Een koning zonder troon
(Palmzondag)


18-03-2018
De graankorrel

11-03-2018
Delen
(Oecumenische dienst Veertigdagentijd)


18-02-2018
Verzoeking in de Woestijn

11-02-2018
Eenzaam, tweezaam

28-01-2018
Van een leer word je nog geen leerling

14-01-2018
Bruiloft in Kana

31-12-2017
Oudejaarsdienst

25-12-2017
Kerstmorgen
(Eerste Kerstdag)


24-12-2017
Kerstnacht
(Kerstnachtdienst)


17-12-2017
Woestijnroos
(Derde advent)


10-12-2017
Jesaja's vredesvisioen
(Tweede advent)


03-12-2017
Voorbereiden op Kerst
(Eerste advent)


26-11-2017
Houdt uw lamp brandende
(Eeuwigheidszondag)


12-11-2017
Kinderen van het licht

05-11-2017
Dankdag

29-10-2017
Een vaste burcht is onze God

08-10-2017
Jaloezie
(Jeugddienst)


01-10-2017
Israëlzondag

24-09-2017
Zorgen moet je doen niet maken

17-09-2017
Vredeszondag
(Oecumenische dienst)


10-09-2017
Zacheüs
(Startzondag)


27-08-2017
De farizeeër en de tollenaar

20-08-2017
Waarom zou ik naar de kerk gaan?

13-08-2017
Denken over danken

02-07-2017
Het verloren muntje

18-06-2017
Rijke man en arme Lazarus

28-05-2017
Ruth 4

21-05-2017
Ruth 3

14-05-2017
Ruth 2

07-05-2017
Ruth 1

16-04-2017
Pasen

09-04-2017
Palmzondag

26-03-2017
Genezing blinde

12-03-2017
Verheerlijking op de berg

05-02-2017
Zout en licht

29-01-2017
Zaligsprekingen

15-01-2017
Oecumene
(Oecumenische dienst)


08-01-2017
Wijzen uit het Oosten

30-12-2016
Oudejaarspreek
(Oudjaarsdienst)


25-12-2016
Kerstmorgen
(Eerste Kerstdag)


24-12-2016
Kerstnacht
(Kerstnachtdienst)


11-12-2016
Derde zondag van Advent
(Derde advent)


27-11-2016
Eerste zondag van Advent
(Eerste advent)


20-11-2016
De namen op de zuil
(Eeuwigheidszondag)


13-11-2016
Johannes de Doper

06-11-2016
Jona
(Jongerendienst)


02-10-2016
Israëlzondag

25-09-2016
Bethel

11-09-2016
Deel je leven
(Startzondag)


04-09-2016
Waar je mee omgaat...

21-08-2016
Zorg dat je d’r bijkomt!

14-08-2016
Psalm 5: een psalm in oorlogstijd

03-07-2016
Zorgeloos leven?

26-06-2016
De esculaap

19-06-2016
Bloeiend leiderschap

12-06-2016
Tussen angst en vertrouwen

29-05-2016
God in de wolken

22-05-2016
Vervolgde Christenen

15-05-2016
De Geest
(Pinksteren)


24-04-2016
Esther 5, 6 en 7

17-04-2016
Esther 3 en 4

10-04-2016
Esther 1 en 2

27-03-2016
Eerst geloven, dan zien!
(Eerste Paasdag)


20-03-2016
Het nieuwe verbond
(Palmzondag)


13-03-2016
Jezus, de Hoeksteen
(Oecumenische dienst)


06-03-2016
Een vader had twee zonden
(Vierde zondag veertigdagentijd)


14-02-2016
De bruggenbouwer
(Eerste zondag veertigdagentijd)


07-02-2016
Mensen vangen

31-01-2016
Optreden van Jezus in Nazareth

10-01-2016
Dochtertje van Jaïrus
(Jongerendienst)


31-12-2015
De onvruchtbare vijgeboom
(Oudjaarsdag)


25-12-2015
Vrede op aarde?
(Eerste Kerstdag)


24-12-2015
De nacht van de hoop
(Kerstnachtdienst)


13-12-2015
Maria en Elisabeth
(Derde advent)


06-12-2015
Heilig Kind
(Tweede advent)


29-11-2015
Wees niet bang!
(Eerste advent)


22-11-2015
Valsheid tegenover oprechtheid
(Eeuwigheidszondag)


08-11-2015
Zondagsrust
(Dankuur voor gewas en arbeid)


01-11-2015
‘Hoe heet je?’
(Doopdienst)


11-10-2015
De rijke jongeman

04-10-2015
Mozes en Jezus
(Israëlzondag)


02-10-2015
En Jezus schreef in ’t zand
(Oecumenische Seniorenviering)


27-09-2015
Psalm 8

20-09-2015
Achab en Nabot
(Vredeszondag)


13-09-2015
De barmhartige Samaritaan
(Startzondag)


23-08-2015
Tien keer onafscheidelijk

16-08-2015
Effata! Ga open!
Zeisterweg 34, 3984 NL ODIJK

Ds. K.F. Visser (tel 06-25076869), email:
Dhr. J. van den Heuvel (scriba), email:
Webmaster, email:

disclaimer | privacyverklaring