Protestantse Gemeente Odijk


Deel je leven

Ds. K.F. Visser
11-09-2016 | Startzondag

Lezing(en): 1 Tessalonicenzen 2: 4-8


Gemeente van Christus,
Wat een prachtige zin daar aan het slot van wat ik las, 1 Tessalonicenzen 2: 8: ‘Vol van liefde waren wij’ – schrijft Paulus mede namens zijn apostolische vrienden Silvanus en Timoteüs – ‘vol van liefde waren wij niet alleen bereid u laten delen in Gods evangelie, maar ook in ons eigen leven. Zo dierbaar was u ons geworden’.

Dat is mooi. Paulus is niet alleen de brenger van het goede nieuws over Jezus. Hij deelt ook zichzelf mee. Geloof en leven gaan hand in hand. Het geestelijke staat niet los van het gewone leven.

Zo lezen we hoe Paulus vaak aan het eind van een brief persoonlijke mededelingen toevoegt.
‘Willen jullie vast voor mij een verblijf reserveren voor als ik in de winter kom’, schrijft hij aan de gemeente in Korinthe.
Aan de Efeziërs laat hij weten dat als ze elkaar weer persoonlijk zien hij zal vertellen hoe het hem persoonlijk vergaat.
En hij schrijft heel bescheiden aan het slot van zijn Kolossenzenbrief: ‘Denk aan mij, nu ik in de gevangenis zit’.
Aandoenlijk vind ik het slot van zijn brief aan Timoteüs: ‘Als jij komt, neem dan mijn jas mee die ik in Troas heb laten liggen, en ook de boeken, vooral die van perkament’.

Paulus is gewoon een mens, een theoloog die heerlijk heilig van zijn boeken houdt. Hij vindt het fijn als er een beetje aandacht voor hem persoonlijk is. Hij laat even in zijn eigen leven kijken. Daarom zegt hij: ‘Ik deel niet alleen het evangelie met jullie, ik wil jullie ook laten delen in mijn eigen leven.
Geloof en leven staan niet los van elkaar; ze zijn op elkaar betrokken. Precies zoals het grote gebod luidt: ‘Heb God lief bovenal en de naaste als jezelf’.

Deel je leven. Dat gaat volgens mij over drie dingen:
Dat kan met spullen,
dat kan met elkaar
en dat kan ook met God.

Spullen delen is echt iets van deze tijd. Onze economie wordt tegenwoordig ook een deeleconomie genoemd. Wie zijn huis openstelt voor anderen, doet aan AirB&B.
Als je je auto ook voor het vervoer van anderen gebruiken wil kun je dat doen via de taxi-app Uber. Al haal je je dan wel de boosheid op de hals van de officiële taxirijders.
En de nieuwste trend: de deelcaravan. Je houdt je caravan niet alleen voor jezelf, maar leent hem tegen betaling uit.

Al deze voorbeelden zijn ongetwijfeld ingegeven door het nobele streven naar duurzaamheid. Je spullen intenser benutten, ook ten dienste van anderen – gedeelde vreugd is dubbele vreugd -, maar toch ook om er zelf een beetje beter van te worden. Het is D en K, duurzaamheid en kapitaal. D en K, zeg maar: de dominee en de koopman.

Al is gedeelde vreugd niet altijd dubbele vreugd; als je caravan na de betaalde uitleen met schade terugkrijgt. Dan is gedeelde vreugd soms een boel smart.

Deel je leven. Het kan met spullen. Maar het gaat vandaag vooral over onszelf samen met anderen.

Met wie deel ik mijn leven? Met mijn vrouw, onze kinderen en schoonkinderen, onze kleinkinderen, de naaste familieleden, vrienden. En bepaalde delen van mijn leven deel ik met bepaalde mensen, collega’s, mensen die ik zoal ontmoet.
Volgens mij deel je nooit met iedereen alles van jezelf. Maar met bepaalde mensen bepaalde dingen.

Ik ben overigens ook gewoon een kind van mijn tijd; ik ben ook graag wat op mezelf in mijn eigen vertrouwde kring.
Daarom ben ik er van onder de indruk als het toch weer lukt vrijwilligers te vinden, die hun leven willen delen met anderen, als het gaat om de kerk, ambtsdragers en andere vrijwilligers, die bereid zijn voor een tijdje met mensen mee te lopen, mee te leven.

Deel je leven. Maar als je nou niemand hebt in je eigen vertrouwde kring? Als je alleen door het leven gaat? Ik geloof dat je niet altijd per se een partner of familie of vrienden nodig hebt om iets van jouw leven met een ander te delen. Als het lukt om iemand af en toe in vertrouwen te nemen en iets van jouw leven met die ander te delen.
Soms voor een tijdje. En dan nog beter als het wederzijds is en als er vertrouwen kan groeien.

Sharing is caring, wordt dat genoemd tegenwoordig met een term uit de marketingwereld. Sharing is caring. Delen is voor elkaar zorgen. Wat je deelt, doe je uit zorg en waarachtig meeleven met een ander.Want het kan helpen om iets van jouw leven te delen met een ander die daar echt naar luisteren wil. Zonder iets per se te hoeven terug te zeggen, gewoon, een luisterend oor, een horend hart, een klankbord.
Wat kan dat opluchten. Je hoeft het even niet alleen te dragen. En nog mooier als die ander daar op terug wil komen na een poosje. Dat het niet vergeefs werd gedeeld, maar een band heeft gesmeed.

Sharing is caring kan ook heel letterlijk. Orgaandonatie is hier en voorbeeld van. ‘Je hebt het in je’ luidt de treffende slogan van de campagne om meer donoren te werven. Je hebt het in je, letterlijk: dat ene orgaan dat je kunt afstaan om het leven van een ander te redden. Of ook figuurlijk. Je hebt het in je, je hebt de moed om hiertoe te besluiten. Voor of na je dood deel je je lichaam voor wie er iets van nodig heeft. Sharing is caring.
Het motto van deze gemeentezondag: Deel je leven, is een uitnodiging om elkaar in de ogen te kijken en met elkaar een weg te gaan waarop ieder mens gezien en recht gedaan kan worden.

Deel je leven is een uitnodiging om steeds weer te zoeken naar een respectvolle dialoog.

En soms is het zelfs hard nodig. Zeggen tegen een ander, die je vertrouwt, waar je mee rondloopt, dat pijnlijke geheim. Dat filmpje dat van jou op internet rondgaat onder je klasgenoten, die haatmails die je krijgt van die pester in de klas, of dat misbruik dat al een tijdje aan de gang is en dat je niet kunt stoppen…. dan is het motto van deze zondag één van de moeilijkste opdrachten, maar ook één van de meest nodige: deel je leven!

Deel je leven.
Dat kan dus met spullen. Dat doen we vooral met elkaar. Maar deel ik mijn leven ook met God, met Jezus? En wat is dat dan? Ik probeer te leven met de bijbel als de bron van wat God te zeggen heeft. Ik zoek naar herkenning en ben vaak onder de indruk van de actualiteit van dat oude boek. Het past vaak wonderlijk in mijn leven, in het leven van ons mensen, binnen en buiten de christelijke gemeente. En een persoonlijke omgang met God, ervaar ik als ik zing of de stilte zoek. Bidden is voor mij ophouden nog langer met mezelf in gesprek te zijn, uitsluitend op mijzelf aangewezen, te denken dat ik alleen uit mezelf besta en dat de mens niet meer heeft dan zichzelf. De stilte zoeken of het gebed is jezelf bij God brengen. Jouw leven, jouw geloof, jouw twijfels en zorgen, jouw leven delen met God, waarvan de bijbel zegt dat Hij hoort…. al is dat lang niet altijd even duidelijk merkbaar.

Delen – deel je leven met God – dat doen we in de kerk als we brood en wijn delen, als we ons geloof delen in gesprek, gebed, luisteren naar de bijbelse verhalen. We maken elkaar deelgenoot van wat wij van God ontvangen.

Deel je leven. Met spullen, met elkaar en met God. Ik wil hierover graag nog twee dingen met u delen. Over leven en geloven.

Een relativering om te beginnen. Een pastorale relativering. Het is volgens mij altijd goed dat we ons realiseren dat wat we met elkaar delen altijd slechts ten dele is. Zoals Paulus het zegt in 1 Korintiërs 13: ‘Ons kennen is niet volkomen. We kennen slechts ten dele. Wij kijken altijd nog in een wazige spiegel’. Niemand heeft de waarheid of de wijsheid in pacht. Van groot belang om ons te realiseren dat niemand de laatste waarheid spreekt en zo de ander kan platslaan, met overtuigingen, visies, kennis of eigen geloofsmanieren en inzichten. Wij kennen slechts ten dele. Wie zich daarvan bewust is, is eerder bereid echt te luisteren naar die ander, hoezeer die ook van jou verschilt. Boeiend juist om in te zien dat die ander net als jij zoekt naar waarheid, wijsheid, liefde, aandacht. Want kennis is dan wel macht, maar kennis delen geeft kracht.

En tenslotte geloof ik dat we met elkaar het evangelie mogen delen. Ook in dit seizoen weer op tal van manieren. Het boekje dat bij Kerknieuws zat, geeft een overzicht van de gespreksgroepen in dit nieuwe seizoen.

Het zijn kansen om de bijbelse boodschap met elkaar te delen en vooral te zien hoezeer het Jezus is geweest, die zichzelf in woorden en daden met ons heeft willen delen uit Naam van Zijn Vader, zonder reserve, geheel en al. Daarom wordt Hij Immanuël genoemd, God-met-ons. En wij, wij delen Zijn liefde en het raakt niet op.
Wij delen, zodat het evangelie onder ons vermenigvuldigd wordt.

Amen.

Overzicht preken

14-07-2019
Simson (2)

07-07-2019
Simson (1)

23-06-2019
Gideon

16-06-2019
Debora
(Pinksteren)


09-06-2019
Vragen om de goede Geest
(Pinksteren)


30-05-2019
Hemelvaart

26-05-2019
De Geest die ons bijstaat

12-05-2019
Waarachtigheid

28-04-2019
Emmausgangers

21-04-2019
Pasen

14-04-2019
Palmpasen

31-03-2019
Thuiskomen

17-03-2019
Liefde
(Oecumenische viering)


10-03-2019
Weerstand bieden

17-02-2019
Ontmoeting met God en met elkaar
(Kinderdienst)


10-02-2019
Roeping Petrus

27-01-2019
Waartoe is Hij gekomen?

13-01-2019
Overgoten met licht

31-12-2018
Oudejaarsdienst

25-12-2018
Kerstmorgen

24-12-2018
'Een zon diep in de nacht'
(Kerstnachtdienst)


16-12-2018
Leven voelen
(Derde advent)


09-12-2018
De dienstbare kerk
(Tweede advent)


02-12-2018
Sprakeloos
(Eerste advent)


25-11-2018
Eeuwigheidszondag

11-11-2018
Dankdag

14-10-2018
'Laat de kinderen tot mij komen'
(Doopviering)


07-10-2018
Trouw

30-09-2018
Voor alle mensen van goede wil

23-09-2018
Omzien naar elkaar
(Gemeentezondag)


02-09-2018
Helder zicht

26-08-2018
Mee-eters

19-08-2018
Genezing doofstomme

08-07-2018
Jona 4

01-07-2018
Jona 2 en 3

24-06-2018
Jona 1

03-06-2018
Mensen boven regels

27-05-2018
Zondag Trinitatis

20-05-2018
Pinksteren

13-05-2018
Wezenzondag

10-05-2018
Hemelvaartsdag

22-04-2018
De goede herder

15-04-2018
Petrus

01-04-2018
Paaspreek
(Pasen)


25-03-2018
Een koning zonder troon
(Palmzondag)


18-03-2018
De graankorrel

11-03-2018
Delen
(Oecumenische dienst Veertigdagentijd)


18-02-2018
Verzoeking in de Woestijn

11-02-2018
Eenzaam, tweezaam

28-01-2018
Van een leer word je nog geen leerling

14-01-2018
Bruiloft in Kana

31-12-2017
Oudejaarsdienst

25-12-2017
Kerstmorgen
(Eerste Kerstdag)


24-12-2017
Kerstnacht
(Kerstnachtdienst)


17-12-2017
Woestijnroos
(Derde advent)


10-12-2017
Jesaja's vredesvisioen
(Tweede advent)


03-12-2017
Voorbereiden op Kerst
(Eerste advent)


26-11-2017
Houdt uw lamp brandende
(Eeuwigheidszondag)


12-11-2017
Kinderen van het licht

05-11-2017
Dankdag

29-10-2017
Een vaste burcht is onze God

08-10-2017
Jaloezie
(Jeugddienst)


01-10-2017
Israëlzondag

24-09-2017
Zorgen moet je doen niet maken

17-09-2017
Vredeszondag
(Oecumenische dienst)


10-09-2017
Zacheüs
(Startzondag)


27-08-2017
De farizeeër en de tollenaar

20-08-2017
Waarom zou ik naar de kerk gaan?

13-08-2017
Denken over danken

02-07-2017
Het verloren muntje

18-06-2017
Rijke man en arme Lazarus

28-05-2017
Ruth 4

21-05-2017
Ruth 3

14-05-2017
Ruth 2

07-05-2017
Ruth 1

16-04-2017
Pasen

09-04-2017
Palmzondag

26-03-2017
Genezing blinde

12-03-2017
Verheerlijking op de berg

05-02-2017
Zout en licht

29-01-2017
Zaligsprekingen

15-01-2017
Oecumene
(Oecumenische dienst)


08-01-2017
Wijzen uit het Oosten

30-12-2016
Oudejaarspreek
(Oudjaarsdienst)


25-12-2016
Kerstmorgen
(Eerste Kerstdag)


24-12-2016
Kerstnacht
(Kerstnachtdienst)


11-12-2016
Derde zondag van Advent
(Derde advent)


27-11-2016
Eerste zondag van Advent
(Eerste advent)


20-11-2016
De namen op de zuil
(Eeuwigheidszondag)


13-11-2016
Johannes de Doper

06-11-2016
Jona
(Jongerendienst)


02-10-2016
Israëlzondag

25-09-2016
Bethel

11-09-2016
Deel je leven
(Startzondag)


04-09-2016
Waar je mee omgaat...

21-08-2016
Zorg dat je d’r bijkomt!

14-08-2016
Psalm 5: een psalm in oorlogstijd

03-07-2016
Zorgeloos leven?

26-06-2016
De esculaap

19-06-2016
Bloeiend leiderschap

12-06-2016
Tussen angst en vertrouwen

29-05-2016
God in de wolken

22-05-2016
Vervolgde Christenen

15-05-2016
De Geest
(Pinksteren)


24-04-2016
Esther 5, 6 en 7

17-04-2016
Esther 3 en 4

10-04-2016
Esther 1 en 2

27-03-2016
Eerst geloven, dan zien!
(Eerste Paasdag)


20-03-2016
Het nieuwe verbond
(Palmzondag)


13-03-2016
Jezus, de Hoeksteen
(Oecumenische dienst)


06-03-2016
Een vader had twee zonden
(Vierde zondag veertigdagentijd)


14-02-2016
De bruggenbouwer
(Eerste zondag veertigdagentijd)


07-02-2016
Mensen vangen

31-01-2016
Optreden van Jezus in Nazareth

10-01-2016
Dochtertje van Jaïrus
(Jongerendienst)


31-12-2015
De onvruchtbare vijgeboom
(Oudjaarsdag)


25-12-2015
Vrede op aarde?
(Eerste Kerstdag)


24-12-2015
De nacht van de hoop
(Kerstnachtdienst)


13-12-2015
Maria en Elisabeth
(Derde advent)


06-12-2015
Heilig Kind
(Tweede advent)


29-11-2015
Wees niet bang!
(Eerste advent)


22-11-2015
Valsheid tegenover oprechtheid
(Eeuwigheidszondag)


08-11-2015
Zondagsrust
(Dankuur voor gewas en arbeid)


01-11-2015
‘Hoe heet je?’
(Doopdienst)


11-10-2015
De rijke jongeman

04-10-2015
Mozes en Jezus
(Israëlzondag)


02-10-2015
En Jezus schreef in ’t zand
(Oecumenische Seniorenviering)


27-09-2015
Psalm 8

20-09-2015
Achab en Nabot
(Vredeszondag)


13-09-2015
De barmhartige Samaritaan
(Startzondag)


23-08-2015
Tien keer onafscheidelijk

16-08-2015
Effata! Ga open!
Zeisterweg 34, 3984 NL ODIJK

Ds. K.F. Visser (tel 06-25076869), email:
Dhr. J. van den Heuvel (scriba), email:
Webmaster, email:

disclaimer | privacyverklaring