Protestantse Gemeente Odijk


Pasen

Ds. K.F. Visser
21-04-2019

Lezing(en): Lucas 24: 1-12


Gemeente van Christus,

Die vraag raakt me. De vraag van die twee mannen aan de vrouwen, die in het eerste licht van de nieuwe dag naar het graf gingen: ‘Waarom zoeken jullie, degene die jullie levend hebben gekend, hier bij de doden? Ze zeggen met andere woorden: Je bent aan het verkeerde adres. Je vindt geen levende onder de doden.

Die vraag raakt me: Waarom? Waarom kom je hier?
Gemeente, ik zoek vandaag in het licht van Pasen naar houvast en hoop, naar tekenen van een nieuw begin, en dat tegen een donkere achtergrond.
Zo vaak is het nieuws zorgelijk, weinig hoopvol, maakt ’t angstig of bezorgd of onrustig.
Behandeling van een ziekte, wat dat met een mens doet en met de mantelzorgers.
Wat ik zoek? Genezing voor wie zo ziek is. Ik zoek een weg om te gaan, een weg door de chaos heen, de onzekerheid. Een weg door moeilijke tijden heen. Wanneer kom je weer aan leven toe? Wordt het leven lichter in het licht van Pasen?

Waarom kom je hier? Wat zoek je? Wat, als we letten op de wereld van vandaag?
Een wereld op drift. Vanochtend de berichten over bloedige aanslagen in Sri Lanka op christelijke kerken.
Een wereld op drift. Het klimaat van slag, strijdende partijen her en der.
En het zijn altijd weer de armsten die het hardst getroffen worden.

Is er licht, wordt de toekomst van zoveel landen en volken lichter?
Werpt Pasen een nieuw licht op de toestand in de wereld?

Gemeente, dit zijn natuurlijk hele grote vragen. En laten we oppassen om niet al te grote woorden te gebruiken. Na vandaag is er vast niet ineens opheldering of een nieuw begin.
Laten we ons vanmorgen niet overschreeuwen, alsof met Pasen alles zomaar goed komt.

Pasen wil zeggen: verzoening, redding. Christus sterft om ons te bevrijden van schuld en dood. ‘Zie, het lam Gods dat de zonden der wereld wegneemt’, maar laten we ook nuchter blijven: met Pasen is dat niet direct voor mekaar, hoe graag we dat ook willen.
Wat zoek wij hier? Misschien voor even iets van een beetje licht van Pasen?

Maar, gemeente, wat ik nou zo troostend vind, gemeente, is dat ook in het evangelie behoorlijk veel verborgen blijft. Niet alles is ook in het evangelie meteen van meet af aan opgehelderd, klaar. Dat valt me op. Nu ik dit evangelie lees op zoek naar het licht van Pasen, valt me op dat er veel verborgen blijft. De opstanding zelf wordt niet beschreven;
er zijn geen ooggetuigen.
Als de vrouwen bij het graf komen, is alles al geschied. Het echte geheim blijft bewaard.
De hoop waar we naar verlangen, dient zich niet meteen aan.
‘Hij is er niet’, dat is het enige wat de vrouwen zien en zeggen en wat ze te horen krijgen. Ze zien Hem niet. En ze zijn van streek. Ja, ze krijgen ook te horen dat Hij is opgewekt, maar daar valt niks van te zien!
En Petrus ziet alleen nog wat linnen doeken liggen, maar hoe de Opstanding zich voltrokken heeft, wordt niet duidelijk. Er blijft veel verborgen. Waar blijft het licht van Pasen?
Gemeente, dat realisme vind ik helpend en troostend. Het besef van ‘niet weten’,
van vastlopen in de werkelijkheid; er is nog even geen uitzicht of doorbraak.
Eerst is er dat zoeken.

Wat komen jullie hier doen? Waarom hier? Degene die je levend hebt gekend, die zul je hier bij de doden niet vinden! ‘Hij is hier niet’, zeggen de twee mannen bij het graf.’Ja, Hij is opgewekt’, maar wat dan, hoe dan, waar dan? Die mannen zeggen waar de vrouwen al bang voor waren. Hij is er niet. Hoe moet het nou verder? Is er wel een verder?

Gemeente, het Paasbericht is lang zo juichend niet als onze Paasliederen suggereren. Het is niet meteen ‘halleluja’ in het evangelie. Het Paasbericht is eerder schuchter en ingehouden.

Eerst horen we wat er niet is. Hij is niet bij de doden. En dan moeten de vrouwen op zoek gaan, ze moeten gaan graven in hun herinnering. ‘Herinnert U wat Hij gezegd heeft! Dat Hij moest lijden en sterven om langs die weg op te staan’.
Ze moeten het doen met wat er ooit was gezegd, niet met wat zich direct aandient.
Een mens moet het blijkbaar hebben van horen zeggen. En toen je het ooit hoorde, kon je d’r niks mee nog. Petrus stopte zijn vingers in zijn oren: Ik wil het niet horen, had hij gezegd.
Dat van lijden en sterven, ik wil er niet aan! Hoezo lijden en dood?

Het Paasbericht heeft in het evangelie niet meteen iets triomfantelijks. Er hangt twijfel om heen, vraagtekens zijn er.

Maar, gemeente, dat vind ik nou juist zo sterk, zo eerlijk, zo reëel, zo nuchter.
Het moet blijkbaar nog steeds Pasen worden, als u begrijpt wat ik bedoel.
Echte opstanding, opwekking in de zin dat deze wereld Koninkrijk van God wordt,
daarheen zijn we nog steeds op weg. Dat er nog steeds talloze mensen lijden en sterven
om ziekte of noodlot of oorlog, dat wordt immers na Lucas 24 niet meteen verleden tijd.

Wij moeten het altijd nog hebben van die herinnering. Van wat er ooit is beloofd.
En het bij die belofte zien uit te houden. Ja, eenmaal zullen alle tranen van de ogen
worden gewist… eenmaal zullen alle dingen nieuw worden… maar ik hoef maar om me heen te kijken om te weten dat wij daar nog altijd niet bij zijn aangekomen.

Ik houd van het realisme van het evangelie. Eerst is er dat zoeken. Het is niet meteen halleluja. En dan is er die herinnering, die belofte van ooit. En daarna is er dat de vrouwen de anderen gaan opzoeken. Dat lees ik in het evangelie.

Als de vrouwen bij het graf weggaan, hun hoofd en hart vol van verdriet en nog onopgehelderde herinneringen… dan zoeken ze hun vrienden op en anderen en vertellen wat ze hebben beleefd en gezien en gehoord… en wat ze zich herinnerden….
Dus- als ik het goed zie – ligt in de gemeenschap van mensen, die Jezus volgen, het geheim van Pasen.
In de gemeente… daar kun je steun vinden en troost en volharding en goede moed.
Daar kun je terecht met je vragen en twijfels. Daar kun je delen wat jou bezighoudt,
aan hoop en aan zorg. Daar wordt steeds weer je herinnering opgefrist aan die beloften van God. Daar leer je zingen van grote dingen, die nog staan te gebeuren, van geloof, hoop en liefde en daarmee kunnen wij elkaar vinden en bemoedigen. Ook al is dat niet altijd even makkelijk, mensenwerk. In het evangelie horen we dat er stemmen opgaan die de berichten van de vrouwen in twijfel trekken: kletspraat, wordt gezegd.
Maar toch, is dit de beweging die ik zie. Die vrouwen zoeken hun steun in de gemeenschap, in de gemeente.

Weet u, het is de apostel Paulus geweest die dat zo krachtig onder woorden heeft gebracht.
Hij noemt op verschillende plaatsen in zijn brieven de gemeente het opgestane lichaam van Christus. Sinds Pasen wordt de kerk het lichaam van Christus genoemd, de Opgestane Heer.
Die kring van mensen die het evangelie van Jezus willen blijven horen, willen proberen te volgen, met vallen en opstaan, die kring, die gemeente, is het lichaam van Christus op aarde.
Dus als het goed is, kunnen mensen in de gemeenschap steun vinden om het donker in hun leven te doorstaan. Of dat altijd goed gaat? Of wij ons altijd van die roeping bewust zijn? Lichaam van Christus? Dragen wij de opstanding met ons mee? Lichtdragers in de nacht, voor onszelf en voor elkaar?

Laten we maar niet al te grote woorden gebruiken. Het is een belofte, een ideaal en we zijn op weg naar de vervulling ervan. We doen ons best. Het blijft mensenwerk. Maar toch, iets van die roeping mag ons vandaag al prikkelen, stimuleren.

Waarom zoeken jullie de levende onder de doden? Zoek je leven, ook al zie je narigheid alom? Zoek je hoop bij alle zorg? Hier is Christus, de Levende Heer!
En leef in het licht van Pasen!

Amen.

Overzicht preken

14-07-2019
Simson (2)

07-07-2019
Simson (1)

23-06-2019
Gideon

16-06-2019
Debora
(Pinksteren)


09-06-2019
Vragen om de goede Geest
(Pinksteren)


30-05-2019
Hemelvaart

26-05-2019
De Geest die ons bijstaat

12-05-2019
Waarachtigheid

28-04-2019
Emmausgangers

21-04-2019
Pasen

14-04-2019
Palmpasen

31-03-2019
Thuiskomen

17-03-2019
Liefde
(Oecumenische viering)


10-03-2019
Weerstand bieden

17-02-2019
Ontmoeting met God en met elkaar
(Kinderdienst)


10-02-2019
Roeping Petrus

27-01-2019
Waartoe is Hij gekomen?

13-01-2019
Overgoten met licht

31-12-2018
Oudejaarsdienst

25-12-2018
Kerstmorgen

24-12-2018
'Een zon diep in de nacht'
(Kerstnachtdienst)


16-12-2018
Leven voelen
(Derde advent)


09-12-2018
De dienstbare kerk
(Tweede advent)


02-12-2018
Sprakeloos
(Eerste advent)


25-11-2018
Eeuwigheidszondag

11-11-2018
Dankdag

14-10-2018
'Laat de kinderen tot mij komen'
(Doopviering)


07-10-2018
Trouw

30-09-2018
Voor alle mensen van goede wil

23-09-2018
Omzien naar elkaar
(Gemeentezondag)


02-09-2018
Helder zicht

26-08-2018
Mee-eters

19-08-2018
Genezing doofstomme

08-07-2018
Jona 4

01-07-2018
Jona 2 en 3

24-06-2018
Jona 1

03-06-2018
Mensen boven regels

27-05-2018
Zondag Trinitatis

20-05-2018
Pinksteren

13-05-2018
Wezenzondag

10-05-2018
Hemelvaartsdag

22-04-2018
De goede herder

15-04-2018
Petrus

01-04-2018
Paaspreek
(Pasen)


25-03-2018
Een koning zonder troon
(Palmzondag)


18-03-2018
De graankorrel

11-03-2018
Delen
(Oecumenische dienst Veertigdagentijd)


18-02-2018
Verzoeking in de Woestijn

11-02-2018
Eenzaam, tweezaam

28-01-2018
Van een leer word je nog geen leerling

14-01-2018
Bruiloft in Kana

31-12-2017
Oudejaarsdienst

25-12-2017
Kerstmorgen
(Eerste Kerstdag)


24-12-2017
Kerstnacht
(Kerstnachtdienst)


17-12-2017
Woestijnroos
(Derde advent)


10-12-2017
Jesaja's vredesvisioen
(Tweede advent)


03-12-2017
Voorbereiden op Kerst
(Eerste advent)


26-11-2017
Houdt uw lamp brandende
(Eeuwigheidszondag)


12-11-2017
Kinderen van het licht

05-11-2017
Dankdag

29-10-2017
Een vaste burcht is onze God

08-10-2017
Jaloezie
(Jeugddienst)


01-10-2017
Israëlzondag

24-09-2017
Zorgen moet je doen niet maken

17-09-2017
Vredeszondag
(Oecumenische dienst)


10-09-2017
Zacheüs
(Startzondag)


27-08-2017
De farizeeër en de tollenaar

20-08-2017
Waarom zou ik naar de kerk gaan?

13-08-2017
Denken over danken

02-07-2017
Het verloren muntje

18-06-2017
Rijke man en arme Lazarus

28-05-2017
Ruth 4

21-05-2017
Ruth 3

14-05-2017
Ruth 2

07-05-2017
Ruth 1

16-04-2017
Pasen

09-04-2017
Palmzondag

26-03-2017
Genezing blinde

12-03-2017
Verheerlijking op de berg

05-02-2017
Zout en licht

29-01-2017
Zaligsprekingen

15-01-2017
Oecumene
(Oecumenische dienst)


08-01-2017
Wijzen uit het Oosten

30-12-2016
Oudejaarspreek
(Oudjaarsdienst)


25-12-2016
Kerstmorgen
(Eerste Kerstdag)


24-12-2016
Kerstnacht
(Kerstnachtdienst)


11-12-2016
Derde zondag van Advent
(Derde advent)


27-11-2016
Eerste zondag van Advent
(Eerste advent)


20-11-2016
De namen op de zuil
(Eeuwigheidszondag)


13-11-2016
Johannes de Doper

06-11-2016
Jona
(Jongerendienst)


02-10-2016
Israëlzondag

25-09-2016
Bethel

11-09-2016
Deel je leven
(Startzondag)


04-09-2016
Waar je mee omgaat...

21-08-2016
Zorg dat je d’r bijkomt!

14-08-2016
Psalm 5: een psalm in oorlogstijd

03-07-2016
Zorgeloos leven?

26-06-2016
De esculaap

19-06-2016
Bloeiend leiderschap

12-06-2016
Tussen angst en vertrouwen

29-05-2016
God in de wolken

22-05-2016
Vervolgde Christenen

15-05-2016
De Geest
(Pinksteren)


24-04-2016
Esther 5, 6 en 7

17-04-2016
Esther 3 en 4

10-04-2016
Esther 1 en 2

27-03-2016
Eerst geloven, dan zien!
(Eerste Paasdag)


20-03-2016
Het nieuwe verbond
(Palmzondag)


13-03-2016
Jezus, de Hoeksteen
(Oecumenische dienst)


06-03-2016
Een vader had twee zonden
(Vierde zondag veertigdagentijd)


14-02-2016
De bruggenbouwer
(Eerste zondag veertigdagentijd)


07-02-2016
Mensen vangen

31-01-2016
Optreden van Jezus in Nazareth

10-01-2016
Dochtertje van Jaïrus
(Jongerendienst)


31-12-2015
De onvruchtbare vijgeboom
(Oudjaarsdag)


25-12-2015
Vrede op aarde?
(Eerste Kerstdag)


24-12-2015
De nacht van de hoop
(Kerstnachtdienst)


13-12-2015
Maria en Elisabeth
(Derde advent)


06-12-2015
Heilig Kind
(Tweede advent)


29-11-2015
Wees niet bang!
(Eerste advent)


22-11-2015
Valsheid tegenover oprechtheid
(Eeuwigheidszondag)


08-11-2015
Zondagsrust
(Dankuur voor gewas en arbeid)


01-11-2015
‘Hoe heet je?’
(Doopdienst)


11-10-2015
De rijke jongeman

04-10-2015
Mozes en Jezus
(Israëlzondag)


02-10-2015
En Jezus schreef in ’t zand
(Oecumenische Seniorenviering)


27-09-2015
Psalm 8

20-09-2015
Achab en Nabot
(Vredeszondag)


13-09-2015
De barmhartige Samaritaan
(Startzondag)


23-08-2015
Tien keer onafscheidelijk

16-08-2015
Effata! Ga open!
Zeisterweg 34, 3984 NL ODIJK

Ds. K.F. Visser (tel 06-25076869), email:
Dhr. J. van den Heuvel (scriba), email:
Webmaster, email:

disclaimer | privacyverklaring