Protestantse Gemeente Odijk


Eerste zondag van Advent

Ds. K.F. Visser
27-11-2016 | Eerste advent

Lezing(en): Jesaja 2: 1-5 en Lucas 1: 46-55


Gemeente van Christus,

Advent is de tijd van verwachting. We bereiden ons voor op het Kerstfeest. We vieren hoe God mens werd, zichtbaar in Jezus van Nazareth. We leven ernaar toe met hoop,
maar misschien ook wel met enige reserve, terughoudendheid. Als Jezus de vredevorst genoemd wordt, mogen we dan met Kerst ook vrede verwachten? Gaat dat ooit geschieden?

Het zal zijn in het laatste der dagen…, zo begint Jesaja 2 in de vorige vertaling. Eens zal de dag komen… staat er nu. Voor Jesaja sloeg dat waarschijnlijk op de laatste fase van de regeerperiode van koning Hizkia. Dat kunnen we opmaken uit het eerste hoofdstuk van Jesaja. Daar wordt verteld over onheil, dat ophanden is. Het volk Israël is God ontrouw geworden. Het rijk zal uiteenvallen. De ballingschap staat voor de deur. Deportatie dreigt. Er wordt een vreselijke tijd verwacht.

Maar als tegenhanger vertelt Jesaja hier in hoofdstuk 2 deze droom van groot geluk.
Een visioen van vrede. Als het ontrouwe volk eenmaal door de ellende is heengegaan, dan zal er een nieuwe tijd aanbreken. God zal rechtspreken tussen de volken. Er zal geen oorlog meer zijn. Wapentuig wordt stukgeslagen. Landbouwwerktuigen wordt ervan gemaakt. Eens zal die dag komen, lezen we in Jesaja 2.

Advent is de tijd van verwachting. Met de komst van Jezus vieren we hoe de vrede van God dichtbij komt. Er valt waarachtig wat te verwachten!

Gemeente, hoe zit het met onze verwachtingen? Wat verwacht U? Met welke verwachtingen leeft u momenteel?

Om te beginnen persoonlijk. Waar verheugt u zich op? Wat is aanstaande? Naar welke blije gebeurtenis kijkt u uit? Een bruiloft, een jubileum, een geboorte, een promotie, een vrije week, een verjaardag, die unieke ontmoeting die gepland staat….
Zijn de verwachtingen hooggespannen? Of tempert u de verwachtingen, want de werkelijkheid kan ook tegenvallen? Of bent u niet zo van verwachtingen? Leeft u eerder bij de dag? Neemt u het leven zoals het komt?

Hoe zit het met uw verwachtingen? ’t Is maar hoe je je voelt natuurlijk, denk ik.
Hoe ’t staat met je gezondheid bijvoorbeeld? Zijn er hoopvolle verwachtingen?
Of moet u zich op het ergste voorbereiden? Het maakt nogal uit of je hoop hebt voor de toekomst of er juist tegenop ziet. Zie je mogelijkheden om wat van je leven te maken of laat je de dingen op je af komen, of ga je misschien wel gebukt onder de verwachtingen, zet je je schrap voor de tijd die komt?
Hoe staat het met uw verwachtingen als het om deze tijd gaat? Wat er allemaal in de wereld aan de hand is? Er is bij mijn weten zelden zoveel onzekerheid over het functioneren van een nieuwe Amerikaanse president als nu bij Donald Trump.
Wordt het een zegen of wordt het een vloek?

Wat mogen we verwachten? Welke verwachtingen hebt u? Turkije en de vluchtelingendeal met Europa, Irak en Syrië, Zuid-Soedan, al die brandhaarden in de wereld, maar evenzeer ons eigen land – verkiezingen op komst – wat zijn uw verwachtingen?
En op de nog langere termijn? Het stijgen van de zeespiegel, klimaatverandering.
Ik volg momenteel de serie Als de dijken breken; een dramareeks waarin een beeld gegeven wordt van hoe het met ons land zal gaan als de dijken door breken.
En ’t is maar goed dat je af en toe kunt zien dat het nep is – getrukeerde beelden – anders zou je er werkelijk nog bang van worden.

Met welke verwachtingen leven we doorgaans?

Jesaja in zijn tijd wijst om te beginnen op fouten, - in hoofdstuk 1 - op misstanden in de samenleving en op de consequenties voor de toekomst. Wat het doet met een land en een volk als er systematisch onrecht plaatsvindt, als mensen vroom doen, maar het niet zijn, graaien en niet delen, steekpenningen aannemen. Kortom een onherbergzame wereld.

Maar daar wil Jesaja het niet bij laten. Geen mens wordt er beter van als je alleen maar de zwarte kant laat zien. Hij wil zijn lezers juist hoop geven, aansporen om de dingen beter te doen. Hij boort een bron aan, de bron die inspiratie biedt. Waar haal je de moed vandaan om vandaag voluit te leven? Hoe kom je verder? Je laat de schaduw pas achter je als je opgaat naar het licht. Jesaja ziet toekomst.

De bron waar Jesaja op wijst is de Thora, de wegwijzing van God, de onderwijzing. Van waaruit wil je leven? Hoe geloof jij in de toekomst? Waar put je dan moed uit en inspiratie? Uit de Thora, dat wil zeggen de tien gebeden samen met al die rijke verhalen over God en zijn mensen. Die verhalen bieden tegenwicht.

Jesaja zegt niet: Leg je erbij neer. Het is niet anders. Het is nou eenmaal kommer en kwel. De wereld wordt er niet beter op. En hij zegt ook niet: Stil maar, wacht maar, alles wordt vanzelf nieuw. Jesaja zegt: Laten we optrekken naar de tempel. God wil ons de weg wijzen.

Jesaja ziet een nieuwe wereld voor zich. Een wereld van vrede, waar mensen elkaar niet meer de oorlog leren. De onderlinge verhoudingen worden niet langer bepaald door de vraag wie de sterkste is.
De Thora is de basis voor de rechtspraak tussen de volken. Hoe God als scheidsrechter optreedt en de mensen een nieuwe begin laat maken met vrede; in elk geval een toekomst waarin wapens niet langer dienst doen om de vrede te handhaven.

Hoe vindt u dat visioen van Jesaja? Onwerkelijk? Sprookjesachtig? Zegt U: dat gelooft toch niemand? Zo’n wereld waarin de strijdbijl definitief begraven zal zijn, zo’n wereld komt er nooit. Een illusie. Luchtfietserij. Typisch de bijbel… mooie woorden, maar niet met beide benen op de grond?

Jesaja vertelt zijn droom zo dat de mensen van zijn tijd de moed niet zullen verliezen en bij de pakken neer blijven zitten. Hij wil ze meenemen, op andere gedachten brengen, inspireren. Je kunt kijken naar wat niet deugt en misschien wel nooit deugen zal: het geweld tussen de volkeren, het geweld tussen mensen onderling, het geweld in jezelf…, maar daar kun je moedeloos van worden, hopeloos. Misschien lukt het je om te gaan zoeken naar die bron van inspiratie, de wegwijzing van God?
Kun je openstaan voor bemoedigende woorden?

Gemeente, we lazen ook de lofzang van Maria. Hoe zij al haar hoop gevestigd heeft op het kind dat ze verwacht. Het kind dat zij barmhartig noemt in haar lied, machtig, iemand die heersers van de troon zal stoten en eenvoudigen verhogen, die de mensen die honger hebben voedsel zal geven en wie te veel heeft op rantsoen zet. Maria heeft al haar hoop gevestigd op het kind dat zij verwacht.

Gemeente, Advent is de tijd van verwachting. Bezinning op onze verwachtingen.
Kan deze tijd van Advent ons goed doen, dat we naast onze zorg, onze moeite,
onze twijfels en onzekerheden, ook hoop leren ontdekken, ervan willen horen in de bijbelse verhalen?

Gemeente, is Kerst misschien de grote tegenhanger in deze tijd? Als we geen Kerst zouden vieren, zou ’t blijven bij afbraak en teloorgang, dan blijven de bange vragen zwaar op ons drukken, dan voelen we alleen de wanhoop en de pijn en de conflicten van onze tijd. Het gevoel dat het niet goed komt met de wereld….

Kerst kan de tegenhanger zijn in een tijd van neergang en angst? En is Advent de tijd om ons daarvan bewust te worden? We bereiden ons voor op het feest dat ons met nieuwe ogen wil laten kijken naar de wereld.

‘Kom mee’, zegt Jesaja vandaag, ‘laten we leven in het licht van de Heer!’

Amen.

Overzicht preken

14-07-2019
Simson (2)

07-07-2019
Simson (1)

23-06-2019
Gideon

16-06-2019
Debora
(Pinksteren)


09-06-2019
Vragen om de goede Geest
(Pinksteren)


30-05-2019
Hemelvaart

26-05-2019
De Geest die ons bijstaat

12-05-2019
Waarachtigheid

28-04-2019
Emmausgangers

21-04-2019
Pasen

14-04-2019
Palmpasen

31-03-2019
Thuiskomen

17-03-2019
Liefde
(Oecumenische viering)


10-03-2019
Weerstand bieden

17-02-2019
Ontmoeting met God en met elkaar
(Kinderdienst)


10-02-2019
Roeping Petrus

27-01-2019
Waartoe is Hij gekomen?

13-01-2019
Overgoten met licht

31-12-2018
Oudejaarsdienst

25-12-2018
Kerstmorgen

24-12-2018
'Een zon diep in de nacht'
(Kerstnachtdienst)


16-12-2018
Leven voelen
(Derde advent)


09-12-2018
De dienstbare kerk
(Tweede advent)


02-12-2018
Sprakeloos
(Eerste advent)


25-11-2018
Eeuwigheidszondag

11-11-2018
Dankdag

14-10-2018
'Laat de kinderen tot mij komen'
(Doopviering)


07-10-2018
Trouw

30-09-2018
Voor alle mensen van goede wil

23-09-2018
Omzien naar elkaar
(Gemeentezondag)


02-09-2018
Helder zicht

26-08-2018
Mee-eters

19-08-2018
Genezing doofstomme

08-07-2018
Jona 4

01-07-2018
Jona 2 en 3

24-06-2018
Jona 1

03-06-2018
Mensen boven regels

27-05-2018
Zondag Trinitatis

20-05-2018
Pinksteren

13-05-2018
Wezenzondag

10-05-2018
Hemelvaartsdag

22-04-2018
De goede herder

15-04-2018
Petrus

01-04-2018
Paaspreek
(Pasen)


25-03-2018
Een koning zonder troon
(Palmzondag)


18-03-2018
De graankorrel

11-03-2018
Delen
(Oecumenische dienst Veertigdagentijd)


18-02-2018
Verzoeking in de Woestijn

11-02-2018
Eenzaam, tweezaam

28-01-2018
Van een leer word je nog geen leerling

14-01-2018
Bruiloft in Kana

31-12-2017
Oudejaarsdienst

25-12-2017
Kerstmorgen
(Eerste Kerstdag)


24-12-2017
Kerstnacht
(Kerstnachtdienst)


17-12-2017
Woestijnroos
(Derde advent)


10-12-2017
Jesaja's vredesvisioen
(Tweede advent)


03-12-2017
Voorbereiden op Kerst
(Eerste advent)


26-11-2017
Houdt uw lamp brandende
(Eeuwigheidszondag)


12-11-2017
Kinderen van het licht

05-11-2017
Dankdag

29-10-2017
Een vaste burcht is onze God

08-10-2017
Jaloezie
(Jeugddienst)


01-10-2017
Israëlzondag

24-09-2017
Zorgen moet je doen niet maken

17-09-2017
Vredeszondag
(Oecumenische dienst)


10-09-2017
Zacheüs
(Startzondag)


27-08-2017
De farizeeër en de tollenaar

20-08-2017
Waarom zou ik naar de kerk gaan?

13-08-2017
Denken over danken

02-07-2017
Het verloren muntje

18-06-2017
Rijke man en arme Lazarus

28-05-2017
Ruth 4

21-05-2017
Ruth 3

14-05-2017
Ruth 2

07-05-2017
Ruth 1

16-04-2017
Pasen

09-04-2017
Palmzondag

26-03-2017
Genezing blinde

12-03-2017
Verheerlijking op de berg

05-02-2017
Zout en licht

29-01-2017
Zaligsprekingen

15-01-2017
Oecumene
(Oecumenische dienst)


08-01-2017
Wijzen uit het Oosten

30-12-2016
Oudejaarspreek
(Oudjaarsdienst)


25-12-2016
Kerstmorgen
(Eerste Kerstdag)


24-12-2016
Kerstnacht
(Kerstnachtdienst)


11-12-2016
Derde zondag van Advent
(Derde advent)


27-11-2016
Eerste zondag van Advent
(Eerste advent)


20-11-2016
De namen op de zuil
(Eeuwigheidszondag)


13-11-2016
Johannes de Doper

06-11-2016
Jona
(Jongerendienst)


02-10-2016
Israëlzondag

25-09-2016
Bethel

11-09-2016
Deel je leven
(Startzondag)


04-09-2016
Waar je mee omgaat...

21-08-2016
Zorg dat je d’r bijkomt!

14-08-2016
Psalm 5: een psalm in oorlogstijd

03-07-2016
Zorgeloos leven?

26-06-2016
De esculaap

19-06-2016
Bloeiend leiderschap

12-06-2016
Tussen angst en vertrouwen

29-05-2016
God in de wolken

22-05-2016
Vervolgde Christenen

15-05-2016
De Geest
(Pinksteren)


24-04-2016
Esther 5, 6 en 7

17-04-2016
Esther 3 en 4

10-04-2016
Esther 1 en 2

27-03-2016
Eerst geloven, dan zien!
(Eerste Paasdag)


20-03-2016
Het nieuwe verbond
(Palmzondag)


13-03-2016
Jezus, de Hoeksteen
(Oecumenische dienst)


06-03-2016
Een vader had twee zonden
(Vierde zondag veertigdagentijd)


14-02-2016
De bruggenbouwer
(Eerste zondag veertigdagentijd)


07-02-2016
Mensen vangen

31-01-2016
Optreden van Jezus in Nazareth

10-01-2016
Dochtertje van Jaïrus
(Jongerendienst)


31-12-2015
De onvruchtbare vijgeboom
(Oudjaarsdag)


25-12-2015
Vrede op aarde?
(Eerste Kerstdag)


24-12-2015
De nacht van de hoop
(Kerstnachtdienst)


13-12-2015
Maria en Elisabeth
(Derde advent)


06-12-2015
Heilig Kind
(Tweede advent)


29-11-2015
Wees niet bang!
(Eerste advent)


22-11-2015
Valsheid tegenover oprechtheid
(Eeuwigheidszondag)


08-11-2015
Zondagsrust
(Dankuur voor gewas en arbeid)


01-11-2015
‘Hoe heet je?’
(Doopdienst)


11-10-2015
De rijke jongeman

04-10-2015
Mozes en Jezus
(Israëlzondag)


02-10-2015
En Jezus schreef in ’t zand
(Oecumenische Seniorenviering)


27-09-2015
Psalm 8

20-09-2015
Achab en Nabot
(Vredeszondag)


13-09-2015
De barmhartige Samaritaan
(Startzondag)


23-08-2015
Tien keer onafscheidelijk

16-08-2015
Effata! Ga open!
Zeisterweg 34, 3984 NL ODIJK

Ds. K.F. Visser (tel 06-25076869), email:
Dhr. J. van den Heuvel (scriba), email:
Webmaster, email:

disclaimer | privacyverklaring