Protestantse Gemeente Odijk


Oecumene

Ds. K.F. Visser
15-01-2017 | Oecumenische dienst

Lezing(en): Korintiërs 5: 14-20


We maakten daarnet dat gebed mee, dat gebed om verzoening met die stenen, waarmee een muur werd gebouwd. En elke steen van de muur staat voor een tekort, een zonde, een gebrek, schuld, nalatigheid.

We hebben een muur gebouwd, als een voorbeeld van muren die wij mensen oprichten en die ons weerhouden om onze eenheid te vinden.

Hoe was dat om mee te maken? Het zou een goed gesprek kunnen opleveren: Bij welke steen uit de muur kon u zich het meest voorstellen? Wat staat dicht bij u of juist niet?

Het zijn ook wel tamelijk abstracte begrippen, vond ik. Hoe concreet stellen we het ons voor? Aan wie of wat moest u denken toen er een steen werd aangedragen over discriminatie, of onverdraagzaamheid, machtsmisbruik, hoogmoed? Waar ging uzelf de fout in? Wat zag u bij anderen?

We hebben een muur opgericht, een muur als symbool voor de gescheidenheid onder ons mensen.
Ik moet er aan denken hoe in onze tijd steeds vaker gesproken wordt over een bijzondere muur, een scheidsmuur tussen twee groepen mensen, de elite en het volk.

De stelling is dan dat er geen scheidsmuur meer loopt tussen liberaal en socialistisch of tussen werkenden en werklozen of tussen katholieken en protestanten.

Vooral dat laatste is voor ons van belang. Het is 500 jaar geleden dat een vernieuwingsbeweging in de kerk naam en gezicht kreeg: Maarten Luther, die het begin markeert van de Reformatie. Voor Luther was de kern de verzoening met God door het offer van Jezus Christus.
En tragisch dat dit besef toch een scheur in de kerk teweegbracht. Het is maar goed dat we vandaag zeker hier in ons dorp niet met de rug naar elkaar toe staan, maar elkaar vinden en juist wat ons bindt willen zoeken. Zelfs het materiaal waar we vanmorgen uit hebben gekozen komt van de Protestantse Wereldraad van Kerken en het Vaticaan samen! Laat dit geen scheidsmuur meer hoeven zijn.

Maar de laatste tijd wordt er vooral gesproken over een culturele burgeroorlog tussen het volk en de elite.
De grachtengordel tegenover de provincie.
Die kleine groep van invloedrijke mensen die de dienst uitmaakt staat met haar rug naar die grote groep van mensen die geen invloed heeft, maar wel steeds meer van zich laat horen.

De wereldwijze elite tegenover de mensen voor wie het eigen land al ingewikkeld genoeg is. Voor de elite is de wereld een dorp geworden.
Voor het volk is het eigen land al groot genoeg.
Het old boys network dat graag doet aan vriendjespolitiek tegenover Henk en Ingrid die met een onzeker flexcontract nog maar moet zien hoe zij hun pensioen halen. De happy few tegenover de massa. Het establishment tegenover de hardwerkende, belasting betalende gewone man. Of concreter: de politie tegenover de burger, die zich onvoldoende beschermd voelt.

De spanning die er tussen beide groepen bestaat. De gewone man die zich roert. Die ook weleens gehoord wil worden. Die voelt en zegt – soms schreeuwt - dat er niet naar hem geluisterd wordt. En de populist die het vuur aanwakkert; die de stem van dat volk wil zijn. En de elite die het moet ontgelden.

En kortgeleden kwam daar nog een toevoeging bij. Een splijtzwam binnen de kerk. Toen de nieuwe kerkleider van de Protestanten de Islam een godsdienst noemde die vrede wil, vielen enkele dominees over hem heen. Is er wel voldoende oog voor mensen die binnen de kerken stemmen gaan op de PVV,
mensen die helemaal niet zo positief denken over de Islam, vroegen zij zich af. Is er ook begrip voor de angst die leeft onder gewone kerkmensen?
De Islam is toch niet vanzelfsprekend een bondgenoot van de kerken? Behoort de kerkleiding niet tot een soort elite, die de stem van het gewone kerkvolk niet meer verstaat?

Een nieuwe scheidsmuur. Het volk dat zich keert tegen de elite…, maar u voelt het vast goed aan… hét volk: wie is dat? En dé elite: wie zijn dat dan?

Onze samenleving is veel ingewikkelder dan in zo’n simpele voorstelling van zaken moet blijken. Het zijn riskante begrippen. Begrippen die juist verdeeldheid zaaien.

Want wie behoort er dan tot de middenklasse? En komt vriendjespoltiek niet in alle lagen van de bevolking voor? Zou het niet zo zijn dat juist tussen zwart en wit het dragende deel zit van onze samenleving, het gebinte van onze maatschappij? Is er echt sprake van een groeiende tweedeling?
Polarisatie? Er zijn luie intellectuelen en er zijn goudeerlijke grondwerkers.
Er zijn criminele cyberkrakers, maar er zijn ook moedige middenstanders.
Is er niet veel meer nuance nodig, relativering van de verschillen en de gescheidenheid?

De kern is – om met Jan Terlouw te spreken - dat het moet gaan om vertrouwen. Het touwtje uit de brievenbus. Onze samenleving lijdt onder een gebrek aan vertrouwen. Wat nodig is, zijn onkreukbare mensen die het publieke belang willen dienen. En burgers die erop mogen vertrouwen dat onze gemeenschappelijke belangen zo goed mogelijk worden behartigd.

Vertrouwen. Dat is nodig om die stenen omver te kegelen die die muur vormen.

De apostel Paulus spreekt van ‘verzoening’ in het bijbelgedeelte dat we lazen.
Paulus benoemt ook het onderscheid. Oud en nieuw, zegt hij. Er is een oude situatie. De wereld, noemt hij dat, de wereld met eigen maatstaven. In die oude toestand leefden mensen puur voor zichzelf. Maar nu in de nieuwe situatie worden mensen bevrijd; ze komen aan werkelijk leven toe.
Aan de ene kant stond God, en aan de andere kant stond de wereld. En ze stonden tegenover elkaar. Maar – is de overtuiging van Paulus - nu is er Iemand die die kloof heeft overbrugd, die de wereld als het ware naar God heeft toegebogen. Christus is het middel, dat God heeft ingezet om de wereld weer Zijn vaderland te laten zijn. Verzoening dus.

En de oproep klinkt: laat het toe. Laat dat gebeuren. In jezelf. Sta dat toe, ga erin mee. Neem die uitgestoken hand aan. Laat het in jezelf gebeuren.
Je staat niet meer tegenover God. In de zin dat God het licht is en jij in het duister verkeert. Doe, zet een stap naar dat licht toe. Dat is nu mogelijk, dankzij Christus. Jouw hand in Zijn hand.
Eén is er voor allen gestorven, en nu kunnen allen door die Ene worden opgewekt, zoals Hijzelf werd opgewekt. Hij wil al het kwalijke van de wereld-zonder-God niet meer zien. Hij nodigt ons uit om als nieuwe mensen te leven; bevrijd om elkaar van dienst te zijn.

Dat zou toch wat zijn. Als iedereen dat zou meebeleven. Geen angst meer voor elkaar. Jij weet dat jij evenzeer van je donkere kanten bent verlost als die ander van zijn of haar donkere kanten. Je staat tegenover elkaar als Adam en Eva in het paradijs. Hoe nieuw, hoe onbevooroordeeld, hoe onbevangen…. wat een nieuw vertrouwen.

In de kerk blijven we spreken over deze verzoening. Wij willen dat die boodschap ons blijft raken. Dat het ons verlangen wekt, steeds opnieuw.
Dat visioen moeten we voor ogen kunnen houden, anders zijn we aan de goden overgeleverd.
Verzoening. De muur moet worden afgebroken. De kloof gedicht. De elite en het volk moeten allebei inschikken, plaats maken voor elkaar, luisteren naar elkaar. Als wij dat niet meer blijven zeggen, dan gaat er echt iets mis, met onszelf en in de samenleving en ook in de kerk.

Weet u, dat is wat ik zo goed vind aan dat initiatief van een paar mensen uit het OBO, ons oecumenisch beraad. Dat initiatief op samen te praten over de naderende verkiezingen. U zult daar nog wel over lezen. Initiatief om een gespreksavond te organiseren met de titel: Op weg naar de stembus. Want hoe moeilijk is het dit keer met zoveel verschillende partijen? Wat moet je stemmen? Waar ligt je grootste angst? Welke belangen dien je? Wat is toch de onvrede, die je overal hoort en voelt onder de mensen, het ongenoegen, het onbehagen? En speelt geloof een rol bij je stem? Het gaat erom dat we dat gesprek met elkaar zoeken. Niemand wordt in een bepaalde politiek richting geduwd - het gaat erom dat we met elkaar een zinvol beraad houden. Misschien gaat het in de komende verkiezingen wel vooral over vertrouwen. Dat we elkaars angst begrijpen en elkaars verlangen zien en horen. Woensdag, 22 februari houden we die avond hier in de Nicolaaskerk. Schrijf maar vast in uw agenda: Op weg naar de stembus.

Die muur moet worden afgebroken. U gaat dat straks zien. Al die stenen vormen straks een kruis, het kruis van Christus. Want dat kruis bleek de brug te zijn. God die zich naar ons toebuigt, die ons Zijn hand reikt, die ons oproept: Laat het toe, wordt een nieuw mensenkind, breng weer eenheid in je gespleten gevoel, breng weer rust in al je onrust, breng weer heelheid in wat zo kapot is.

Maak ons één in hartstocht en visioen, één van bedoeling en inzet, één van Geest.

Amen.

Overzicht preken

14-07-2019
Simson (2)

07-07-2019
Simson (1)

23-06-2019
Gideon

16-06-2019
Debora
(Pinksteren)


09-06-2019
Vragen om de goede Geest
(Pinksteren)


30-05-2019
Hemelvaart

26-05-2019
De Geest die ons bijstaat

12-05-2019
Waarachtigheid

28-04-2019
Emmausgangers

21-04-2019
Pasen

14-04-2019
Palmpasen

31-03-2019
Thuiskomen

17-03-2019
Liefde
(Oecumenische viering)


10-03-2019
Weerstand bieden

17-02-2019
Ontmoeting met God en met elkaar
(Kinderdienst)


10-02-2019
Roeping Petrus

27-01-2019
Waartoe is Hij gekomen?

13-01-2019
Overgoten met licht

31-12-2018
Oudejaarsdienst

25-12-2018
Kerstmorgen

24-12-2018
'Een zon diep in de nacht'
(Kerstnachtdienst)


16-12-2018
Leven voelen
(Derde advent)


09-12-2018
De dienstbare kerk
(Tweede advent)


02-12-2018
Sprakeloos
(Eerste advent)


25-11-2018
Eeuwigheidszondag

11-11-2018
Dankdag

14-10-2018
'Laat de kinderen tot mij komen'
(Doopviering)


07-10-2018
Trouw

30-09-2018
Voor alle mensen van goede wil

23-09-2018
Omzien naar elkaar
(Gemeentezondag)


02-09-2018
Helder zicht

26-08-2018
Mee-eters

19-08-2018
Genezing doofstomme

08-07-2018
Jona 4

01-07-2018
Jona 2 en 3

24-06-2018
Jona 1

03-06-2018
Mensen boven regels

27-05-2018
Zondag Trinitatis

20-05-2018
Pinksteren

13-05-2018
Wezenzondag

10-05-2018
Hemelvaartsdag

22-04-2018
De goede herder

15-04-2018
Petrus

01-04-2018
Paaspreek
(Pasen)


25-03-2018
Een koning zonder troon
(Palmzondag)


18-03-2018
De graankorrel

11-03-2018
Delen
(Oecumenische dienst Veertigdagentijd)


18-02-2018
Verzoeking in de Woestijn

11-02-2018
Eenzaam, tweezaam

28-01-2018
Van een leer word je nog geen leerling

14-01-2018
Bruiloft in Kana

31-12-2017
Oudejaarsdienst

25-12-2017
Kerstmorgen
(Eerste Kerstdag)


24-12-2017
Kerstnacht
(Kerstnachtdienst)


17-12-2017
Woestijnroos
(Derde advent)


10-12-2017
Jesaja's vredesvisioen
(Tweede advent)


03-12-2017
Voorbereiden op Kerst
(Eerste advent)


26-11-2017
Houdt uw lamp brandende
(Eeuwigheidszondag)


12-11-2017
Kinderen van het licht

05-11-2017
Dankdag

29-10-2017
Een vaste burcht is onze God

08-10-2017
Jaloezie
(Jeugddienst)


01-10-2017
Israëlzondag

24-09-2017
Zorgen moet je doen niet maken

17-09-2017
Vredeszondag
(Oecumenische dienst)


10-09-2017
Zacheüs
(Startzondag)


27-08-2017
De farizeeër en de tollenaar

20-08-2017
Waarom zou ik naar de kerk gaan?

13-08-2017
Denken over danken

02-07-2017
Het verloren muntje

18-06-2017
Rijke man en arme Lazarus

28-05-2017
Ruth 4

21-05-2017
Ruth 3

14-05-2017
Ruth 2

07-05-2017
Ruth 1

16-04-2017
Pasen

09-04-2017
Palmzondag

26-03-2017
Genezing blinde

12-03-2017
Verheerlijking op de berg

05-02-2017
Zout en licht

29-01-2017
Zaligsprekingen

15-01-2017
Oecumene
(Oecumenische dienst)


08-01-2017
Wijzen uit het Oosten

30-12-2016
Oudejaarspreek
(Oudjaarsdienst)


25-12-2016
Kerstmorgen
(Eerste Kerstdag)


24-12-2016
Kerstnacht
(Kerstnachtdienst)


11-12-2016
Derde zondag van Advent
(Derde advent)


27-11-2016
Eerste zondag van Advent
(Eerste advent)


20-11-2016
De namen op de zuil
(Eeuwigheidszondag)


13-11-2016
Johannes de Doper

06-11-2016
Jona
(Jongerendienst)


02-10-2016
Israëlzondag

25-09-2016
Bethel

11-09-2016
Deel je leven
(Startzondag)


04-09-2016
Waar je mee omgaat...

21-08-2016
Zorg dat je d’r bijkomt!

14-08-2016
Psalm 5: een psalm in oorlogstijd

03-07-2016
Zorgeloos leven?

26-06-2016
De esculaap

19-06-2016
Bloeiend leiderschap

12-06-2016
Tussen angst en vertrouwen

29-05-2016
God in de wolken

22-05-2016
Vervolgde Christenen

15-05-2016
De Geest
(Pinksteren)


24-04-2016
Esther 5, 6 en 7

17-04-2016
Esther 3 en 4

10-04-2016
Esther 1 en 2

27-03-2016
Eerst geloven, dan zien!
(Eerste Paasdag)


20-03-2016
Het nieuwe verbond
(Palmzondag)


13-03-2016
Jezus, de Hoeksteen
(Oecumenische dienst)


06-03-2016
Een vader had twee zonden
(Vierde zondag veertigdagentijd)


14-02-2016
De bruggenbouwer
(Eerste zondag veertigdagentijd)


07-02-2016
Mensen vangen

31-01-2016
Optreden van Jezus in Nazareth

10-01-2016
Dochtertje van Jaïrus
(Jongerendienst)


31-12-2015
De onvruchtbare vijgeboom
(Oudjaarsdag)


25-12-2015
Vrede op aarde?
(Eerste Kerstdag)


24-12-2015
De nacht van de hoop
(Kerstnachtdienst)


13-12-2015
Maria en Elisabeth
(Derde advent)


06-12-2015
Heilig Kind
(Tweede advent)


29-11-2015
Wees niet bang!
(Eerste advent)


22-11-2015
Valsheid tegenover oprechtheid
(Eeuwigheidszondag)


08-11-2015
Zondagsrust
(Dankuur voor gewas en arbeid)


01-11-2015
‘Hoe heet je?’
(Doopdienst)


11-10-2015
De rijke jongeman

04-10-2015
Mozes en Jezus
(Israëlzondag)


02-10-2015
En Jezus schreef in ’t zand
(Oecumenische Seniorenviering)


27-09-2015
Psalm 8

20-09-2015
Achab en Nabot
(Vredeszondag)


13-09-2015
De barmhartige Samaritaan
(Startzondag)


23-08-2015
Tien keer onafscheidelijk

16-08-2015
Effata! Ga open!
Zeisterweg 34, 3984 NL ODIJK

Ds. K.F. Visser (tel 06-25076869), email:
Dhr. J. van den Heuvel (scriba), email:
Webmaster, email:

disclaimer | privacyverklaring