Protestantse Gemeente Odijk


Palmzondag

Ds. K.F. Visser
09-04-2017

Lezing(en): Matteüs 21: 1-11


Gemeente van Christus,

Het is niet moeilijk om met enkele trefwoorden de wereld van vandaag te typeren. Onrust, antidemocratische krachten, oorlog, de waarheid die in elke oorlog sneuvelt. Ik zie het kille, onbewogen gezicht van Poetin, die de nabestaanden van de bomaanslag in St. Petersburg zijn medeleven toont –
maar ligt het aan mij dat ik het niet voel?
Ik zie Trump, die omver haalt wat net onder de vorige president bereikt leek aan klimaatmaatregelen. Ik lees over modderstromen die hele dorpen wegvaagt, een huilend jongetje in het journaal en het grijpt me naar de keel. Er is een hongersnood die dreigt voor 20 miljoen mensen – we hebben in ons land best een stevige inzamelingactie voor gehouden, maar je denkt: haalt het wel wat uit? Als er niks gebeurd aan een corrupte regering die haar bevolking laat barsten…? En we zien de beelden van een gifgasaanval, onschuldige doden; een man die zijn vrouw en kinderen en broer moet begraven, ontroostbaar schreeuwend. Enfin, ik zeg niks nieuws. Het is om somber en triest van te worden. En de aanslag in Stokholm zal wel de laatste zijn.

En waar komen wij dan vandaag mee aanzetten? Ik zet het daarmee op scherp. Wij komen aan met Jezus als een Koning op een ezeltje. Sukkeliger kan haast niet. Is dit het nou? Moet hier de wereld door verbeteren?

En ook dichterbij huis. In de gemeente. De moeite die ouders doen om hun kinderen vertrouwd te maken met het geloof. Kon je Jezus maar laten zien als een echte held? Een krachtige persoonlijkheid, die de voorpagina’s haalt, als een sportheld of een popster. Waar komen we vandaag mee aan? Met een Koning ja, maar op een ezeltje. Zullen ze daar van onder de indruk zijn?

Of je zult maar tobben met je gezondheid. Ziekte, een medische ingreep, of jarenlange invaliditeit, of zelfs leven met de dood voor ogen. Dan wil je een grandioze genezer naast je bed, iemand die met een goddelijk woord de kwade machten verdrijft, in een magisch moment waarin alle duisternis oplost en het licht wordt, eens voorgoed. Maar waar komen we vandaag mee aanzetten? Met een Koning, ja, maar die zo groots helemaal niet is en doet, een koning op een ezel, die niet eens van Hem is!

Voelt u? Slaat het eigenlijk wel ergens op? Raakt het aan de fundamenten van ons bestaan? Kunnen we hier wel mee aankomen? Of is het alleen maar een petieterig verhaal, dat geen potten kan breken?
Ja, er is een stelletje fans, dat naar Hem zwaait. Die zien het helemaal met Hem zitten, tenminste nu nog wel… het zal niet eens meer lang duren of ze keren zich tamelijk onverschillig van Hem af. Want Hij brengt niet wat ze ten diepste hopen. Dat Hij de troon van David zal innemen. Weg met de bezetter! Maar nee, dat zal niet gebeuren. Teleurgesteld druipen ze af.
Ja, nu zijn ze nog wel opgetogen. Ergens vinden ze het misschien wel een soort van stoer, hun rabbi als Koning, nou vooruit dan, een alternatieveling, een koning op een ezel. Als Hij maar de nieuwe vrijheid brengt, doet er even niet toe, hoe Hij zich hier toont. We maken er nu al een feestje van.

Daar kun je toch niet mee aankomen, op het wereldtoneel of bij je pubers, of in de ziekenkamer? Een Koning op een ezel, sorry hoor.

Gemeente, wat wij hier vandaag met elkaar delen, dit evangelie, haalt niet het journaal. Maar zou het misschien zo zijn, dat juist in alle schamelheid dit evangelie het hart van ons geloof uitmaakt? Ik ben er meer en meer van overtuigd dat hierin nou net het geheim schuilt, het geheim van God met ons. Ik ga dat steeds meer zien.

Jezus doet het anders. Niet met macht en geweld. Niet met een sterrenstatus, met allure, met alle camera’s op zich gericht. Eerder in het verborgene. Zijn kracht wordt juist in zwakheid volbracht, zo noemt Paulus dat.

Voorbeelden.
-Als Jezus de graaier Zacheüs op andere gedachten wil brengen, laat Hij hem niet met ferme woorden tot inkeer komen, met zware straf als sanctie, maar eenvoudig door hem op te zoeken. ‘Hé jij, Zacheüs, ik geloof dat Ik van daag eens bij jou met zijn’. En dan eet Hij met hem.

-Tegen de moraalridders die elk met een steen in hun hand klaar staan om een lichtekooi te stenigen, zegt Jezus met de kracht van zijn woord: ‘Wie van jullie zonder zonden is, werpe de eerste steen naar haar’. En ze dropen af.

-Als Hij zijn eigen volk wil laten zien wat barmhartigheid is, vertelt Hij het verhaal over een Samaritaan. Zonder felle woorden met nadruk, voegt Hij eenvoudig toe: ‘Zo vervul je de wet. Doet u dat nou voortaan net zo!’

Het is deze kracht, die in zwakheid wordt volbracht. Dit is niet in een mensenhart opgekomen. Dat zou er heel anders uitzien. ‘Maar’, schrijft Paulus in de eerste Korinthebrief, ‘wat het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God bestemd voor wie Hem liefheeft’. Dat is het geheim waar Jezus voor staat, waar Jezus mee aankomt. En waar wij het mee te doen hebben.

Een Koning, ja, maar niet hoog te paard. Geen borst vol onderscheidingen. Geen vastgeketende slaven achter Hem aan, geen buitgemaakte kostbaarheden, geen leger machtig en groot en vreeswekkend. Een sjofele Koning, vervuld van vrede. Dat beeld van die man op dat ezeltje is toch vooral een iconisch beeld hiervoor.

Want kijk wat het oproept. Het lijkt precies op wat er gebeurt na de geboorte van Jezus. Toen stond er, ook al in Matteüs, dat de geboorte van Jezus de hele stad in rep en roer bracht…. Herodes sloeg de schrik om het hart. Hoe kon hij nou van een pasgeboren kind zo van z’n stuk raken? En hier staat het opnieuw, met precies dezelfde woorden: ‘De hele stad raakte in rep en roer’. ‘Wie is die man?’, willen ze weten.

Blijkbaar gaat er iets van Jezus uit, dat raakt aan fundamentele waarden. Juist omdat Hij zo anders is, een andere weg wijst, brengt dat de gemoederen in beroering.

‘Keer je andere wang toe’, zegt Hij.
‘Heb je vijanden lief’, zegt Hij.
‘Bidt voor wie je vervloekt’, zegt Hij.
‘Wil toch niet altijd de eerste wezen, maar probeer een dienaar te zijn’.
‘Wijs niet altijd meteen met die strenge vinger naar een ander, steek de hand ook eens in eigen boezem’.

Jezus doet wat de profeet Zacharia al had voorzien: ‘Niet door kracht of geweld, zegt God, maar met de hulp van Mijn geest, zegt de Heer’. Dat is natuurlijk een veel lastiger weg om iets te bereiken; het vraagt geduld, lange adem, echt vertrouwen, niet bang zijn. We moeten ons hiertoe niet minder dan bekeren, wil het wat worden. En zit daar nou net niet voor ons de aarzeling, de moeite?

Gemeente, weet U waar de kracht ligt van de kerk, van ons geloof? Die ligt in Hem, Jezus Messias, als we dat herkennen in de weg die Hij wijst. Dat haalt niet het journaal, dat komt niet in grote kopen op de voorpagina’s, maar dat draagt wel Zijn stempel, Zijn Koningschap, Zijn liefde, Zijn barmhartigheid, Zijn woord en daad.

Als ik daaraan denk en ik kijk naar ons als gemeente, dan zie ik zomaar twee dingen, die daar wonderlijk aan beantwoorden.
Als een meisje van 12 in onze gemeente uit de grond van haar hart zegt: Ik wil bij God horen. Ik ben nooit gedoopt, dat kwam door mijn komaf, maar nu, zoals ik er nu aan toe ben, nu wil ik worden gedoopt. Dat is het. (Dominique wordt op 7 mei gedoopt.)

En tenslotte wat ik deze week hoorde en indruk op mij maakte, juist in alle eenvoud. Iemand moet worden geopereerd en zal moeten revalideren. Een gemeentelid belt wat rond en organiseert voor veertien dagen elke avond een kant en klaar bereide maaltijd voor het gezin, gekookt en bezorgd. Dat is het. Kracht die in alle eenvoud wordt beleden en gedaan. ‘Zie, uw Koning komt, zachtmoedig. hij rijdt op een ezel. Gezegend Hij die op die manier komt in de naam van God de Heer. Hosanna in de hemel!’

Zo kunnen we de stille week in. We maken mee hoe Jezus van zijn kracht lijkt te worden ontdaan – verraden, verloochend, gemarteld, gekruisigd, gedood en begraven. Zijn kracht wordt juist in zwakheid volbracht.

Amen.

Overzicht preken

14-07-2019
Simson (2)

07-07-2019
Simson (1)

23-06-2019
Gideon

16-06-2019
Debora
(Pinksteren)


09-06-2019
Vragen om de goede Geest
(Pinksteren)


30-05-2019
Hemelvaart

26-05-2019
De Geest die ons bijstaat

12-05-2019
Waarachtigheid

28-04-2019
Emmausgangers

21-04-2019
Pasen

14-04-2019
Palmpasen

31-03-2019
Thuiskomen

17-03-2019
Liefde
(Oecumenische viering)


10-03-2019
Weerstand bieden

17-02-2019
Ontmoeting met God en met elkaar
(Kinderdienst)


10-02-2019
Roeping Petrus

27-01-2019
Waartoe is Hij gekomen?

13-01-2019
Overgoten met licht

31-12-2018
Oudejaarsdienst

25-12-2018
Kerstmorgen

24-12-2018
'Een zon diep in de nacht'
(Kerstnachtdienst)


16-12-2018
Leven voelen
(Derde advent)


09-12-2018
De dienstbare kerk
(Tweede advent)


02-12-2018
Sprakeloos
(Eerste advent)


25-11-2018
Eeuwigheidszondag

11-11-2018
Dankdag

14-10-2018
'Laat de kinderen tot mij komen'
(Doopviering)


07-10-2018
Trouw

30-09-2018
Voor alle mensen van goede wil

23-09-2018
Omzien naar elkaar
(Gemeentezondag)


02-09-2018
Helder zicht

26-08-2018
Mee-eters

19-08-2018
Genezing doofstomme

08-07-2018
Jona 4

01-07-2018
Jona 2 en 3

24-06-2018
Jona 1

03-06-2018
Mensen boven regels

27-05-2018
Zondag Trinitatis

20-05-2018
Pinksteren

13-05-2018
Wezenzondag

10-05-2018
Hemelvaartsdag

22-04-2018
De goede herder

15-04-2018
Petrus

01-04-2018
Paaspreek
(Pasen)


25-03-2018
Een koning zonder troon
(Palmzondag)


18-03-2018
De graankorrel

11-03-2018
Delen
(Oecumenische dienst Veertigdagentijd)


18-02-2018
Verzoeking in de Woestijn

11-02-2018
Eenzaam, tweezaam

28-01-2018
Van een leer word je nog geen leerling

14-01-2018
Bruiloft in Kana

31-12-2017
Oudejaarsdienst

25-12-2017
Kerstmorgen
(Eerste Kerstdag)


24-12-2017
Kerstnacht
(Kerstnachtdienst)


17-12-2017
Woestijnroos
(Derde advent)


10-12-2017
Jesaja's vredesvisioen
(Tweede advent)


03-12-2017
Voorbereiden op Kerst
(Eerste advent)


26-11-2017
Houdt uw lamp brandende
(Eeuwigheidszondag)


12-11-2017
Kinderen van het licht

05-11-2017
Dankdag

29-10-2017
Een vaste burcht is onze God

08-10-2017
Jaloezie
(Jeugddienst)


01-10-2017
Israëlzondag

24-09-2017
Zorgen moet je doen niet maken

17-09-2017
Vredeszondag
(Oecumenische dienst)


10-09-2017
Zacheüs
(Startzondag)


27-08-2017
De farizeeër en de tollenaar

20-08-2017
Waarom zou ik naar de kerk gaan?

13-08-2017
Denken over danken

02-07-2017
Het verloren muntje

18-06-2017
Rijke man en arme Lazarus

28-05-2017
Ruth 4

21-05-2017
Ruth 3

14-05-2017
Ruth 2

07-05-2017
Ruth 1

16-04-2017
Pasen

09-04-2017
Palmzondag

26-03-2017
Genezing blinde

12-03-2017
Verheerlijking op de berg

05-02-2017
Zout en licht

29-01-2017
Zaligsprekingen

15-01-2017
Oecumene
(Oecumenische dienst)


08-01-2017
Wijzen uit het Oosten

30-12-2016
Oudejaarspreek
(Oudjaarsdienst)


25-12-2016
Kerstmorgen
(Eerste Kerstdag)


24-12-2016
Kerstnacht
(Kerstnachtdienst)


11-12-2016
Derde zondag van Advent
(Derde advent)


27-11-2016
Eerste zondag van Advent
(Eerste advent)


20-11-2016
De namen op de zuil
(Eeuwigheidszondag)


13-11-2016
Johannes de Doper

06-11-2016
Jona
(Jongerendienst)


02-10-2016
Israëlzondag

25-09-2016
Bethel

11-09-2016
Deel je leven
(Startzondag)


04-09-2016
Waar je mee omgaat...

21-08-2016
Zorg dat je d’r bijkomt!

14-08-2016
Psalm 5: een psalm in oorlogstijd

03-07-2016
Zorgeloos leven?

26-06-2016
De esculaap

19-06-2016
Bloeiend leiderschap

12-06-2016
Tussen angst en vertrouwen

29-05-2016
God in de wolken

22-05-2016
Vervolgde Christenen

15-05-2016
De Geest
(Pinksteren)


24-04-2016
Esther 5, 6 en 7

17-04-2016
Esther 3 en 4

10-04-2016
Esther 1 en 2

27-03-2016
Eerst geloven, dan zien!
(Eerste Paasdag)


20-03-2016
Het nieuwe verbond
(Palmzondag)


13-03-2016
Jezus, de Hoeksteen
(Oecumenische dienst)


06-03-2016
Een vader had twee zonden
(Vierde zondag veertigdagentijd)


14-02-2016
De bruggenbouwer
(Eerste zondag veertigdagentijd)


07-02-2016
Mensen vangen

31-01-2016
Optreden van Jezus in Nazareth

10-01-2016
Dochtertje van Jaïrus
(Jongerendienst)


31-12-2015
De onvruchtbare vijgeboom
(Oudjaarsdag)


25-12-2015
Vrede op aarde?
(Eerste Kerstdag)


24-12-2015
De nacht van de hoop
(Kerstnachtdienst)


13-12-2015
Maria en Elisabeth
(Derde advent)


06-12-2015
Heilig Kind
(Tweede advent)


29-11-2015
Wees niet bang!
(Eerste advent)


22-11-2015
Valsheid tegenover oprechtheid
(Eeuwigheidszondag)


08-11-2015
Zondagsrust
(Dankuur voor gewas en arbeid)


01-11-2015
‘Hoe heet je?’
(Doopdienst)


11-10-2015
De rijke jongeman

04-10-2015
Mozes en Jezus
(Israëlzondag)


02-10-2015
En Jezus schreef in ’t zand
(Oecumenische Seniorenviering)


27-09-2015
Psalm 8

20-09-2015
Achab en Nabot
(Vredeszondag)


13-09-2015
De barmhartige Samaritaan
(Startzondag)


23-08-2015
Tien keer onafscheidelijk

16-08-2015
Effata! Ga open!
Zeisterweg 34, 3984 NL ODIJK

Ds. K.F. Visser (tel 06-25076869), email:
Dhr. J. van den Heuvel (scriba), email:
Webmaster, email:

disclaimer | privacyverklaring