Protestantse Gemeente Odijk


Dankdag

Ds. K.F. Visser
05-11-2017

Lezing(en): Deut. 24: 14-16 en Joh. 4: 47-54


Gemeente van Christus,

We vieren vanmorgen een feestelijke dienst. Twee mensen hebben zich bereid verklaard een bijzondere taak op zich te willen nemen, ambtsdrager te worden en daarvoor ook belijdenis te doen.
En dat dan allemaal op Dankdag. De dag waarop we in het bijzonder stil staan bij al het goede van het land, en bij alle het goede wat wij mochten doen, onze arbeid, vrijwillig en beroepshalve.
We richten er als het ware tekens mee op; we maken er voor even een monument van; iets om in herinnering te houden. Danken voor gewas en arbeid en zorg. Een teken oprichten. Het heeft iets van een plezierige uitzondering. Er zijn genoeg redenen om minder enthousiast te zijn – er valt lang niet altijd te danken, er is soms veel meer om te klagen of bezorgd te zijn…. als het gaat over gewas en arbeid en zorg: milieu, werkloosheid, spanningen in de zorgsector… we weten er alles van, maar vandaag maken we ruimte voor onze dankbaarheid. We zien in alle goede dingen een teken van Gods zorg om ons.

Een teken oprichten. Zo zie ik ook dat genezingswonder, dat we zojuist lazen uit Johannes 4.
Genezingswonderen zijn voor mij tekenen. Jezus richt met elke genezing of dodenopwekking een teken op, een teken van het komende Koninkrijk van God. Zo gaat het toe in het koninkrijk van God: geen ziekte meer, geen rouw, geen dood. Ieder genezen mens is een levend monument geworden. Een levende voorbode van de wereld die we verwachten.
Ik vind het van belang om het op deze manier te benaderen, om misverstanden te voorkomen. Want – bijvoorbeeld – waarom heeft Jezus in Zijn dagen niet iedereen die ziek was genezen of die stierf opgewekt? Maar ook naar deze tijd vertaald. Waarom geneest niet iedere gelovige die bidt? Iemand zou nog kunnen denken dat hij of zij niet genoeg gelooft.
Dat is ook waarom ik mijn bedenkingen heb bij gebedsgenezers, bij mensen die geloven dat zij de gave hebben om in de naam van Jezus ziektes uit te drijven. Ze willen zielsgraag Jezus nadoen. Maar wat als er niks gebeurt? Als mensen toch niet genezen worden. Was het geloof van de gebedsgenezer of van de patiënt niet goed genoeg?
Is er niet genoeg, niet hartstochtelijk genoeg gebeden? Om al dit soort mogelijke misverstanden te voorkomen, houd ik het liever bij zo’n kijk op een bijbels wonder. Jezus richt een teken op. Met iedere genezen mens, wil Jezus zeggen: Kijk, zo is het leven bedoeld in de naam van God, zo zal het zijn als God alles nieuw zal maken: geen ziekte meer, geen rouw, geen dood.

Jezus richt een teken op. Wij lazen daarnet Johannes 4, het tweede wonderteken van Jezus. Het eerste was het wijnwonder in Kana, waarmee Jezus heeft willen zeggen dat er in het Koninkrijk van God feest zal zijn, vreugde en liefde. Daar worden gewone mensen bijzondere mensen. En het waren de leerlingen die na dat wonder van het water dat wijn werd in Jezus geloofden.

Hier geneest Jezus de zoon van een hoveling, en Hij doet het zelfs op afstand en over tijd. Hij doet het enkel met een woord! Dat is de Zijn kracht, dat is het gezaghebbende woord waarmee Jezus spreekt, Zijn volmacht. Hij geneest en Hij geneest de jongen omdat die vader er zo bij Hem op aandringt. Het is de aanhouder, die hier wint.

Eigenlijk had Jezus niet zo’n zin. Het lijkt wel of Jezus eerst een beetje geïrriteerd is. Al die mensen die maar willen dat Hij overal tekenen en wonderen doet. Moet Hij nou eerst altijd iets van Zijn wondermacht laten zien, voordat mensen zullen geloven dat Hij van God gekomen is om mensen het heil van de hemel aan te zeggen? Eerst zien dan geloven, Jezus voelt dat de mensen zo naar Hem kijken. En het maakt Hem bitter, lijkt het wel. Maar toch – Jezus zou Jezus niet zijn – laat Hij zich uiteindelijk wel raken door het aanhoudende verzoek van die ene man, die vader, die hoveling, die man dus die een dienaar aan een hof moet zijn; best wel een geziene persoon. Hij heeft op zijn beurt mensen in dienst, blijkt even later. Is Jezus daarom gevoelig voor zijn verzoek?
Johannes zwijgt erover. Maar Jezus geneest wel. Op afstand, terwijl de jongen thuis is en de vader bij Jezus…. en ook nog over tijd; er zit zelfs een dag tussen, voordat de vader beseft dat de genezing van zijn zoon moet zijn ingetreden precies op het moment dat Jezus tot hem sprak: Ga naar huis, uw zoon leeft!
En de vader komt tot geloof en met hem al zijn huisgenoten! Het effect is meervoudig. Het blijft niet beperkt tot die ene vader. Meteen zijn hele gezin. De uitstraling is geweldig. De mensen hebben ontzag gekregen voor de wondermacht van Jezus en komen tot geloof. Hier gaat het blijkbaar om. Dat Johannes kan schrijven dat die vader en alle mensen die bij hemhoren tot geloof komen, zoals de discipelen ook in Jezus gingen geloven.

Johannes schrijft niet eens of de man Jezus dankbaar is. Ik lees niet hoe de vader voor Jezus op zijn knieën valt en Hem uit de grond van zijn hart bedankt. Kennelijk is dat hier net niet wat Johannes belangrijk vindt op door te geven. Geloof daar gaat het om. Vertrouwen hechten aan de woorden van Jezus.

Geloof of vertrouwen, dat is het kernwoord. Met geloof onderweg zijn, onderweg gaan. Erop vertrouwen dat de woorden van Jezus, de woorden van God met je meegaan, in je hart, in je hoofd, in het gesprek met anderen, in bijbellezing en gebed. In wat je doet… en dat geldt in het bijzonder voor wie zich vrijwillig voor de kerk inzet!

Ook Annemiek en Paul gaan hun taak doen naast hun gewone werk. Ze combineren werk en kerk. Zeker, van wie veel heeft, mag ook veel gevraagd worden! En dat zijn geen woorden van mij, maar van Jezus! Ze kunnen een boel, net als zoveel andere vrijwilligers in de kerk! Maar ze doen het dan toch maar.

Ze combineren arbeid en zorg; hun eigen werk en hun vrijwillige inzet om ook in hun vrije tijd mede voor de kerkte zorgen. Arbeid en zorg is het landelijke thema voor deze dankdag voor gewas en arbeid zo luidt: arbeid en zorg.

En dan gaat het om die combinatie. Hoe mensen dat doen: werk en zorgtaken combineren. Hoe jonge ouders dat doen: een eigen betaalde baan en de zorg om hun kinderen. Ze rennen zich rot van hun baan naar de peuterspeelzaal. Ze plannen wat af. De zegen van het mobieltje kan niet genoeg geprezen worden… zolang ze wel op de weg blijven letten.

Arbeid en zorg combineren. Dat geldt ook mantelzorgers. Die hebben hun eigen leven, hun eigen werk en gezin, en toch zetten ze zich ook nog in voor die buurman, dat familielid, vader of moeder in de aanleunwoning. Dagelijks of wekelijks vele uren besteden ze aan die vorm van zorg. Ook zij combineren arbeid en zorg…. is dat reden tot grote dankbaarheid??

Kunnen zij daar zelf dankbaar voor zijn? Wordt het gezien en gewaardeerd? Is dit ook wel wat soms wringt in onze samenleving? Een overheid wil de kinderopvang best bevorderen met subsidies, maar ondertussen wordt de zorg voor ouders meer en meer bij gewone burgers gelegd. Of, diezelfde overheid gaat korten op de gezondheidszorg want het kost teveel, maar tegelijk wordt er een groter beroep gedaan op mantelzorgers, terwijl lang niet iedereen in staat is om mantelzorger te zijn.
Het klemt, die combinatie van arbeid en zorg is nogal eens een complexe opdracht. Hoezo dankdag voor gewas en arbeid en zorg?

We kunnen eindeloos dankbaar zijn met de houding van die hoveling. Hij geeft niet op. Hij laat het er niet bij zitten. Dankbaar, en vol bewondering kijken we naar die vader. En in hem zien we al die mensen die zich inzetten voor wie ziek is, gehandicapt, hulpbehoevend, voor wie best een steuntje kan gebruiken, voor al die mantelzorgers. Zo iemand die blijft aandringen ook! Als Jezus een verzuchting heeft geslaakt… geeft de man toch niet op. De hoveling drong aan, schrijft Johannes: Heer, ga toch mee, voordat mijn kind sterft.

Ik heb bewondering voor al die mensen die volhouden, ook als er instanties zijn die moeilijk doen, die vragen om het zoveelste invulformulier voor een PGB. Wij danken voor de drammers bij de loketten!

En als we zo danken, dan worden we ons eens te meer bewust van wat ons goed doet; als we het goed hebben, hoe goed we ’t dan hebben!
Voor alle goede gaven, Heer, zij U de dank en eer!

Zien we het ook? Zo’n mand des overvloeds hier op de tafel getuigt van al het goede van het land, waarmee we ons voeden, waarmee we krachten opdoen om ons werk te kunnen doen. Het lijkt zo gewoon en vanzelfsprekend, maar we weten echt wel beter. Wij danken God!

Danken voor gewas, arbeid en zorg. Het maakt deze zondag tot een rijke zondag.

Het is vandaag niet de dag om te zeuren dat er nog vacatures te vervullen zijn en dringend ook nog. Vandaag voeden we ons met geloof, met vertrouwen.

Wij danken als gebeurt wat Deuteronomium 24 aanreikt, die houding om mensen recht te doen, om hen te geven waar ze recht op hebben, een dagloner zijn loon op tijd en van harte.

Een zegen als mensen zo met elkaar omgaan, naar elkaar omzien. Want dat richt een teken op van het Koninkrijk van God dat wij verwachten.

Amen.

Overzicht preken

14-07-2019
Simson (2)

07-07-2019
Simson (1)

23-06-2019
Gideon

16-06-2019
Debora
(Pinksteren)


09-06-2019
Vragen om de goede Geest
(Pinksteren)


30-05-2019
Hemelvaart

26-05-2019
De Geest die ons bijstaat

12-05-2019
Waarachtigheid

28-04-2019
Emmausgangers

21-04-2019
Pasen

14-04-2019
Palmpasen

31-03-2019
Thuiskomen

17-03-2019
Liefde
(Oecumenische viering)


10-03-2019
Weerstand bieden

17-02-2019
Ontmoeting met God en met elkaar
(Kinderdienst)


10-02-2019
Roeping Petrus

27-01-2019
Waartoe is Hij gekomen?

13-01-2019
Overgoten met licht

31-12-2018
Oudejaarsdienst

25-12-2018
Kerstmorgen

24-12-2018
'Een zon diep in de nacht'
(Kerstnachtdienst)


16-12-2018
Leven voelen
(Derde advent)


09-12-2018
De dienstbare kerk
(Tweede advent)


02-12-2018
Sprakeloos
(Eerste advent)


25-11-2018
Eeuwigheidszondag

11-11-2018
Dankdag

14-10-2018
'Laat de kinderen tot mij komen'
(Doopviering)


07-10-2018
Trouw

30-09-2018
Voor alle mensen van goede wil

23-09-2018
Omzien naar elkaar
(Gemeentezondag)


02-09-2018
Helder zicht

26-08-2018
Mee-eters

19-08-2018
Genezing doofstomme

08-07-2018
Jona 4

01-07-2018
Jona 2 en 3

24-06-2018
Jona 1

03-06-2018
Mensen boven regels

27-05-2018
Zondag Trinitatis

20-05-2018
Pinksteren

13-05-2018
Wezenzondag

10-05-2018
Hemelvaartsdag

22-04-2018
De goede herder

15-04-2018
Petrus

01-04-2018
Paaspreek
(Pasen)


25-03-2018
Een koning zonder troon
(Palmzondag)


18-03-2018
De graankorrel

11-03-2018
Delen
(Oecumenische dienst Veertigdagentijd)


18-02-2018
Verzoeking in de Woestijn

11-02-2018
Eenzaam, tweezaam

28-01-2018
Van een leer word je nog geen leerling

14-01-2018
Bruiloft in Kana

31-12-2017
Oudejaarsdienst

25-12-2017
Kerstmorgen
(Eerste Kerstdag)


24-12-2017
Kerstnacht
(Kerstnachtdienst)


17-12-2017
Woestijnroos
(Derde advent)


10-12-2017
Jesaja's vredesvisioen
(Tweede advent)


03-12-2017
Voorbereiden op Kerst
(Eerste advent)


26-11-2017
Houdt uw lamp brandende
(Eeuwigheidszondag)


12-11-2017
Kinderen van het licht

05-11-2017
Dankdag

29-10-2017
Een vaste burcht is onze God

08-10-2017
Jaloezie
(Jeugddienst)


01-10-2017
Israëlzondag

24-09-2017
Zorgen moet je doen niet maken

17-09-2017
Vredeszondag
(Oecumenische dienst)


10-09-2017
Zacheüs
(Startzondag)


27-08-2017
De farizeeër en de tollenaar

20-08-2017
Waarom zou ik naar de kerk gaan?

13-08-2017
Denken over danken

02-07-2017
Het verloren muntje

18-06-2017
Rijke man en arme Lazarus

28-05-2017
Ruth 4

21-05-2017
Ruth 3

14-05-2017
Ruth 2

07-05-2017
Ruth 1

16-04-2017
Pasen

09-04-2017
Palmzondag

26-03-2017
Genezing blinde

12-03-2017
Verheerlijking op de berg

05-02-2017
Zout en licht

29-01-2017
Zaligsprekingen

15-01-2017
Oecumene
(Oecumenische dienst)


08-01-2017
Wijzen uit het Oosten

30-12-2016
Oudejaarspreek
(Oudjaarsdienst)


25-12-2016
Kerstmorgen
(Eerste Kerstdag)


24-12-2016
Kerstnacht
(Kerstnachtdienst)


11-12-2016
Derde zondag van Advent
(Derde advent)


27-11-2016
Eerste zondag van Advent
(Eerste advent)


20-11-2016
De namen op de zuil
(Eeuwigheidszondag)


13-11-2016
Johannes de Doper

06-11-2016
Jona
(Jongerendienst)


02-10-2016
Israëlzondag

25-09-2016
Bethel

11-09-2016
Deel je leven
(Startzondag)


04-09-2016
Waar je mee omgaat...

21-08-2016
Zorg dat je d’r bijkomt!

14-08-2016
Psalm 5: een psalm in oorlogstijd

03-07-2016
Zorgeloos leven?

26-06-2016
De esculaap

19-06-2016
Bloeiend leiderschap

12-06-2016
Tussen angst en vertrouwen

29-05-2016
God in de wolken

22-05-2016
Vervolgde Christenen

15-05-2016
De Geest
(Pinksteren)


24-04-2016
Esther 5, 6 en 7

17-04-2016
Esther 3 en 4

10-04-2016
Esther 1 en 2

27-03-2016
Eerst geloven, dan zien!
(Eerste Paasdag)


20-03-2016
Het nieuwe verbond
(Palmzondag)


13-03-2016
Jezus, de Hoeksteen
(Oecumenische dienst)


06-03-2016
Een vader had twee zonden
(Vierde zondag veertigdagentijd)


14-02-2016
De bruggenbouwer
(Eerste zondag veertigdagentijd)


07-02-2016
Mensen vangen

31-01-2016
Optreden van Jezus in Nazareth

10-01-2016
Dochtertje van Jaïrus
(Jongerendienst)


31-12-2015
De onvruchtbare vijgeboom
(Oudjaarsdag)


25-12-2015
Vrede op aarde?
(Eerste Kerstdag)


24-12-2015
De nacht van de hoop
(Kerstnachtdienst)


13-12-2015
Maria en Elisabeth
(Derde advent)


06-12-2015
Heilig Kind
(Tweede advent)


29-11-2015
Wees niet bang!
(Eerste advent)


22-11-2015
Valsheid tegenover oprechtheid
(Eeuwigheidszondag)


08-11-2015
Zondagsrust
(Dankuur voor gewas en arbeid)


01-11-2015
‘Hoe heet je?’
(Doopdienst)


11-10-2015
De rijke jongeman

04-10-2015
Mozes en Jezus
(Israëlzondag)


02-10-2015
En Jezus schreef in ’t zand
(Oecumenische Seniorenviering)


27-09-2015
Psalm 8

20-09-2015
Achab en Nabot
(Vredeszondag)


13-09-2015
De barmhartige Samaritaan
(Startzondag)


23-08-2015
Tien keer onafscheidelijk

16-08-2015
Effata! Ga open!
Zeisterweg 34, 3984 NL ODIJK

Ds. K.F. Visser (tel 06-25076869), email:
Dhr. J. van den Heuvel (scriba), email:
Webmaster, email:

disclaimer | privacyverklaring