Protestantse Gemeente Odijk


Voorbereiden op Kerst

Ds. K.F. Visser
03-12-2017 | Eerste advent

Lezing(en): Jesaja 40:1-11


Gemeente van Christus,

Straks zullen we het zingen, die klassieker voor de tijd van de Advent, Lied 439 in het nieuwe Liedboek, Verwacht de komst des Heren, o mens, bereid u voor! Maar hoe doe je dat? Hoe doet u dat?

-U volgt de kerkdiensten tot en met de kerst, week na week staat u erbij stil.
-U zingt er liederen over.
-En thuis leest u misschien heel gericht de bekende bijbelverhalen als introductie op het kerstfeest. De geboorteaankondiging van Johannes, de geboorteaankondiging van Jezus, u leest over Zacharias en Elisabeth, over Jozef en Maria, over engelen en lofzangen, over de reis van Nazareth naar Betlehem… enzovoort.
-En als u dat doet met de kinderen volgt u misschien een kinderbijbel, die de verhalen graag wat spannend maakt en gevoelig.
-Het kan ook zijn dat u thuis kaarsen brandt, elke week eentje meer. Zo’n kaarsenhouder met vier kaarsen net als wij hier in de kerk.
-Misschien zet u wel zo’n kaarsentrapje in de vensterbank, dat de mensen die langslopen er ook aan herinnerd worden.
=Het kan zijn dat u een adventskalender gebruikt; elke dag maakt u een vakje open, waar een tekst in geschreven staat of een plaatje te zien is, voor uzelf, of met de kinderen. Stap voor stap, dag na dag komt u dichterbij, een prettige spanning bouwt zich op. Hoe zal het totaalplaatje eruit gaan zien?
-Of in uw gebed bereidt u zich voor. U zegt: Heer, als U geboren wordt, kom dan ook in mijn leven; bevrijd, vernieuw, vergeef en zegen mij. Het dagelijkse gebed verdiept zich op weg naar Kerst.
-Het kan goed zijn dat u ter voorbereiding op Kerst (en oud en nieuw) een kerstboom in uw woonkamer neerzet. Met mooie lichtjes om de donkere dagen door te komen. Een kerstboom of andere typische versiering, echt of kunst.
-Wellicht denkt u vast na over die bijzondere maaltijd die u zult gebruiken met familie of vrienden, ook een soort voorbereiding op het kerstfeest is het.

Is het zo dat de voorbereiding op het kerstfeest ook voor u een innerlijk proces is? Bezinningstijd? Of gaat het een gepaard met het ander? Met dat u de kerstboom optuigt bedenkt u dat het kerstfeest wordt en bent u bedacht op wat dat aan gevoelens en gedachten bij u op roept. Het gaat door je heen. Je staat er bij stil. Het doet wat met je. We vieren hoe Jezus wordt geboren, hoe God zich laat zien in het kind van Betlehem.

En ergens roept het de vraag op wat dat dan met jou doet en met de wereld. Hoe is het mogelijk dat we dit vieren? Ook nog na 20 eeuwen. Maakt het wat uit dat Jezus is gekomen? Zal de wereld ooit veranderen in de zin als Jezus voor ogen stond, de wereld als Koninkrijk van God?

Voorbereidingstijd. Hoe doet u dat? Hoe doe jij dat? Ik weet van mensen dat ze enorm opzien tegen Kerst. Ze zien op tegen dagen, die zogenaamd leuk moeten zijn, maar die eens te meer laten voelen hoe alleen ze zijn. Rotdagen, vinden ze. Dagen die maar gauw voorbij u moeten zijn. Kerst en dan ook Oud & Nieuw, familiedagen, maar het wordt nooit meer echt leuk, sinds hij of zij er niet meer is….

Ik weet ook van mensen die daar minder moeite mee hebben. Zij zoeken een concrete invulling voor die paar dagen en doen het ermee. Zij zijn niet minder alleen dan de weken ervoor of erna. Ze doen denken aan de mensen voor wie Willem Wilmink ooit het relativerende gedichtje schreef: Troostlied voor wie met kerst alleen zijn. Een paar zinnen hieruit:
Wees niet zo bang voor Kerst. Het zijn twee dagen,
dat is niet meer dan achtenveertig uur.
En uren, het ene vlug, het andere trager,
uren vervliegen op den duur.
(…)
Gedenk de dieren op de schalen en de borden.
Die zitten meer dan jij in de puree.

Voorbereidingstijd. Jesaja zegt tegen de mensen van zijn tijd: Nog even en dan is het zover. Het einde aan de ballingschap komt in zicht. Bereid je voor. Ruim de rommel op. Baan een weg voor de komst van de Heer.

Iets over de achtergrond. De eerste 39 hoofdstukken van het profetenboek Jesaja zijn geschreven in de tijd voor de ballingsschap, ten tijde van koning Hizkia. Het gaat dan niet goed met Israel. Sociaal is het een puinhoop. En geestelijk al helemaal. De mensen doen alles wat God verboden heeft. In Jesaja 1 staat het er zo: Hoor, de Heer heeft gesproken: Ik heb mijn kinderen opgevoed, maar ze zijn tegen Mij in opstand gekomen. Een os kent zijn meester, een ezel zijn voederbak, maar Israel mist elk inzicht!

En tussen haakjes: die os en die ezel en die voederbak, die kribbe, komen we via allerlei omwegen later tegen in de kerststal!

Het gaat niet goed met Israel en een straf kan niet uitblijven. De bloem der natie wordt gedeporteerd naar Babel, toen de hoofdstad van het Babylonische Rijk, het huidige Bagdad. In Jesaja 39: 6 staat: ‘Het duurt niet lang meer of alles zal naar Babel worden weggesleept.’

En dan begint hoofdstuk 40. En dan zijn we ineens in een heel andere tijd aangekomen, 200 jaar later! Hizkia is allang van het toneel verdwenen. De situatie is totaal gewijzigd. Generaties lang hebben de Joden hun plek gevonden in Babel. Vele zijn haast opgegaan in die samenleving, versmolten met de Babyloniers, sommigen zijn onafhankelijk gebleven.
In Babylonië zit koning Cyrus op de troon, een milde heerser die de Joden wel een vrijgeleide wil geven, om terug te gaan naar hun eigen land. In die periode is er een nieuwe profeet actief, een profeet die helemaal wil staan in de traditie van Jesaja. We noemen hem de tweede Jesaja, de Deuterojesaja. Hij vangt woorden van God op. Hij ziet in de houding van koning Cyrus de hand van God. Het einde van de ballingschap is nabij! En deze Jesaja voelt dat aan en geeft er woorden voor. Als jullie terugkeren, jullie ballingen, troost dan je volksgenoten. Zeg tegen ze dat het voorbij is! De straf is voorbij. De dubbele straf: eerst voor de aanleiding tot de ballingschap – de puinhoop die ze er van gemaakt hadden – en dan de lange boetetijd zelf. De boodschap van Jesaja is: Jullie schuld is voldaan. Jullie mogen terug! Het heeft nu lang genoeg geduurd.

Daarom geeft de profeet een hemelse stem door: Baan voor de Heer een weg door de woestijn! Met dat nieuwe begin zal God zich laten zien, zoals Hij is. Hij zal als een herder zijn die zijn kudde zal weiden!
O ja, er zijn ook tegenstemmen, mensen die het amper kunnen geloven. Zij zeggen: ‘Het is toch niks met de mens gesteld. Het wordt toch nooit wat! de mens is als gras. Het is opgaan, blinken en verzinken. Aldoor zal de mens afbreuk doen aan wat God wil opbouwen’.
En ja, zegt de profeet dan weer, dat is ook zo, maar er is nog meer te zeggen: Het gras verdort, de bloem verwelkt, maar het Woord van God blijft recht overeind! Dat is het verschil. Met andere woorden: Je kunt somber zijn over het lot van de mensen. Ze bakken er niks van. Ja, maar God is er ook nog! En Hij doet wat Hij heeft beloofd: verlossing, een einde aan de slaventijd. Dus daarom, als je terugkeert, als je voelt dat de nieuwe tijd eraan komt: Ga op een berg staan en roep het vast de mensen toe. We komen eraan! God komt eraan! Ziehier is uw God! Hij brengt ons thuis van onze ballingschap. Het een droom zijn, die werkelijkheid wordt!

Gemeente, staan wij op scherp? Kijken we uit naar de komst van de Heer? Verwacht je de komst van de Heer? Wat moet je nog opruimen? Hoe maak je een weg vrij voor God om in je leven te komen? Sta je stil bij de komst van Jezus in de wereld en in jouw wereld? Hoe doe je dat? Wat is jouw woestijn? Met welke troep hebt u te maken? Welke puinhoop? Desolate plek in je leven? Tijd van eenzaamheid? Waar de dingen aan scherven liggen?

-Wie gepest wordt, voelt het misschien zo.
-Of wie te maken heeft met verdriet en rouw. Zo’n grote leegte in je leven, je zou het jouw woestijn kunnen noemen.
-En ook zijn het de grote vraagstukken van onze tijd. De vluchtelingenstroom, de mensen die een veilig heenkomen zoeken en in kampen moeten overleven. Woestijn.
-Of de wereld van politici, wereldleiders, die hun weg moeten gaan tussen de hoge kliffen door. Diplomatiek zoekend naar het einde van onderdrukking, zoals de Paus deed in zijn stille diplomatie op Myanmar. Of minister-president Rutte die een bezoek brengt aan de vredesmissie in Mali, die we niet mogen vergeten. De mensen die daar in de woestijn van dat land proberen orde en rust te handhaven.

Woestijn? Wat is uw woestijn? Waar moet nog een weg worden gebaand wil het feest worden?

Of is er al uitzicht? Waar zie je al iets van een nieuw begin? Gemeente, laat dat voor vanmorgen de vraag zijn die we meenemen: Waar zie ik al iets van een nieuwe begin, van hoop?
-Ziet u het aan de knoppen aan de bomen? De winter moet nog komen, maar de natuur bereid alles al voor op het voorjaar.
-Zien we een nieuw begin, een doorbraak in de genezing van een van de meest dodelijke ziekte die de mensheid kent, malaria. Zou het waarachtig waar zijn dat er een vaccin gevonden gaat worden?

Wat is jouw hoopvolle nieuws? Het kindje dat met vreugde wordt verwacht in het nieuwe jaar? Die bruiloft die gevierd gaat worden?
Waar ziet u al iets van een nieuw begin? Hoe een harde tijd plaats maakt voor een tijd van herstel.

De voorbereiding op het Kerstfeest geeft ons kans op een hernieuwd geloof in Gods toekomst.

Verwacht de komst des Heren.
O mens, bereid u voor!
Verhoog de dalen,
effen de hoogten
tussen U en uw Heer.

Amen.

Overzicht preken

14-07-2019
Simson (2)

07-07-2019
Simson (1)

23-06-2019
Gideon

16-06-2019
Debora
(Pinksteren)


09-06-2019
Vragen om de goede Geest
(Pinksteren)


30-05-2019
Hemelvaart

26-05-2019
De Geest die ons bijstaat

12-05-2019
Waarachtigheid

28-04-2019
Emmausgangers

21-04-2019
Pasen

14-04-2019
Palmpasen

31-03-2019
Thuiskomen

17-03-2019
Liefde
(Oecumenische viering)


10-03-2019
Weerstand bieden

17-02-2019
Ontmoeting met God en met elkaar
(Kinderdienst)


10-02-2019
Roeping Petrus

27-01-2019
Waartoe is Hij gekomen?

13-01-2019
Overgoten met licht

31-12-2018
Oudejaarsdienst

25-12-2018
Kerstmorgen

24-12-2018
'Een zon diep in de nacht'
(Kerstnachtdienst)


16-12-2018
Leven voelen
(Derde advent)


09-12-2018
De dienstbare kerk
(Tweede advent)


02-12-2018
Sprakeloos
(Eerste advent)


25-11-2018
Eeuwigheidszondag

11-11-2018
Dankdag

14-10-2018
'Laat de kinderen tot mij komen'
(Doopviering)


07-10-2018
Trouw

30-09-2018
Voor alle mensen van goede wil

23-09-2018
Omzien naar elkaar
(Gemeentezondag)


02-09-2018
Helder zicht

26-08-2018
Mee-eters

19-08-2018
Genezing doofstomme

08-07-2018
Jona 4

01-07-2018
Jona 2 en 3

24-06-2018
Jona 1

03-06-2018
Mensen boven regels

27-05-2018
Zondag Trinitatis

20-05-2018
Pinksteren

13-05-2018
Wezenzondag

10-05-2018
Hemelvaartsdag

22-04-2018
De goede herder

15-04-2018
Petrus

01-04-2018
Paaspreek
(Pasen)


25-03-2018
Een koning zonder troon
(Palmzondag)


18-03-2018
De graankorrel

11-03-2018
Delen
(Oecumenische dienst Veertigdagentijd)


18-02-2018
Verzoeking in de Woestijn

11-02-2018
Eenzaam, tweezaam

28-01-2018
Van een leer word je nog geen leerling

14-01-2018
Bruiloft in Kana

31-12-2017
Oudejaarsdienst

25-12-2017
Kerstmorgen
(Eerste Kerstdag)


24-12-2017
Kerstnacht
(Kerstnachtdienst)


17-12-2017
Woestijnroos
(Derde advent)


10-12-2017
Jesaja's vredesvisioen
(Tweede advent)


03-12-2017
Voorbereiden op Kerst
(Eerste advent)


26-11-2017
Houdt uw lamp brandende
(Eeuwigheidszondag)


12-11-2017
Kinderen van het licht

05-11-2017
Dankdag

29-10-2017
Een vaste burcht is onze God

08-10-2017
Jaloezie
(Jeugddienst)


01-10-2017
Israëlzondag

24-09-2017
Zorgen moet je doen niet maken

17-09-2017
Vredeszondag
(Oecumenische dienst)


10-09-2017
Zacheüs
(Startzondag)


27-08-2017
De farizeeër en de tollenaar

20-08-2017
Waarom zou ik naar de kerk gaan?

13-08-2017
Denken over danken

02-07-2017
Het verloren muntje

18-06-2017
Rijke man en arme Lazarus

28-05-2017
Ruth 4

21-05-2017
Ruth 3

14-05-2017
Ruth 2

07-05-2017
Ruth 1

16-04-2017
Pasen

09-04-2017
Palmzondag

26-03-2017
Genezing blinde

12-03-2017
Verheerlijking op de berg

05-02-2017
Zout en licht

29-01-2017
Zaligsprekingen

15-01-2017
Oecumene
(Oecumenische dienst)


08-01-2017
Wijzen uit het Oosten

30-12-2016
Oudejaarspreek
(Oudjaarsdienst)


25-12-2016
Kerstmorgen
(Eerste Kerstdag)


24-12-2016
Kerstnacht
(Kerstnachtdienst)


11-12-2016
Derde zondag van Advent
(Derde advent)


27-11-2016
Eerste zondag van Advent
(Eerste advent)


20-11-2016
De namen op de zuil
(Eeuwigheidszondag)


13-11-2016
Johannes de Doper

06-11-2016
Jona
(Jongerendienst)


02-10-2016
Israëlzondag

25-09-2016
Bethel

11-09-2016
Deel je leven
(Startzondag)


04-09-2016
Waar je mee omgaat...

21-08-2016
Zorg dat je d’r bijkomt!

14-08-2016
Psalm 5: een psalm in oorlogstijd

03-07-2016
Zorgeloos leven?

26-06-2016
De esculaap

19-06-2016
Bloeiend leiderschap

12-06-2016
Tussen angst en vertrouwen

29-05-2016
God in de wolken

22-05-2016
Vervolgde Christenen

15-05-2016
De Geest
(Pinksteren)


24-04-2016
Esther 5, 6 en 7

17-04-2016
Esther 3 en 4

10-04-2016
Esther 1 en 2

27-03-2016
Eerst geloven, dan zien!
(Eerste Paasdag)


20-03-2016
Het nieuwe verbond
(Palmzondag)


13-03-2016
Jezus, de Hoeksteen
(Oecumenische dienst)


06-03-2016
Een vader had twee zonden
(Vierde zondag veertigdagentijd)


14-02-2016
De bruggenbouwer
(Eerste zondag veertigdagentijd)


07-02-2016
Mensen vangen

31-01-2016
Optreden van Jezus in Nazareth

10-01-2016
Dochtertje van Jaïrus
(Jongerendienst)


31-12-2015
De onvruchtbare vijgeboom
(Oudjaarsdag)


25-12-2015
Vrede op aarde?
(Eerste Kerstdag)


24-12-2015
De nacht van de hoop
(Kerstnachtdienst)


13-12-2015
Maria en Elisabeth
(Derde advent)


06-12-2015
Heilig Kind
(Tweede advent)


29-11-2015
Wees niet bang!
(Eerste advent)


22-11-2015
Valsheid tegenover oprechtheid
(Eeuwigheidszondag)


08-11-2015
Zondagsrust
(Dankuur voor gewas en arbeid)


01-11-2015
‘Hoe heet je?’
(Doopdienst)


11-10-2015
De rijke jongeman

04-10-2015
Mozes en Jezus
(Israëlzondag)


02-10-2015
En Jezus schreef in ’t zand
(Oecumenische Seniorenviering)


27-09-2015
Psalm 8

20-09-2015
Achab en Nabot
(Vredeszondag)


13-09-2015
De barmhartige Samaritaan
(Startzondag)


23-08-2015
Tien keer onafscheidelijk

16-08-2015
Effata! Ga open!
Zeisterweg 34, 3984 NL ODIJK

Ds. K.F. Visser (tel 06-25076869), email:
Dhr. J. van den Heuvel (scriba), email:
Webmaster, email:

disclaimer | privacyverklaring