Protestantse Gemeente Odijk


Kerstnacht

Ds. K.F. Visser
24-12-2017 | Kerstnachtdienst

Lezing(en): Jesaja 9: 1-16, Titus 2: 11-14 en Lucas 2: 1-14


Gemeente van Christus,

We weten het nu zeker. We weten het nu van officiële zijde. Ik weet niet of u het ook al hebt gehoord, maar wij, Nederlanders, wij behoren tot de gelukkigste mensen op deze aarde.
Er is onderzoek verricht. Het World Happiness Report van de Verenigde Naties (nota bene!) heeft vastgesteld dat Nederland het op vijf na gelukkigste land ter wereld is. We moeten Noorwegen, Denemarken, IJsland Zwitserland en Finland boven ons dulden. Gekeken werd naar de welvaart, naar het sociaal vangnet en naar persoonlijke vrijheid. En ja, dan mogen we ons gelukkig prijzen inderdaad. Al is het ook twijfelachtig zo’n onderzoek. Want wat is geluk? Hoe betrekkelijk is dat? Mensen die leven in grote armoede leggen misschien wel meer gemeenschapszin aan de dag dan wij rijke Nederlanders? Of wát als je nou net domme pech hebt gehad, of een ongeval hebt meegemaakt, of onverwacht slecht nieuws te horen hebt gekregen…. dan zal dat geluksrapport van de VN je niets te zeggen hebben, eerder ergernis opwekken.
Hoe relatief de uitslag van zo’n onderzoek ook is, het geeft natuurlijk wel te denken. Het geeft zelfs veel te danken! Er is volop reden om dankbaar te zijn. Heel veel dingen hebben we blijkbaar goed voor mekaar en er wordt internationaal van op gekeken. Natuurlijk weten wij hoe kwetsbaar onze democratie is, onze open economie, maar we hopen toch werkelijk dat die bestand is tegen onrust en ongenoegens en aanvallen van buitenaf.

Weet u, één van de dingen die eraan bijdraagt dat het zo goed gaat in onze samenleving, is het voorrecht om belasting te mogen betalen. Een voorrecht, u hoort het goed. Dankzij dat stelsel van belastingen kunnen wij als samenleving veel tot stand brengen. Collectieve middelen aanwenden om ons leefniveau op peil te houden en waar nodig te verbeteren. Inderdaad leuker kunnen we het niet maken, maar dit is wel de manier om solidariteit te bewerkstelligen… tenminste als de overheid het bepaalde bedrijven niet te gemakkelijk maakt om belasting te ontwijken, want daardoor wordt het voor de inwoners van ons land bepaald niet leuker. Belastingen.

Gemeente, ik kijk vannacht met u naar Jozef, die brave burger uit het Romeinse Rijk van toen. Er klinkt een bevel vanwege keizer Augustus, een decreet dat alle inwoners zich moesten laten inschrijven – een belastingmaatregel zo weten we. De keizer wil weten hoe het er financieel voorstaat, het bruto nationaal product – en daar heeft hij de laatste cijfers voor nodig. Staat het aantal inwoners van zijn gigantische rijk wel in de juiste verhouding tot de benodigde uitgaven? ‘Als we eerst eens volktelling houden, dan weten we meer’, was de gedachte en die werd stante pede uitgevoerd. Zo komt er dat decreet.

En staat er dan broodnuchter: Ook Jozef ging…
Had hij een keuze dan? Is hij een loyale burger? Of moet het toch gewoon? Slaafs volgt hij het bevel op. Of heeft het iets tragisch dat er staat: iedereen ging en dus Jozef ook… Hij in zijn eentje kon toch niet tegen de bureaucratie op? Regels zijn regels. Wil het geen zooitje worden in de samenleving mag van iedereen gevraagd worden om mee te doen aan het bijeenbrengen van de collectieve middelen. Er mag in een democratie worden uitgegaan van loyaliteit. Meedoen, iedereen draagt bij… en de zwaarste schouders dragen de zwaarste lasten… tenminste dat zou het meest ideale model zijn….

Ook Jozef ging… Hij moest wel, geloof ik. Hij zat in een benarde situatie. Veel keus had hij niet. En Maria moest wel mee. Hij kon haar niet aan haar lot overlaten. Ze liep op het laatst. Ze konden zich niet veroorloven om zichzelf buiten het systeem te plaatsen. Anders hadden ze nergens recht op: geen studie, geen uitkering, geen paspoort…

En ja, er werd gemopperd op die idiote bemoeizucht vanuit Rome, en er wordt geklaagd over de regeldwang van Brussel of Den Haag. Ze doen maar vanachter hun bureaus, zien ze er ook wel mensen bij? Moet je alleen maar gehoorzamen om niet de boot te missen? Ook Jozef ging…. en Jezus zou geboren worden als kind van de rekening; er was niet eens plaats in de herberg. Zou dit kind wel in het systeem worden opgenomen als rechtmatig inwoner en burger van het Romeinse Rijk?

Weet u, gemeente, wat ik zo boeiend vind aan dit kerstevangelie is dat er niet alleen maar sprake is van een bureaucratie van de kant van de keizer in Rome. Er is ook die andere regering, dat Godsbestuur, die theocratie achter de schermen van de geschiedenis. Ook Jozef ging… en Lucas weet allang hoe hij deze geschiedenis van God met de mensen zal verbinden, met Jozef en Maria en hun pasgeboren kind. Ook Jozef ging… ja, maar hij ging niet alleen! En niet alleen Maria vergezelde hem, ook die lange geschiedenis trok met hem mee, vanaf David tot nu toe… dat spoor van licht dat steeds opnieuw zichtbaar werd, gevolgd werd, voelbaar was. Hoe een profeet als Jesaja heeft getuigd van een schitterend licht dat gezien zou worden. Hoe er een einde zou komen aan uitbuiting, onderdrukking, de zweep van de drijver, de stampende laarzen… dat er een heerschappij zal worden gevestigd die gebouwd is op recht en gerechtigheid, die vrede in zich bergt, eindeloze vrede… het Koninkrijk van God.
Dit Godsbestuur is er ook. Naast de bureaucratie is er ook de theocratie.
Naast en door het duister heen is er ook dat schitterende licht: want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven en de heerschappij rust op Zijn schouders!

Is het misschien zo, gemeente, dat wij ergens in twee werelden leven? We leven in één van de beste landen ter wereld, met alles erop en eraan, en ook wat niet deugt. We hebben het heel erg goed, als we ons vergelijken met arme landen, met dictaturen, met onvrije landen. En het vergt veel van ons om loyaal te zijn en te blijven, kritisch en loyaal. We houden elkaar en onze bestuurders wakker. Democratie is niet voor bange mensen.
We blijven ons bemoeien met hoe het beter kan en moet…., maar daar is toch niet alles gezegd.
Wij zijn ook burgers van dat Rijk in de hemel, dat Godsrijk, dat met Jezus onder ons is komen wonen. Dat Koninkrijk waarin we ons geestelijk rijk kunnen voelen, gerust, getroost. Waar vergeving is en verzoening, waar we elkaar in opdragen en aanbevelen in de hoede van onze God. Waar we de verhalen met elkaar delen over Jezus, het kind van de rekening, het kind van de kribbe. Hoe God zich heeft laten zien, naar ons toegekomen is, mens werd van vlees en bloed, liggend in een kribbe.

In een bureaucratie regeert het keizerlijke dogma met al zijn dwang… ‘en ook Jozef ging’. In de theocratie regeert Christus met al zijn bevrijding en blijdschap. Ons leven speelt zich af in de maalstroom van het keizerlijke dogma; er valt vaak niets te kiezen. Het bureau, de instanties, de economie bepalen zoveel. En hoe dikwijls voelen we ons erin gevangen gehouden?
Maar, gemeente, laten we niet rekenen buiten de theocratie om, waar het evangelie regeert, waarin God naar ons toekomt in de gestalte van dit Kind en ons toeroept dat de vrede met Hem gegeven is.

In de brief van Paulus aan zijn medewerker Titus wordt gesproken over Gods genade, die openbaar geworden is tot redding van alle mensen. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven om ons tot zijn volk te maken. Volk van dat andere Rijk, dat niet van deze wereld is. In de vurige hoop dat het licht van die wereld de duisternis van onze wereld zal verdrijven. Licht in de nacht!
En elke keer als wij dat licht brengen naar mensen die door het duister van onze wereld in beslag genomen worden, komt Christus’ Rijk dichterbij.
Want wat Hij ons leert, is geven om een ander; liefde alleen is de weg die Hij wees.

Prijs daarom Zijn naam, deze nacht,
en geef Hem glorie in alle eeuwigheid.

Amen.

Overzicht preken

14-07-2019
Simson (2)

07-07-2019
Simson (1)

23-06-2019
Gideon

16-06-2019
Debora
(Pinksteren)


09-06-2019
Vragen om de goede Geest
(Pinksteren)


30-05-2019
Hemelvaart

26-05-2019
De Geest die ons bijstaat

12-05-2019
Waarachtigheid

28-04-2019
Emmausgangers

21-04-2019
Pasen

14-04-2019
Palmpasen

31-03-2019
Thuiskomen

17-03-2019
Liefde
(Oecumenische viering)


10-03-2019
Weerstand bieden

17-02-2019
Ontmoeting met God en met elkaar
(Kinderdienst)


10-02-2019
Roeping Petrus

27-01-2019
Waartoe is Hij gekomen?

13-01-2019
Overgoten met licht

31-12-2018
Oudejaarsdienst

25-12-2018
Kerstmorgen

24-12-2018
'Een zon diep in de nacht'
(Kerstnachtdienst)


16-12-2018
Leven voelen
(Derde advent)


09-12-2018
De dienstbare kerk
(Tweede advent)


02-12-2018
Sprakeloos
(Eerste advent)


25-11-2018
Eeuwigheidszondag

11-11-2018
Dankdag

14-10-2018
'Laat de kinderen tot mij komen'
(Doopviering)


07-10-2018
Trouw

30-09-2018
Voor alle mensen van goede wil

23-09-2018
Omzien naar elkaar
(Gemeentezondag)


02-09-2018
Helder zicht

26-08-2018
Mee-eters

19-08-2018
Genezing doofstomme

08-07-2018
Jona 4

01-07-2018
Jona 2 en 3

24-06-2018
Jona 1

03-06-2018
Mensen boven regels

27-05-2018
Zondag Trinitatis

20-05-2018
Pinksteren

13-05-2018
Wezenzondag

10-05-2018
Hemelvaartsdag

22-04-2018
De goede herder

15-04-2018
Petrus

01-04-2018
Paaspreek
(Pasen)


25-03-2018
Een koning zonder troon
(Palmzondag)


18-03-2018
De graankorrel

11-03-2018
Delen
(Oecumenische dienst Veertigdagentijd)


18-02-2018
Verzoeking in de Woestijn

11-02-2018
Eenzaam, tweezaam

28-01-2018
Van een leer word je nog geen leerling

14-01-2018
Bruiloft in Kana

31-12-2017
Oudejaarsdienst

25-12-2017
Kerstmorgen
(Eerste Kerstdag)


24-12-2017
Kerstnacht
(Kerstnachtdienst)


17-12-2017
Woestijnroos
(Derde advent)


10-12-2017
Jesaja's vredesvisioen
(Tweede advent)


03-12-2017
Voorbereiden op Kerst
(Eerste advent)


26-11-2017
Houdt uw lamp brandende
(Eeuwigheidszondag)


12-11-2017
Kinderen van het licht

05-11-2017
Dankdag

29-10-2017
Een vaste burcht is onze God

08-10-2017
Jaloezie
(Jeugddienst)


01-10-2017
Israëlzondag

24-09-2017
Zorgen moet je doen niet maken

17-09-2017
Vredeszondag
(Oecumenische dienst)


10-09-2017
Zacheüs
(Startzondag)


27-08-2017
De farizeeër en de tollenaar

20-08-2017
Waarom zou ik naar de kerk gaan?

13-08-2017
Denken over danken

02-07-2017
Het verloren muntje

18-06-2017
Rijke man en arme Lazarus

28-05-2017
Ruth 4

21-05-2017
Ruth 3

14-05-2017
Ruth 2

07-05-2017
Ruth 1

16-04-2017
Pasen

09-04-2017
Palmzondag

26-03-2017
Genezing blinde

12-03-2017
Verheerlijking op de berg

05-02-2017
Zout en licht

29-01-2017
Zaligsprekingen

15-01-2017
Oecumene
(Oecumenische dienst)


08-01-2017
Wijzen uit het Oosten

30-12-2016
Oudejaarspreek
(Oudjaarsdienst)


25-12-2016
Kerstmorgen
(Eerste Kerstdag)


24-12-2016
Kerstnacht
(Kerstnachtdienst)


11-12-2016
Derde zondag van Advent
(Derde advent)


27-11-2016
Eerste zondag van Advent
(Eerste advent)


20-11-2016
De namen op de zuil
(Eeuwigheidszondag)


13-11-2016
Johannes de Doper

06-11-2016
Jona
(Jongerendienst)


02-10-2016
Israëlzondag

25-09-2016
Bethel

11-09-2016
Deel je leven
(Startzondag)


04-09-2016
Waar je mee omgaat...

21-08-2016
Zorg dat je d’r bijkomt!

14-08-2016
Psalm 5: een psalm in oorlogstijd

03-07-2016
Zorgeloos leven?

26-06-2016
De esculaap

19-06-2016
Bloeiend leiderschap

12-06-2016
Tussen angst en vertrouwen

29-05-2016
God in de wolken

22-05-2016
Vervolgde Christenen

15-05-2016
De Geest
(Pinksteren)


24-04-2016
Esther 5, 6 en 7

17-04-2016
Esther 3 en 4

10-04-2016
Esther 1 en 2

27-03-2016
Eerst geloven, dan zien!
(Eerste Paasdag)


20-03-2016
Het nieuwe verbond
(Palmzondag)


13-03-2016
Jezus, de Hoeksteen
(Oecumenische dienst)


06-03-2016
Een vader had twee zonden
(Vierde zondag veertigdagentijd)


14-02-2016
De bruggenbouwer
(Eerste zondag veertigdagentijd)


07-02-2016
Mensen vangen

31-01-2016
Optreden van Jezus in Nazareth

10-01-2016
Dochtertje van Jaïrus
(Jongerendienst)


31-12-2015
De onvruchtbare vijgeboom
(Oudjaarsdag)


25-12-2015
Vrede op aarde?
(Eerste Kerstdag)


24-12-2015
De nacht van de hoop
(Kerstnachtdienst)


13-12-2015
Maria en Elisabeth
(Derde advent)


06-12-2015
Heilig Kind
(Tweede advent)


29-11-2015
Wees niet bang!
(Eerste advent)


22-11-2015
Valsheid tegenover oprechtheid
(Eeuwigheidszondag)


08-11-2015
Zondagsrust
(Dankuur voor gewas en arbeid)


01-11-2015
‘Hoe heet je?’
(Doopdienst)


11-10-2015
De rijke jongeman

04-10-2015
Mozes en Jezus
(Israëlzondag)


02-10-2015
En Jezus schreef in ’t zand
(Oecumenische Seniorenviering)


27-09-2015
Psalm 8

20-09-2015
Achab en Nabot
(Vredeszondag)


13-09-2015
De barmhartige Samaritaan
(Startzondag)


23-08-2015
Tien keer onafscheidelijk

16-08-2015
Effata! Ga open!
Zeisterweg 34, 3984 NL ODIJK

Ds. K.F. Visser (tel 06-25076869), email:
Dhr. J. van den Heuvel (scriba), email:
Webmaster, email:

disclaimer | privacyverklaring