Protestantse Gemeente Odijk


Kerstmorgen

Ds. K.F. Visser
25-12-2017 | Eerste Kerstdag

Lezing(en): Jesaja 57: 7-10 en Lucas 2: 1-20


Gemeente van Christus,

Jesaja de profeet en Lucas de evangelieschrijver willen een ding aan ons kwijt vanmorgen. Ze willen op een aanstekelijke manier iets overbrengen van plezier. Het gaat ze allebei om niets minder dan redding! Redding als het hoogst noodzakelijke en wie denkt aan die redding, krijgt vleugels, gaat springen, ondervindt een plezier dat grenzeloos is.

Als kinderen blij worden van iets leuks, iets dat komen gaat, gaan ze springen van plezier. Tenminste ik zie dat bij onze kleinkinderen, voor zover ze al kunnen springen. Het is een heel vanzelfsprekende uiting. Hoe laat je blijken dat je blij bent met wat er komen gaat, een cadeautje dat mag worden uitgepakt? Simpel, door spontaan te gaan springen. Te springen van plezier en opwinding en spanning…
Dat is wat ik voor me zie als ik Jesaja lees vanmorgen. Hoe welkom is de vreugdebode, die over de bergen komt aangesneld, die vrede verkondigt en goed nieuws brengt, die redding verkondigt en tegen Sion zegt: Je God is Koning! Go, tell it on the mountains!

Zoals u weet, zijn we in de adventsweken bezig geweest met de visioenen van Jesaja. Steeds weer was er dat uitzicht, die hoop, die verwachting: er komt een einde aan de ballingschap, er zal een nieuw begin zijn. Alles wat aan schuld en straf werd meegetorst al die jaren, generaties lang daar in Babel, komt tot een eind. Opluchting maakt zich meester van het opgetogen volk. Ze mogen aan terugkeer denken, aan een nieuwe intocht, een vrolijke herstart in het eigen land. En de boodschap van dat nieuwe begin komt als het ware aangevlogen over de bergen, per ijlpost: een vreugdebode…. een boodschapper komt aangerend over de bergen, en die bazuint een heldere bericht de wereld in: uw God is Koning. Met andere woorden zegt deze stem tegen het volk: Jullie God heeft de koninklijke heerschappij aanvaard. Nu zal het voorbij zijn met Babel. Nu mag het volk vrij zijn om terug te gaan. Israël wordt vrijgekocht. En God is de Koning die dat doet… en het mooie van dit bericht is dat het anderen inspireert.
Al die tijd hadden er – zo ziet Jesaja het voor zich – wachters gestaan. Ze stonden op de uitkijk om te zien of het al zover was, of de bevrijding eraan zat te komen. En die wachters nemen nu het enthousiasme van de vreugdebode over. Ook deze wachters kunnen niet meer stil staan. Ze barsten in gejuich uit. ik zie ze springen van intense vreugde. Ze zien het nu zelf: de Heer keert terug naar Sion. God, die met het volk was meegetrokken de ballingschap in. Hij had ze weliswaar met deze boetetijd bestraft, maar had hen niet in de steek gelaten. En nu is het voorbij. En God gaat voorop, Hij wijst de weg. Hij wijst het zijn eigen volk en Hij wijst het voor het oog van de hele wereld! Daar ligt de vrijheid! Daar is het nieuwe begin!

Gemeente, zo zijn wij vanmorgen hier. Om iets van dat enthousiasme te voelen en met ons mee te nemen. Dat de vreugdebode zo aanstekelijk zijn boodschap brengt, dat het voor ons helemaal Kerst word, licht wordt, vrede, iets van die bevlogen tijding, waarvan het vuur door Jesaja is aangestoken en dat in de nacht van Betlehem is gaan branden en in ons eigen bestaan zal werken als een inspiratiebron, als een kracht die ons raakt, een licht dat over ons opgaat.

Vreugde. Wat kan een mens verlangen naar vreugde, naar waarachtig, echt en diep genoegen, plezier… en het is misschien al genoeg als je het bij je kinderen ziet of je kleinkinderen… dan kun je er als volwassene niet onverschillig onder blijven, dan gaat er toch ook iets zinderen diep van binnen in je ziel; vreugde, echte blijdschap…. Dit zei de engel tegen de herders: Wees niet bang, Ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen: vandaag is in de stad van David voor jullie een redder geboren.

Ik vind dat het meest bijzondere aan deze aankondiging, dat het zo persoonlijk is, zo direct en zo precies helder onder woorden gebracht. Het is geen algemene uitroep over de hoofden van alles en iedereen heen…
het wordt heel persoonlijk gezegd tegen deze herders: een redder voor jullie!
Met andere woorden: voelen jullie dat ook? Voel je het diep van binnen en voel je het als grote vreugde? De geboorte van de Messias is maar niet een abstract gebeuren, een verschijnsel in de tijd, maar een heel concrete boodschap voor levende mensen toen en daar. Voor jullie, beste herders, voor jullie is een redder geboren….
Net als Jesaja het tegen zijn eigen mensen had gezegd, toen en daar in Babel. Het is maar niet een boodschap van algemeen nut, dat ergens de lucht wordt ingeblazen, maar bedoeld voor heel concrete mensen van vlees en bloed, die snakken naar een nieuw begin, schone lei, een fris en veelbelovend nieuw begin.

Voor jullie een redder. Daarom, gemeente, probeer ik het in de geest van de kerstengel vanmorgen dichtbij u en jou te krijgen, die boodschap: voor jullie, voor u, voor jou een redder…. in de hoop dat u er zielsgelukkig en blij van wordt. Wat moet er volgens u worden gered? In de wereld, in Nederland, in ons dorp, in uw buurt, bij uw buren, wat of wie moet er gered worden binnen uw familie- en vriendenkring? En wat uiteindelijk in uw eigen leven? Wat moet er worden gered? Wat is het waard om voor te gaan, om in stand te houden, om van de ondergang te redden? Wat moet er beslist worden gered? Gezonde lucht, de ijskappen van de poolcirkels? Moet de aarde worden gered voordat de zeespiegel stijgt? Wat moet er in ons land worden gered? Welk cultureel erfgoed? Welke traditie? Moet onze wereldvermaarde tolerantie worden gered en onze vrijgevigheid opnieuw beleden?
En als u kijkt naar ons dorp, naar uw buurt? Wat moet behouden blijven? Wat is het waard om voor te vechten? De school, onze kerk, de sportvereniging, het dorpshuis, de huiskamer van Odijk? Om gemeenschapszin te bewaren en te bevorderen.
Wat is het waard om voor te vechten binnen uw familiekring of vriendenkring? Wie moet er weer bij worden gehaald? Met wie moet er verzoening plaatsvinden? Wat kan er worden gered als een relatie dreigt te breken? De zorg om de kinderen? Om elkaar heel te houden? Of misschien om er alsnog voor te vechten? Voor jullie een redder, zegt de engel tegen de herders!

En na die boodschap voegt zich een machtig leger bij de engel en het zingt: Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die Hij liefheeft. Een lofprijzing is het, waarbij de woorden van de eerste en de tweede regel onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. God hoort bij ons mensen. De hemel bij de aarde. En de eer van God hoort bij de vrede voor alle mensen. Woorden zijn het vol van beloftes. Het kan niet op met Kerst!

De cirkel is rond. Zoals de profetieën en visioenen van Jesaja in zijn tijd voor een nieuw elan zorgden, zo kan de boodschap van de engel en het engelenkoor op deze kerstmorgen bij ons zorgen voor hartensprong!

Even raken we los van de grond, als kinderen zo blij…. met Jezus’ geboorte kunnen we het voelen en beleven: Hij zal zijn stem verheffen tegen onrecht en zijn zegen geven aan wie bereid is vrede te sluiten. Zijn geboorte, zijn leven, zijn sterven en opstaan uiteindelijk, zal zorgen voor een heilig vuur, onrust en verlangen tegelijk.

Gemeente, de herders vinden het kind. Het kind dat zich later zelf de goede herder zou noemen. De herders geloven in het wonder en het teken: dit kind is hun redder. En ze keren terug naar hun kudden… want daar moet het gebeuren. Daar loopt alles op uit. Op het geschieden van het Woord, het woord in praktijk. Prediking, verkondiging, de engelenzang in de nacht, alles spoort aan tot daadwerkelijk leven, om te redden wat er maar kan. Hoe het verlangen naar het goede, schone en ware het werkelijk winnen kan in deze wereld, in ons land, in onze buurt, in onze familie, in ons gezin, bij onze vrienden, en ten diepste ook in ons eigen bestaan.

Gemeente, hoor de engelen zingen…. voor het Kind van Betlehem,
voor het woord dat mens geworden is, tussen alle mensen in,
in het menselijk gezin! Hoor, de engelen zingen de eer van de nieuwgeboren Heer.

En wij zingen het hen na…. in de hoop dat ons hart een sprongetje maakt!

Amen.

Overzicht preken

14-07-2019
Simson (2)

07-07-2019
Simson (1)

23-06-2019
Gideon

16-06-2019
Debora
(Pinksteren)


09-06-2019
Vragen om de goede Geest
(Pinksteren)


30-05-2019
Hemelvaart

26-05-2019
De Geest die ons bijstaat

12-05-2019
Waarachtigheid

28-04-2019
Emmausgangers

21-04-2019
Pasen

14-04-2019
Palmpasen

31-03-2019
Thuiskomen

17-03-2019
Liefde
(Oecumenische viering)


10-03-2019
Weerstand bieden

17-02-2019
Ontmoeting met God en met elkaar
(Kinderdienst)


10-02-2019
Roeping Petrus

27-01-2019
Waartoe is Hij gekomen?

13-01-2019
Overgoten met licht

31-12-2018
Oudejaarsdienst

25-12-2018
Kerstmorgen

24-12-2018
'Een zon diep in de nacht'
(Kerstnachtdienst)


16-12-2018
Leven voelen
(Derde advent)


09-12-2018
De dienstbare kerk
(Tweede advent)


02-12-2018
Sprakeloos
(Eerste advent)


25-11-2018
Eeuwigheidszondag

11-11-2018
Dankdag

14-10-2018
'Laat de kinderen tot mij komen'
(Doopviering)


07-10-2018
Trouw

30-09-2018
Voor alle mensen van goede wil

23-09-2018
Omzien naar elkaar
(Gemeentezondag)


02-09-2018
Helder zicht

26-08-2018
Mee-eters

19-08-2018
Genezing doofstomme

08-07-2018
Jona 4

01-07-2018
Jona 2 en 3

24-06-2018
Jona 1

03-06-2018
Mensen boven regels

27-05-2018
Zondag Trinitatis

20-05-2018
Pinksteren

13-05-2018
Wezenzondag

10-05-2018
Hemelvaartsdag

22-04-2018
De goede herder

15-04-2018
Petrus

01-04-2018
Paaspreek
(Pasen)


25-03-2018
Een koning zonder troon
(Palmzondag)


18-03-2018
De graankorrel

11-03-2018
Delen
(Oecumenische dienst Veertigdagentijd)


18-02-2018
Verzoeking in de Woestijn

11-02-2018
Eenzaam, tweezaam

28-01-2018
Van een leer word je nog geen leerling

14-01-2018
Bruiloft in Kana

31-12-2017
Oudejaarsdienst

25-12-2017
Kerstmorgen
(Eerste Kerstdag)


24-12-2017
Kerstnacht
(Kerstnachtdienst)


17-12-2017
Woestijnroos
(Derde advent)


10-12-2017
Jesaja's vredesvisioen
(Tweede advent)


03-12-2017
Voorbereiden op Kerst
(Eerste advent)


26-11-2017
Houdt uw lamp brandende
(Eeuwigheidszondag)


12-11-2017
Kinderen van het licht

05-11-2017
Dankdag

29-10-2017
Een vaste burcht is onze God

08-10-2017
Jaloezie
(Jeugddienst)


01-10-2017
Israëlzondag

24-09-2017
Zorgen moet je doen niet maken

17-09-2017
Vredeszondag
(Oecumenische dienst)


10-09-2017
Zacheüs
(Startzondag)


27-08-2017
De farizeeër en de tollenaar

20-08-2017
Waarom zou ik naar de kerk gaan?

13-08-2017
Denken over danken

02-07-2017
Het verloren muntje

18-06-2017
Rijke man en arme Lazarus

28-05-2017
Ruth 4

21-05-2017
Ruth 3

14-05-2017
Ruth 2

07-05-2017
Ruth 1

16-04-2017
Pasen

09-04-2017
Palmzondag

26-03-2017
Genezing blinde

12-03-2017
Verheerlijking op de berg

05-02-2017
Zout en licht

29-01-2017
Zaligsprekingen

15-01-2017
Oecumene
(Oecumenische dienst)


08-01-2017
Wijzen uit het Oosten

30-12-2016
Oudejaarspreek
(Oudjaarsdienst)


25-12-2016
Kerstmorgen
(Eerste Kerstdag)


24-12-2016
Kerstnacht
(Kerstnachtdienst)


11-12-2016
Derde zondag van Advent
(Derde advent)


27-11-2016
Eerste zondag van Advent
(Eerste advent)


20-11-2016
De namen op de zuil
(Eeuwigheidszondag)


13-11-2016
Johannes de Doper

06-11-2016
Jona
(Jongerendienst)


02-10-2016
Israëlzondag

25-09-2016
Bethel

11-09-2016
Deel je leven
(Startzondag)


04-09-2016
Waar je mee omgaat...

21-08-2016
Zorg dat je d’r bijkomt!

14-08-2016
Psalm 5: een psalm in oorlogstijd

03-07-2016
Zorgeloos leven?

26-06-2016
De esculaap

19-06-2016
Bloeiend leiderschap

12-06-2016
Tussen angst en vertrouwen

29-05-2016
God in de wolken

22-05-2016
Vervolgde Christenen

15-05-2016
De Geest
(Pinksteren)


24-04-2016
Esther 5, 6 en 7

17-04-2016
Esther 3 en 4

10-04-2016
Esther 1 en 2

27-03-2016
Eerst geloven, dan zien!
(Eerste Paasdag)


20-03-2016
Het nieuwe verbond
(Palmzondag)


13-03-2016
Jezus, de Hoeksteen
(Oecumenische dienst)


06-03-2016
Een vader had twee zonden
(Vierde zondag veertigdagentijd)


14-02-2016
De bruggenbouwer
(Eerste zondag veertigdagentijd)


07-02-2016
Mensen vangen

31-01-2016
Optreden van Jezus in Nazareth

10-01-2016
Dochtertje van Jaïrus
(Jongerendienst)


31-12-2015
De onvruchtbare vijgeboom
(Oudjaarsdag)


25-12-2015
Vrede op aarde?
(Eerste Kerstdag)


24-12-2015
De nacht van de hoop
(Kerstnachtdienst)


13-12-2015
Maria en Elisabeth
(Derde advent)


06-12-2015
Heilig Kind
(Tweede advent)


29-11-2015
Wees niet bang!
(Eerste advent)


22-11-2015
Valsheid tegenover oprechtheid
(Eeuwigheidszondag)


08-11-2015
Zondagsrust
(Dankuur voor gewas en arbeid)


01-11-2015
‘Hoe heet je?’
(Doopdienst)


11-10-2015
De rijke jongeman

04-10-2015
Mozes en Jezus
(Israëlzondag)


02-10-2015
En Jezus schreef in ’t zand
(Oecumenische Seniorenviering)


27-09-2015
Psalm 8

20-09-2015
Achab en Nabot
(Vredeszondag)


13-09-2015
De barmhartige Samaritaan
(Startzondag)


23-08-2015
Tien keer onafscheidelijk

16-08-2015
Effata! Ga open!
Zeisterweg 34, 3984 NL ODIJK

Ds. K.F. Visser (tel 06-25076869), email:
Dhr. J. van den Heuvel (scriba), email:
Webmaster, email:

disclaimer | privacyverklaring