Protestantse Gemeente Odijk


Hemelvaart

Ds. K.F. Visser
30-05-2019

Lezing(en): Handelingen 1: 1-11 en Hebreeën 4: 14-16


Gemeente van Jezus Christus onze Heer,

Wat hebben we aan Hemelvaart? Mag ik die vraag zomaar stellen? Tal van kerken in ons land zien af van een aparte kerkdienst op Hemelvaartsdag. Het is, vinden ze, haast niet meer uit te leggen aan een jongere generatie, in het licht van onze moderne tijd. Heel wat gemeenteleden voelen er niks meer bij.
Hemelvaart, het komt uit een totaal andere wereld op ons toe, uit een mythische wereld,
uit een wereldbeeld waar wij niet meer achter terug kunnen. De aarde als een plat vlak
en de hemel als een koepel erover heen. En achter die hemelkoepel is dan de verblijfplaats
van God. En op en neer, van boven naar beneden en adersom gaan de boodschappers van God, als engelen zweven ze door de lucht. Zo kan Jezus opstijgen net als Elia deed in 2 Koningen 2, met de strijdwagen omhoog de hemel in. We mochten misschien willen dat ons wereldbeeld nog zo eenvoudig was, maar dat is het allang niet meer. Daarom, wat kunnen we ermee?

Ik herken de moeite van moderne mensen met dit feest. De hemel en dat Jezus daarnaar opstijgt, het past niet in ons wereldbeeld. Waar is de hemel dan? Wat is die hemel dan?
Het is er toch alleen bij wijze van spreken? We weten maar al te goed dat achter de wolken
de zon schijnt en dat is het dan.
Maar toch, wij zijn wel hier, u en ik. En wij lezen zoals tot nu toe jaar in jaar uit Handelingen 1. Wij zijn - al lezende - getuige van een wonderlijk gebeuren. Zegt het ons iets? Raakt het ons? Hoe kan ik het dit jaar zo zeggen dat het de moeite waard is om deze dag hier naar de kerk te komen en het te vieren zelfs?

Gemeente, ik vond het voor vandaag in die unieke tekst uit de Hebreeënbrief. Die brief is een wonderlijke brief in het Nieuwe Testament. Eigenlijk is het niet eens een brief. Er is geen geadresseerde, geen aanhef en geen afzender. Het is eerder een verzameling preken of meditaties, overdenkingen, bijzondere overdenkingen, bedoeld voor ‘de Hebreeën’,
een publiek van Joodse christenen; christenen die nog heel erg vertrouwd waren met het Joodse gedachtegoed, met tal van Joodse gebruiken en begrippen, met name ontleend aan de tempelcultus.
En wezenlijk daarvoor is de typering, die gebruikt wordt voor Jezus. Jezus wordt in de Hebreeënbrief de Hogepriester genoemd, een grote, een hooggeplaatste priester.
Deze tempelgeestelijke had het voorrecht om één keer per jaar voor te gaan in de viering
van Grote Verzoendag, Jom Kippoer. De hogepriester heeft het recht, het ambt, om het volk de verzoening van hun zonden aan te reiken in een uitzonderlijke ritueel.

En nu wordt van Jezus gezegd dat Hij zo’n hogepriester is en zelfs nog méér dan dat.
De hogepriester uit de Joodse tempel leeft op de aarde en is een tijdelijke figuur.
Jezus is de hemelse hogepriester, die er is voor eeuwig.

We kennen hogepriesters uit de bijbel, lang niet allemaal even fraaie figuren:
Eli, die het erbij liet zitten toen hij moe werd en oud. Maar ook Kajafas, die een bedenkelijke rol speelde in de lijdensgeschiedenis van Jezus. Zo onderhield hij nauwe banden met Pontius Pilatus. Hogepriesters nota bene, die het volk de verzoening mochten aanreiken…. zulke dubieuze figuren…

Maar in contrast met Jezus ontstaat dan een heel bijzonder fraai beeld. Het beeld wordt neergezet van een Jezus als een ongeëvenaarde hoogheid, waar wij alleen maar voor hoeven neer te buigen in grote eerbied en te aanvaarden dat Hij nota bene er voor ons wil zijn! Hoe is het mogelijk! En nog het meest opmerkelijk is: deze hogepriester is geen ongenaakbare grootheid. Hij is juist heel erg pastoraal bewogen om ons.
Want, zegt de Hebreeënbrief, deze Hogepriester heeft zelf heel wat meegemaakt. Hij is niet zomaar in de hemelen terechtgekomen als een hoogverheven godheid, nee, deze hogepriester heeft een ongekend zwaar bestaan geleid op aarde. Voor Hij werd verhoogd, werd Hij vernederd. Voor Hij triomfeerde, werd Hij gehoond. Voor Hij de Opgestane werd, werd Hij gekruisigd. Hij weet wat lijden is. Hij werd op de proef gesteld. Hij werd vertrapt, verguisd… en nog het meest opmerkelijk: Hij deed zijn mond niet open. Hij onderging het.
Hij zei tegen de mensen: Als jullie zo nodig willen doden, als jullie zo nodig oorlog willen maken, als jullie willen heersen over andere mensen, neem Mij dan maar!Neem Mij maar, zei Hij en zo geschiedde. En het onvoorstelbare gebeurde. Hij verviel niet tot zonde. Hij verzette zich niet. Hij liet zich als een lam ter slachting leiden. Hij stierf om ons juist te confronteren met ons tekort om ons ervan te kunnen bevrijden. Zo’n hogepriester hebben wij.

En dan maakt de Hebreeënbrief het concreet: er volgt een aanbeveling, een dringende oproep, een uitnodiging aan ons als lezers van deze zeldzame woorden: Hou vast aan je geloof. Nader met schroom tot de troon van deze begenadigde hogepriester, kom gerust dichtbij. Hij is niet zo onaantastbaar, onbereikbaar, hoog verheven – dat zou Hij best kunnen zijn als je ziet wat Hij deed, maar het tegendeel is het geval. Kom dichterbij, kom bij Hem,
want bij Hem vind je barmhartigheid en genade! Als je hulp nodig hebt, zoek het bij Hem!

Gemeente, zo kom ik dichterbij de kern van wat Hemelvaart zou kunnen zijn voor u en mij.
Nu Jezus bij God is, zijn hemelse Vader, is Hij daar behalve hoogverheven, vooral ook diep bewogen om ons. Hij mag dan ‘weg’ zijn, opgestegen van de aarde, Hij is juist in tijd en sfeer ongekend dichtbij. Hij zit daar in de hemel maar niet hemels te wezen, als ik het zo mag zeggen. Hij zit daar en staat oog in oog met u en mij. Hij is meer dan ooit bezig met beneden, met ons.

Nu Zijn aardse werk is volbracht, mogen we altijd bij Hem aankloppen om te vragen om hulp.
De hemel als permanente helpdesk, hoogste adres voor onze diepste zorgen. Meer dan ooit brengt Hemelvaart ons Jezus dichterbij; niet meer toen en daar, onnavolgbaar opgestegen 2000 jaar geleden, maar hier en nu en van nabij.

Hoe wij zo ver kunnen komen? Kunnen wij dat doen, dichterbij komen en vragen om hulp?
Hoe kan het dat wij die brug over kunnen steken van hier naar daar in geestelijke zin? Wij mogen dat vrijelijk doen. Ons zal een kracht gegeven worden, een aanzet, een fluistering in ons hart: het is de Geest die ons ertoe zal brengen… om die stap te zetten.

Alleen voor vandaag is het genoeg om dit mee te nemen: die hogepriester in zijn hemelse tempel en wij die Hem frank en vrij mogen opzoeken, vooral als we hulp nodig hebben.
We hoeven het waarachtig niet alleen te doen. Ons lied, ons gebed, ons bijbellezen,
het laat ons voelen wat barmhartigheid is en genade. Dat maakt deze dag tot een feestdag.

Amen.

Overzicht preken

14-07-2019
Simson (2)

07-07-2019
Simson (1)

23-06-2019
Gideon

16-06-2019
Debora
(Pinksteren)


09-06-2019
Vragen om de goede Geest
(Pinksteren)


30-05-2019
Hemelvaart

26-05-2019
De Geest die ons bijstaat

12-05-2019
Waarachtigheid

28-04-2019
Emmausgangers

21-04-2019
Pasen

14-04-2019
Palmpasen

31-03-2019
Thuiskomen

17-03-2019
Liefde
(Oecumenische viering)


10-03-2019
Weerstand bieden

17-02-2019
Ontmoeting met God en met elkaar
(Kinderdienst)


10-02-2019
Roeping Petrus

27-01-2019
Waartoe is Hij gekomen?

13-01-2019
Overgoten met licht

31-12-2018
Oudejaarsdienst

25-12-2018
Kerstmorgen

24-12-2018
'Een zon diep in de nacht'
(Kerstnachtdienst)


16-12-2018
Leven voelen
(Derde advent)


09-12-2018
De dienstbare kerk
(Tweede advent)


02-12-2018
Sprakeloos
(Eerste advent)


25-11-2018
Eeuwigheidszondag

11-11-2018
Dankdag

14-10-2018
'Laat de kinderen tot mij komen'
(Doopviering)


07-10-2018
Trouw

30-09-2018
Voor alle mensen van goede wil

23-09-2018
Omzien naar elkaar
(Gemeentezondag)


02-09-2018
Helder zicht

26-08-2018
Mee-eters

19-08-2018
Genezing doofstomme

08-07-2018
Jona 4

01-07-2018
Jona 2 en 3

24-06-2018
Jona 1

03-06-2018
Mensen boven regels

27-05-2018
Zondag Trinitatis

20-05-2018
Pinksteren

13-05-2018
Wezenzondag

10-05-2018
Hemelvaartsdag

22-04-2018
De goede herder

15-04-2018
Petrus

01-04-2018
Paaspreek
(Pasen)


25-03-2018
Een koning zonder troon
(Palmzondag)


18-03-2018
De graankorrel

11-03-2018
Delen
(Oecumenische dienst Veertigdagentijd)


18-02-2018
Verzoeking in de Woestijn

11-02-2018
Eenzaam, tweezaam

28-01-2018
Van een leer word je nog geen leerling

14-01-2018
Bruiloft in Kana

31-12-2017
Oudejaarsdienst

25-12-2017
Kerstmorgen
(Eerste Kerstdag)


24-12-2017
Kerstnacht
(Kerstnachtdienst)


17-12-2017
Woestijnroos
(Derde advent)


10-12-2017
Jesaja's vredesvisioen
(Tweede advent)


03-12-2017
Voorbereiden op Kerst
(Eerste advent)


26-11-2017
Houdt uw lamp brandende
(Eeuwigheidszondag)


12-11-2017
Kinderen van het licht

05-11-2017
Dankdag

29-10-2017
Een vaste burcht is onze God

08-10-2017
Jaloezie
(Jeugddienst)


01-10-2017
Israëlzondag

24-09-2017
Zorgen moet je doen niet maken

17-09-2017
Vredeszondag
(Oecumenische dienst)


10-09-2017
Zacheüs
(Startzondag)


27-08-2017
De farizeeër en de tollenaar

20-08-2017
Waarom zou ik naar de kerk gaan?

13-08-2017
Denken over danken

02-07-2017
Het verloren muntje

18-06-2017
Rijke man en arme Lazarus

28-05-2017
Ruth 4

21-05-2017
Ruth 3

14-05-2017
Ruth 2

07-05-2017
Ruth 1

16-04-2017
Pasen

09-04-2017
Palmzondag

26-03-2017
Genezing blinde

12-03-2017
Verheerlijking op de berg

05-02-2017
Zout en licht

29-01-2017
Zaligsprekingen

15-01-2017
Oecumene
(Oecumenische dienst)


08-01-2017
Wijzen uit het Oosten

30-12-2016
Oudejaarspreek
(Oudjaarsdienst)


25-12-2016
Kerstmorgen
(Eerste Kerstdag)


24-12-2016
Kerstnacht
(Kerstnachtdienst)


11-12-2016
Derde zondag van Advent
(Derde advent)


27-11-2016
Eerste zondag van Advent
(Eerste advent)


20-11-2016
De namen op de zuil
(Eeuwigheidszondag)


13-11-2016
Johannes de Doper

06-11-2016
Jona
(Jongerendienst)


02-10-2016
Israëlzondag

25-09-2016
Bethel

11-09-2016
Deel je leven
(Startzondag)


04-09-2016
Waar je mee omgaat...

21-08-2016
Zorg dat je d’r bijkomt!

14-08-2016
Psalm 5: een psalm in oorlogstijd

03-07-2016
Zorgeloos leven?

26-06-2016
De esculaap

19-06-2016
Bloeiend leiderschap

12-06-2016
Tussen angst en vertrouwen

29-05-2016
God in de wolken

22-05-2016
Vervolgde Christenen

15-05-2016
De Geest
(Pinksteren)


24-04-2016
Esther 5, 6 en 7

17-04-2016
Esther 3 en 4

10-04-2016
Esther 1 en 2

27-03-2016
Eerst geloven, dan zien!
(Eerste Paasdag)


20-03-2016
Het nieuwe verbond
(Palmzondag)


13-03-2016
Jezus, de Hoeksteen
(Oecumenische dienst)


06-03-2016
Een vader had twee zonden
(Vierde zondag veertigdagentijd)


14-02-2016
De bruggenbouwer
(Eerste zondag veertigdagentijd)


07-02-2016
Mensen vangen

31-01-2016
Optreden van Jezus in Nazareth

10-01-2016
Dochtertje van Jaïrus
(Jongerendienst)


31-12-2015
De onvruchtbare vijgeboom
(Oudjaarsdag)


25-12-2015
Vrede op aarde?
(Eerste Kerstdag)


24-12-2015
De nacht van de hoop
(Kerstnachtdienst)


13-12-2015
Maria en Elisabeth
(Derde advent)


06-12-2015
Heilig Kind
(Tweede advent)


29-11-2015
Wees niet bang!
(Eerste advent)


22-11-2015
Valsheid tegenover oprechtheid
(Eeuwigheidszondag)


08-11-2015
Zondagsrust
(Dankuur voor gewas en arbeid)


01-11-2015
‘Hoe heet je?’
(Doopdienst)


11-10-2015
De rijke jongeman

04-10-2015
Mozes en Jezus
(Israëlzondag)


02-10-2015
En Jezus schreef in ’t zand
(Oecumenische Seniorenviering)


27-09-2015
Psalm 8

20-09-2015
Achab en Nabot
(Vredeszondag)


13-09-2015
De barmhartige Samaritaan
(Startzondag)


23-08-2015
Tien keer onafscheidelijk

16-08-2015
Effata! Ga open!
Zeisterweg 34, 3984 NL ODIJK

Ds. K.F. Visser (tel 06-25076869), email:
Dhr. J. van den Heuvel (scriba), email:
Webmaster, email:

disclaimer | privacyverklaring