Protestantse Gemeente Odijk


Petrus

Ds. K.F. Visser
15-04-2018

Lezing(en): Johannes 21: 15-24


Gemeente van Christus,

Hij had het zo stoer gezegd, Petrus. Bij het laatste avondmaal had hij gezegd. ‘Misschien zal iedereen u afvallen, ik nooit’!. Wat een belijdenis. Wat een durf. Wat een moed. Wat een rotsvast geloof. Of kende hij zichzelf dan toch zo slecht?
Ik geloof dat hij het meende. Het kwam uit de grond van zijn hart. Hij zou Jezus niet afvallen.
Anderen mochten Jezus misschien wel in de steek laten, hij was er van overtuigd dat hij zou standhouden…..

Maar Jezus kent hem nog beter dan hij zichzelf kende. ‘Ik verzeker je’, had Jezus gezegd, ‘deze nacht zul je, nog voor de haan gekraaid heeft, Mij driemaal verloochenen’.
O, Petrus hield zijn stoere geloofstaal nog wel even aan: ‘Al zou ik met u moeten sterven, verloochenen zal ik U nooit’.

Maar hij overschatte zichzelf. Stoere Petrus. Bange Petrus toch ook. En we voelen het met hem mee. Misschien lijken we ergens wel op Petrus. We willen wel. We willen heel graag.
We zouden best zo gelovig willen zijn als Petrus, zo flink… maar we weten ook dat als het erop aankomt, we net mensen zijn, eigen hachje eerst.

Natuurlijk…. niet iedereen heet Arnaud Beltrame, weet u nog, die Franse gendarme, die had gezegd tegen die jihadist: ‘Neem mij maar. Laat die caissière vrij, neem mij maar, gijzel mij maar’. Zijn opofferingsgezindheid is haast onvoorstelbaar; groots, indrukwekkend… het maakt me beschaamd… want zou ik dat kunnen, zou ik dat doen?

Voelen we ons niet eerder als Petrus? Tot drie keer toe werd hij ermee geconfronteerd:
‘Jij bent toch ook bij Hem? Ik? Welnee. Ik ken Hem niet…. ik ken Hem niet. Ik hoor niet bij Hem. Drie keer en dan kraait de haan.

Drie keer had hij zijn liefde betuigd. Drie keer laat hij het afweten. Geen wonder dat Jezus hem nu drie keer vraagt: ‘Heb je Mij lief meer dan de anderen? Houd je van Mij? Heb je Mij lief?’
‘U weet alles, Heer, U weet dat ik U liefheb’. Ja, dat weet Jezus natuurlijk ook wel.
Hij kent hem in zijn kracht en in zijn zwakte. Maar Jezus geeft hem de kans om het openlijk te zeggen, om het uit te spreken, om het zodoende diep van binnen te voelen. ‘Heer, U weet alles, U weet toch dat ik van U houd!’

Gemeente, we zijn getuige van een innig gesprek, intiem zelfs. Het gaat erom hoe schuld kan worden uitgewist; niet vergeten, maar vergeven. Want schuld kan niet teruggedraaid worden, maar wel erkend en zodoende verwerkt worden. Om samen verder te kunnen, moet het soms hardop zeggen: Je weet toch dat ik van je houd….

Dat moet als je op een kruispunt staat en je met elkaar samen of apart een nieuwe weg inslaat. Dat je het hardop uitspreekt, ook als het niet meer gaat. Alleen zo kun je verder komen, zij het misschien ook als elk een eigen weg zal gaan. Een grensovergang, een drempelmoment, een keerpunt; er zal nadien een voor en een na zijn.

Als je een relatie aangaat of je laat een relatie los. Of als mensen verhuizen gaan en ze laten een belangrijk stuk van hun leven achter, ze beginnen aan een nieuw hoofdstuk in hun leven.

Dan sta je voor een grensovergang en dan helpt het om uit te spreken wat je dan bezig houdt. Je markeert die overgang, die passage in je leven. Je weet dat het straks anders zal zijn, maar je weet nog niet hoe.

Drempelmomenten spelen zich af midden in het leven, maar ook aan het begin of aan het eind. Bij een geboorte wordt alles anders. Ervoor was je gewoon samen.
En nadien ben je samen niet meer helemaal gewoon er alleen voor jezelf en elkaar, er is een bijzondere verantwoordelijkheid in je leven bij gekomen. Je wist dat het zou komen, maar hoe het echt zou zijn, dan kon je niet weten.

Of ook aan het eind van het leven, als iemand sterft. Je denkt er wel eens aan, als het gebeurt hoe zul je dat dan ervaren? Maar je kunt het niet weten, pas op het moment dat het gebeurt…. en alles wordt anders.

Dit gesprek hier tussen Jezus en Petrus is zo’n overgangsmoment . Letterlijk zelfs op de grens van water en land. Op het strand staan ze, aan het meer van Tiberias… en de leerlingen hadden die nacht niks gevangen… ‘Gooi het net aan stuurboord uit’…. verleg je koers radicaal…. en ze vangen vis, zoveel hebben ze nog nooit gezien. Je moet soms je koers verleggen…. om vrucht te dragen….
En bij een vuurtje roosteren ze vis en breken ze brood En Jezus nodigt zichzelf bij die maaltijd uit.

En toen ze gegeten hadden, vroeg Jezus aan Simon Petrus tot driemaal toe: Heb je Mij lief? Dan gebeurt het. Dan wordt alle heftigheid van voorheen rechtgezet,in een nieuw perspectief gezet. Na driemaal schuld, gaat het driemaal over liefde en geeft Jezus Petrus tot driemaal toe een nieuwe bestemming in zijn leven.

Petrus, die zich zo vaak als een driftige man had laten zien, stoer en stellig… moet voortaan de kudde weiden…. de gemeente.
Als we het Jezus horen zeggen: Weid mijn lammeren… en ik let op Petrus, moet ik glimlachen… Petrus de felle visserman, moet herder worden…. dat is zoiets als de profeet had gezegd, als de wolf en het lam samen weiden en de leeuw stro zal eten als het rund, dan komt het Rijk van God.

Driemaal de opdracht om de kudde te hoeden… Petrus krijgt het herderschap als een ambt om zijn schouders gelegd.

Jezus zegt het ook: ‘Vroeger kon je gaan en staan waar je wilde. Niemand hield je tegen. Maar nu, nu je ouder bent, gelouterd bent, nu zal een ander je zeggen waar je heen moet en het staat je eigenlijk tegen, het past niet bij jou….. maar je doet het wel, je doet het toch, je gaat het doen….’,

Weet u, die passage in dit gedeelte, vind ik heel ontroerend. Ik lees die nog wel eens als ik met oudere mensen spreekt over afhankelijk worden. Als ouderdom met gebreken komt; als er gedacht moet worden over opvang, over zorg of over een opname in een zorginstelling…. hoe moeilijk dat kan zijn. Een ander zal zich over jou ontfermen. Een ander moet je wassen. Een ander moet je helpen met aankleden . Je verliest je zelfstandigheid en je moet het je maar laten welgevallen, er is soms geen andere oplossing… en je bent er lang niet aan toe om te weten dat die ander graag wil helpen… alles in je verzet zich misschien wel. Als een ander je zal brengen waarheen je niet wilt…
Ik ervaar dit evangelie als troostrijk, omdat het zo invoelbaar is. Het kan zo goed passen bij zo’n situatie. Jezus als meesterpastor. Hij die zich zo inleeft, dat jij voelt hoe Hij om je geeft, met je meeleeft en met je meegaat.

Want gemeente, dat is wat ik toch vooral hoor in dit evangelie. Petrus wil nog wel even aan de touwtjes trekken, de regie voeren…. ook nadat Jezus heeft gezegd: Volg Mij! Hij wil nog even weten hoe het nu verder moet met Johannes, die leerling die zo dichtbij Jezus stond…. Maar Jezus maakt een bevrijdend einde aan dit laatste stukje machtsvertoon van Petrus.
‘Het is niet aan jou’. Volg jij Mij nou maar… laat het los… en misschien is dat wel het moeilijkste voor iemand als Petrus…laat het los.

De legende vertelt dat Petrus in Rome is gestorven. Dat hij gemarteld werd en stierf. En het verhaal gaat dat hij zou hebben verzocht om ondersteboven gekruisigd te worden, omdat hij zichzelf niet waardig achtte om precies als Jezus gekruisigd te worden.

Hier in dit evangelie gaat Petrus een grens over die van hem een nieuwe leider maakt, een herder, die de schapen zal weiden en de lammeren zal hoeden. Niet omdat hij zo formidabel heeft liefgehad, maar omdat Jezus grenzeloos liefheeft wie Hem volgt.


Gij draagt mij in genade,
Gij vraagt niet naar mijn daden,
Gij koestert zelfs geen grief;
Gij vraagt niet te beloven
weer rotsvast te geloven,
Gij vraagt alleen: Heb je Mij lief?

Die vraag nemen wij vandaag van hieruit mee ons eigen leven in.
Amen.

Overzicht preken

14-07-2019
Simson (2)

07-07-2019
Simson (1)

23-06-2019
Gideon

16-06-2019
Debora
(Pinksteren)


09-06-2019
Vragen om de goede Geest
(Pinksteren)


30-05-2019
Hemelvaart

26-05-2019
De Geest die ons bijstaat

12-05-2019
Waarachtigheid

28-04-2019
Emmausgangers

21-04-2019
Pasen

14-04-2019
Palmpasen

31-03-2019
Thuiskomen

17-03-2019
Liefde
(Oecumenische viering)


10-03-2019
Weerstand bieden

17-02-2019
Ontmoeting met God en met elkaar
(Kinderdienst)


10-02-2019
Roeping Petrus

27-01-2019
Waartoe is Hij gekomen?

13-01-2019
Overgoten met licht

31-12-2018
Oudejaarsdienst

25-12-2018
Kerstmorgen

24-12-2018
'Een zon diep in de nacht'
(Kerstnachtdienst)


16-12-2018
Leven voelen
(Derde advent)


09-12-2018
De dienstbare kerk
(Tweede advent)


02-12-2018
Sprakeloos
(Eerste advent)


25-11-2018
Eeuwigheidszondag

11-11-2018
Dankdag

14-10-2018
'Laat de kinderen tot mij komen'
(Doopviering)


07-10-2018
Trouw

30-09-2018
Voor alle mensen van goede wil

23-09-2018
Omzien naar elkaar
(Gemeentezondag)


02-09-2018
Helder zicht

26-08-2018
Mee-eters

19-08-2018
Genezing doofstomme

08-07-2018
Jona 4

01-07-2018
Jona 2 en 3

24-06-2018
Jona 1

03-06-2018
Mensen boven regels

27-05-2018
Zondag Trinitatis

20-05-2018
Pinksteren

13-05-2018
Wezenzondag

10-05-2018
Hemelvaartsdag

22-04-2018
De goede herder

15-04-2018
Petrus

01-04-2018
Paaspreek
(Pasen)


25-03-2018
Een koning zonder troon
(Palmzondag)


18-03-2018
De graankorrel

11-03-2018
Delen
(Oecumenische dienst Veertigdagentijd)


18-02-2018
Verzoeking in de Woestijn

11-02-2018
Eenzaam, tweezaam

28-01-2018
Van een leer word je nog geen leerling

14-01-2018
Bruiloft in Kana

31-12-2017
Oudejaarsdienst

25-12-2017
Kerstmorgen
(Eerste Kerstdag)


24-12-2017
Kerstnacht
(Kerstnachtdienst)


17-12-2017
Woestijnroos
(Derde advent)


10-12-2017
Jesaja's vredesvisioen
(Tweede advent)


03-12-2017
Voorbereiden op Kerst
(Eerste advent)


26-11-2017
Houdt uw lamp brandende
(Eeuwigheidszondag)


12-11-2017
Kinderen van het licht

05-11-2017
Dankdag

29-10-2017
Een vaste burcht is onze God

08-10-2017
Jaloezie
(Jeugddienst)


01-10-2017
Israëlzondag

24-09-2017
Zorgen moet je doen niet maken

17-09-2017
Vredeszondag
(Oecumenische dienst)


10-09-2017
Zacheüs
(Startzondag)


27-08-2017
De farizeeër en de tollenaar

20-08-2017
Waarom zou ik naar de kerk gaan?

13-08-2017
Denken over danken

02-07-2017
Het verloren muntje

18-06-2017
Rijke man en arme Lazarus

28-05-2017
Ruth 4

21-05-2017
Ruth 3

14-05-2017
Ruth 2

07-05-2017
Ruth 1

16-04-2017
Pasen

09-04-2017
Palmzondag

26-03-2017
Genezing blinde

12-03-2017
Verheerlijking op de berg

05-02-2017
Zout en licht

29-01-2017
Zaligsprekingen

15-01-2017
Oecumene
(Oecumenische dienst)


08-01-2017
Wijzen uit het Oosten

30-12-2016
Oudejaarspreek
(Oudjaarsdienst)


25-12-2016
Kerstmorgen
(Eerste Kerstdag)


24-12-2016
Kerstnacht
(Kerstnachtdienst)


11-12-2016
Derde zondag van Advent
(Derde advent)


27-11-2016
Eerste zondag van Advent
(Eerste advent)


20-11-2016
De namen op de zuil
(Eeuwigheidszondag)


13-11-2016
Johannes de Doper

06-11-2016
Jona
(Jongerendienst)


02-10-2016
Israëlzondag

25-09-2016
Bethel

11-09-2016
Deel je leven
(Startzondag)


04-09-2016
Waar je mee omgaat...

21-08-2016
Zorg dat je d’r bijkomt!

14-08-2016
Psalm 5: een psalm in oorlogstijd

03-07-2016
Zorgeloos leven?

26-06-2016
De esculaap

19-06-2016
Bloeiend leiderschap

12-06-2016
Tussen angst en vertrouwen

29-05-2016
God in de wolken

22-05-2016
Vervolgde Christenen

15-05-2016
De Geest
(Pinksteren)


24-04-2016
Esther 5, 6 en 7

17-04-2016
Esther 3 en 4

10-04-2016
Esther 1 en 2

27-03-2016
Eerst geloven, dan zien!
(Eerste Paasdag)


20-03-2016
Het nieuwe verbond
(Palmzondag)


13-03-2016
Jezus, de Hoeksteen
(Oecumenische dienst)


06-03-2016
Een vader had twee zonden
(Vierde zondag veertigdagentijd)


14-02-2016
De bruggenbouwer
(Eerste zondag veertigdagentijd)


07-02-2016
Mensen vangen

31-01-2016
Optreden van Jezus in Nazareth

10-01-2016
Dochtertje van Jaïrus
(Jongerendienst)


31-12-2015
De onvruchtbare vijgeboom
(Oudjaarsdag)


25-12-2015
Vrede op aarde?
(Eerste Kerstdag)


24-12-2015
De nacht van de hoop
(Kerstnachtdienst)


13-12-2015
Maria en Elisabeth
(Derde advent)


06-12-2015
Heilig Kind
(Tweede advent)


29-11-2015
Wees niet bang!
(Eerste advent)


22-11-2015
Valsheid tegenover oprechtheid
(Eeuwigheidszondag)


08-11-2015
Zondagsrust
(Dankuur voor gewas en arbeid)


01-11-2015
‘Hoe heet je?’
(Doopdienst)


11-10-2015
De rijke jongeman

04-10-2015
Mozes en Jezus
(Israëlzondag)


02-10-2015
En Jezus schreef in ’t zand
(Oecumenische Seniorenviering)


27-09-2015
Psalm 8

20-09-2015
Achab en Nabot
(Vredeszondag)


13-09-2015
De barmhartige Samaritaan
(Startzondag)


23-08-2015
Tien keer onafscheidelijk

16-08-2015
Effata! Ga open!
Zeisterweg 34, 3984 NL ODIJK

Ds. K.F. Visser (tel 06-25076869), email:
Dhr. J. van den Heuvel (scriba), email:
Webmaster, email:

disclaimer | privacyverklaring