Protestantse Gemeente Odijk


Wezenzondag

Ds. K.F. Visser
13-05-2018

Lezing(en): Johannes 14: 15-26


Gemeente van Christus,

Bij deze bijzondere zondag horen een paar typeringen, die veel kunnen zeggen over ons als christelijke kerk, als gemeente. En dan gaat het over onze kwetsbare kant en over onze roeping.

Het is de Wezenzondag. Als wij de gang van het kerkelijk jaar volgen zeggen we met Hemelvaart, dat Jezus naar God zijn hemelse Vader is opgestegen. Hij is niet meer op deze aarde. Met Pinksteren geeft Hij ons zijn Geest, zodat we klaar zijn voor de tijd die komt; dan zijn we niet meer alleen. We weten natuurlijk wel dat zich dit niet jaar in jaar uit herhaalt, deze opeenvolging van de dingen. Die zijn verleden tijd. Maar toch doen we alsof het vandaag die dag is, die tussendag, die zondag waarop we alleen zijn als kinderen zonder ouders, wezen. En de vraag is, zijn wij in staat om een beetje aan te voelen hoe het leven is voor een weeskind?

Ooit heb ik iemand gekend in een vorige gemeente, die opgroeide in een kindertehuis. Zijn ouders waren kort na elkaar gestorven en er was binnen de familie niemand die zich over hem kon ontfermen. Hij werd opgenomen in een kindertehuis. En hoewel hij het daar goed heeft gehad, heeft het zijn hele leven een stempel gegeven. Een stempel van kwetsbaarheid; er was niemand voor hem. Er was geen vader. Er was geen moeder. Hij had geen broers of zussen, geen oom of tante. Hij was alleen en voelde zich verlaten. Zijn hele leven heeft hij dat gevoel gehad en was dan ook heel vaak in de omgang met mensen bang; bang dat hij het niet goed deed. Hij had humor, maar hij maakte ook heel gauw ruzie met mensen. Een querulant was hij. Altijd beet hij van zich af. Hij was verbeten geraakt. Maar daaronder kon je af en toe nog iets zien en horen van dat kleine jongetje dat het alleen moest doen in de wereld. Een eenzaam bestaan. Kwetsbaar.

Ik vertel dit om een beetje aan te voelen wat hier vandaag kan spelen. Hoe voelt het om kwetsbaar te zijn? Om je verlaten te voelen? Geen vertrouwenwekkende mensen in jouw buurt, mensen met wie je alles deelt. Je bent op jezelf aangewezen. Je moet jezelf zo’n beetje opvoeden en je mag hopen dat er lieve, wijze mensen zijn, die zich werkelijk om jou bekommeren, anders komt er niets van je terecht.

Kwetsbaar. Met deze typering maak ik vanmorgen de overstap naar de christelijke kerk. Misschien is dit wel een beetje de kenschets van de christelijke kerk in deze wereld, de gemeente. Wij belijden de naam van Jezus Christus, maar Hijzelf is er niet in eigen persoon, in levende lijve.
We zeggen dat we in Hem geloven, want we kunnen niks bewijzen of hard maken. Dat maakt ons kwetsbaar. Wat hebben we nou te bieden? We prijzen Jezus aan, maar de Man om wie het gaat is er helemaal niet bij! We zeggen dat we ergens allemaal een beeld van Hem hebben, maar als ik het een ieder zou vragen, zouden er misschien wel evenveel beelden van Jezus zijn als er mensen zijn.

Dat maakt ons kwetsbaar. Als er van buitenaf vragen worden gesteld, staan we zo’n beetje te stamelen. Het maakt ons verlegen, tenminste willen we onszelf niet overschreeuwen.
We hebben niet zoveel. Ja, de verhalen over Jezus, bijbelverhalen, maar ook die zijn nogal uiteenlopend van strekking, betekenis en van feiten en beelden.

Deze zondag is ervoor om te voelen dat we kwetsbare gelovigen zijn. Het voelt alsof Jezus er inderdaad niet is. En deze zondag, deze Wezenzondag – deze Weeskindzondag - nodigt ons uit om dat eens echt te voelen. Dat moeilijke, lastige gevoel. Wie verdedigen we nou? En met welke verhalen staven we ons geloof? Hoe kunnen wij beweren dat wat wij geloven waar is, van betekenis is. zin heeft? Dat is de ene kant. De kwetsbare kant. De zwakke kant. Wij trekken niet een laatste, ultiem bewijs uit onze zak en overtuigen daarmee elke atheïst: Kijk, zo zit het nou! Dit is Jezus, onze Heer! Dit is onze kwetsbare kant.

Is er ook een sterke kant? Is de sterke kant misschien dat niemand van ons over Jezus kan beschikken. Niemand van ons kan zeggen dat hij of zij het laatste woord over Jezus kan spreken. Niemand heeft ooit God gezien, zo goed als Jezus. Wij kennen hooguit de verhalen over Hem, de verschillende verhalen. En er zijn verhalen bij die ons persoonlijk raken en er zijn verhalen bij die ons minder raken of niet of ons vreemd blijven. Niemand kan zeggen dat hij of zij het weet! Laat staan er zeker van kan zijn, het zeker weet.

Wij geloven dat Hij bij ons is. Zo zijn we het gaan verstaan na Pinksteren. Jezus zelf mag dan bij zijn hemelse Vader zijn, de Geest van Jezus en zijn Vader is ons toegezegd, is bij ons, boven, naast of in ons. Wij geloven op die manier dat Hij bij ons is en met ons meegaat door ons leven heen. Maar dat geloof is alleen op een belofte gebaseerd. Geen garantie, maar een toezegging, een belofte. Jezus zegt: ‘Ik zal jullie niet als wezen achterlaten. Ik kom bij jullie terug. En in de tussentijd is er mijn Geest, jullie pleitbezorger’, zegt Jezus ons toe. En wij doen het met die belofte. Wij geloven erin. Dat is de sterke kant. Niemand kan een ander aftroeven met de waarheid. Niemand heeft die, zelfs niet in pacht.

We zijn dus op elkaar aangewezen om een beetje sterk te staan in deze wereld. We kunnen zomaar onderuit gehaald worden. Wij geloven in woorden, in verhalen, in alles wat wij over Jezus en zijn hemelse Vader hebben opgevangen uit de bijbelse verhalen, meer is het niet. Of het moest zijn dat sommigen bevoorrecht zijn met heel diepe, persoonlijke ervaringen, geestelijke ontmoetingen met Jezus, in een droom of een visioen. Ervaringen waarvan zijzelf degenen zijn die diep van binnen weten hoe kwetsbaar het ze maakt, want wie gelooft hen nou. Wie zo iets meemaakt, zo’n visionaire ontmoeting met Jezus of met God– en ik weet van mensen die erover kunnen vertellen in alle ernst en in alle kwetsbaarheid en met overtuigingskracht – dat ze er verlegen mee kunnen zijn en tegelijk dat het hen sterk maakt, minder bang. Het kwetsbare blijft dat het nooit overdraagbare ervaringen zijn. Niemand anders kan het precies zo beleven. Daarvoor is het te uniek.

Kwetsbaar zijn we dus. Dat is de ene kant. Wij zijn als wezen vandaag. Niet echt natuurlijk, maar om het even zo te voelen. Even alleen gelaten in deze onbarmhartige wereld. Waar vinden we troost? Waar is er bescherming? Zijn we echt alleen? Zoeken we elkaar op om ons tegen de harde werkelijkheid te beschermen? Respecteren we hoe verschillend we dat ene geloof beleven? En beseffen we dat we lang niet altijd zo’n sterk verhaal hebben daarmee. Wie neemt ons serieus?

Dat is de kwetsbare kant van ons als gemeente van Christus. Het sterke is dat niemand de waarheid kan claimen en dat het zoeken blijft en dat het in dat zoeken gebeurt. Geloven is zoeken. Dat God of dat Jezus, Zijn woord, ons raakt, ons hart raakt en doet omkeren; ons aanspreekt, zo dat we voelen: Dit is waar! Dit is waardig! Dit is mijn toekomst, onze toe4komst, die belofte. Dat we zullen leven in en door de Geest die van Jezus en zijn hemelse Vader uitgaat, de Geest van liefde en vrede en vriendelijkheid en moed en hoop… de Geest, die ons aanzet om vandaag in deze wereld actief te zijn; de goede boodschap handen en voeten te geven.

Gemeente, het is niet voor niks dat we uitgerekend vandaag een start maken met ons nieuwe diaconale project. Van werk naar school in India. Het gaat om Kerk-in-Actie, om het grote overkoepelende project Kinderen in de knel, daar een deel van. De strijd tegen kinderarbeid in India. De organisatie SAVE, die kinderen opvangt, scholing biedt en ondersteuning. Enfin, we horen en zien er nog meer over straks, in en na de dienst.
Een project waarin ons van onze sterke kant mogen laten zien.

Wezenzondag. We voelen hoe kwetsbaar we zijn en hoe sterk. Hoe we in de wereld staan en hoe we heel soms bekend kunnen staan. Ik deel tenslotte een bemoedigende ervaring met u.

Laatst hoorde ik een bemoedigend verhaal in ons dorp. Iemand, die zelf niks heeft met kerk of geloof heeft, is professioneel betrokken bij een zorgadres. Daar ontmoette zij iemand van de kerk, onze kerk. Ze hoort hoe er heel wat vrijwilligers bij dit zorgadres betrokken zijn. Ze vroeg: ‘Zijn dat dan allemaal mensen die bij het Witte Kerkje horen?’ ‘Inderdaad!’ Ze zei: ‘Dat hoor ik nou zelfs op verschillende plaatsen, dat jullie zo goed omgaan met elkaar. Zijn jullie soms allemaal vrienden van elkaar of zo’?
Nee, we zijn niet per se vrienden, maar we delen met elkaar dat verhaal van Jezus, die ons oproept om er voor elkaar te zijn.


Nou, dat zeggen we dan meestal maar niet met zoveel woorden. Maar het sterkt ons om het zo door iemand van buitenaf te horen. Alsof het al een beetje Pinksteren is, dat we al een beetje mogen oogsten.

Amen.

Overzicht preken

14-07-2019
Simson (2)

07-07-2019
Simson (1)

23-06-2019
Gideon

16-06-2019
Debora
(Pinksteren)


09-06-2019
Vragen om de goede Geest
(Pinksteren)


30-05-2019
Hemelvaart

26-05-2019
De Geest die ons bijstaat

12-05-2019
Waarachtigheid

28-04-2019
Emmausgangers

21-04-2019
Pasen

14-04-2019
Palmpasen

31-03-2019
Thuiskomen

17-03-2019
Liefde
(Oecumenische viering)


10-03-2019
Weerstand bieden

17-02-2019
Ontmoeting met God en met elkaar
(Kinderdienst)


10-02-2019
Roeping Petrus

27-01-2019
Waartoe is Hij gekomen?

13-01-2019
Overgoten met licht

31-12-2018
Oudejaarsdienst

25-12-2018
Kerstmorgen

24-12-2018
'Een zon diep in de nacht'
(Kerstnachtdienst)


16-12-2018
Leven voelen
(Derde advent)


09-12-2018
De dienstbare kerk
(Tweede advent)


02-12-2018
Sprakeloos
(Eerste advent)


25-11-2018
Eeuwigheidszondag

11-11-2018
Dankdag

14-10-2018
'Laat de kinderen tot mij komen'
(Doopviering)


07-10-2018
Trouw

30-09-2018
Voor alle mensen van goede wil

23-09-2018
Omzien naar elkaar
(Gemeentezondag)


02-09-2018
Helder zicht

26-08-2018
Mee-eters

19-08-2018
Genezing doofstomme

08-07-2018
Jona 4

01-07-2018
Jona 2 en 3

24-06-2018
Jona 1

03-06-2018
Mensen boven regels

27-05-2018
Zondag Trinitatis

20-05-2018
Pinksteren

13-05-2018
Wezenzondag

10-05-2018
Hemelvaartsdag

22-04-2018
De goede herder

15-04-2018
Petrus

01-04-2018
Paaspreek
(Pasen)


25-03-2018
Een koning zonder troon
(Palmzondag)


18-03-2018
De graankorrel

11-03-2018
Delen
(Oecumenische dienst Veertigdagentijd)


18-02-2018
Verzoeking in de Woestijn

11-02-2018
Eenzaam, tweezaam

28-01-2018
Van een leer word je nog geen leerling

14-01-2018
Bruiloft in Kana

31-12-2017
Oudejaarsdienst

25-12-2017
Kerstmorgen
(Eerste Kerstdag)


24-12-2017
Kerstnacht
(Kerstnachtdienst)


17-12-2017
Woestijnroos
(Derde advent)


10-12-2017
Jesaja's vredesvisioen
(Tweede advent)


03-12-2017
Voorbereiden op Kerst
(Eerste advent)


26-11-2017
Houdt uw lamp brandende
(Eeuwigheidszondag)


12-11-2017
Kinderen van het licht

05-11-2017
Dankdag

29-10-2017
Een vaste burcht is onze God

08-10-2017
Jaloezie
(Jeugddienst)


01-10-2017
Israëlzondag

24-09-2017
Zorgen moet je doen niet maken

17-09-2017
Vredeszondag
(Oecumenische dienst)


10-09-2017
Zacheüs
(Startzondag)


27-08-2017
De farizeeër en de tollenaar

20-08-2017
Waarom zou ik naar de kerk gaan?

13-08-2017
Denken over danken

02-07-2017
Het verloren muntje

18-06-2017
Rijke man en arme Lazarus

28-05-2017
Ruth 4

21-05-2017
Ruth 3

14-05-2017
Ruth 2

07-05-2017
Ruth 1

16-04-2017
Pasen

09-04-2017
Palmzondag

26-03-2017
Genezing blinde

12-03-2017
Verheerlijking op de berg

05-02-2017
Zout en licht

29-01-2017
Zaligsprekingen

15-01-2017
Oecumene
(Oecumenische dienst)


08-01-2017
Wijzen uit het Oosten

30-12-2016
Oudejaarspreek
(Oudjaarsdienst)


25-12-2016
Kerstmorgen
(Eerste Kerstdag)


24-12-2016
Kerstnacht
(Kerstnachtdienst)


11-12-2016
Derde zondag van Advent
(Derde advent)


27-11-2016
Eerste zondag van Advent
(Eerste advent)


20-11-2016
De namen op de zuil
(Eeuwigheidszondag)


13-11-2016
Johannes de Doper

06-11-2016
Jona
(Jongerendienst)


02-10-2016
Israëlzondag

25-09-2016
Bethel

11-09-2016
Deel je leven
(Startzondag)


04-09-2016
Waar je mee omgaat...

21-08-2016
Zorg dat je d’r bijkomt!

14-08-2016
Psalm 5: een psalm in oorlogstijd

03-07-2016
Zorgeloos leven?

26-06-2016
De esculaap

19-06-2016
Bloeiend leiderschap

12-06-2016
Tussen angst en vertrouwen

29-05-2016
God in de wolken

22-05-2016
Vervolgde Christenen

15-05-2016
De Geest
(Pinksteren)


24-04-2016
Esther 5, 6 en 7

17-04-2016
Esther 3 en 4

10-04-2016
Esther 1 en 2

27-03-2016
Eerst geloven, dan zien!
(Eerste Paasdag)


20-03-2016
Het nieuwe verbond
(Palmzondag)


13-03-2016
Jezus, de Hoeksteen
(Oecumenische dienst)


06-03-2016
Een vader had twee zonden
(Vierde zondag veertigdagentijd)


14-02-2016
De bruggenbouwer
(Eerste zondag veertigdagentijd)


07-02-2016
Mensen vangen

31-01-2016
Optreden van Jezus in Nazareth

10-01-2016
Dochtertje van Jaïrus
(Jongerendienst)


31-12-2015
De onvruchtbare vijgeboom
(Oudjaarsdag)


25-12-2015
Vrede op aarde?
(Eerste Kerstdag)


24-12-2015
De nacht van de hoop
(Kerstnachtdienst)


13-12-2015
Maria en Elisabeth
(Derde advent)


06-12-2015
Heilig Kind
(Tweede advent)


29-11-2015
Wees niet bang!
(Eerste advent)


22-11-2015
Valsheid tegenover oprechtheid
(Eeuwigheidszondag)


08-11-2015
Zondagsrust
(Dankuur voor gewas en arbeid)


01-11-2015
‘Hoe heet je?’
(Doopdienst)


11-10-2015
De rijke jongeman

04-10-2015
Mozes en Jezus
(Israëlzondag)


02-10-2015
En Jezus schreef in ’t zand
(Oecumenische Seniorenviering)


27-09-2015
Psalm 8

20-09-2015
Achab en Nabot
(Vredeszondag)


13-09-2015
De barmhartige Samaritaan
(Startzondag)


23-08-2015
Tien keer onafscheidelijk

16-08-2015
Effata! Ga open!
Zeisterweg 34, 3984 NL ODIJK

Ds. K.F. Visser (tel 06-25076869), email:
Dhr. J. van den Heuvel (scriba), email:
Webmaster, email:

disclaimer | privacyverklaring