Protestantse Gemeente Odijk


Genezing doofstomme

Ds. K.F. Visser
19-08-2018

Lezing(en): Marcus 7: 31-37


Gemeente van Christus,

Dat ene gedichtje dat al zo oud is en bekend voor wie al wat ouder is, Toon Hermans met zijn gedichtje Vriend:

Je hebt iemand nodig, stil en oprecht,
die als het erop aankomt
voor je bidt of voor je vecht.
Pas als je iemand hebt
die met je lacht en met je grient,
dan pas kun je zeggen:
‘k heb een vriend.

Een tekst voor een tegeltje aan de wand. Cliché, en daarom o zo waar. Je hebt iemand nodig die voor jou opkomt, die het voor je opneemt als jij je onmachtig voelt. Iemand die voor jou door het vuur gaat.

Ik lees in Marcus 7: Er werd iemand bij Jezus gebracht, een dove man, die moeilijk sprak en men smeekte Hem om deze man de handen op te leggen. Wie is die ’men’, wie zijn dat?
Zijn dat vrienden, die het voor hem opnemen? Mensen dus die zich om hem bekommeren?
Net als in dat andere genezingsverhaal over die verlamde man. Die vrienden gaan door roeien en ruiten om hun makker bij Jezus te brengen. Zelfs met touwen door een gat in het dak. Echte vrienden.

Wie zijn hier de mensen die het voor de doofstomme man opnemen? Zijn het inderdaad zijn dierbare vrienden? De doofstomme man voelt het, weet het, diep van binnen. Hij heeft vrienden! Mensen die met hem lachen en huilen, die voor hem bidden en vechten.
Daarom brengen ze hem naar Jezus.

Of zijn misschien de mensen die het wel een beetje met hem hebben gehad, dat zou ook nog kunnen. Ze vinden hem zielig of hinderlijk misschien wel. Aldoor die stumper erbij, nu moet er maar ‘es wat gebeuren. Ze zijn het zat, ze zijn moe.

Of zijn het mantelzorgers die er veel voor over hebben, voor hun vriend, hun familielid, maar ook verlangen naar een moment van bevrijding, verlossing, respijt. Wat zou het heerlijk zijn als het voorbij is! Ze doen hun mantelzorg het met overgave, ze gaan soms zelfs ten koste van zichzelf, maar wat zou het een opluchting zijn als het voorbij was.

Goed om te zien dat het hier in het evangelie gaat om mensen in het buitengebied. Net als vorige week over de kamerling uit Morenland, de minister van financiën uit Ethiopië, gaat het ook vandaag om een buitenlander, om mensen van over de grens. Jezus is met zijn groep leerlingen in het buitengebied. Marcus wil laten zien dat Jezus er niet alleen is voor het eigen volk, maar evengoed over de grens kijkt. Jezus treed buiten de gebaande paden. Zijn boodschap van heil en vrede is bedoeld voor iedereen. Voorafgaand aan deze genezing is er die Syro-Fenicische vrouw met wie Jezus in contact komt. Ruimhartig is de houding van Jezus, wereldwijd, verstrekkend Zijn woorden en daden. Waar liefde woont, waar vriendschap is, daar wil Hij wonen. En dan maakt het niet uit of het gaat om mensen van de eigen kring of om mensen van buitenaf.

Zo werd er iemand bij Hem gebracht die doof was en gebrekkig sprak en men smeekte Hem om deze man de handen op te leggen….. Of Jezus hem maar wil genezen.

Hadden die vrienden daar vertrouwen in? Wisten ze wat dat betekende: de handen opleggen? Zegenen? Hoe kwamen ze daarbij? Hadden ze van Jezus gehoord? O, er waren echt wel meer rondreizende profeten, genezers, wonderdoeners in die tijd, meesters die met leerlingen rondtrokken en hun boodschap verbreiden. Waarom Jezus? Maakte het hen echt uit of was het willekeurig?
Marcus schrijft dit verhaal. En daarmee richt hij in het bijzonder de schijnwerper op Jezus en op diens geneeskracht. Waarom de vrienden hun maatje bij Jezus brengen, moet te maken hebben met Jezus’ bekendheid…. Aan het slot maakt Jezus niet voor niks duidelijk dat Hij liever heeft, dat ze erover zwijgen. Jezus verbiedt het ze streng om het rond te vertellen.
Jezus wil niet nu al bekend worden als wonderdoener alleen. Zijn weg gaat veel verder dan dat. Maar daarvoor is het nu nog te vroeg. Het is wat in de theologie genoemd wordt het Messiasgeheim. Jezus wil op tal van plaatsen in de evangeliën niet dat er te vroeg over Hem wordt verteld dat Hij wonderen doet. Want dat is niet het enige dat moet blijken. Er is veel meer. Zijn opdracht gaat veel verder. Zijn weg voert Hem langs lijden en sterven ter wille van de verlossing. Elke genezing is er nog maar een teken van dat het Koninkrijk komt. De mensen mogen niet alleen blijven hangen bij zijn wondermacht. dat is niet genoeg. Mensen moeten echt horen wie Hij is. De mensen moeten echt door krijgen wat de kern is van zijn optreden.

Ik geloof daarom dat Marcus ons daarom zo uitvoerig vertelt hoe Jezus deze doofstomme man onder handen neemt. Met maar liefst zeven werkwoorden, zeven handelingen, als de zeven dagen van de scheppingsweek, zo schept Jezus uit het niets nieuw leven.

1. Hij neemt de dove ter zijde
2. steekt zijn vingers in zijn oren
3. spuwt
4. raakt zijn rong aan
5. ziet op naar de hemel
6. zucht
7. en zegt tenslotte: Effata, ga open.

En het goed om te weten dat dit effata in het enkelvoud geschreven staat. Jezus richt zich dus niet tot de specifieke lichaamsorganen (oor, gehoorgang, mondholte, tong, stembanden), maar tot die ene hele mens: Ga open!

Zeven werkwoorden, gebarentaal van Jezus. Zoals de Schepper met natte klei de eerste mens boetseerde. Een nieuwe schepping, zo staat die doofstomme man erbij nadat Jezus hem onder handen heeft genomen, als een geheel nieuw mens, een mens met open oren en met een stem die de goede dingen zegt en die de dingen goed zegt. Effata, ga open.

Was dat het? Was deze mens een dicht mens, opgesloten in zichzelf, niet bereikbaar. Hooguit met gebarentaal… Hij had gelukkig vrienden die het voor hem opnamen, maar die hadden vast ook zo hun grenzen, hoelang hielden zij het nog vol? Er moest echt wat gebeuren. Zo kon het niet langer.

Hoe zullen ze zich gevoeld hebben nadat hun doofstomme broeder weer normaal kon spreken en luisteren? Ze waren vast door het dolle heen. Ze vonden het geweldig voor hem en ook voor henzelf. Eindelijk verlost van die moeizame manier van communiceren. Ze stonden nu weer op voet van gelijkheid.

Jezus zag hun enthousiasme ongetwijfeld en wist waartoe dat zou kunnen leiden. Dat zijn naam zou rondgaan, van mond tot mond…. met alle gevolgen van dien. Daarom grijpt Hij in.
Maar de mensen raken er toch niet over uitverteld. Ze zijn geweldig onder de indruk en roepen het uit: Alles wat Hij doet is goed, zelfs doven laat Hij weer horen en stommen laat Hij spreken!’ Het visioen van Jesaja staat hen zichtbaar voor ogen. Zo moet het bedoeld zijn. Een nieuwe schepping, een geheel nieuwe wereld. De wildernis zal bloeien als een bloem. Mens en dier en natuur alles komt in de goede, in de meest leefbare situatie terecht.
En er zal die ene weg zijn, dwars door de woestijn, waarop zij lopen, al die mensen met wie het waarachtig goed gaat en goed komt, een feestelijke stoet, juichen en lachen… eeuwige vreugde.

En hier, deze ene man, deze ene mens is er de voorbode van. Deze man die goed kan horen en spreken, die weer waarachtige dingen kan horen en de goede dingen kan zeggen. Hoe is het mogelijk!

Wie was die man? Wie was die dove man, die niet goed spreken kon? Wie is die mens die opengaat en horen kan en de goede dingen leert spreken? Wie is die ene mens?

Gemeente, ik herken er mijzelf in en u zichzelf misschien ook wel. Ik herken er mezelf in op deze manier… dat ik zo vaak merk dat mijn oren dicht zitten en dat ik niet goed spreken kan.
Ik bedoel dat ik dicht zit, dat ik mezelf afsluiten kan en wil soms voor wat er in de wereld gebeurt. Dat ik het goede geloof door de week haast kwijt raak, omdat er zoveel is dat me ervan afbrengt, zoveel verdriet, rampspoed en ongeval en ongeluk en drama in de wereld, ver weg of pijn en verdriet en ellende van mensen dichtbij, dat ik het kwijt raken kan, het goede geloof. Dat ik niet wil horen, dat ik als het ware mijn oren toesluit. Hoezo dat visioen van Jesaja, dat is toch alleen maar een wensdroom, wordt het ooit wat?! Een slag in de lucht. Vrome praat. Niet reëel, buiten de werkelijkheid, fantasie, droomland….

Ik kan het zomaar kwijt raken, door de weeks, ik raak er vanaf. Mijn oren zitten dicht. Ik kan het niet onder woorden brengen, wat het goede geloof is… het raakt bedolven onder de gruwelijkheden van wat er zoal gebeurt. Elk journaal brengt me verder weg bij de bijbelse boodschap vandaan. Ik wordt sprakeloos. Ik kan er niet langer naar luisteren.
Wie maakt me weer open?

Gemeente, is dat wat de zondagse kerkdienst kan doen? Dat je het hier weer hoort? Dat je het hier weer horen kunt? Dat hier je oren weer open gaan voor dat visioen van vrede? Dat je er hier weer woorden voor vindt, al is het maar in de vorm van een lied?
Is dit de kracht, de diepere zin van een kerkdienst? Dat we woorden horen, die ons weer te binnen willen brengen waar het heengaat met de wereld en de mensen? Dat het Gods bedoeling is dat we uiteindelijk zullen wandelen op die unieke weg dwars door de woestijn?
Door de weeks kan ik verhard raken door wat er gebeurt, hier kan ik weer zachter worden.
Door de weeks kan ik mijn geloof kwijt raken, hier kan ik het weer vinden. Door de weeks kan ik losraken van wat goed voor me is, hier vind ik weer mijn bestemming.

Is dat het wat de kerkdienst kan doen? Dat je je hier weer oplaadt, met goede woorden, met het zinnige perspectief op Gods toekomst, dat je weer weet waar het ook al weer op aankomt, en waar het om ging… herbronning, opnieuw afstemmen op de golflengte van Gods woorden. Opengebroken worden om de goede dingen te horen en te leren spreken.
Weer te voelen hoe wezenlijk het is, hoe van levensbelang als je iemand hebt die het voor jou opneemt, die aan jou kant staat, die jou openbreekt, die zegt: Jij bent de moeite waard, kom hier, Ik neem je onder mijn hoede.

Hij die de doven horen deed, hun eigen oren deed geloven. Hij is zelf het woord dat waarheid spreekt, het levend woord. Daarom komen we hier, zondag aan zondag,
want je hebt Iemand nodig!

Amen.

Overzicht preken

14-07-2019
Simson (2)

07-07-2019
Simson (1)

23-06-2019
Gideon

16-06-2019
Debora
(Pinksteren)


09-06-2019
Vragen om de goede Geest
(Pinksteren)


30-05-2019
Hemelvaart

26-05-2019
De Geest die ons bijstaat

12-05-2019
Waarachtigheid

28-04-2019
Emmausgangers

21-04-2019
Pasen

14-04-2019
Palmpasen

31-03-2019
Thuiskomen

17-03-2019
Liefde
(Oecumenische viering)


10-03-2019
Weerstand bieden

17-02-2019
Ontmoeting met God en met elkaar
(Kinderdienst)


10-02-2019
Roeping Petrus

27-01-2019
Waartoe is Hij gekomen?

13-01-2019
Overgoten met licht

31-12-2018
Oudejaarsdienst

25-12-2018
Kerstmorgen

24-12-2018
'Een zon diep in de nacht'
(Kerstnachtdienst)


16-12-2018
Leven voelen
(Derde advent)


09-12-2018
De dienstbare kerk
(Tweede advent)


02-12-2018
Sprakeloos
(Eerste advent)


25-11-2018
Eeuwigheidszondag

11-11-2018
Dankdag

14-10-2018
'Laat de kinderen tot mij komen'
(Doopviering)


07-10-2018
Trouw

30-09-2018
Voor alle mensen van goede wil

23-09-2018
Omzien naar elkaar
(Gemeentezondag)


02-09-2018
Helder zicht

26-08-2018
Mee-eters

19-08-2018
Genezing doofstomme

08-07-2018
Jona 4

01-07-2018
Jona 2 en 3

24-06-2018
Jona 1

03-06-2018
Mensen boven regels

27-05-2018
Zondag Trinitatis

20-05-2018
Pinksteren

13-05-2018
Wezenzondag

10-05-2018
Hemelvaartsdag

22-04-2018
De goede herder

15-04-2018
Petrus

01-04-2018
Paaspreek
(Pasen)


25-03-2018
Een koning zonder troon
(Palmzondag)


18-03-2018
De graankorrel

11-03-2018
Delen
(Oecumenische dienst Veertigdagentijd)


18-02-2018
Verzoeking in de Woestijn

11-02-2018
Eenzaam, tweezaam

28-01-2018
Van een leer word je nog geen leerling

14-01-2018
Bruiloft in Kana

31-12-2017
Oudejaarsdienst

25-12-2017
Kerstmorgen
(Eerste Kerstdag)


24-12-2017
Kerstnacht
(Kerstnachtdienst)


17-12-2017
Woestijnroos
(Derde advent)


10-12-2017
Jesaja's vredesvisioen
(Tweede advent)


03-12-2017
Voorbereiden op Kerst
(Eerste advent)


26-11-2017
Houdt uw lamp brandende
(Eeuwigheidszondag)


12-11-2017
Kinderen van het licht

05-11-2017
Dankdag

29-10-2017
Een vaste burcht is onze God

08-10-2017
Jaloezie
(Jeugddienst)


01-10-2017
Israëlzondag

24-09-2017
Zorgen moet je doen niet maken

17-09-2017
Vredeszondag
(Oecumenische dienst)


10-09-2017
Zacheüs
(Startzondag)


27-08-2017
De farizeeër en de tollenaar

20-08-2017
Waarom zou ik naar de kerk gaan?

13-08-2017
Denken over danken

02-07-2017
Het verloren muntje

18-06-2017
Rijke man en arme Lazarus

28-05-2017
Ruth 4

21-05-2017
Ruth 3

14-05-2017
Ruth 2

07-05-2017
Ruth 1

16-04-2017
Pasen

09-04-2017
Palmzondag

26-03-2017
Genezing blinde

12-03-2017
Verheerlijking op de berg

05-02-2017
Zout en licht

29-01-2017
Zaligsprekingen

15-01-2017
Oecumene
(Oecumenische dienst)


08-01-2017
Wijzen uit het Oosten

30-12-2016
Oudejaarspreek
(Oudjaarsdienst)


25-12-2016
Kerstmorgen
(Eerste Kerstdag)


24-12-2016
Kerstnacht
(Kerstnachtdienst)


11-12-2016
Derde zondag van Advent
(Derde advent)


27-11-2016
Eerste zondag van Advent
(Eerste advent)


20-11-2016
De namen op de zuil
(Eeuwigheidszondag)


13-11-2016
Johannes de Doper

06-11-2016
Jona
(Jongerendienst)


02-10-2016
Israëlzondag

25-09-2016
Bethel

11-09-2016
Deel je leven
(Startzondag)


04-09-2016
Waar je mee omgaat...

21-08-2016
Zorg dat je d’r bijkomt!

14-08-2016
Psalm 5: een psalm in oorlogstijd

03-07-2016
Zorgeloos leven?

26-06-2016
De esculaap

19-06-2016
Bloeiend leiderschap

12-06-2016
Tussen angst en vertrouwen

29-05-2016
God in de wolken

22-05-2016
Vervolgde Christenen

15-05-2016
De Geest
(Pinksteren)


24-04-2016
Esther 5, 6 en 7

17-04-2016
Esther 3 en 4

10-04-2016
Esther 1 en 2

27-03-2016
Eerst geloven, dan zien!
(Eerste Paasdag)


20-03-2016
Het nieuwe verbond
(Palmzondag)


13-03-2016
Jezus, de Hoeksteen
(Oecumenische dienst)


06-03-2016
Een vader had twee zonden
(Vierde zondag veertigdagentijd)


14-02-2016
De bruggenbouwer
(Eerste zondag veertigdagentijd)


07-02-2016
Mensen vangen

31-01-2016
Optreden van Jezus in Nazareth

10-01-2016
Dochtertje van Jaïrus
(Jongerendienst)


31-12-2015
De onvruchtbare vijgeboom
(Oudjaarsdag)


25-12-2015
Vrede op aarde?
(Eerste Kerstdag)


24-12-2015
De nacht van de hoop
(Kerstnachtdienst)


13-12-2015
Maria en Elisabeth
(Derde advent)


06-12-2015
Heilig Kind
(Tweede advent)


29-11-2015
Wees niet bang!
(Eerste advent)


22-11-2015
Valsheid tegenover oprechtheid
(Eeuwigheidszondag)


08-11-2015
Zondagsrust
(Dankuur voor gewas en arbeid)


01-11-2015
‘Hoe heet je?’
(Doopdienst)


11-10-2015
De rijke jongeman

04-10-2015
Mozes en Jezus
(Israëlzondag)


02-10-2015
En Jezus schreef in ’t zand
(Oecumenische Seniorenviering)


27-09-2015
Psalm 8

20-09-2015
Achab en Nabot
(Vredeszondag)


13-09-2015
De barmhartige Samaritaan
(Startzondag)


23-08-2015
Tien keer onafscheidelijk

16-08-2015
Effata! Ga open!
Zeisterweg 34, 3984 NL ODIJK

Ds. K.F. Visser (tel 06-25076869), email:
Dhr. J. van den Heuvel (scriba), email:
Webmaster, email:

disclaimer | privacyverklaring