Protestantse Gemeente Odijk


Pinksteren

Ds. K.F. Visser
20-05-2018

Lezing(en): Handelingen 2: 1-13


Gemeente van Christus,

Wat gebeurt daar nou in Jeruzalem? En dan bedoel ik niet wat er pas nog gebeurde, in Israel, op de westelijke Jordaanoever en vooral aan de grens met de Gazastrook. Wat daar gebeurt, is pijnlijk voor wie de vrede zoekt en ook is ingewikkeld. Jeruzalem als hoofdstad van Israël, dat wil zeggen van de Joodse staat, maar is het dat ook voor de Palestijnen? U kent de vragen en we hebben gezien hoe de spanningen hoog kunnen oplopen met vele slachtoffers tot gevolg.

Wat gebeurt er nou in Jeruzalem, dat wil zeggen in het Jeruzalem van Handelingen 2?
Daar wordt Pinksteren gevierd, dat Joodse feest, de herdenking van de wetgeving op de Sinaï, eeuwen geleden toen Mozes de tien geboden uit handen van God kreeg en aan het volk gaf, met al die natuurverschijnselen erbij: storm en wind en vuur. Dat wordt er herdacht. Hoe God richtingwijzers gaf voor een toekomst in vrede. Daar komen de mensen in Handelingen 2 voor bij elkaar. En ja, ook omdat Pinksteren een oogstfeest is, de eerste groenten en fruit worden van het land binnengehaald. Ook dat is reden voor feest.

Dat dubbele feest is aan de gang in Jeruzalem als de leerlingen van Jezus daar ook zijn. Samen met vele, vele anderen… van allerlei slag en stand, taal en natie. Indrukwekkend vind ik elk jaar weer om die lijst namen te mogen voorlezen. Uit alle windstreken zijn daar mensen verzameld in Jeruzalem. Zo is de stad door God bedoeld. Van heinde en ver komen mensen samen. De profeet Jesaja zag het al voor zich: ‘Alle volken zijn samen vergaderd, de natiën hebben zich verzameld’, zo ziet Jesaja het voor zich in hoofdstuk 43. En iedereen hoort daar over de verlossing, de bevrijding en de Bevrijder Zelf, God. Hij stelt er een licht aan voor de volkeren, zo beschrijft Jesaja het en wij kunnen ons niet anders voorstellen dan dat Jezus wordt gepresenteerd aan alle kustlanden en natiën, Jesaja 49. God stelt een licht voor de volkeren aan, zodat zijn heil zal reiken tot de einden der aarde. Universeel is het heil van God. Voor alle mensen is er dat licht. En ze zullen er samen eten en drinken dat het lieve lust is, Jesaja 55. Zo wervelend gaat het toe in Jeruzalem, of althans zo zou het moeten zijn. In elk geval is iets daarvan aan de gang in Handelingen 2.

En de leerlingen van Jezus voelen het ook zo. Zo moet de missie van Jezus bedoeld zijn! Ze worden er blij van. Het tilt hen op. En het is of alles van toen bij die wetgeving uit het begin van hun bestaan als volk opnieuw voelbaar is, aanwezig is, vat op hen krijgt. Met de natuurverschijnselen van toen erbij: wind, vuur.

Al die vreemde mensen bij elkaar, alle barrières vallen weg, zo voelt het; ze gaan elkaar verstaan…. wonderlijk.

Zou het werkelijk? Stel je toch eens voor dat er nu vandaag de dag hier zo’n wind ging waaien in onze multiculturele samenleving?! Dat de meest uiteenlopende bevolkingsgroepen, identiteiten, etnische groeperingen, vreemden en vrienden, elkaar gaan verstaan?! Dan zou de vrede uitbreken! Iedereen zou versteld staan. Kijk ons nou? Er is een sfeer, een geestkracht over de mensen gekomen, die zijn weerga niet kent. Pinksteren in levende lijve. Stel je voor!

Al zullen er dan altijd wel weer criticasters zijn, zure zielen, die er schamper over zouden doen: ‘Ze lijken wel dronken!’ Want ja, het is toch ook ondenkbaar, onvoorstelbaar toch?

Maar dit is wat er met de vrienden van Jezus gebeurt toen daar in Jeruzalem, samen met al die anderen mensen. Het was gewoon Pinksteren, maar het wordt echt werkelijk Pinksteren.

Petrus zal het even later onder woorden brengen, als u thuis dit hoofdstuk Handelingen 2 helemaal uitleest, komt u het tegen. Het is of nu pas echt goed de betekenis van Jezus’ leven en sterven tot hen doordringt. Hoe Jezus door God gezonden was tot verlossing, bevrijding van ieder mens die gevangen zit in zorg of in strijd. De overwinning van Jezus op de dood is de definitieve doorbraak van Gods heil. Ineens gaan ze dit beseffen daar in Jeruzalem; ze staan in vuur en vlam. Ze worden enthousiast.

Dat is een mooi woord, vind ik. Letterlijk betekent dat in God zijn, ‘en theou jasmy’. Ze ervaren daar de aanwezigheid van de Geestkracht van God die in Jezus zichtbaar is geworden. Ze worden enthousiast; ze voelen het, ze zijn in God! De Geest tilt hen op, brengt hen de liefde van God te binnen. Er wordt een voelbare verbinding gelegd tussen God en hen en, gemeente, wij mogen dat zo naar ons toehalen, als het ware. Het treft ook ons, het mag ook tot ons doordringen: levenskracht, bezieling, als je de ander, de vreemdeling gaat verstaan, als je werkelijk het gevoel krijgt dat je de ander echt begrepen hebt en de ander bevestigt dat ook. Begrip over en weer. Dat je het samen vat.

In een goed gesprek binnen de Kindernevendienst deelden we met elkaar wat de betekenis van Pinksteren voor ons kan zijn. Er werden uiteenlopende dingen gezegd, zoals het ook hoort met Pinksteren. Verschillende geluiden en toch verstonden we elkaar.
Wat werd er zoals gezegd? Ik geef het in willekeurige volgorde weer:

-Dat Jezus als het ware voorleeft in ons mensen.
-Dat ieder voor zich en wij samen zouden kunnen ervaren dat we niet alleen zijn.
-Er is altijd die kracht in ons of om ons heen, een kracht die je kunt oproepen door erbij stil te staan, een kracht die tot bezieling leidt.
-Je gaat ergens warm voor lopen, voor iets dat helemaal past bij dat heil van God, dat in Jezus aan het licht gekomen is, iets van vrede, iets van liefde, iets van gerechtigheid.
-De Geest, de Pinkstergeest is de bron van inspiratie en die bron is aan iedereen gegeven.
Je hoeft er alleen maar aandacht aan te besteden, bij stil te staan.
-En je die geestkracht zet jou aan tot handelen. Je gaat iets doen voor Gods Koninkrijk, in het klein misschien, iets van dichtbij, iets wat binnen jouw vermogen ligt, maar je gaat er iets mee doen.
-De Geest is als het ware een cadeau dat jou gegeven wordt, dat je mag uitpakken en je voelt je enthousiast worden, begeesterd.
-De Geest staat voor levenskracht, helpt je aan aanbidding en zet je aan tot daden, creatief en verrassend om er voor een ander te zijn, of voor de kerk of voor de samenleving.

Zo deelden we heel wat persoonlijke betekenissen met elkaar in die vergadering van de Nevendienst. Dat alleen al was verrijkend en toont hoe de Geest werkt. Want al die verschillende visies tezamen, zijn pas in staat om iets van de rijkdom van de Geest weer te geven.

Gemeente, wat wil de Geest? De Geest wil glans aan je leven geven. De Geest geeft glans.
Net die extra glimlach op je gezicht als je je blij en dankbaar voelt,
net dat beetje meer geduld als je het moeilijk hebt,
net dat zetje geloof dat je nodig had om overeind te blijven,
net dat stapje meer om iets te doen voor een ander,
net dat extra woord waarmee je een ander recht doet…

de Geest geeft glans; wat dof was, gaat glimmen, wat mat was, gaat stralen,
de Geest geeft feest,
en waar verdriet is, wordt ook troost gevoeld,
waar de dood toeslaat gaat het evangelie klinken, dat Hij in de dood ons leven zal sparen, zoals God deed in Christus.

Bij de Geest moeten we vooral niet denken aan iets vaags of spookachtigs of iets mistigs,
bij de Geest gaat het kortweg om God-in-actie, zijn dynamische aanwezigheid in deze wereld en in jouw leven en ons leven.

Daar in Jeruzalem zijn de mensen verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht. Hoe is het mogelijk dat wij elkaar verstaan, wij mensen die als vreemden tegenover elkaar kunnen staan, wij zitten in eens naast elkaar. We wisselen niet zomaar woorden met elkaar uit, geluiden, nee, we voelen ons gezegend. Het is niet langer ieder voor zich, maar wij vermenigvuldigen liefde door te delen. Klagen wordt gezang, praten wordt gebed:
Kom, heilige Geest, ontsteek het vuur van uw liefde.

Amen.

Overzicht preken

12-05-2019
Waarachtigheid

28-04-2019
Emmausgangers

21-04-2019
Pasen

14-04-2019
Palmpasen

31-03-2019
Thuiskomen

17-03-2019
Liefde
(Oecumenische viering)


10-03-2019
Weerstand bieden

17-02-2019
Ontmoeting met God en met elkaar
(Kinderdienst)


10-02-2019
Roeping Petrus

27-01-2019
Waartoe is Hij gekomen?

13-01-2019
Overgoten met licht

31-12-2018
Oudejaarsdienst

25-12-2018
Kerstmorgen

24-12-2018
'Een zon diep in de nacht'
(Kerstnachtdienst)


16-12-2018
Leven voelen
(Derde advent)


09-12-2018
De dienstbare kerk
(Tweede advent)


02-12-2018
Sprakeloos
(Eerste advent)


25-11-2018
Eeuwigheidszondag

11-11-2018
Dankdag

14-10-2018
'Laat de kinderen tot mij komen'
(Doopviering)


07-10-2018
Trouw

30-09-2018
Voor alle mensen van goede wil

23-09-2018
Omzien naar elkaar
(Gemeentezondag)


02-09-2018
Helder zicht

26-08-2018
Mee-eters

19-08-2018
Genezing doofstomme

08-07-2018
Jona 4

01-07-2018
Jona 2 en 3

24-06-2018
Jona 1

03-06-2018
Mensen boven regels

27-05-2018
Zondag Trinitatis

20-05-2018
Pinksteren

13-05-2018
Wezenzondag

10-05-2018
Hemelvaartsdag

22-04-2018
De goede herder

15-04-2018
Petrus

01-04-2018
Paaspreek
(Pasen)


25-03-2018
Een koning zonder troon
(Palmzondag)


18-03-2018
De graankorrel

11-03-2018
Delen
(Oecumenische dienst Veertigdagentijd)


18-02-2018
Verzoeking in de Woestijn

11-02-2018
Eenzaam, tweezaam

28-01-2018
Van een leer word je nog geen leerling

14-01-2018
Bruiloft in Kana

31-12-2017
Oudejaarsdienst

25-12-2017
Kerstmorgen
(Eerste Kerstdag)


24-12-2017
Kerstnacht
(Kerstnachtdienst)


17-12-2017
Woestijnroos
(Derde advent)


10-12-2017
Jesaja's vredesvisioen
(Tweede advent)


03-12-2017
Voorbereiden op Kerst
(Eerste advent)


26-11-2017
Houdt uw lamp brandende
(Eeuwigheidszondag)


12-11-2017
Kinderen van het licht

05-11-2017
Dankdag

29-10-2017
Een vaste burcht is onze God

08-10-2017
Jaloezie
(Jeugddienst)


01-10-2017
Israëlzondag

24-09-2017
Zorgen moet je doen niet maken

17-09-2017
Vredeszondag
(Oecumenische dienst)


10-09-2017
Zacheüs
(Startzondag)


27-08-2017
De farizeeër en de tollenaar

20-08-2017
Waarom zou ik naar de kerk gaan?

13-08-2017
Denken over danken

02-07-2017
Het verloren muntje

18-06-2017
Rijke man en arme Lazarus

28-05-2017
Ruth 4

21-05-2017
Ruth 3

14-05-2017
Ruth 2

07-05-2017
Ruth 1

16-04-2017
Pasen

09-04-2017
Palmzondag

26-03-2017
Genezing blinde

12-03-2017
Verheerlijking op de berg

05-02-2017
Zout en licht

29-01-2017
Zaligsprekingen

15-01-2017
Oecumene
(Oecumenische dienst)


08-01-2017
Wijzen uit het Oosten

30-12-2016
Oudejaarspreek
(Oudjaarsdienst)


25-12-2016
Kerstmorgen
(Eerste Kerstdag)


24-12-2016
Kerstnacht
(Kerstnachtdienst)


11-12-2016
Derde zondag van Advent
(Derde advent)


27-11-2016
Eerste zondag van Advent
(Eerste advent)


20-11-2016
De namen op de zuil
(Eeuwigheidszondag)


13-11-2016
Johannes de Doper

06-11-2016
Jona
(Jongerendienst)


02-10-2016
Israëlzondag

25-09-2016
Bethel

11-09-2016
Deel je leven
(Startzondag)


04-09-2016
Waar je mee omgaat...

21-08-2016
Zorg dat je d’r bijkomt!

14-08-2016
Psalm 5: een psalm in oorlogstijd

03-07-2016
Zorgeloos leven?

26-06-2016
De esculaap

19-06-2016
Bloeiend leiderschap

12-06-2016
Tussen angst en vertrouwen

29-05-2016
God in de wolken

22-05-2016
Vervolgde Christenen

15-05-2016
De Geest
(Pinksteren)


24-04-2016
Esther 5, 6 en 7

17-04-2016
Esther 3 en 4

10-04-2016
Esther 1 en 2

27-03-2016
Eerst geloven, dan zien!
(Eerste Paasdag)


20-03-2016
Het nieuwe verbond
(Palmzondag)


13-03-2016
Jezus, de Hoeksteen
(Oecumenische dienst)


06-03-2016
Een vader had twee zonden
(Vierde zondag veertigdagentijd)


14-02-2016
De bruggenbouwer
(Eerste zondag veertigdagentijd)


07-02-2016
Mensen vangen

31-01-2016
Optreden van Jezus in Nazareth

10-01-2016
Dochtertje van Jaïrus
(Jongerendienst)


31-12-2015
De onvruchtbare vijgeboom
(Oudjaarsdag)


25-12-2015
Vrede op aarde?
(Eerste Kerstdag)


24-12-2015
De nacht van de hoop
(Kerstnachtdienst)


13-12-2015
Maria en Elisabeth
(Derde advent)


06-12-2015
Heilig Kind
(Tweede advent)


29-11-2015
Wees niet bang!
(Eerste advent)


22-11-2015
Valsheid tegenover oprechtheid
(Eeuwigheidszondag)


08-11-2015
Zondagsrust
(Dankuur voor gewas en arbeid)


01-11-2015
‘Hoe heet je?’
(Doopdienst)


11-10-2015
De rijke jongeman

04-10-2015
Mozes en Jezus
(Israëlzondag)


02-10-2015
En Jezus schreef in ’t zand
(Oecumenische Seniorenviering)


27-09-2015
Psalm 8

20-09-2015
Achab en Nabot
(Vredeszondag)


13-09-2015
De barmhartige Samaritaan
(Startzondag)


23-08-2015
Tien keer onafscheidelijk

16-08-2015
Effata! Ga open!
Zeisterweg 34, 3984 NL ODIJK

Ds. K.F. Visser (tel 06-25076869), email:
Dhr. J. van den Heuvel (scriba), email:

disclaimer | privacyverklaring