Protestantse Gemeente Odijk


Helder zicht

Ds. K.F. Visser
02-09-2018

Lezing(en): Marcus 8: 22-25


Gemeente van Christus,

Genezingswonderen zijn tekenen. Tekenen van het Koninkrijk van God. Jezus wil met elke genezing iets laten zien van dat Koninkrijk van God. Daar waar het leven geheeld zal zijn, genezen, vrij en onbekommerd, waar mensen leven en samenleven dat het een lieve lust is.

Tekenen zijn het. Daarom geneest Jezus ook niet iedereen die op Zijn weg komt, maar zo hier en daar. Al laat de genezing van vandaag iets extra’s zien: het gaat niet in één keer, maar het gaat in stappen, als een proces, een ontwikkelingsgang…
Jezus behandelt de ogen van de blinde eerst met speeksel en dan legt Hij de blinde zijn handen op en vraagt tenslotte: Zie je iets?
Het lijkt of het evangelie wil zeggen dat de doorbraak van het Koninkrijk van God geleidelijkaan gaat. Niet in één klap, maar stapsgewijs.

Zie je al iets?, is de vraag die Jezus stelt. En is dat misschien de vraag die ten diepste kan leven in je eigen hart. Zie ik al iets? Wordt het nog wat met dat Koninkrijk van God? Komt het er wel van?
Breekt er al iets van door? Moeten we onze ogen open doen en goed kijken naar wat er al een beetje op begint te lijken, op dat Koninkrijk van God?
Blijkbaar gaat het niet van de ene op de andere minuut. Het heeft tijd nodig, dagen, maanden, jaren, eeuwen misschien wel. Is het een leerproces, een proces van vertrouwen?

De blinde man begint weer iets te zien als Jezus hem de handen opgelegd heeft en zijn ogen heeft aangeraakt. Hij ziet iets bewegen, maar het is nog niet duidelijk, nog niet helder genoeg. Uit wat hij tot nu toe heeft gehoord – tot nu toe in zijn leven – heeft hij wel een voorstelling van mensen. Dus hij vermoedt dat hij mensen ziet lopen, maar hij kan ze niet duidelijk onderscheiden. Ze bewegen, maar ze lijken op bomen, rechtop en met ledematen als zwaaiende takken. Een vermoeden.
Is geloven vaak niet meer dan het hebben van een vermoeden? Bestaat God? Hoe zie je God? Hoe weet je dat God er is? Je gaat het pas zien als je op Hem vertrouwt. Als je echt je best doet, er voor open staat en let op de goede tekenen, dan ga je het soms, even zien, krijg je af en toe helder zicht.

Zie je al iets? Ik blijf bij die vraag van Jezus. Geloven we dat Gods Koninkrijk zal doorbreken in onze wereld? Jezus verkondigde dat met Hem de komst van het Koninkrijk nabij gekomen is. Maar je kunt je afvragen of Jezus zich toch niet heeft vergist. Jezus en evengoed ook Paulus. Beide zijn er van overtuigd dat zij de komst van Gods Koninkrijk nog tijdens hun leven zullen meemaken. Zij vertellen allebei dat er mensen zullen zijn die niet eens de dood zullen meemaken, maar meteen voor altijd bij God zullen leven in Zijn Rijk. Maar dat is niet gebeurd. Die sterke verwachting in het leven van Jezus en in het leven van Paulus is niet bewaarheid geworden. Wij wachten nog altijd op de definitieve komst van Gods Koninkrijk, die wereld die vol is van God en Zijn recht en Zijn vrede en Zijn liefde.

Het is misschien ook wel moeilijk voor te stellen, zo’n nieuwe wereld.

Is er werkelijk een proces gaande, gestuurd door de Geest van God, waarbij onze wereld vernieuwd zal worden, waarin geen dood meer zal zijn, geen rouw – al die schitterende verwachtingen die we zo goed kennen uit het laatste bijbelboek Openbaringen.

Is het niet eerder zo, dat we bang zijn dat onze christelijke cultuur langzaamaan verdwijnen zal? Zoals het de geschiedenis door vaker is gebeurd, dat een dominante cultuur verdwijnt? Wordt het christelijke Westen misschien wel verdrongen door een andere cultuur, een andere godsdienst of een andere taal? Of zijn wij mensen eenvoudig te klein om een helder zicht te hebben op deze alomvattende ontwikkelingen?

Is het voor ons genoeg om het vertrouwen te houden, dat het gaandeweg beter zal gaan, dat Gods Koninkrijk komt, wis en waarachtig? Drie stappen vooruit en weer één terug, maar dan is er wel vooruitgang geboekt?
Is het voor ons genoeg om te letten op wat er zoal is bereikt in de loop van de geschiedenis, als een bevestiging dat het waarachtige leven in Gods Naam zich wel degelijk manifesteert? Dat we dat mogen zien aan bekende voorbeelden:
De gemiddelde leeftijd is in een paar eeuwen tijd verdubbeld in ons deel van de wereld.
Door grootschalige vaccinaties werden en worden miljoenen kinderlevens gespaard, dankzij wetenschap en techniek. Maar ook door een regeringsvorm als de democratie, kan de vrede worden bewaard, ook al zijn er conflicten of tegengestelde belangen.
Grootse ontwikkelingen, die de vrede waarborgen, het geluk van mensen, het welzijn dichterbij brengen. Goed om op die voorbeelden van kolossale vooruitgang te letten als voorbode van het Koninkrijk van God.

Zie je al iets?, vraagt Jezus aan de blinde man als Hij hem de handen heeft opgelegd.
Het is een vraag die nog altijd klinkt tot op vandaag, aan ons, aan u en jou en mij: Zie je al wat? Met andere woorden: Heb je al een meer helder zicht op de doorbraak van Gods licht in jouw leven en in onze wereld? En waar zou jij dan op letten?

Christelijk geloof is per definitie een vooruitgangsgeloof, maar wel een gekwalificeerd vooruitgangsgeloof. Het gaat om het Koninkrijk van God, niet om economische vooruitgang bijvoorbeeld, het gaat niet om groei van de afzetmarkt of de stijging van het bruto nationaal product. Economische vooruitgang gaat tot nu toe nogal gepaard met uitbuiting van de aarde. Het gaat om het groeien van geloof, hoop en liefde, dat is de maatstaf.

Zie je al iets?, vraag Jezus. En om de man nog meer vertrouwen te geven, legt Jezus hem nogmaals de handen op. Maar ook de man laat zich niet onbetuigd. Hij wil echt weer wat gaan zien. Ook hij doet zijn best, helpt als het ware mee. Hij spert zijn ogen open.

Misschien is het wel zo dat je er ook zelf je best voor moet doen, om iets te zien van het komend Koninkrijk van God. Het gaat er niet om dat we slechts toeschouwer blijven van een ontwikkeling, alsof het allemaal buiten ons om gaat. Volgens mij wil Marcus vertellen met deze beschrijving van het contact tussen Jezus en de blinde man, dat het gaat om participatie, om echt deelnemen aan die doorbraak van Gods licht in onze duisternis. Jezus werkt hier niet buiten de man om, maar betrekt hem volop in het proces. Hij moet ook meedoen.

Dat is een les in dit evangelie. Want ja, er is veel dat het zicht op Gods Koninkrijk belemmert. Er staat heel wat in tussen onze wereld en de wereld van God. Er is veel ruis op de lijn, verstoring in het vrije zicht.
Zorg en moeite in het eigen bestaan of in de wereld maken het moeilijk om het uitzicht te behouden, het vertrouwen te behouden. Komt het wel, dat Koninkrijk? Komt het wel goed? Gaan we het echt wel zien?
Ja, zeker wel, houd dat geloof vast, maar laat het ook door je heen gaan. het gaat niet buiten jezelf om. Je zult er volledig bij betrokken moeten zijn. Geen toeschouwer, maar deelnemer. Maar wel een deelnemer die er vertrouwen in heeft.

Daarom, gemeente, vind ik dat één na laatste zinnetje uit het evangelie zo veel betekenend. Nadat Jezus de blinde man tot tweemaal toe de handen heeft opgelegd en hijzelf zijn ogen heeft open gesperd, staat er: ‘hij zag alles nu heel helder’.

Wat zou dat geweldig zijn. Als je dat voor jezelf zou kunnen zeggen, als jij dat in geloof zou kunnen zeggen: ‘Ik zie het helder voor me!’ De lucht is opgeklaard, de mist is opgetrokken, de twijfel voorbij, Ik zie het allemaal heel helder.
Wat zou dat geweldig zijn! Als anderen dat over jou zouden zeggen: Hij ziet het heel helder. Zijn visie, haar kijk op de dingen, zijn inzicht, haar heldere blik, het verruimt anderen, het geeft vertrouwen, hoop voor de toekomst.

Iemand die met vertrouwen de toekomst tegemoet ziet, iemand die het ziet zitten, die het helder ziet, daar is behoefte aan; iemand die er zeker van wil zijn, die het uitstraalt, die erover wil vertellen alsof het al klip en klaar is en onder handbereik. Wat zou dat een stimulans zijn voor iedereen die twijfelt, die aarzelt, die zich maar moeilijk durft toe te vertrouwen.

‘Hij zag alles nu heel helder’. Wat een bemoediging spreekt daaruit en hoe aanstekelijk kan dat werken. Een mens om je aan op te trekken, omdat hij of zij de dingen van het geloof in het leven heel helder ziet.

Gemeente, Jezus vroeg in eerste instantie: Zie je al iets? Met andere woorden: Het ligt niet meteen voor de hand. Geloven is zoeken, je ogen ook echt open willen doen voor de werkelijkheid van God.


Maar als jij je dan toevertrouwt, als je die stap zet, als je het toelaat dat het werkelijkheid worden zal, dat Koninkrijk van God, als jij - net als die blinde man – als het ware voelen kunt hoe jou de handen worden opgelegd, dan kun je het gaan zien.

Het is als met de doop. Wat zien we nou eigenlijk? Druppels water over het hoofdje van jouw kind. Goede woorden die erbij worden uitgesproken. Maar wordt daar het aanzien van de aarde mee vernieuwd? Worden daardoor nou alle dingen nieuw, de hemel en de aarde? Dat valt er niet aan af te zien! Of moet je beter kijken? Je ogen open doen voor de werkelijkheid van het geloof. Het geloof ziet dingen, die er nu nog niet zijn. Het geloof kijkt verder.

Ja, dat zal niet meteen iedereen beamen. Veeleer zullen er mensen zijn, die het belachelijk maken. Hoezo geloof jij in vrede? Er is toch alleen maar ellende! Ja, maar dan moet je goed kijken! En je moet ook geloven dat Gods vrede komt!

Jezus zegt tegen de genezen man: Ga maar niet het dorp in; ze zullen het je moeilijk maken, veel te veel verstandige vragen stellen, waar jij het antwoord niet op weet. Bewaar deze ervaring als een kostbaar geschenk voor jezelf, leef eruit en weet dat lang niet iedereen hetzelfde ziet, dezelfde hoop koestert. Maar daarom is het voor jezelf van levensbelang!

Gemeente, we zingen het straks aan het eind, misschien wel de beste samenvatting van deze preek, de vraag van dat lied (Lied 923) of liever: de uitnodiging die eruit spreekt:
Wil je wel geloven dat het groeien gaat?
Wil je wel geloven dat je vrede wint,
als je vol vertrouwen leeft, zoals een kind.
Als je een geloof hebt als een mosterdzaad
groeit de liefde uit boven de haat.

Zie je al iets?
Je, in geloof kun je het heel helder gaan zien.

Amen.

Overzicht preken

14-07-2019
Simson (2)

07-07-2019
Simson (1)

23-06-2019
Gideon

16-06-2019
Debora
(Pinksteren)


09-06-2019
Vragen om de goede Geest
(Pinksteren)


30-05-2019
Hemelvaart

26-05-2019
De Geest die ons bijstaat

12-05-2019
Waarachtigheid

28-04-2019
Emmausgangers

21-04-2019
Pasen

14-04-2019
Palmpasen

31-03-2019
Thuiskomen

17-03-2019
Liefde
(Oecumenische viering)


10-03-2019
Weerstand bieden

17-02-2019
Ontmoeting met God en met elkaar
(Kinderdienst)


10-02-2019
Roeping Petrus

27-01-2019
Waartoe is Hij gekomen?

13-01-2019
Overgoten met licht

31-12-2018
Oudejaarsdienst

25-12-2018
Kerstmorgen

24-12-2018
'Een zon diep in de nacht'
(Kerstnachtdienst)


16-12-2018
Leven voelen
(Derde advent)


09-12-2018
De dienstbare kerk
(Tweede advent)


02-12-2018
Sprakeloos
(Eerste advent)


25-11-2018
Eeuwigheidszondag

11-11-2018
Dankdag

14-10-2018
'Laat de kinderen tot mij komen'
(Doopviering)


07-10-2018
Trouw

30-09-2018
Voor alle mensen van goede wil

23-09-2018
Omzien naar elkaar
(Gemeentezondag)


02-09-2018
Helder zicht

26-08-2018
Mee-eters

19-08-2018
Genezing doofstomme

08-07-2018
Jona 4

01-07-2018
Jona 2 en 3

24-06-2018
Jona 1

03-06-2018
Mensen boven regels

27-05-2018
Zondag Trinitatis

20-05-2018
Pinksteren

13-05-2018
Wezenzondag

10-05-2018
Hemelvaartsdag

22-04-2018
De goede herder

15-04-2018
Petrus

01-04-2018
Paaspreek
(Pasen)


25-03-2018
Een koning zonder troon
(Palmzondag)


18-03-2018
De graankorrel

11-03-2018
Delen
(Oecumenische dienst Veertigdagentijd)


18-02-2018
Verzoeking in de Woestijn

11-02-2018
Eenzaam, tweezaam

28-01-2018
Van een leer word je nog geen leerling

14-01-2018
Bruiloft in Kana

31-12-2017
Oudejaarsdienst

25-12-2017
Kerstmorgen
(Eerste Kerstdag)


24-12-2017
Kerstnacht
(Kerstnachtdienst)


17-12-2017
Woestijnroos
(Derde advent)


10-12-2017
Jesaja's vredesvisioen
(Tweede advent)


03-12-2017
Voorbereiden op Kerst
(Eerste advent)


26-11-2017
Houdt uw lamp brandende
(Eeuwigheidszondag)


12-11-2017
Kinderen van het licht

05-11-2017
Dankdag

29-10-2017
Een vaste burcht is onze God

08-10-2017
Jaloezie
(Jeugddienst)


01-10-2017
Israëlzondag

24-09-2017
Zorgen moet je doen niet maken

17-09-2017
Vredeszondag
(Oecumenische dienst)


10-09-2017
Zacheüs
(Startzondag)


27-08-2017
De farizeeër en de tollenaar

20-08-2017
Waarom zou ik naar de kerk gaan?

13-08-2017
Denken over danken

02-07-2017
Het verloren muntje

18-06-2017
Rijke man en arme Lazarus

28-05-2017
Ruth 4

21-05-2017
Ruth 3

14-05-2017
Ruth 2

07-05-2017
Ruth 1

16-04-2017
Pasen

09-04-2017
Palmzondag

26-03-2017
Genezing blinde

12-03-2017
Verheerlijking op de berg

05-02-2017
Zout en licht

29-01-2017
Zaligsprekingen

15-01-2017
Oecumene
(Oecumenische dienst)


08-01-2017
Wijzen uit het Oosten

30-12-2016
Oudejaarspreek
(Oudjaarsdienst)


25-12-2016
Kerstmorgen
(Eerste Kerstdag)


24-12-2016
Kerstnacht
(Kerstnachtdienst)


11-12-2016
Derde zondag van Advent
(Derde advent)


27-11-2016
Eerste zondag van Advent
(Eerste advent)


20-11-2016
De namen op de zuil
(Eeuwigheidszondag)


13-11-2016
Johannes de Doper

06-11-2016
Jona
(Jongerendienst)


02-10-2016
Israëlzondag

25-09-2016
Bethel

11-09-2016
Deel je leven
(Startzondag)


04-09-2016
Waar je mee omgaat...

21-08-2016
Zorg dat je d’r bijkomt!

14-08-2016
Psalm 5: een psalm in oorlogstijd

03-07-2016
Zorgeloos leven?

26-06-2016
De esculaap

19-06-2016
Bloeiend leiderschap

12-06-2016
Tussen angst en vertrouwen

29-05-2016
God in de wolken

22-05-2016
Vervolgde Christenen

15-05-2016
De Geest
(Pinksteren)


24-04-2016
Esther 5, 6 en 7

17-04-2016
Esther 3 en 4

10-04-2016
Esther 1 en 2

27-03-2016
Eerst geloven, dan zien!
(Eerste Paasdag)


20-03-2016
Het nieuwe verbond
(Palmzondag)


13-03-2016
Jezus, de Hoeksteen
(Oecumenische dienst)


06-03-2016
Een vader had twee zonden
(Vierde zondag veertigdagentijd)


14-02-2016
De bruggenbouwer
(Eerste zondag veertigdagentijd)


07-02-2016
Mensen vangen

31-01-2016
Optreden van Jezus in Nazareth

10-01-2016
Dochtertje van Jaïrus
(Jongerendienst)


31-12-2015
De onvruchtbare vijgeboom
(Oudjaarsdag)


25-12-2015
Vrede op aarde?
(Eerste Kerstdag)


24-12-2015
De nacht van de hoop
(Kerstnachtdienst)


13-12-2015
Maria en Elisabeth
(Derde advent)


06-12-2015
Heilig Kind
(Tweede advent)


29-11-2015
Wees niet bang!
(Eerste advent)


22-11-2015
Valsheid tegenover oprechtheid
(Eeuwigheidszondag)


08-11-2015
Zondagsrust
(Dankuur voor gewas en arbeid)


01-11-2015
‘Hoe heet je?’
(Doopdienst)


11-10-2015
De rijke jongeman

04-10-2015
Mozes en Jezus
(Israëlzondag)


02-10-2015
En Jezus schreef in ’t zand
(Oecumenische Seniorenviering)


27-09-2015
Psalm 8

20-09-2015
Achab en Nabot
(Vredeszondag)


13-09-2015
De barmhartige Samaritaan
(Startzondag)


23-08-2015
Tien keer onafscheidelijk

16-08-2015
Effata! Ga open!
Zeisterweg 34, 3984 NL ODIJK

Ds. K.F. Visser (tel 06-25076869), email:
Dhr. J. van den Heuvel (scriba), email:
Webmaster, email:

disclaimer | privacyverklaring