Protestantse Gemeente Odijk


Een kind in ons midden

Ds. K.F. Visser
06-10-2019

Lezing(en): Matteüs 18: 1-15


Gemeente van Christus,

Bezie de kinderen niet te klein.
Ze moeten veel verdragen,
eenzaamheid, angsten, groeienspijn,
en onverhoeds de slagen

Bezie de kinderen niet te klein.
Heb eerbied voor wat leeft en groeit,
zorg dat ge ’t niet smet of knoeit.
Dan schenke u God genade.

Ida Gerhardt, dichteres, neemt het in haar poëzie op voor kinderen. Ze heeft zichzelf dikwijls een miskend kind gevoeld. Een vervangkind. Voor zij geboren werd, kreeg haar moeder een jongetje dat maar een dag leefde. Ida Gerhardt heeft altijd het gevoel gehouden dat zij tweederangs was, vervangkind. Het maakte haar verbeten. Hoewel zij vele prijzen in de wacht sleepte met haar grandioze poëzie, nam dit toch niet haar gevoel van miskenning weg. Toen ze lerares Latijn en Grieks werd in Kampen heeft ze het vaak opgenomen voor de boerenkinkels in haar klas. De kinderen met hun talenten.

Bezie de kinderen niet te klein.

Daar moet ik aan denken als ik dit evangelie met u lees, en met jullie als doopouders. Houd je kinderen hoog. Heb respect en eerbied voor hun jeugdigheid, hun kwetsbaarheid, hun kleinheid. Heb oog voor wie ze zijn, hoe ze zijn, hoe ze zich het beste kunnen ontwikkelen.
Dat ze opgroeien tot evenwichtige mensen, mensen die leven zonder angst, vrij en weerbaar. En heb dan ook oog voor jezelf. Ga eerlijk met je kinderen om.

In dat gedicht dat ik citeerde, Code d’honneur, erecode heet het, schrijft Gerhardt nog
als ze zich richt tot haar collega docenten:

laat uw comedie op de gang
zij weten ’t immers toch al lang.
Ken in uzelf het kwade.

Beheers je dus als je kunt, doe jezelf niet beter voor dan je bent, hang niet de stoere leraar uit als je dat niet bent. Enfin, over kinderen en opvoeding is veel te zeggen. Ook in bijbels opzicht. Het is zo bijzonder wat er in het evangelie gebeurt. In een cultuur waarin kinderen nog minder voorstellen dan vrouwen, plaatst Jezus een kind midden tussen de volwassenen, Zijn leerlingen, die rondtrekkende groep mannen, die hun bestaan heeft opgegeven om achter hun Heer en Meester aan te gaan. Dat voelt natuurlijk alsof ze echt veel over hebben voor hun keuze, ze hebben al het vertrouwde opgegeven en zijn Jezus gevolgd. Een kwetsbaar bestaan. En heel misschien voelt het ook als een keuze, die ze gemaakt hebben, in de zin van: Kijk mij eens, kijk ons eens, wat wij er voor over hebben.

Maar nog voor ze zouden denken dat zij best wel groot zijn in hun daden en hun keuzes, plaatst Jezus een kind in hun midden, een kind nota bene.

Dat is ongekend, toen en daar in die cultuur. Kinderen waren er om snel op te groeien en mee te doen in de zorg voor het dagelijks brood. Kinderen en hondjes worden in de bijbel
haast op één lijn gezet. En dan haalt Jezus een straatjoch erbij om aan zijn discipelen uit te leggen wie de belangrijkste is in de wereld van God. ‘Wie is eigenlijk de grootste in het Koninkrijk van de hemel?’ Een kind!

Die leerlingen hadden een gesprek onderling, ze vroegen zich af wie van hen nou het hoogste offer had gebracht om achter Jezus aan te gaan. Wie staat er straks vooraan
in dat Koninkrijk van de hemel? Het is een machovraag, een vraag van mannen naar macht,
een onderlinge competitie, een nogal kinderachtige strijd.
Wie is de grootste? Nou, niet iemand die doet zoals jullie nu doen! Juist niet, wil Jezus duidelijk maken op het moment dat Hij een kind in hun midden zet. ‘Wie zichzelf vernedert en wordt als dit kind, die is de grootste…

‘Vernedert’ dus in de betekenis van jezelf klein maken, jezelf niet zo belangrijk vinden.
Laat dat machtsvertoon en die machtsbehoefte nou es achterwege! Wordt als dit kind…..

Ik probeer me voor te stellen hoe dat kind zich gevoeld moet hebben… opgelaten, ongemakkelijk, wil het ’t liefste wegkruipen… of is het een sterk kind dat frank en vrij de wereld in kijkt….. met brutale lef misschien, het wordt in de tekst niet duidelijk.
Helder wordt dat Jezus naar dit kind wijst en zichzelf er helemaal in herkent.
Wie in mijn naam een zo’n kind bij zich opneemt, neemt mij op, zegt Jezus.
Een identificatie is het. Jezus en het kind ze staan beide model voor dat Koninkrijk van de hemel.

Wil je dat het daarom gaat, om een zuivere manier van omgaan met elkaar, niet gebaseerd op macht, maar op open, eerlijke verhoudingen, kijk dan naar dit kind en kijk naar Jezus.
Wordt als zo’n kind, zegt Jezus. Dat wil niet zeggen dat we onnozel moeten gaan doen,
kinderlijk, kinderachtig. Het wil zeggen dat we het durven wagen onszelf wat minder op de voorgrond te plaatsen, ‘een beetje dimmen met onze dikke ik’.

Gemeente, dit is het mooie aan de doopviering van vanmorgen. Het gaat vanzelf. Het gebeurt gewoon en het is zo natuurlijk en vanzelfsprekend, aanschouwelijk onderwijs, dat er weinig meer voor nodig is dan alleen een kind laten zien in ons midden. Kijk naar een kind, dit kind… Teuntje, en kijk goed, en kijk niet alleen naar dit kind, kijk ook naar jezelf. Misschien wordt je er meer mens van, mens naar het beeld van Jezus, die uiteindelijk zichzelf zo klein maakte, dat Hij zich gaf terwille van ons, dat wij de vrijheid en de vrede zouden vinden, om met geloof, hoop en liefde angst te overwinnen, een vrij mens te worden…

Laat onbezorgd de kinderen tot Jezus gaan
en sluit u, grote mensen, dankbaar bij hen aan,
want ieder die eenvoudig wordt, een kind gelijk,
die heet de Here Jezus welkom in zijn Koninkrijk. (lied 782: 3)

Amen.

Overzicht preken

10-11-2019
Bidden
(Jongerendienst)


03-11-2019
Zacheüs, graaier wordt redder
(Dankdag)


13-10-2019
Na het kyrie ook het gloria

06-10-2019
Een kind in ons midden

15-09-2019
Een goed verhaal
(Startzondag)


25-08-2019
Aan tafel genodigd

14-07-2019
Simson (2)

07-07-2019
Simson (1)

23-06-2019
Gideon

16-06-2019
Debora
(Pinksteren)


09-06-2019
Vragen om de goede Geest
(Pinksteren)


30-05-2019
Hemelvaart

26-05-2019
De Geest die ons bijstaat

12-05-2019
Waarachtigheid

28-04-2019
Emmausgangers

21-04-2019
Pasen

14-04-2019
Palmpasen

31-03-2019
Thuiskomen

17-03-2019
Liefde
(Oecumenische viering)


10-03-2019
Weerstand bieden

17-02-2019
Ontmoeting met God en met elkaar
(Kinderdienst)


10-02-2019
Roeping Petrus

27-01-2019
Waartoe is Hij gekomen?

13-01-2019
Overgoten met licht

31-12-2018
Oudejaarsdienst

25-12-2018
Kerstmorgen

24-12-2018
'Een zon diep in de nacht'
(Kerstnachtdienst)


16-12-2018
Leven voelen
(Derde advent)


09-12-2018
De dienstbare kerk
(Tweede advent)


02-12-2018
Sprakeloos
(Eerste advent)


25-11-2018
Eeuwigheidszondag

11-11-2018
Dankdag

14-10-2018
'Laat de kinderen tot mij komen'
(Doopviering)


07-10-2018
Trouw

30-09-2018
Voor alle mensen van goede wil

23-09-2018
Omzien naar elkaar
(Gemeentezondag)

Zeisterweg 34, 3984 NL ODIJK

Ds. K.F. Visser (tel 06-25076869), email:
Dhr. J. van den Heuvel (scriba), email:
Webmaster, email:

disclaimer | privacyverklaring