Protestantse Gemeente Odijk


Oudejaarsdienst

Ds. K.F. Visser
31-12-2018

Lezing(en): Psalm 31: 15 en 16


Gemeente van Christus,

In Psalm 31 gaat het twee keer over de hand van God. Eerst is er die tekst, die we kennen uit de lijdensgeschiedenis van Jezus.
Vlak vóór Hij sterft, zegt Jezus: ‘In uw hand beveel Ik mijn geest’. Het is de ultieme overgave van de Zoon aan zijn Vader. Deze tekst is een citaat uit Psalm 31, over de hand van God.
En dan is er de tekst, die ik vanavond hier in ons midden leg, om over na te denken, om mee terug te kijken op het voorbije jaar en om mee te nemen het nieuwe jaar in: ‘In uw hand zijn mijn tijden’.

Gemeente, hoe was uw jaar? Wat is het eerste dat bij u boven komt? Is het een blije gebeurtenis? Dat feest, dat huwelijksjubileum dat gevierd kon worden, die geboorte met beschuit en muisjes, geluk en dankbaarheid. Of is het die mooie reis die u maakte of dat succes op uw werk, die bonus, of dat ene compliment van die ene van u het niet had verwacht? Is het die operatie waarvan u achteraf blij bent dat u die hebt laten doen, want het heeft u echt geholpen. Tijden van opluchting, geluk, dankbaarheid.

Hoe was uw jaar? Sluit u het jaar goed af? Kunt u het oude jaar loslaten? Of was en is er zorg? En gaat die zorg mee het nieuwe jaar in? Ziekte, spanningen, verlies, ongeval, burn-out, wat was er dit jaar dat u hinderde, dat uw leven lam legde, blokkeerde?

We hebben op de Eeuwigheidszondag, een maand geleden, de namen genoemd van de mensen die ons dit jaar ontvielen, mensen en kinderen zelfs. Van 0 tot 94 jaar. Schokkend, intens verdrietig, tijden van rouw en troost.

Als u al die verschillende tijden die een mens kan beleven in één jaar op een rij zet,
en u geeft al die tijden een eigen kleur….. zit dan alles erin of overheerst er een kleur?
vrolijke gebeurtenissen: fris geel, groen, rood en oranje, zorgelijke gebeurtenissen: donkergrijs, paars, blauw, zwart, Is er een hele regenboog te zien, zit alles erin?

En u begrijpt, dat ik het beperk tot ons persoonlijk leven. Ik heb het nog niet eens over de wereldtijd, over wat er dit afgelopen jaar in de wereld gebeurde aan goeds en aan kwaads.
De opsomming wordt gedaan in een jaaroverzicht, maar elk jaaroverzicht is op zich een selectie. Maar wat overweegt zijn meestal toch de zorgen, de dreigingen, de verontrustende ontwikkelingen…

Hoeveel mensen hebben geen toekomstperspectief, zitten voor het zoveelste jaar in een vluchtelingenkamp? Of worden nog altijd bedreigd door oorlog en honger. En hoe zal het klimaat zich ontwikkelen? Stijgt de zeespiegel nog meer? Welke landen en volkeren zijn er getroffen door extreme weersomstandigheden? En waar is de puinhoop nog lang niet opgeruimd? Maar, gemeente, omdat het zo groot is, zo ongrijpbaar haast, die wereldwijde ontwikkelingen, kan ik eigenlijk alleen dichtbij onszelf blijven, om te voelen hoe het ervoor staat als we terugkijken?

Welke tijden waren er? Goede tijden, slechte tijden… u kunt het alleen maar voor uzelf zeggen, bedenken of erover praten. Wat zijn dan slechte tijden? Wat is dan een echt goede tijd?
Of is het meestal niet zo dat al die verschillende tijden zich ook nog min of meer gelijktijdig voordoen? Je woont in een goed huis, je hebt het goed samen, daar ben je blij om en dankbaar voor en toch maak je je zorgen over één van je kinderen?
Zoals Loes en ik doen nu over onze schoonzoon Erik, die nu drie weken in het Radboud in Nijmegen ligt en behandeld wordt tegen een vorm van leukemie. En u snapt dat daarbij vergeleken onze verhuizing van woensdag en donderdag in het niet valt.

Goede tijden, slechte tijden, onder één dak, in een gezin of in jouw ene leven, of in die ene fase van je bestaan?

Gemeente, ik geloof dat met die tekst uit Psalm 31
ik de kern van het geloof onder woorden kan brengen. Misschien is dit wel de samenvatting van wat geloven vermag?

Dat je bij alles wat jou overkomt, wat mij, wat ons overkomt, al die afwisselende tijden, goed en slecht, vrolijk en somber, hoopvol en bezorgd, dat wij mogen vertrouwen dat al die tijden in Gods handen zijn.
Hij draagt ze.
Hij omvat ze.
Hij weegt ze.
Hij koestert en omarmt ze.
Hij vangt ze op.
Hij bewaart en beschermt ze.
Hij houdt ze vast.
Hij tilt ze op.
Hij drukt ze aan Zijn hart.
Wij zijn geborgen in zijn hand.

De dichter van Psalm 31 stort zijn hart uit: ‘God, bij U weet ik mij veilig. Ik kan zeggen: Mijn God bent U alleen. In uw hand zijn mijn tijden’.
Er zou genoeg reden zijn om te twijfelen of misschien zelfs te wanhopen… leest u heel psalm 31 er maar eens op na. Er zijn vijanden, die op de loer liggen. Er zijn mensen die er andere goden op na houden, hij heeft het over leugenaars, en er is sprake van lichamelijk ongemak, ellende, de dichter spreekt ook nog over eigen schuld, hij vergelijkt zichzelf met gebroken aardewerk…. of ‘ie premier Rutte heeft gehoord over dat kwetsbare vaasje…. bij de dichter liggen er al scherven op de grond….
Desondanks komt de dichter tot die geloofsovertuiging, die krachtbron, hoe hij het ziet….
al zijn tijden in de hand van God.

Daarmee wil ons laten voelen... dat je er niet alleen mee hoeft te zitten. Dat je er niet alleen mee rondloop. Dat jij je er niet aan hoef te vertillen. Dat je beseffen kunt, dat God er ook nog is.

Dat is belangrijk, want in tijden van grote ellende, voelt het alsof een mens doodeenzaam is,
alles alleen moet doen…., tot je dit gebed leest, deze woorden van overgave van de dichter van Psalm 31: O ja, God is er ook nog! Ik was het bijna nog vergeten. Mijn tijden liggen in Zijn hand.

Niet dat God overal de hand in heeft, zo makkelijk komen we er niet van af. Er gebeuren tal van dingen die niet met God te rijmen zijn. Waarom gaat die ene operatie mis? Waarom is die ziekte ongeneeslijk? … enfin u kent de vragen… In het geloof van Psalm 31 ligt een eenvoudige overtuiging. Al mijn tijden zijn in Gods hand. Het lot, het toeval, het ongeval,
de genetische afwijking, de storm op het meer, de eenzame uren… in Uw hand zijn mijn tijden…

Dat is troost, want het verlost me van het idee dat ik alles zelf moet zien op te lossen,
terwijl niet alles op te lossen valt.

Het is troost. Het is ook ontspanning, het biedt rust. U hoeft niet aldoor in de weer te zijn
om zelf het hoofd boven water te houden. Je mag je ook toevertrouwen, je mag loslaten wat voor jou te zwaar is om te tillen.

Het biedt rust. Het spoort ook aan. Kan ik dat zeggen: ‘Mijn God bent U alleen. In uw hand zijn mijn tijden?’ Durf ik dat te zeggen? Ben ik zover dat ik dat zeggen kan? Of houd ik het toch liever in eigen hand?

Het spoort aan. Doe maar, leg het maar neer. Deel al je belevenissen, al je mooie en je domme dingen, je moed en je wanhoop, al die uiteenlopende tijden, laat ze in Gods hand zijn.

Gemeente, is dit de samenvatting van ons geloof? Kunt u het zo meenemen het nieuwe jaar in? Volgens de dichter hebben al die tijden niet het laatste woord over je leven als die in Gods handen liggen.

Iemand vergeleek het met een eiland in een oceaan. Je leven is dat eiland en al die verschillende tijden zijn de oceaan rondom. De dingen die jou in je leven overkomen, zijn als het water rondom, ze hebben invloed op je leven, ze dompelen je soms onder, maar ze worden niet jouw leven. Zoals de oceaan om het eiland is, zo geloven we dat ons leven - met al zijn verschillende periodes en tijden, en fases en momenten - omsloten wordt door de hand van God, die eenmaal ons leven zal overspoelen met liefde en genade.

In tijden van voorspoed en tegenspoed weten we ons veilig in de hand van God.
Daar sluiten we het jaar mee af en daar gaan we het nieuwe jaar mee in.

In goede machten liefderijk geborgen
verwachten wij getroost wat komen mag.
God is met ons des avonds en des morgens,
is met ons elke nieuwe dag.

Amen.

Overzicht preken

13-10-2019
Na het kyrie ook het gloria

06-10-2019
Een kind in ons midden

15-09-2019
Een goed verhaal
(Startzondag)


25-08-2019
Aan tafel genodigd

14-07-2019
Simson (2)

07-07-2019
Simson (1)

23-06-2019
Gideon

16-06-2019
Debora
(Pinksteren)


09-06-2019
Vragen om de goede Geest
(Pinksteren)


30-05-2019
Hemelvaart

26-05-2019
De Geest die ons bijstaat

12-05-2019
Waarachtigheid

28-04-2019
Emmausgangers

21-04-2019
Pasen

14-04-2019
Palmpasen

31-03-2019
Thuiskomen

17-03-2019
Liefde
(Oecumenische viering)


10-03-2019
Weerstand bieden

17-02-2019
Ontmoeting met God en met elkaar
(Kinderdienst)


10-02-2019
Roeping Petrus

27-01-2019
Waartoe is Hij gekomen?

13-01-2019
Overgoten met licht

31-12-2018
Oudejaarsdienst

25-12-2018
Kerstmorgen

24-12-2018
'Een zon diep in de nacht'
(Kerstnachtdienst)


16-12-2018
Leven voelen
(Derde advent)


09-12-2018
De dienstbare kerk
(Tweede advent)


02-12-2018
Sprakeloos
(Eerste advent)


25-11-2018
Eeuwigheidszondag

11-11-2018
Dankdag

14-10-2018
'Laat de kinderen tot mij komen'
(Doopviering)


07-10-2018
Trouw

30-09-2018
Voor alle mensen van goede wil

23-09-2018
Omzien naar elkaar
(Gemeentezondag)

Zeisterweg 34, 3984 NL ODIJK

Ds. K.F. Visser (tel 06-25076869), email:
Dhr. J. van den Heuvel (scriba), email:
Webmaster, email:

disclaimer | privacyverklaring