Protestantse Gemeente Odijk


Bidden

Ds. K.F. Visser
10-11-2019 | Jongerendienst

Lezing(en):


Als ik goed naar jullie heb geluisterd, voelen jullie heel goed aan dat God geen automaat is.
Je stopt er een muntje in en er komt iets lekkers uit. Zo werkt het niet en dat weten jullie heel goed. Ik vind het geweldig dat jullie dit zo snappen.

Jullie snappen ook dat God niet zomaar even doet wat mensen Hem vragen…
want ja, de boer bidt om regen, en de strandganger bidt om zon. Naar wie moet God nou luisteren? Wie moet God verhoren? En is het altijd goed waarom mensen bidden?
Hebben ze het ook echt nodig?

En jullie snappen dat praten met God niet hetzelfde is als wanneer twee mensen met elkaar praten. Daarom krijg je ook niet zomaar antwoord. We zullen in gebed met God zelf naar die antwoorden moeten zoeken.

Bidden is je ziel afstemmen op God, inloggen op de golflengte van God, fine-tunen.

Iemand gebruikte eens het beeld van een bootje en een touw, dat aan de wal vastzit.
Bidden is niet dat je God naar jou toetrekt, maar dat jezelf in de richting van God beweegt.
Alsof je in een bootje zit dat met een touw aan de wal vastzit. Wie aan het touw trekt, brengt niet de oever dichterbij, maar brengt zichzelf in beweging naar God.

Dus bidden doet vooral iets met jezelf. Je bent als het ware met jezelf in gesprek,
maar zo dat je door hebt, dat je dat doet vóór God.

Je legt alles van jouw leven open, zoals je een boek openlegt. En je denkt eraan hoe God
alles van jouw leven leest in dat open boek.

‘Hier ben ik God’, zeg je, ‘zo ben ik, dit doe ik, dit deed ik vandaag. En ik dank U voor alle goede dingen van vandaag. En ik vraag U om nog eens even te kijken naar de dingen die fout gingen. Wat had ik beter kunnen doen? Waar liet ik die ene kans liggen? Hoe kan ik morgen dat weer goed maken? Maar God, het gaat niet alleen om mij. In mijn boek staat ook alles wat ik heb gehoord en gezien, in het gezin waar ik bij hoor, wat ik op tv en internet gezien heb, wat er aan de hand is op school en in de wereld, met mijn vrienden en met mensen die ik niet ken. En heel veel begrijp ik niet, God, maar misschien dat U het overzicht heeft. En mag ik dan gerust zijn dat U het in uw handen houdt, en dat wij mensen en ik ook, de goede dingen zullen doen, van onze fouten zullen leren?’

Voel je, zo ben je in gesprek met jezelf voor God. En mooi als het iets met je doet, als je er zelf door in beweging komt, of als je er hoop aan ontleent, nieuwe moed, of juist als je er rustig van wordt, als je in de war bent of geen uitkomst ziet.
Voor mij gaat er van God een geweldige inspiratie uit, een bezieling, een kracht die verbonden is met liefde, gerechtigheid, eerlijkheid, vergeving, bevrijding, hoop, geluk…
Bidden is de verbinding zoeken met die kracht.

Hoe kun je bidden? Je kunt het samen doen, hardop in een kring. Ieder zegt wat hij of zij belangrijk vind. Je kunt het in de kerk doen, zoals wij gewend zijn. De dominee bidt voor de hele kerk tot God.

En natuurlijk kun je zelf bidden, in de stilte van je kamer bijvoorbeeld. Maar het kan ook op de fiets, of als je hardloopt.

Bidden gaat trouwens niet altijd met woorden. Stil worden is ook bidden, stil worden, een kaarsje aansteken, of door alleen een bijbeltekst te lezen, een zin uit een psalm bijvoorbeeld. Je leest die zin steeds weer en steeds hoor je er nog meer in dan je eerst dacht.

Bidden is ook bijbellezen. Je zoekt woorden van God op en zoekt ernaar wat die voor jou kunnen betekenen.

En bidden kan ook als zingen. Door liederen te zingen, ga je als het ware naar God toe en je voelt je opgelucht, blij, dankbaar. Je krijgt er nieuwe adem van als je je zorgen uitzingt voor God, met liederen, die onder woorden brengen wat je voelt.

Bidden kan met je eigen woorden, dat zei ik al. Bidden kan ook met het gebed dat Jezus aan zijn vrienden leerde, het Onze Vader. In dat gebed zit alles wat belangrijk is. Bidden om brood is even belangrijk als bidden om recht.

En omdat dit gebed door alle christenen over de hele wereld gebeden wordt, verbindt het ons ook met mensen van overal vandaan; en omdat het al gebeden wordt vanaf dat Jezus het zijn vrienden leerde, gaat het ook al eeuwen mee.

Brood en vergeving en verlossing, het is wat mensen altijd en overal nodig hebben, en waar ze naar verlangen. En van dat volmaakte gebed leer ik dat het goed is om altijd te beginnen met woorden van lof aan God, dank voor wie Hij is. En dan altijd te eindigen met woorden, die hoop geven. Want, God, van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, in eeuwigheid.

Amen.

Overzicht preken

01-12-2019
Aldoor was er het woord
(Afscheidsdienst)


24-11-2019
Eeuwigheidszondag

10-11-2019
Bidden
(Jongerendienst)


03-11-2019
Zacheüs, graaier wordt redder
(Dankdag)


13-10-2019
Na het kyrie ook het gloria

06-10-2019
Een kind in ons midden

15-09-2019
Een goed verhaal
(Startzondag)


25-08-2019
Aan tafel genodigd

14-07-2019
Simson (2)

07-07-2019
Simson (1)

23-06-2019
Gideon

16-06-2019
Debora
(Pinksteren)


09-06-2019
Vragen om de goede Geest
(Pinksteren)


30-05-2019
Hemelvaart

26-05-2019
De Geest die ons bijstaat

12-05-2019
Waarachtigheid

28-04-2019
Emmausgangers

21-04-2019
Pasen

14-04-2019
Palmpasen

31-03-2019
Thuiskomen

17-03-2019
Liefde
(Oecumenische viering)


10-03-2019
Weerstand bieden

17-02-2019
Ontmoeting met God en met elkaar
(Kinderdienst)


10-02-2019
Roeping Petrus

27-01-2019
Waartoe is Hij gekomen?

13-01-2019
Overgoten met licht

31-12-2018
Oudejaarsdienst

25-12-2018
Kerstmorgen

24-12-2018
'Een zon diep in de nacht'
(Kerstnachtdienst)


16-12-2018
Leven voelen
(Derde advent)


09-12-2018
De dienstbare kerk
(Tweede advent)


02-12-2018
Sprakeloos
(Eerste advent)


25-11-2018
Eeuwigheidszondag

11-11-2018
Dankdag

14-10-2018
'Laat de kinderen tot mij komen'
(Doopviering)


07-10-2018
Trouw

30-09-2018
Voor alle mensen van goede wil

23-09-2018
Omzien naar elkaar
(Gemeentezondag)

Zeisterweg 34, 3984 NL ODIJK

Dhr. J. van den Heuvel (scriba), email:
Webmaster, email:

disclaimer | privacyverklaring