Protestantse Gemeente Odijk


Waartoe is Hij gekomen?

Ds. K.F. Visser
27-01-2019

Lezing(en): Lucas 4: 16-30


Gemeente van Christus,

Het gaat om het belangrijkste wat Jezus is komen doen, het hart, de kern, Zijn hele programma in een notendop, samengevat en samengebald in die paar woorden, nadat Jezus dat stuk uit de boekrol van Jesaja heeft voorgelezen: Wat jullie hebben gehoord, is vandaag in vervulling gegaan. Met andere woorden: Dit is waar Jezus’ hele optreden om gaat.
Waartoe is Hij gekomen? Nou dit: om verlossing uit te roepen, bevrijding, genezing, herstel, kortom genade, een tijdperk van genade, van opademen, van een algemene herschikking van middelen en mogelijkheden zodat het iedereen goed zal gaan.
Dus vooral niet wat ik deze week in de krant las. Dat vorig jaar 26 superrijke mensen evenveel bezitten als de armste helft van de mensheid, zo’n 3,8 miljard mensen. Die ongelijkheid behoort tot het verleden als dat genadejaar zou worden uitgeroepen…..

Of misschien komt het nog dichterbij als ik heel direct denk aan mensen die ziek zijn, ernstig ziek… dat zij zullen herstellen…. Ik denk: als Jezus daartoe op aarde gekomen is, dan moet dat meteen ook zo zijn, niet langer wachten, maar nu in vervulling….

Maar ik begrijp natuurlijk wel, dat ik daarmee een veel te grote sprong maak… iets met de wens en de vader van de gedachte… Ik moet me dwingen om het evangelie vanmorgen met u op de voet te volgen, stap voor stap.

Jezus gaat naar zijn gewoonte naar de synagoge en staat op om voor te lezen. Dat mocht, dat kon, een Joodse jongen kon vanaf zijn 13de deelnemen aan de lezingen, als hij de catechese had gevolgd. En Hij leest uit de Jesajarol. Zou Jezus zelf dit stuk hebben opgezocht? Was het toevallig de lezing van die sabbat, volgens het bestaande leesrooster. Het is niet duidelijk, maar niet belangrijk. Belangrijk is dat dit het stuk is dat Jezus leest en wat Hij daarop te zeggen heeft. Zo hebben Marcus en Matteüs het opgevat en in hun evangeliën opgenomen. Zo heeft Lucas dat opgepakt en het gedeelte zelfs helemaal aan het begin van zijn evangelie geplaatst. Om maar aan te geven hoe belangrijk het is. Hiermee kan Lucas van meet af aan laten zien waartoe Jezus gekomen is, als een soort programma, Jezus’ levensdoel, Zijn missie.

Jezus leest woorden van de profeet Jesaja die met een deel van het volk in 538 voor Christus uit de ballingschap naar Jeruzalem was teruggekeerd. Jesaja hoopte op een echt nieuw begin, een vernieuwde samenleving naar de wil van God. Schoon schip. Maar het komt er niet van. De armoede blijft, de rijkdom wordt niet eerlijk verdeeld, corruptie, onderdrukking…. en dan denkt Jesaja terug aan wat hij ooit geweten heeft uit het boek Leviticus en het voedt zijn verlangen. Wat zou het geweldig zijn als er een tijd komt waarop er echt schoon schip wordt gemaakt. Daar in Leviticus 25 staat het, elke 50 jaar zou het ervan moeten komen, een jubeljaar, een speciaal jaar waarin schulden worden kwijtgescholden, politieke gevangen bevrijd, de akkers een jaar braak om weer vruchtbaar te worden, iedereen weer met een schone lei kan beginnen.

Door die Ballingschap die meer dan een halve eeuw duurde, was dat speciale jaar overgeslagen. Het was er niet van gekomen. Maar nu dan toch, verwacht Jesaja! Zo’n echt jaar van vrijheid, gelijkheid, menselijkheid. Maar helaas, als je verder leest in Jesaja, merk je niet dat het ervan gekomen is. De machtigen hadden er geen zin in en de armsten hadden geen macht. Gaat het altijd zo?

Maar Jézus leest het! En zodra Hij de rol heeft teruggegeven en gaat zitten… kijkt iedereen naar Hem… Verwachten ze een toelichting of een commentaar? Jezus zegt eenvoudig: ‘Dat aangekondigde jubeljaar is met ingang van heden van kracht!’

Ik stel me voor dat je een speld kon horen vallen. Het duurde even voordat iedereen dit tot zich had laten doordringen. Wat zei Hij nou? Het zal toch niet? Maar als dit waar is, als dit werkelijk gaat lukken, als dit in vervulling gaat, dan is er sprake van een totaal nieuwe orde, sociaal, economisch, maatschappelijk, geestelijk. Er is nauwelijks een voorstelling van te maken.

Nou zeggen Marcus en Matteüs er nog wel wat bij. Zij vatten die toepassing van Jezus samen als ze zeggen: ‘Bekeert u, want het Koninkrijk is nabij!’ Dat moet er blijkbaar wel bij. Het is er niet zomaar. De belofte van God aan de verdrukten en armen is tegelijk een bevel aan de verdrukkers en de uitbuiters om zich van hun wandaden te bekeren. En de vraag is, zullen ze dat doen?

Hier bij Lucas lezen we alleen dat er in eerste instantie met grote instemming wordt gereageerd. Is dat de sfeer: Nu gaat het waarachtig lukken!
Al zullen er toch ook kritische lui geweest zijn… Nou, nou die durft. Waar haalt Hij het vandaan, wat een pretentie. Waar haalt Hij de euvele moed vandaan? Beide reacties zien we terug in het vervolg van het evangelie. De instemming en de afwijzing.

Maar waar het om gaat vanmorgen is dat we het zelf voelen, ondergaan, proberen mee te maken, mee te krijgen, die afkondiging van Jezus, die proclamatie. Wat doet dat met ons? ‘Vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan’. ‘Vandaag’, en dat klinkt zo indringend als het maar zijn kan. Het is niet ‘vandaag is de bloemkool in de reclame’, maar het is heden, nu, op dit moment nu u het met eigen oren hoort. Dit uur u. Heden zo gij zijn stem hoort, stond er vroeger. Het eeuwige nu als je het ontdekt, als je het voelt… als je durft te zeggen: dit gaat dus over mij!

Gaat dit over mij? Over ons? Hechten we geloof aan wat Jezus hier zegt? Dat met Hem de verlossing komt, de bevrijding, het herstel? Als ik eerlijk ben, moet ik zeggen dat ik daar niet zo gauw uit ben. Ja, ik verlang er naar, maar of ik het ook zie gebeuren? Niets liever wil ik dan herstel, dan een gezonde wereld, rechtvaardige verhoudingen. Niet een voetballer die 30 miljoen per jaar verdient en 300 miljoen mensen die per dag niet meer dan een handje vol rijst hebben. Maar een wereld waarin iedereen genoeg heeft. Een wereld waar de kanker overwonnen wordt, waar geen peuter in een diepe put valt en niemand komt er meer bij. Waar mensen bedolven raken onder modderstromen.

Voelt u, dat ik bij mezelf ontdek dat ik het wel geloven wil, maar dat het me bij tijden niet lukt. Dat het soms zelfs meer voor de hand ligt om afstand te nemen van God… mooie woorden, Jezus, maar het is nu al zolang geleden, hoezo vandaag?
En toch, gemeente, ik doe het niet, ik wil het niet, ik kan het niet, ik kan en wil geen afstand nemen, ik wil blijven zoeken en verlangen naar het openbaar worden van Gods Koninkrijk. Ik kan het niet laten. Ergens moet deze wereld toch gaan lijken op die van God….

Ik ben blij dat er mensen zijn in dit evangelie die meteen staan te juichen als Jezus zulke grote woorden op zichzelf toepast. Maar ik ben ook blij als ik lees dat er mensen zijn, die zich er aan storen, die er geen genoegen mee nemen. Ik herken me daar ook in.

Gemeente, dat jubeljaar dat Jezus op zichzelf betrekt, is goed nieuws voor armen en zieken, voor achtergestelde mensen, voor de mensen die er niet mogen zijn. En het is een bedreiging voor rijken en machthebbers. Als Gods genade de doorslag gaat geven en niet meer de zogenaamde prestaties van omhooggevallen mensen, in wat voor wereld komen we dan te leven? Durven wij dat wel aan?

Is dat de vraag die we meenemen? Hoe zou de wereld eruit zien als werkelijk gebeurt hoe Jezus zich hier presenteert? En verlangen wij naar die wereld?
En wat kunnen wij doen om deze wereld er al een beetje op te laten lijken? Is dat het, gemeente, leven van de hoop? En wat doet dat met ons? Krijgen we daar een glimlach van op onze lippen, een beetje meer moed? In elk geval vandaag krijgen we er brood en wijn bij, als de tekenen van Gods genade en goedheid.

Amen.

Overzicht preken

14-07-2019
Simson (2)

07-07-2019
Simson (1)

23-06-2019
Gideon

16-06-2019
Debora
(Pinksteren)


09-06-2019
Vragen om de goede Geest
(Pinksteren)


30-05-2019
Hemelvaart

26-05-2019
De Geest die ons bijstaat

12-05-2019
Waarachtigheid

28-04-2019
Emmausgangers

21-04-2019
Pasen

14-04-2019
Palmpasen

31-03-2019
Thuiskomen

17-03-2019
Liefde
(Oecumenische viering)


10-03-2019
Weerstand bieden

17-02-2019
Ontmoeting met God en met elkaar
(Kinderdienst)


10-02-2019
Roeping Petrus

27-01-2019
Waartoe is Hij gekomen?

13-01-2019
Overgoten met licht

31-12-2018
Oudejaarsdienst

25-12-2018
Kerstmorgen

24-12-2018
'Een zon diep in de nacht'
(Kerstnachtdienst)


16-12-2018
Leven voelen
(Derde advent)


09-12-2018
De dienstbare kerk
(Tweede advent)


02-12-2018
Sprakeloos
(Eerste advent)


25-11-2018
Eeuwigheidszondag

11-11-2018
Dankdag

14-10-2018
'Laat de kinderen tot mij komen'
(Doopviering)


07-10-2018
Trouw

30-09-2018
Voor alle mensen van goede wil

23-09-2018
Omzien naar elkaar
(Gemeentezondag)


02-09-2018
Helder zicht

26-08-2018
Mee-eters

19-08-2018
Genezing doofstomme

08-07-2018
Jona 4

01-07-2018
Jona 2 en 3

24-06-2018
Jona 1

03-06-2018
Mensen boven regels

27-05-2018
Zondag Trinitatis

20-05-2018
Pinksteren

13-05-2018
Wezenzondag

10-05-2018
Hemelvaartsdag

22-04-2018
De goede herder

15-04-2018
Petrus

01-04-2018
Paaspreek
(Pasen)


25-03-2018
Een koning zonder troon
(Palmzondag)


18-03-2018
De graankorrel

11-03-2018
Delen
(Oecumenische dienst Veertigdagentijd)


18-02-2018
Verzoeking in de Woestijn

11-02-2018
Eenzaam, tweezaam

28-01-2018
Van een leer word je nog geen leerling

14-01-2018
Bruiloft in Kana

31-12-2017
Oudejaarsdienst

25-12-2017
Kerstmorgen
(Eerste Kerstdag)


24-12-2017
Kerstnacht
(Kerstnachtdienst)


17-12-2017
Woestijnroos
(Derde advent)


10-12-2017
Jesaja's vredesvisioen
(Tweede advent)


03-12-2017
Voorbereiden op Kerst
(Eerste advent)


26-11-2017
Houdt uw lamp brandende
(Eeuwigheidszondag)


12-11-2017
Kinderen van het licht

05-11-2017
Dankdag

29-10-2017
Een vaste burcht is onze God

08-10-2017
Jaloezie
(Jeugddienst)


01-10-2017
Israëlzondag

24-09-2017
Zorgen moet je doen niet maken

17-09-2017
Vredeszondag
(Oecumenische dienst)


10-09-2017
Zacheüs
(Startzondag)


27-08-2017
De farizeeër en de tollenaar

20-08-2017
Waarom zou ik naar de kerk gaan?

13-08-2017
Denken over danken

02-07-2017
Het verloren muntje

18-06-2017
Rijke man en arme Lazarus

28-05-2017
Ruth 4

21-05-2017
Ruth 3

14-05-2017
Ruth 2

07-05-2017
Ruth 1

16-04-2017
Pasen

09-04-2017
Palmzondag

26-03-2017
Genezing blinde

12-03-2017
Verheerlijking op de berg

05-02-2017
Zout en licht

29-01-2017
Zaligsprekingen

15-01-2017
Oecumene
(Oecumenische dienst)


08-01-2017
Wijzen uit het Oosten

30-12-2016
Oudejaarspreek
(Oudjaarsdienst)


25-12-2016
Kerstmorgen
(Eerste Kerstdag)


24-12-2016
Kerstnacht
(Kerstnachtdienst)


11-12-2016
Derde zondag van Advent
(Derde advent)


27-11-2016
Eerste zondag van Advent
(Eerste advent)


20-11-2016
De namen op de zuil
(Eeuwigheidszondag)


13-11-2016
Johannes de Doper

06-11-2016
Jona
(Jongerendienst)


02-10-2016
Israëlzondag

25-09-2016
Bethel

11-09-2016
Deel je leven
(Startzondag)


04-09-2016
Waar je mee omgaat...

21-08-2016
Zorg dat je d’r bijkomt!

14-08-2016
Psalm 5: een psalm in oorlogstijd

03-07-2016
Zorgeloos leven?

26-06-2016
De esculaap

19-06-2016
Bloeiend leiderschap

12-06-2016
Tussen angst en vertrouwen

29-05-2016
God in de wolken

22-05-2016
Vervolgde Christenen

15-05-2016
De Geest
(Pinksteren)


24-04-2016
Esther 5, 6 en 7

17-04-2016
Esther 3 en 4

10-04-2016
Esther 1 en 2

27-03-2016
Eerst geloven, dan zien!
(Eerste Paasdag)


20-03-2016
Het nieuwe verbond
(Palmzondag)


13-03-2016
Jezus, de Hoeksteen
(Oecumenische dienst)


06-03-2016
Een vader had twee zonden
(Vierde zondag veertigdagentijd)


14-02-2016
De bruggenbouwer
(Eerste zondag veertigdagentijd)


07-02-2016
Mensen vangen

31-01-2016
Optreden van Jezus in Nazareth

10-01-2016
Dochtertje van Jaïrus
(Jongerendienst)


31-12-2015
De onvruchtbare vijgeboom
(Oudjaarsdag)


25-12-2015
Vrede op aarde?
(Eerste Kerstdag)


24-12-2015
De nacht van de hoop
(Kerstnachtdienst)


13-12-2015
Maria en Elisabeth
(Derde advent)


06-12-2015
Heilig Kind
(Tweede advent)


29-11-2015
Wees niet bang!
(Eerste advent)


22-11-2015
Valsheid tegenover oprechtheid
(Eeuwigheidszondag)


08-11-2015
Zondagsrust
(Dankuur voor gewas en arbeid)


01-11-2015
‘Hoe heet je?’
(Doopdienst)


11-10-2015
De rijke jongeman

04-10-2015
Mozes en Jezus
(Israëlzondag)


02-10-2015
En Jezus schreef in ’t zand
(Oecumenische Seniorenviering)


27-09-2015
Psalm 8

20-09-2015
Achab en Nabot
(Vredeszondag)


13-09-2015
De barmhartige Samaritaan
(Startzondag)


23-08-2015
Tien keer onafscheidelijk

16-08-2015
Effata! Ga open!
Zeisterweg 34, 3984 NL ODIJK

Ds. K.F. Visser (tel 06-25076869), email:
Dhr. J. van den Heuvel (scriba), email:
Webmaster, email:

disclaimer | privacyverklaring