Protestantse Gemeente Odijk


Ontmoeting met God en met elkaar

Ds. K.F. Visser
17-02-2019 | Kinderdienst

Lezing(en): Matteüs 4: 18-22


Gemeente, als het nou eens zo zal gaan! Jezus roept en de mensen volgen Hem. Meteen, zonder mitsen en maren, zonder morren of mankeren. Uit vrije wil en met liefde en plezier, vol toewijding en motivatie, en met inzet van hun hele persoon, hun complete bestaan.
Dan zouden we nooit meer hoeven zoeken naar nieuwe ambtsdragers. We vestigen de aandacht op Jezus, en iedereen engageert zich om naar Zijn roepstem te luisteren. Binnen de kortste keren zijn alle vacatures vervuld. ‘Kom, volg Mij’, klinkt het, en de een na de ander doet dat.
Maar, gemeente, het is nog veel wonderbaarlijker. Want het gaat Jezus hier niet om potentiële ambtsdragers, ouderlingen of diakenen. Jezus roept gewone mensen in zijn dienst. Iedereen die Zijn stem kan verstaan, wordt spontaan discipel van Hem. Hij hoeft maar te roepen en de mensen laten hun oude bestaan voor wat het is en worden volgelingen van de Heer. Het Koninkrijk van God ligt binnen handbereik, op gehoorsafstand.

Maar zou het zo gegaan zijn? Lieten Simon Petrus en Andreas, Jakobus en Johannes echt stante pede de netten uit hun handen vallen en zijn ze met Jezus meegegaan? Maar hun vaders dan? En het familiebedrijf, de vishandel Zebedeüs en Zonen? Simon, lezen we, heeft een schoonmoeder. Heeft hij alles en iedereen losgelaten om discipel te worden. Geen wonder dat het lieve mens er ziek van geworden is van zo’n onverantwoorde stap. U weet, ze heeft drie hoofdstukken verder in Matteüs , flinke koorts gekregen. Het zal toch niet dat die vier alles meteen hebben opgegeven en hun schepen achter zich hebben verbrand?

En trouwens waarom riep Jezus deze vier, hier in Matteüs 4? Nergens lezen we over een profiel, een beschrijving waar een beetje discipel aan moet voldoen. Waren er geen functie-eisen. Waar moest de ideale leerling aan voldoen? Wij hebben net alle moeite gedaan om de inhoud van de verschillende vacatures zorgvuldig en bondig te omschrijven, in de hoop dat het voldoende werfkracht heeft…. zat dat er toen niet in. Was iedereen goed voor alles?
We lezen in de brieven aan de eerste gemeentes dat er best wel wat te doen was over het profiel van opzieners en diakenen. In 1 Timoteüs lezen we dat ze van onberispelijk gedrag moeten zijn, sober moeten leven, bezonnen en gematigd, niet te veel drinken en niet driftig, niet hebzuchtig… en dat zo iemand eerst op zijn geschiktheid moet worden getoetst, 1 Tim. 3: 10. Daar lijkt hier geen sprake van… of heeft Jezus een doorziende blik en weet Hij wie Hij roept?

En dat er geen vrouwen worden geroepen, hoe zit dat dan? Dat moet met die tijd en cultuur te maken hebben, een patriarchale samenleving en Jezus die ook gewoon een kind van zijn tijd was. Het wekt in onze beleving vervreemding, maar voor die tijd was het heel gewoon, allen maar mannen… sommige kerken kunnen er nog steeds geen afstand van nemen….

Jezus riep en de mannen die hier genoemd worden, gingen meteen met Jezus mee. Zou het zo gegaan zijn? Zouden er ook mensen geweest zijn, die hebben geweigerd om mee te gaan? Geen tijd, geen zin, ze zagen het niet zitten. Ze werden wel geroepen, maar ze voelden zich niet geroepen? Ze lieten zich niet uit hun vertrouwde omgeving weghalen. Ze bleven waar ze waren en lieten Jezus zijn gang gaan?

Het wordt allemaal niet beschreven. Het lijkt of het evangelie wil vertellen: zo ging het er aan toe, maar dan toch op zijn best, als het ideale plaatje. Ze worden bij hun naam geroepen en die gaan onmiddellijk met Jezus mee, als een uitdaging voor iedereen die dit zo leest of hoort. Er worden mensen geroepen die Jezus willen volgen, zonder te weten waar het hen zal brengen en voor welke moeilijkheden het hen zal stellen. Ze gaan in het volste vertrouwen dat hun Meester de weg weet.

Ze gingen. Ergens was er een snaar geraakt in hun ziel, een verlangen, een hoop: er moest toch meer zijn! Ze wilden misschien ook zelf nog meer van hun leven maken dan altijd maar hetzelfde, dag in dag uit, nacht in nacht uit vissen. Ze wilden meer, ze voelden dat er met Jezus iets ging veranderen dat zo uitdagend was, dat ze zich lieten raken en er mee aan de slag gingen. Visser van mensen worden… hun nieuwe roeping, in het voetspoor van de Redder zelf. Mensen opvissen uit hun droeve bestaan, de ontferming achterna die ze op de een of andere manier in Jezus hebben ervaren, Zijn mededogen, zijn barmhartigheid mee helpen verspreiden, levenslessen leren en doorgeven.

Ze wilden meer dan alleen hun oorspronkelijk vak, ze wilden hun leven vullen met een nieuwe zin en met nieuwe moed. Gehoor geven aan de roepstem betekende een leven leiden met een toegevoegde waarde… …en, gemeente, dat willen we toch eigenlijk allemaal?
Een leven gevuld met zin en moed, met liefde en licht, meer dan het gewone….omdat er ook meer moet, wil deze wereld Koninkrijk van God worden.

We hoeven blijkbaar alleen maar die roepstem te horen om het weer te weten, om het te voelen. Wil je zijn tot zegen… volg Hem!

Amen.

Overzicht preken

14-07-2019
Simson (2)

07-07-2019
Simson (1)

23-06-2019
Gideon

16-06-2019
Debora
(Pinksteren)


09-06-2019
Vragen om de goede Geest
(Pinksteren)


30-05-2019
Hemelvaart

26-05-2019
De Geest die ons bijstaat

12-05-2019
Waarachtigheid

28-04-2019
Emmausgangers

21-04-2019
Pasen

14-04-2019
Palmpasen

31-03-2019
Thuiskomen

17-03-2019
Liefde
(Oecumenische viering)


10-03-2019
Weerstand bieden

17-02-2019
Ontmoeting met God en met elkaar
(Kinderdienst)


10-02-2019
Roeping Petrus

27-01-2019
Waartoe is Hij gekomen?

13-01-2019
Overgoten met licht

31-12-2018
Oudejaarsdienst

25-12-2018
Kerstmorgen

24-12-2018
'Een zon diep in de nacht'
(Kerstnachtdienst)


16-12-2018
Leven voelen
(Derde advent)


09-12-2018
De dienstbare kerk
(Tweede advent)


02-12-2018
Sprakeloos
(Eerste advent)


25-11-2018
Eeuwigheidszondag

11-11-2018
Dankdag

14-10-2018
'Laat de kinderen tot mij komen'
(Doopviering)


07-10-2018
Trouw

30-09-2018
Voor alle mensen van goede wil

23-09-2018
Omzien naar elkaar
(Gemeentezondag)


02-09-2018
Helder zicht

26-08-2018
Mee-eters

19-08-2018
Genezing doofstomme

08-07-2018
Jona 4

01-07-2018
Jona 2 en 3

24-06-2018
Jona 1

03-06-2018
Mensen boven regels

27-05-2018
Zondag Trinitatis

20-05-2018
Pinksteren

13-05-2018
Wezenzondag

10-05-2018
Hemelvaartsdag

22-04-2018
De goede herder

15-04-2018
Petrus

01-04-2018
Paaspreek
(Pasen)


25-03-2018
Een koning zonder troon
(Palmzondag)


18-03-2018
De graankorrel

11-03-2018
Delen
(Oecumenische dienst Veertigdagentijd)


18-02-2018
Verzoeking in de Woestijn

11-02-2018
Eenzaam, tweezaam

28-01-2018
Van een leer word je nog geen leerling

14-01-2018
Bruiloft in Kana

31-12-2017
Oudejaarsdienst

25-12-2017
Kerstmorgen
(Eerste Kerstdag)


24-12-2017
Kerstnacht
(Kerstnachtdienst)


17-12-2017
Woestijnroos
(Derde advent)


10-12-2017
Jesaja's vredesvisioen
(Tweede advent)


03-12-2017
Voorbereiden op Kerst
(Eerste advent)


26-11-2017
Houdt uw lamp brandende
(Eeuwigheidszondag)


12-11-2017
Kinderen van het licht

05-11-2017
Dankdag

29-10-2017
Een vaste burcht is onze God

08-10-2017
Jaloezie
(Jeugddienst)


01-10-2017
Israëlzondag

24-09-2017
Zorgen moet je doen niet maken

17-09-2017
Vredeszondag
(Oecumenische dienst)


10-09-2017
Zacheüs
(Startzondag)


27-08-2017
De farizeeër en de tollenaar

20-08-2017
Waarom zou ik naar de kerk gaan?

13-08-2017
Denken over danken

02-07-2017
Het verloren muntje

18-06-2017
Rijke man en arme Lazarus

28-05-2017
Ruth 4

21-05-2017
Ruth 3

14-05-2017
Ruth 2

07-05-2017
Ruth 1

16-04-2017
Pasen

09-04-2017
Palmzondag

26-03-2017
Genezing blinde

12-03-2017
Verheerlijking op de berg

05-02-2017
Zout en licht

29-01-2017
Zaligsprekingen

15-01-2017
Oecumene
(Oecumenische dienst)


08-01-2017
Wijzen uit het Oosten

30-12-2016
Oudejaarspreek
(Oudjaarsdienst)


25-12-2016
Kerstmorgen
(Eerste Kerstdag)


24-12-2016
Kerstnacht
(Kerstnachtdienst)


11-12-2016
Derde zondag van Advent
(Derde advent)


27-11-2016
Eerste zondag van Advent
(Eerste advent)


20-11-2016
De namen op de zuil
(Eeuwigheidszondag)


13-11-2016
Johannes de Doper

06-11-2016
Jona
(Jongerendienst)


02-10-2016
Israëlzondag

25-09-2016
Bethel

11-09-2016
Deel je leven
(Startzondag)


04-09-2016
Waar je mee omgaat...

21-08-2016
Zorg dat je d’r bijkomt!

14-08-2016
Psalm 5: een psalm in oorlogstijd

03-07-2016
Zorgeloos leven?

26-06-2016
De esculaap

19-06-2016
Bloeiend leiderschap

12-06-2016
Tussen angst en vertrouwen

29-05-2016
God in de wolken

22-05-2016
Vervolgde Christenen

15-05-2016
De Geest
(Pinksteren)


24-04-2016
Esther 5, 6 en 7

17-04-2016
Esther 3 en 4

10-04-2016
Esther 1 en 2

27-03-2016
Eerst geloven, dan zien!
(Eerste Paasdag)


20-03-2016
Het nieuwe verbond
(Palmzondag)


13-03-2016
Jezus, de Hoeksteen
(Oecumenische dienst)


06-03-2016
Een vader had twee zonden
(Vierde zondag veertigdagentijd)


14-02-2016
De bruggenbouwer
(Eerste zondag veertigdagentijd)


07-02-2016
Mensen vangen

31-01-2016
Optreden van Jezus in Nazareth

10-01-2016
Dochtertje van Jaïrus
(Jongerendienst)


31-12-2015
De onvruchtbare vijgeboom
(Oudjaarsdag)


25-12-2015
Vrede op aarde?
(Eerste Kerstdag)


24-12-2015
De nacht van de hoop
(Kerstnachtdienst)


13-12-2015
Maria en Elisabeth
(Derde advent)


06-12-2015
Heilig Kind
(Tweede advent)


29-11-2015
Wees niet bang!
(Eerste advent)


22-11-2015
Valsheid tegenover oprechtheid
(Eeuwigheidszondag)


08-11-2015
Zondagsrust
(Dankuur voor gewas en arbeid)


01-11-2015
‘Hoe heet je?’
(Doopdienst)


11-10-2015
De rijke jongeman

04-10-2015
Mozes en Jezus
(Israëlzondag)


02-10-2015
En Jezus schreef in ’t zand
(Oecumenische Seniorenviering)


27-09-2015
Psalm 8

20-09-2015
Achab en Nabot
(Vredeszondag)


13-09-2015
De barmhartige Samaritaan
(Startzondag)


23-08-2015
Tien keer onafscheidelijk

16-08-2015
Effata! Ga open!
Zeisterweg 34, 3984 NL ODIJK

Ds. K.F. Visser (tel 06-25076869), email:
Dhr. J. van den Heuvel (scriba), email:
Webmaster, email:

disclaimer | privacyverklaring