Protestantse Gemeente Odijk


Valsheid tegenover oprechtheid

Ds. K.F. Visser
22-11-2015 | Eeuwigheidszondag

Lezing(en): Sefanja 1: 1-6 en Openbaring 1: 1-8


Gemeente van Christus,

De profeet Sefanja zegt wat wij vast allemaal kunnen voelen, als we denken aan de gruwelijke aanslagen, aan het brute geweld dat we veelvuldig in de wereld zien. Sefanja zegt het met krachtige woorden: ‘Wegvagen, van de aardbodem laten verdwijnen, vernietigen’. Dat is wat God zal doen met iedereen die tegen zijn bedoelingen ingaat. Met krachtige hand zal God de afgodendienaars straffen.

Sefanja zegt wat wij kunnen voelen. Was het maar in een klap voorbij! Al die nood en ellende, de drama’s die worden aangericht door de fanatici van IS. De mensen die dood en verderf zaaien, die angst zaaien, die zomaar opduiken en in het wilde weg mensen ombrengen. Was het maar zo, dat God daar radicaal een einde aan maakte.
Sefanja spreekt namens God. Hij treedt op zo rond het jaar 640 voor Christus in de tijd van de vrome koning Josia, die te maken had met een eigenzinnig geestelijke elite, die vroom doet, maar sjoemelt met de bijbelse boodschap.
En de mensen die zijn woorden horen, de mensen van het gewone volk, voelen zich erkend.
Ja, dat moet God doen! Laat die dag van het oordeel van God maar komen!
Zij willen dat eerlijkheid en oprechtheid het winnen van valse vroomheid.

Het gaat vanmorgen om die tegenstelling, valsheid tegenover oprechtheid.
En het lijkt op wat premier Rutte zei in zijn toespraak na de aanslagen in Parijs: ‘Geweld en extremisme zullen nooit winnen van vrijheid en menselijkheid’.

En daarmee benoemde hij precies die twee kanten waar over het vanmorgen gaat. Bij Sefanja en bij Johannes. Sefanja benoemt het onheil. Sefanja spreekt namens God als hij zegt dat de werken van de duisternis worden bestraft. Johannes spreekt over de glorie. Johannes openbaart de wil van God dat God door Jezus Christus de Almachtige is, de Eerste en de Laatste en dat daarom en daardoor de zachte krachten zeker zullen winnen in het eind.

Gemeente, wat hebben we dat nodig vandaag.
Op deze zondag, de laatste van het kerkelijk jaar. Het is de zondag van de eindigheid en van de eeuwigheid. We worden ons bewust van het menselijk tekort, de zonden, onze eigen halfheid ook, onze sterfelijkheid. En we willen geloven dat er voorbij de laatste grens een nieuwe hemel en een nieuwe aarde is beloofd.
Onheil moet wijken, glorie moet prijken.

Misschien is het eest wel even schrikken om die woorden van Sefanja te horen. Dat zijn we zo niet gewend. We horen het misschien liever niet. Een straffende God. Een boze, strenge God, een toornige God. Dat past niet zo bij het beeld dat wij doorgaans van God met elkaar delen. Liever een liefdevolle God, een vergevende Vader, God als de Ontfermer.

Of is het een valse tegenstelling? En hoort het waarachtig bij God. Hij geeft om ons. Hij wil ons bevrijden. Hij is het licht. En daarom is het nodig dat Hij ook onze donkerte aan het licht brengt, onze schaduwkanten moeten worden onthuld. Niet alleen in deze wereld, maar ook van ons eigen bestaan. De keerzij van ons keurige leventje.
De achterkant van ons bestaan. Het onrecht in de wereld, het geweld en de terreur, maar ook ons eigen tekort, ons ongeduld, onze traagheid.

Ik moet altijd denken aan Karl Barth, de grootste theoloog van de vorige eeuw. Hij zei ooit: De grootste zonde van de mens is zijn traagheid. En daarmee bedoelde hij dat we zo aarzelend, zo wankelmoedig, twijfelachtig geloven.
Dat we ons zo moeilijk overgeven aan wat God ons in Jezus Christus schenkt. Die vreemde drang om los van God te leven. Is dat die kant die ons in het donker houdt, is dat onze schaduw? Sefanja benoemt het onomwonden als hij ziet hoe de geestelijke elite van toen zich verrijkte. Inhalige hebzucht, onverschilligheid, zelfgenoegzaamheid, gezapigheid, menselijke hoogmoed. De mensen die in aanbidding neerknielen voor het machtige sterrenleger. De mensen die best willen knielen voor God, maar tegelijk zweren aan Milkom, de God van de Ammonieten, die als een koning wordt vereerd. Er gaat, zegt Sefanja, een oordeel van God over de wereld. God zal oogsten en maaien en bijeenbrengen en oordelen. Er wordt opruiming gehouden.
Wat niet goed was, wat niet deugde, zal verdwijnen, moet verdwijnen. Maar het is niet de wraak die winnen mag. Het is de liefde van God die Hem hiertoe aanzet. Hij wil dat wij in vrede zullen leven.

Dat is wat Johannes aan de zeven gemeenten in Klein-Azië laat weten, aan het eind van de eerste eeuw na Christus. Hij die ons liefheeft en ons van onze zonden bevrijd, Hij wil dat uit ons een Koninkrijk wordt gevormd, een heilig priesterschap, mensen die toegewijd zijn aan de goede zaak van recht en vrede en liefde.

Bevrijding, nieuw begin nadat er helderheid geschapen is. Hij komt te midden van de wolken. Iedereen zal Hem zien, ook degenen die Hem doorstoken hebben. Dan zullen ze het voelen. In het licht van deze overweldigende liefde, zullen de kwade krachten voelen dat ze het moeten afleggen. Ze zullen weklagen. Hun einde is nabij. Hun macht heeft geen toekomst.

Gemeente, wat hebben we het nodig om dit te horen vandaag. In deze onrustige wereld.
En zeker ook op een dag als vandaag als wij de gestorvenen gedenken. Alles komt weer boven. Het verdriet, de pijn, het gemis.

Maar we zijn vooral vandaag gekomen om dat verlangen te voeden, dat er ooit een einde zal komen aan alle pijn, aan alle onheil, onrecht, oorlog en ellende, rouw en dood. Hier houden we dat verlangen levend.

Op een dag als vandaag kan ik het steeds dieper voelen wat we zingen, wat we geloven en waarnaar wij verlangen, biddend en werkend: Dat er dat land is van louter licht, waar heiligen heersers zijn.
Nooit gaat de gouden dag daar dicht
in duisternis of pijn.

Ja, soms is het zo. Dan hangt het wolkendek zo zwart van tijfel om ons heen.
Dan weten we het niet meer. Dan begrijpen we het niet meer.
Dan zijn we verbijsterd over zulk intens kwaad dat over de wereld gaat.
Dan zien we het niet meer, dat land van ons hart.

Daarom is steeds dat gebed nodig.
God, laat ons staan als Mozes,
die hoog op de berg stond,
voor het aangezicht van God,
in het licht van God.
Toen zag hij het.
En er was geen scheiding meer.
Geen doodsrivier.

Er was een open ruimte.
Vrij verkeer. Directe toegang.
God en jij, Vader en kind.


Dat verlangen, dat geloofsverlangen, dat geeft de aansporing, de kritische roep en de troost en de moed om te blijven getuigen dat er Eén is, de Alfa en de Omega. Hij die er is, die was en die komt, de Pantocrator, Hij die alles en iedereen omvat.

Amen.

Overzicht preken

14-07-2019
Simson (2)

07-07-2019
Simson (1)

23-06-2019
Gideon

16-06-2019
Debora
(Pinksteren)


09-06-2019
Vragen om de goede Geest
(Pinksteren)


30-05-2019
Hemelvaart

26-05-2019
De Geest die ons bijstaat

12-05-2019
Waarachtigheid

28-04-2019
Emmausgangers

21-04-2019
Pasen

14-04-2019
Palmpasen

31-03-2019
Thuiskomen

17-03-2019
Liefde
(Oecumenische viering)


10-03-2019
Weerstand bieden

17-02-2019
Ontmoeting met God en met elkaar
(Kinderdienst)


10-02-2019
Roeping Petrus

27-01-2019
Waartoe is Hij gekomen?

13-01-2019
Overgoten met licht

31-12-2018
Oudejaarsdienst

25-12-2018
Kerstmorgen

24-12-2018
'Een zon diep in de nacht'
(Kerstnachtdienst)


16-12-2018
Leven voelen
(Derde advent)


09-12-2018
De dienstbare kerk
(Tweede advent)


02-12-2018
Sprakeloos
(Eerste advent)


25-11-2018
Eeuwigheidszondag

11-11-2018
Dankdag

14-10-2018
'Laat de kinderen tot mij komen'
(Doopviering)


07-10-2018
Trouw

30-09-2018
Voor alle mensen van goede wil

23-09-2018
Omzien naar elkaar
(Gemeentezondag)


02-09-2018
Helder zicht

26-08-2018
Mee-eters

19-08-2018
Genezing doofstomme

08-07-2018
Jona 4

01-07-2018
Jona 2 en 3

24-06-2018
Jona 1

03-06-2018
Mensen boven regels

27-05-2018
Zondag Trinitatis

20-05-2018
Pinksteren

13-05-2018
Wezenzondag

10-05-2018
Hemelvaartsdag

22-04-2018
De goede herder

15-04-2018
Petrus

01-04-2018
Paaspreek
(Pasen)


25-03-2018
Een koning zonder troon
(Palmzondag)


18-03-2018
De graankorrel

11-03-2018
Delen
(Oecumenische dienst Veertigdagentijd)


18-02-2018
Verzoeking in de Woestijn

11-02-2018
Eenzaam, tweezaam

28-01-2018
Van een leer word je nog geen leerling

14-01-2018
Bruiloft in Kana

31-12-2017
Oudejaarsdienst

25-12-2017
Kerstmorgen
(Eerste Kerstdag)


24-12-2017
Kerstnacht
(Kerstnachtdienst)


17-12-2017
Woestijnroos
(Derde advent)


10-12-2017
Jesaja's vredesvisioen
(Tweede advent)


03-12-2017
Voorbereiden op Kerst
(Eerste advent)


26-11-2017
Houdt uw lamp brandende
(Eeuwigheidszondag)


12-11-2017
Kinderen van het licht

05-11-2017
Dankdag

29-10-2017
Een vaste burcht is onze God

08-10-2017
Jaloezie
(Jeugddienst)


01-10-2017
Israëlzondag

24-09-2017
Zorgen moet je doen niet maken

17-09-2017
Vredeszondag
(Oecumenische dienst)


10-09-2017
Zacheüs
(Startzondag)


27-08-2017
De farizeeër en de tollenaar

20-08-2017
Waarom zou ik naar de kerk gaan?

13-08-2017
Denken over danken

02-07-2017
Het verloren muntje

18-06-2017
Rijke man en arme Lazarus

28-05-2017
Ruth 4

21-05-2017
Ruth 3

14-05-2017
Ruth 2

07-05-2017
Ruth 1

16-04-2017
Pasen

09-04-2017
Palmzondag

26-03-2017
Genezing blinde

12-03-2017
Verheerlijking op de berg

05-02-2017
Zout en licht

29-01-2017
Zaligsprekingen

15-01-2017
Oecumene
(Oecumenische dienst)


08-01-2017
Wijzen uit het Oosten

30-12-2016
Oudejaarspreek
(Oudjaarsdienst)


25-12-2016
Kerstmorgen
(Eerste Kerstdag)


24-12-2016
Kerstnacht
(Kerstnachtdienst)


11-12-2016
Derde zondag van Advent
(Derde advent)


27-11-2016
Eerste zondag van Advent
(Eerste advent)


20-11-2016
De namen op de zuil
(Eeuwigheidszondag)


13-11-2016
Johannes de Doper

06-11-2016
Jona
(Jongerendienst)


02-10-2016
Israëlzondag

25-09-2016
Bethel

11-09-2016
Deel je leven
(Startzondag)


04-09-2016
Waar je mee omgaat...

21-08-2016
Zorg dat je d’r bijkomt!

14-08-2016
Psalm 5: een psalm in oorlogstijd

03-07-2016
Zorgeloos leven?

26-06-2016
De esculaap

19-06-2016
Bloeiend leiderschap

12-06-2016
Tussen angst en vertrouwen

29-05-2016
God in de wolken

22-05-2016
Vervolgde Christenen

15-05-2016
De Geest
(Pinksteren)


24-04-2016
Esther 5, 6 en 7

17-04-2016
Esther 3 en 4

10-04-2016
Esther 1 en 2

27-03-2016
Eerst geloven, dan zien!
(Eerste Paasdag)


20-03-2016
Het nieuwe verbond
(Palmzondag)


13-03-2016
Jezus, de Hoeksteen
(Oecumenische dienst)


06-03-2016
Een vader had twee zonden
(Vierde zondag veertigdagentijd)


14-02-2016
De bruggenbouwer
(Eerste zondag veertigdagentijd)


07-02-2016
Mensen vangen

31-01-2016
Optreden van Jezus in Nazareth

10-01-2016
Dochtertje van Jaïrus
(Jongerendienst)


31-12-2015
De onvruchtbare vijgeboom
(Oudjaarsdag)


25-12-2015
Vrede op aarde?
(Eerste Kerstdag)


24-12-2015
De nacht van de hoop
(Kerstnachtdienst)


13-12-2015
Maria en Elisabeth
(Derde advent)


06-12-2015
Heilig Kind
(Tweede advent)


29-11-2015
Wees niet bang!
(Eerste advent)


22-11-2015
Valsheid tegenover oprechtheid
(Eeuwigheidszondag)


08-11-2015
Zondagsrust
(Dankuur voor gewas en arbeid)


01-11-2015
‘Hoe heet je?’
(Doopdienst)


11-10-2015
De rijke jongeman

04-10-2015
Mozes en Jezus
(Israëlzondag)


02-10-2015
En Jezus schreef in ’t zand
(Oecumenische Seniorenviering)


27-09-2015
Psalm 8

20-09-2015
Achab en Nabot
(Vredeszondag)


13-09-2015
De barmhartige Samaritaan
(Startzondag)


23-08-2015
Tien keer onafscheidelijk

16-08-2015
Effata! Ga open!
Zeisterweg 34, 3984 NL ODIJK

Ds. K.F. Visser (tel 06-25076869), email:
Dhr. J. van den Heuvel (scriba), email:
Webmaster, email:

disclaimer | privacyverklaring