Protestantse Gemeente Odijk


Liefde

Ds. K.F. Visser
17-03-2019 | Oecumenische viering

Lezing(en): Lucas 9: 28-36 en 1 Korintiërs 13


Lieve mensen van God,

Het meest bezongen thema in de muziek is de liefde: ‘ne me quitte pas’ van Jacques Brel. Het meest beschreven thema van de literatuur is de liefde: ‘Romeo en Julia’, Shakespeare. Het meest afgebeelde onderwerp in de schilderkunst is de liefde: Het Joodse Bruidje van Rembrandt. Het krachtigste beeld van Auguste Rodin is dat van de kus.

Enfin, de liefde, de liefde, de liefde…. hoe mooi, onaards, hemels is de liefde…..
of is het toch soms nuchter een hele opgave – storm, regen, mist, wat kou en af en toe die zon hoog aan de hemel?

Ik zie jonge mensen druk in de weer, met hun werk, hun carrière, hun huis, hun jonge kinderen… ze rennen zich een rotje tussen school en crèche en kantoor, sport, vrijwilligerswerk, vrije tijd. Zonder auto redden ze het niet. Alles staat of valt met planning. Een vol agenda. En o wee als het kind overdag ziek wordt en de juffrouw belt: Wilt U haar maar komen ophalen, ze heeft alles ondergespuwd… En gelukkig staan ook opa en oma in de bellijst van school. Anders kwam er niks van terecht.

Hoe zit het met de liefde? Is er tijd voor de liefde? Of is de liefde de brandstof om dat hele snelle leven aan te kunnen en het samen te delen? Je houdt van elkaar, anders zou je het niet kunnen opbrengen. Maar wanneer staat het onder druk? Waarom lukt het lang niet altijd om bij elkaar te blijven? Hoe ze het ook proberen, soms zijn de verschillen niet of niet meer te overbruggen? De liefde kan ook op zijn, over gaan, verdampen… de liefde, de liefde, de liefde….

Alles wat Jezus doet in deze veertig dagen is de uitdrukking van Zijn liefde voor ons, van de liefde van God voor ons mensen. Hij belichaamt die liefde en Hij gaat eraan onderdoor.
Hoe kan het toch dat Hij niet werd geduld? Hij die de liefde van God gezicht gaf en stem onder de mensen, Hij wordt vertrapt, weggedaan, gehavend, verstoten, gehaat, gehoond, gedood. Kwam het te dichtbij? Moesten mensen zich dan toch overgeven aan die liefde en bleven ze liever aan zichzelf vastgebakken zitten? Ze konden het niet, zichzelf weggeven, prijsgeven, zoals Jezus deed?

Iets in Jezus werd gezien, gehoord, als iets van God, van hogerhand, van eeuwig licht, van een onvoorstelbare goedheid, de stralende presentie van de Eeuwige…. en wat deed dat met Zijn vrienden?
Daar op die berg ging Jezus bidden en de aanblik van Zijn gezicht veranderde en zijn kleding werd stralend wit…. wat hebben die leerlingen gezien toen ze wakker werden?

Hoe keken ze naar Jezus? Voelden ze dat Jezus een volstrekt unieke band had met God, tot wie Hij bad, anders dan zij, Zijn discipelen? Ze keken ernaar en stonden er buiten.
Met intense verwondering en eerbied, stel ik me voor, zagen ze hoe Jezus een hemelse sfeer om zich heen kreeg. Het beste van de hele geestelijke geschiedenis van het volk van het Verbond hing om Jezus heen. Ze zagen het als Mozes en Elia, een verschijning – zoals alleen katholieken Maria kunnen zien –

Maar wat zeiden die visionaire gestalten? Hoorden de leerlingen de woorden van Mozes en Elia? Ging het over sterven in Jeruzalem? Lucas de evangelieschrijver weet er alles van.
Hij schrijft met terugwerkende kracht. Hij weet hoe het afloopt. Hij weet van de kruisdood en de opstanding. Zo kijkt hij terug en legt in zijn beschrijving van het leven van Jezus wat hij erin heeft gezien. Dat in Jezus het beste van Israël naar voren kwam, tot z’n bestemming kwam. Hoe het ooit bedoeld was, kwam er bij Hem uit, Mozes en de profeten: de wet en de profeten…. vervuld in Christus.

Als Petrus hiervan opkijkt, wakker geworden uit zijn slaap, snap ik dat hij dit beeld meteen voor altijd wil vastleggen, fixeren, conserveren. Dit moet eeuwig zo blijven. Dit hier, deze tableau vivant van de eeuwigheid met Christus als centrale figuur…, maar dat kan niet.
Dat zou Jezus zelf niet willen, niet kunnen. Hij heeft een doel voor ogen, Hij moet een hele weg afleggen, wil dat perspectief op Gods eeuwige liefde overeind blijven, de geschiedenis door blijven klinken….

De liefde is er niet zo maar, niet om op te rapen, niet vanzelfsprekend.

Jezus staat hier hoog op de berg en het lijkt hemels…, maar Lucas weet: Hij zal nog diep afdalen, Hij zal de nood van mensen over zich heen krijgen, Hij zal er diep doorheen gaan, door dat ontaarde gevoel van mensen dat zij God zijn en zich alles menen te kunnen permitteren. Jezus zal de hoon en de marteling ondergaan… anders kon het niet, anders zou de liefde niet gelouterd uit de strijd komen.

De liefde, de liefde, de liefde…. Wat Jezus doet deze veertig dagen is de weg van de liefde afleggen als een weg door de diepte heen. Zijn liefde is werkelijk geduldig en vol goedheid, niet afgunstig, niet zelfgenoegzaam. Niet grof en zelfzuchtig. Zij geeft zich. Ze verdraagt alles, en in alles volhardt zij. Zijn liefde vergaat daarom nooit en je kunt dus als mensen altijd bij die liefde aankloppen, je kunt altijd putten uit die bron, drinken uit die beker.

Daarom is de liefde ook de grootste….

In het lied over de liefde dat Paulus schrijft, dat bevlogen hoofdstuk 13 uit de brief aan de Korintiërs, wil Paulus de liefde voelbaar maken als een uitdaging voor ons.
Nu nog beperkt. Nu nog kennen wij die ten dele, maar eenmaal zal die liefde alles overwinnen. Dat perspectief wil Paulus ons mensen meegeven.

Geloof hebben we nodig en hoop en vooral liefde.

Wat is geloof? Geloof is het vertrouwen dat jouw leven een bedoeld leven is, dat jij geen toevalligheid bent. In bijbels licht gezien is geloof het vertrouwen in God. Hij is van meet af aan op jou betrokken, heeft jou gewild en kent je dieper nog dan jij jezelf kent. Paulus zegt het prachtig: Ik ken maar zeer ten dele, maar ik ben gekend. Dat is het. Het is niet: Ik heb de Heer gezien, maar de Heer heeft mij gezien. Dat is geloof. En zolang wij nog niet oog in oog staan met God onze Heer, in de volkomen wereld van God, die wij verwachten, hebben we geloof nodig.

En hoop? Wat is hoop? Hoop is het diepe vermoeden dat jij ooit nog eens helemaal tot je recht komt en met jou zelfs de hele wereld. Je wordt ooit nog eens door Christus in het licht gezet en iedereen en alles met jou. Dat is hoop. En we hebben die hoop nodig, anders wordt het nooit wat. Dan geven het nu al op.

En liefde? Wat is dan de liefde? Liefde is de grondhouding. Het besef dat jij bent aangewezen op de ander en de ander op jou. Zonder liefde zijn we geen mens. Liefde is als de zon. Zonder liefde staan we in het donker. Zonder liefde sterven wij.

Geloof, hoop en liefde. Waarom is de liefde de grootste? Het antwoord op die vraag is even eenvoudig als logisch. Geloof en hoop zijn er voor de time- being, voor zolang het nodig is, tijdelijk hier en nu tot het zover is. Tot het geloof overgaat in werkelijk zien. Tot de hoop vervuld wordt. De liefde is wat nooit vergaat. De liefde houdt niet op te bestaan, nu niet en nooit niet. En waar die liefde is, daar is God. Waar liefde woont, daar woont God. Nu al, in al onze onvolkomenheden, in alles wat nog maar ten dele is, maar toch…

Daarom heeft al dat geredder van ons mensen wel degelijk zin. Dat jonge stellen van hot naar haar rennen om zichzelf en hun gezin tot bloei te brengen… dat heeft zin. Dat heeft met liefde te maken… en ja ook met geloof en hoop, maar toch vooral met de liefde…
de liefde waarvoor Jezus Christus deze veertig dagen Zijn weg aflegt, door het donker van het lijden heen tot in het licht van de Paasmorgen.

Amen.

Overzicht preken

14-07-2019
Simson (2)

07-07-2019
Simson (1)

23-06-2019
Gideon

16-06-2019
Debora
(Pinksteren)


09-06-2019
Vragen om de goede Geest
(Pinksteren)


30-05-2019
Hemelvaart

26-05-2019
De Geest die ons bijstaat

12-05-2019
Waarachtigheid

28-04-2019
Emmausgangers

21-04-2019
Pasen

14-04-2019
Palmpasen

31-03-2019
Thuiskomen

17-03-2019
Liefde
(Oecumenische viering)


10-03-2019
Weerstand bieden

17-02-2019
Ontmoeting met God en met elkaar
(Kinderdienst)


10-02-2019
Roeping Petrus

27-01-2019
Waartoe is Hij gekomen?

13-01-2019
Overgoten met licht

31-12-2018
Oudejaarsdienst

25-12-2018
Kerstmorgen

24-12-2018
'Een zon diep in de nacht'
(Kerstnachtdienst)


16-12-2018
Leven voelen
(Derde advent)


09-12-2018
De dienstbare kerk
(Tweede advent)


02-12-2018
Sprakeloos
(Eerste advent)


25-11-2018
Eeuwigheidszondag

11-11-2018
Dankdag

14-10-2018
'Laat de kinderen tot mij komen'
(Doopviering)


07-10-2018
Trouw

30-09-2018
Voor alle mensen van goede wil

23-09-2018
Omzien naar elkaar
(Gemeentezondag)


02-09-2018
Helder zicht

26-08-2018
Mee-eters

19-08-2018
Genezing doofstomme

08-07-2018
Jona 4

01-07-2018
Jona 2 en 3

24-06-2018
Jona 1

03-06-2018
Mensen boven regels

27-05-2018
Zondag Trinitatis

20-05-2018
Pinksteren

13-05-2018
Wezenzondag

10-05-2018
Hemelvaartsdag

22-04-2018
De goede herder

15-04-2018
Petrus

01-04-2018
Paaspreek
(Pasen)


25-03-2018
Een koning zonder troon
(Palmzondag)


18-03-2018
De graankorrel

11-03-2018
Delen
(Oecumenische dienst Veertigdagentijd)


18-02-2018
Verzoeking in de Woestijn

11-02-2018
Eenzaam, tweezaam

28-01-2018
Van een leer word je nog geen leerling

14-01-2018
Bruiloft in Kana

31-12-2017
Oudejaarsdienst

25-12-2017
Kerstmorgen
(Eerste Kerstdag)


24-12-2017
Kerstnacht
(Kerstnachtdienst)


17-12-2017
Woestijnroos
(Derde advent)


10-12-2017
Jesaja's vredesvisioen
(Tweede advent)


03-12-2017
Voorbereiden op Kerst
(Eerste advent)


26-11-2017
Houdt uw lamp brandende
(Eeuwigheidszondag)


12-11-2017
Kinderen van het licht

05-11-2017
Dankdag

29-10-2017
Een vaste burcht is onze God

08-10-2017
Jaloezie
(Jeugddienst)


01-10-2017
Israëlzondag

24-09-2017
Zorgen moet je doen niet maken

17-09-2017
Vredeszondag
(Oecumenische dienst)


10-09-2017
Zacheüs
(Startzondag)


27-08-2017
De farizeeër en de tollenaar

20-08-2017
Waarom zou ik naar de kerk gaan?

13-08-2017
Denken over danken

02-07-2017
Het verloren muntje

18-06-2017
Rijke man en arme Lazarus

28-05-2017
Ruth 4

21-05-2017
Ruth 3

14-05-2017
Ruth 2

07-05-2017
Ruth 1

16-04-2017
Pasen

09-04-2017
Palmzondag

26-03-2017
Genezing blinde

12-03-2017
Verheerlijking op de berg

05-02-2017
Zout en licht

29-01-2017
Zaligsprekingen

15-01-2017
Oecumene
(Oecumenische dienst)


08-01-2017
Wijzen uit het Oosten

30-12-2016
Oudejaarspreek
(Oudjaarsdienst)


25-12-2016
Kerstmorgen
(Eerste Kerstdag)


24-12-2016
Kerstnacht
(Kerstnachtdienst)


11-12-2016
Derde zondag van Advent
(Derde advent)


27-11-2016
Eerste zondag van Advent
(Eerste advent)


20-11-2016
De namen op de zuil
(Eeuwigheidszondag)


13-11-2016
Johannes de Doper

06-11-2016
Jona
(Jongerendienst)


02-10-2016
Israëlzondag

25-09-2016
Bethel

11-09-2016
Deel je leven
(Startzondag)


04-09-2016
Waar je mee omgaat...

21-08-2016
Zorg dat je d’r bijkomt!

14-08-2016
Psalm 5: een psalm in oorlogstijd

03-07-2016
Zorgeloos leven?

26-06-2016
De esculaap

19-06-2016
Bloeiend leiderschap

12-06-2016
Tussen angst en vertrouwen

29-05-2016
God in de wolken

22-05-2016
Vervolgde Christenen

15-05-2016
De Geest
(Pinksteren)


24-04-2016
Esther 5, 6 en 7

17-04-2016
Esther 3 en 4

10-04-2016
Esther 1 en 2

27-03-2016
Eerst geloven, dan zien!
(Eerste Paasdag)


20-03-2016
Het nieuwe verbond
(Palmzondag)


13-03-2016
Jezus, de Hoeksteen
(Oecumenische dienst)


06-03-2016
Een vader had twee zonden
(Vierde zondag veertigdagentijd)


14-02-2016
De bruggenbouwer
(Eerste zondag veertigdagentijd)


07-02-2016
Mensen vangen

31-01-2016
Optreden van Jezus in Nazareth

10-01-2016
Dochtertje van Jaïrus
(Jongerendienst)


31-12-2015
De onvruchtbare vijgeboom
(Oudjaarsdag)


25-12-2015
Vrede op aarde?
(Eerste Kerstdag)


24-12-2015
De nacht van de hoop
(Kerstnachtdienst)


13-12-2015
Maria en Elisabeth
(Derde advent)


06-12-2015
Heilig Kind
(Tweede advent)


29-11-2015
Wees niet bang!
(Eerste advent)


22-11-2015
Valsheid tegenover oprechtheid
(Eeuwigheidszondag)


08-11-2015
Zondagsrust
(Dankuur voor gewas en arbeid)


01-11-2015
‘Hoe heet je?’
(Doopdienst)


11-10-2015
De rijke jongeman

04-10-2015
Mozes en Jezus
(Israëlzondag)


02-10-2015
En Jezus schreef in ’t zand
(Oecumenische Seniorenviering)


27-09-2015
Psalm 8

20-09-2015
Achab en Nabot
(Vredeszondag)


13-09-2015
De barmhartige Samaritaan
(Startzondag)


23-08-2015
Tien keer onafscheidelijk

16-08-2015
Effata! Ga open!
Zeisterweg 34, 3984 NL ODIJK

Ds. K.F. Visser (tel 06-25076869), email:
Dhr. J. van den Heuvel (scriba), email:
Webmaster, email:

disclaimer | privacyverklaring