Protestantse Gemeente Odijk


De onvruchtbare vijgeboom

Ds. K.F. Visser
31-12-2015 | Oudjaarsdag

Lezing(en): Lucas 13: 6-9 en Efeziërs 3: 14-21


Gemeente van Christus,

De korte gelijkenis uit Lucas 13 zou een zekere beklemming met zich mee kunnen brengen.
Een somber geluid. Is er nog hoop? Komt het nog goed?
Zijn wij mensen wel in staat om vruchten te laten groeien: vrede, gerechtigheid, barmhartigheid, liefde? Hoelang heeft God nog geduld met ons?
Wanneer is het genoeg? Omhakken! Lang genoeg de kans gekregen!

En toch is er troost in dit evangelie.
Sterker, dit evangelie is het evangelie van de troost en het geduld. De wijngaardenier heeft respijt met ons.

Er is altijd weer een nieuwe kans. Een nieuw jaar om waar te maken wat God van ons vraagt. Steeds weer is dit het evangelie van de volharding en de moed, het vertrouwen en de hoop. Het komt waarachtig goed!
Al zal er ook veel moeten gebeuren. Willen wij vruchten voortbrengen die ten goede komen aan de aarde, aan elkaar, aan onszelf,moet er echt wel veel op de helling, op de schop, ‘omspitten en mest erbij’, zegt de gelijkenis. En misschien weet u zelf wel waar dat op doelt.
Wat kan er beter? Wat moet er beter?
Waar zult u nou echt werk van gaan maken?
Herstel van die relatie? Werken aan jezelf?
Meer tijd voor rust, gebed, geloof?
En wat kun je beter doen voor de mensen om je heen, in jouw buurt? Inzet, vrijwilligerswerk, betrokkenheid, al die waardevolle dingen, die het leven glans geven.

Met de gelijkenis in ons hart, vragen we op de drempel van het nieuwe jaar:
God, heb nog een jaar met ons geduld,
wie weet wat Gij dan oogsten zult!

Zo is de blik gericht op morgen, het nieuwe jaar, de toekomst, maar eerst buigen we onze knieën voor de Vader. Zo sluiten we het oude jaar af.

Wij buigen onze knieën, we maken ons klein,
we leggen alles van ons leven van het afgelopen jaar
in Zijn handen,
we proberen ons leeg te maken,
zo min mogelijk ballast mee te nemen
het nieuwe jaar in. Verwerking wil het bieden.

Of dat gaat in dit ene uur, valt te betwijfelen,
als de goede richting maar wordt gewezen.
Dat is wat die tekst uit de Efezebrief met ons kan doen.
Waarom buig ik mijn knieën voor de Vader?
Waarom buig ik het hoofd, maak ik me klein,
wil ik het oude jaar kunnen loslaten voor we verder gaan?

Wij buigen uit dankbaarheid,
we buigen uit zorg,
en wij buigen om weer op te kunnen staan.

Wij buigen uit dankbaarheid.
Eens te meer is ons duidelijk geworden
hoe wij in welstand leven in dit deel van de wereld.
Hoe kostbaar de vrijheid is en de vrede,
hoe belangrijk het is om op te komen
voor democratie en zorg voor elkaar.
En we weten hoe kwetsbaar het is in dit tijdsgewricht.
Hoeveel mensen gebukt gaan onder verminderde zorg.
Het komt meer dan ooit aan op mantelzorg,
ondersteuning om niet.

Wij buigen uit dankbaarheid,
omdat we gezond zijn, ons werk kunnen doen,
kerk en samenleving ondersteunen.
Wij buigen uit dankbaarheid omdat er feest te vieren viel, een bruiloft, een geboorte,
een hoopvol ontslag uit het ziekenhuis.

En wij buigen uit dankbaarheid,
ook als er geen feest te vieren viel, maar we hadden mensen om ons heen bij verdriet, bij overlijden,
bij gemis.
Wij buigen uit dankbaarheid, als mensen afscheid van het leven konden nemen in grote dankbaarheid, omdat het goed is geweest.

Wij buigen ons voor de Vader,
uit dankbaarheid maar ook uit zorg.
Dit was het jaar van de vluchtelingen,
van de honderdduizenden
die een veilig heenkomen zochten.
Zorg en verdriet om wie het niet haalden.
Zorg ook om de opvang in West-Europese landen,
de weerstanden die het oproept,
en de vraag hoe het verder zal gaan.
Hoe het verder zal gaan in de landen
waar al zolang geen democratie is,
maar wanorde, chaos, geweld.

Wij buigen ons uit zorg om ook weer op te kunnen staan met nieuwe moed, met durf en vertrouwen.

Het gaat erom dat wij de volle omvang van het leven
in Gods handen leggen, biddend en zingend.
De volle omvang,
de lengte, dat wil zeggen de lange duur,
de breedte, dat wil zeggen alle geslachten,
de mensheid over heel de aarde,
de hoogte, dat we zullen reiken tot de Christus,
die het hoofd is van de gemeente
en de diepte, dat is het hart, de kern, de liefde zelf.

In die volle omvang,
alle dimensies van het leven in Gods Naam,
willen we brengen voor Hem, onze Vader,
dat wij volheid ervaren, ons geluk, onze bestemming,
in de hemel en op aarde,
en dat wij kracht en sterkte ontvangen
door Gods Geest.

Zo kijken we op dit scharniermoment in de tijd
terug en vooruit en eindigen met de slotwoorden van Efeze 3:

Aan Hem, die door de kracht die in ons werkt
bij machte is oneindig veel meer te doen
dan wij vragen of denken,
aan Hem komt de eer toe,
in de gemeente en in Christus Jezus,
tot in alle generaties,
tot in alle eeuwigheid.

Amen.

Overzicht preken

14-07-2019
Simson (2)

07-07-2019
Simson (1)

23-06-2019
Gideon

16-06-2019
Debora
(Pinksteren)


09-06-2019
Vragen om de goede Geest
(Pinksteren)


30-05-2019
Hemelvaart

26-05-2019
De Geest die ons bijstaat

12-05-2019
Waarachtigheid

28-04-2019
Emmausgangers

21-04-2019
Pasen

14-04-2019
Palmpasen

31-03-2019
Thuiskomen

17-03-2019
Liefde
(Oecumenische viering)


10-03-2019
Weerstand bieden

17-02-2019
Ontmoeting met God en met elkaar
(Kinderdienst)


10-02-2019
Roeping Petrus

27-01-2019
Waartoe is Hij gekomen?

13-01-2019
Overgoten met licht

31-12-2018
Oudejaarsdienst

25-12-2018
Kerstmorgen

24-12-2018
'Een zon diep in de nacht'
(Kerstnachtdienst)


16-12-2018
Leven voelen
(Derde advent)


09-12-2018
De dienstbare kerk
(Tweede advent)


02-12-2018
Sprakeloos
(Eerste advent)


25-11-2018
Eeuwigheidszondag

11-11-2018
Dankdag

14-10-2018
'Laat de kinderen tot mij komen'
(Doopviering)


07-10-2018
Trouw

30-09-2018
Voor alle mensen van goede wil

23-09-2018
Omzien naar elkaar
(Gemeentezondag)


02-09-2018
Helder zicht

26-08-2018
Mee-eters

19-08-2018
Genezing doofstomme

08-07-2018
Jona 4

01-07-2018
Jona 2 en 3

24-06-2018
Jona 1

03-06-2018
Mensen boven regels

27-05-2018
Zondag Trinitatis

20-05-2018
Pinksteren

13-05-2018
Wezenzondag

10-05-2018
Hemelvaartsdag

22-04-2018
De goede herder

15-04-2018
Petrus

01-04-2018
Paaspreek
(Pasen)


25-03-2018
Een koning zonder troon
(Palmzondag)


18-03-2018
De graankorrel

11-03-2018
Delen
(Oecumenische dienst Veertigdagentijd)


18-02-2018
Verzoeking in de Woestijn

11-02-2018
Eenzaam, tweezaam

28-01-2018
Van een leer word je nog geen leerling

14-01-2018
Bruiloft in Kana

31-12-2017
Oudejaarsdienst

25-12-2017
Kerstmorgen
(Eerste Kerstdag)


24-12-2017
Kerstnacht
(Kerstnachtdienst)


17-12-2017
Woestijnroos
(Derde advent)


10-12-2017
Jesaja's vredesvisioen
(Tweede advent)


03-12-2017
Voorbereiden op Kerst
(Eerste advent)


26-11-2017
Houdt uw lamp brandende
(Eeuwigheidszondag)


12-11-2017
Kinderen van het licht

05-11-2017
Dankdag

29-10-2017
Een vaste burcht is onze God

08-10-2017
Jaloezie
(Jeugddienst)


01-10-2017
Israëlzondag

24-09-2017
Zorgen moet je doen niet maken

17-09-2017
Vredeszondag
(Oecumenische dienst)


10-09-2017
Zacheüs
(Startzondag)


27-08-2017
De farizeeër en de tollenaar

20-08-2017
Waarom zou ik naar de kerk gaan?

13-08-2017
Denken over danken

02-07-2017
Het verloren muntje

18-06-2017
Rijke man en arme Lazarus

28-05-2017
Ruth 4

21-05-2017
Ruth 3

14-05-2017
Ruth 2

07-05-2017
Ruth 1

16-04-2017
Pasen

09-04-2017
Palmzondag

26-03-2017
Genezing blinde

12-03-2017
Verheerlijking op de berg

05-02-2017
Zout en licht

29-01-2017
Zaligsprekingen

15-01-2017
Oecumene
(Oecumenische dienst)


08-01-2017
Wijzen uit het Oosten

30-12-2016
Oudejaarspreek
(Oudjaarsdienst)


25-12-2016
Kerstmorgen
(Eerste Kerstdag)


24-12-2016
Kerstnacht
(Kerstnachtdienst)


11-12-2016
Derde zondag van Advent
(Derde advent)


27-11-2016
Eerste zondag van Advent
(Eerste advent)


20-11-2016
De namen op de zuil
(Eeuwigheidszondag)


13-11-2016
Johannes de Doper

06-11-2016
Jona
(Jongerendienst)


02-10-2016
Israëlzondag

25-09-2016
Bethel

11-09-2016
Deel je leven
(Startzondag)


04-09-2016
Waar je mee omgaat...

21-08-2016
Zorg dat je d’r bijkomt!

14-08-2016
Psalm 5: een psalm in oorlogstijd

03-07-2016
Zorgeloos leven?

26-06-2016
De esculaap

19-06-2016
Bloeiend leiderschap

12-06-2016
Tussen angst en vertrouwen

29-05-2016
God in de wolken

22-05-2016
Vervolgde Christenen

15-05-2016
De Geest
(Pinksteren)


24-04-2016
Esther 5, 6 en 7

17-04-2016
Esther 3 en 4

10-04-2016
Esther 1 en 2

27-03-2016
Eerst geloven, dan zien!
(Eerste Paasdag)


20-03-2016
Het nieuwe verbond
(Palmzondag)


13-03-2016
Jezus, de Hoeksteen
(Oecumenische dienst)


06-03-2016
Een vader had twee zonden
(Vierde zondag veertigdagentijd)


14-02-2016
De bruggenbouwer
(Eerste zondag veertigdagentijd)


07-02-2016
Mensen vangen

31-01-2016
Optreden van Jezus in Nazareth

10-01-2016
Dochtertje van Jaïrus
(Jongerendienst)


31-12-2015
De onvruchtbare vijgeboom
(Oudjaarsdag)


25-12-2015
Vrede op aarde?
(Eerste Kerstdag)


24-12-2015
De nacht van de hoop
(Kerstnachtdienst)


13-12-2015
Maria en Elisabeth
(Derde advent)


06-12-2015
Heilig Kind
(Tweede advent)


29-11-2015
Wees niet bang!
(Eerste advent)


22-11-2015
Valsheid tegenover oprechtheid
(Eeuwigheidszondag)


08-11-2015
Zondagsrust
(Dankuur voor gewas en arbeid)


01-11-2015
‘Hoe heet je?’
(Doopdienst)


11-10-2015
De rijke jongeman

04-10-2015
Mozes en Jezus
(Israëlzondag)


02-10-2015
En Jezus schreef in ’t zand
(Oecumenische Seniorenviering)


27-09-2015
Psalm 8

20-09-2015
Achab en Nabot
(Vredeszondag)


13-09-2015
De barmhartige Samaritaan
(Startzondag)


23-08-2015
Tien keer onafscheidelijk

16-08-2015
Effata! Ga open!
Zeisterweg 34, 3984 NL ODIJK

Ds. K.F. Visser (tel 06-25076869), email:
Dhr. J. van den Heuvel (scriba), email:
Webmaster, email:

disclaimer | privacyverklaring