Protestantse Gemeente Odijk


God in de wolken

Ds. K.F. Visser
29-05-2016

Lezing(en): Numeri 9: 15-23


Inleiding

In praktisch elk lied in deze dienst komen wolken voor. Dat komt omdat we beginnen aan een reeks kerkdiensten over het bijbelboek Numeri. En vandaag gaat het over de wolk- en vuurkolom; de voortdurende aanwezigheid van God bij zijn volk. Hij gaat voorop. En dat wordt zichtbaar gemaakt met een wolk overdag en met vuur ’s nachts.
God herkenbaar in de wolken. Een teken. Zoals wij steeds op zoek zijn naar tekenen van Gods aanwezigheid. En wij vandaag ook die twee anderen tekenen met elkaar willen delen: brood en wijn.

In de preek wordt verwezen naar een gedicht van Martinus Nijhoff, De wolken.
Hier volgt de tekst van dit gedicht:


De wolken - Martinus Nijhoff (1894 – 1953)

Ik droeg nog kleine kleren, en ik lag
languit met moeder in de warme hei.
De wolken schoven boven ons voorbij
en moeder vroeg wat ‘k in de wolken zag.

En ik riep: Scandinavië, en: eenden,
daar gaat een dame, schapen met een herder.
De wond’ren werden woord en dreven verder,
maar ‘k zag dat moeder met een glimlach weende.

Toen kwam de tijd dat ‘k niet naar boven keek,
ofschoon de hemel vol van wolken hing.
Ik greep niet naar de vlucht van ’t vreemde ding
dat met zijn schaduw langs mijn leven streek.

- Nu ligt mijn jongen naast mij in de heide
en wijst me wat hij in de wolken ziet.
Nu schrei ik zelf, en zie in het verschiet
de verre wolken waarom moeder schreide.Gemeente van Christus,

Hoe kan een mens God zoeken? Hoe zou je Hem kunnen vinden? Hoe kun je tijd maken, hoe kun je ruimte scheppen om stil te worden voor God? Om te ervaren dat Hij er voor jou is? Hoe kunnen we God vinden? Door ons gebed. Dagelijks op vaste tijdstippen of juist alleen wanneer er echt tijd en aandacht voor is. Je ogen sluiten. Of juist je ogen richten op een bepaald punt. Omhoog kijken misschien. Of eerder je hoofd buigen. Jezelf klein maken.
Of door bijbel te lezen. Je concentreren op een bijbeltekst misschien. Door te kijken naar een schilderij misschien. Door een lied te horen of mee te zingen. Een goed gesprek van hart tot hart. Door heel bepaalde handelingen mee te maken: doop en avondmaal. Door het beeld van het kruis van Jezus. Door muziek, liederen, gedichten, woorden van anderen die jou met God verbinden.

Hoe kun je gaan ervaren dat God dichtbij is, er voor jou is? Dat je de indruk krijgt dat God met jou meegaat, met jou onderweg is? Dat je niet alleen bent. Dat Hij nabij is.

Op tal van manieren hebben mensen door de eeuwen heen middelen gevonden om de verbinding met God tot stand te brengen. Want God is in de hemel en wij zijn op de aarde. Dat is nogal een afstand. Hoe valt die afstand te overbruggen?

Door te letten op gewone dagelijkse beelden, dingen om je heen, die op de een of andere manier de brug slaan tussen hier en daar, tussen de mens en God, jou en God. Daar geeft de bijbel heel wat voorbeelden van: God is de rots. Hij is de burcht. Hij is als een arend. Hij is de herder. Hij is de bron. Hij is een zon en een schild. Zie je die herkenbare aardse beelden, uit het gewone leven, dan kunnen die je helpen om de verbinding te leggen met God.

Vanmorgen is er het beeld van de wolk. De wolk- en vuurkolom.

Hoe zou het gegaan kunnen zijn? Het volk Israël in de woestijn. Het bijbelboek Numeri vertelt erover. In het Hebreeuws heet dat bijbelboek ook: In de woestijn, Bemidbar. En in de woestijn slaat het volk van tijd tot tijd haar tenten op. Een tentenkamp rondom een centrale plaats. Waar de tabernakel opgesteld stond. De tenttempel met het kistje erin, de ark van het verbond met de twee stenen tafelen erin, Gods woord draagbaar, inklapbaar, transporteerbaar. En daarbij een kampvuur, stel ik me voor. En het vuur brandt dag en nacht zolang het verblijf duurt. Eeuwig gaat voor ogenblik. En overdag is de rookwolk te zien en ’s nachts de vuurgloed. En in de latere verhalen wordt de rookwolk en de vuurgloed het teken van Gods nabijheid genoemd. Overal waar het volk heentrekt is die wolk er, overdag, en ’s nachts dat vuur. Sterker nog: het is de wolk die bepaalt wanneer het volk weer zal optrekken. Stijgt die wolk op dat is dat het signaal: opbreken en verder trekken.
De wolk wordt het symbool van de leiding van God. Beeld van bescherming. Ze gaan niet alleen. Ze voelen zich juist beschermd door God. Hij gaat voorop. Hij markeert de tijd. En al jouw tijden zijn in Zijn hand. Hij roept je op om door te gaan. Hij wijst je een plek om te overnachten. Hij maakt de tijd en schept de ruimte. Bij dag en bij nacht is God permanent aanwezig.

Nou ja, aanwezig? De wolk doet twee dingen tegelijk. Het staat voor de nabijheid van God. Maar tegelijk kun je God zelf niet zien. De wolk onthult zijn aanwezigheid en verhult die tegelijk. God is nabij en toch verborgen. De wolk brengt ordening aan, structuur, bepaalt het ritme van dag en nacht, van opbreken en vestigen, maar zorgt er ook voor dat je geen slaaf wordt van de tijd. Je moet telkens toch weer door. Zodra je het gevoel krijgt, dat je er bent, moet je toch weer opbreken en verder gaan. Je bent er nooit.
Je bent als het volk in de woestijn aldoor onderweg naar het beloofde land. En Hij is nabij, ook al is Hij verbogen. Hij is verborgen, maar toch gaat Hij je voor. Zouden ze dat in de wolken hebben gezien? In die wolk- en vuurkolom? God in de wolken?

Wolken. Ze spreken altijd tot de verbeelding. Iedereen kent die ervaring. Van kinds af aan. Wat zie je in de wolken? Maar zodra je het gezien hebt, is het ook weer weg. De wolk is beeld van leiding, bescherming, nabijheid en afstand. Beeld soms ook van dreiging als de wolk donker wordt, onheilspellend, storm en regen op komst. Hoe dan ook is de wolk beeld van de vergankelijkheid. Het gaat ook zomaar weer voorbij. Het trekt voorbij.

Wat zie je in de wolken? Ik ken een oud gedicht van Martinus Nijhoff. Hij beschrijft hoe het in een mensenleven kan gaan. Als kind – ik droeg nog kleine kleren –weet hij nog hoe zijn moeder het hem vroeg: wat zie je in de wolken? En hij zag een landkaart, Scandinavië. En eenden en een dame en schapen met een herder. Wat eerst een wonder leek van de natuur, krijgt een gestalte, krijgt een woord. Het wordt iets of iemand.
Maar wat het kind ook ziet, is dat het altijd maar voor even is. Het blijft niet zo. Alles gaat verder. De wolkenformatie verandert voortdurend van vorm. En de moeder huilt erom. Het kind kan niet altijd kind blijven. Het zal groter worden en een eigen weg gaan.
En er komt een tijd dat het kind groter wordt en de blik niet meer op de hemel richt. Geen hoge idealen meer, geen vergezicht, geen blik omhoog waar de ruimte is en de vrijheid, maar het gewone leven met zijn dagelijkse gedoe, aards en plat en zonder perspectief.
Tot de dichter met zijn eigen kind in de hei ligt en naar de wolken kijkt. En dan pas beseft hoe zijn eigen moeder het moet hebben ervaren. Geluk is vaak maar voor even. Alles gaat voorbij. Het leven is vergankelijk, evenals de wolken in de lucht.

Wat zie je in de wolken? Hoe kijken we omhoog? Is er tijd en is er ruimte om te zoeken naar God, om Hem te vinden?
Jij behorend tot de kudde. Hij de herder.
Jij altijd onderweg. Hij het rustpunt van je hart.
Is Hij nabij of juist voor jou verborgen.
Blijf je zoeken? Blijf je kijken.

Blijf je naar woorden zoeken om Gods leiding in je leven te vinden?
Helpen bijbelwoorden je aan God. Bijbelwoorden in je bijbel van papier of misschien wel via internet; God in the cloud. Dagteksten op je mobiel. Ze zijn er. Zoek er maar naar.

En wat bepaalt jouw ritme van je leven, van dag en nacht? Is er structuur, ordening? Of tuimelt soms alles over en door elkaar?

De aanwezigheid van de wolk hier in Numeri 9 houdt de presentie van God in, zijn aanwezigheid, als de enige zekerheid die het volk heeft onderweg door de woestijn.

Als deel van de schepping getuigen de wolken van de Schepper. Hij is nabij, al is Hij ook verborgen. Hij onthult zijn nabijheid. Hij gaat met je mee. Al krijg je Hem nooit te zien. Zoals Jezus bij zijn hemelvaart. Hij zal altijd bij zijn vrienden zijn, in Geest en waarheid, al onttrok een wolk Hem aan hun zicht.

En sindsdien behoort het tot ons gezongen erfgoed, dat lied dat we op de vrijwilligersavond – afgelopen vrijdag – hoorden van de muziektheatergroep: ‘Daar ruist langs de wolken een lieflijke naam…’.

Zo gaat God zijn ongekende gang met ons naar het beloofde land. En we roepen om Hem, als we de weg zijn kwijtgeraakt. En wij vertrouwen Hem, want Hij ons voor. Dag en nacht.

En op onze weg krijgen we vandaag brood en wijn mee; tekenen van Gods zorg om ons. Geestelijk voedsel voor onderweg. En we herkennen in die beelden het gebroken lichaam van Christus, vergoten bloed en de wijn van het Koninkrijk. Ze helpen ons om ons te verbinden met God, om Jezus te gedenken. God dichtbij. We proeven hoe Hij onze rusteloze ziel vergeeft en hoe het is om dat heil met elkaar te delen.

Amen.

Overzicht preken

14-07-2019
Simson (2)

07-07-2019
Simson (1)

23-06-2019
Gideon

16-06-2019
Debora
(Pinksteren)


09-06-2019
Vragen om de goede Geest
(Pinksteren)


30-05-2019
Hemelvaart

26-05-2019
De Geest die ons bijstaat

12-05-2019
Waarachtigheid

28-04-2019
Emmausgangers

21-04-2019
Pasen

14-04-2019
Palmpasen

31-03-2019
Thuiskomen

17-03-2019
Liefde
(Oecumenische viering)


10-03-2019
Weerstand bieden

17-02-2019
Ontmoeting met God en met elkaar
(Kinderdienst)


10-02-2019
Roeping Petrus

27-01-2019
Waartoe is Hij gekomen?

13-01-2019
Overgoten met licht

31-12-2018
Oudejaarsdienst

25-12-2018
Kerstmorgen

24-12-2018
'Een zon diep in de nacht'
(Kerstnachtdienst)


16-12-2018
Leven voelen
(Derde advent)


09-12-2018
De dienstbare kerk
(Tweede advent)


02-12-2018
Sprakeloos
(Eerste advent)


25-11-2018
Eeuwigheidszondag

11-11-2018
Dankdag

14-10-2018
'Laat de kinderen tot mij komen'
(Doopviering)


07-10-2018
Trouw

30-09-2018
Voor alle mensen van goede wil

23-09-2018
Omzien naar elkaar
(Gemeentezondag)


02-09-2018
Helder zicht

26-08-2018
Mee-eters

19-08-2018
Genezing doofstomme

08-07-2018
Jona 4

01-07-2018
Jona 2 en 3

24-06-2018
Jona 1

03-06-2018
Mensen boven regels

27-05-2018
Zondag Trinitatis

20-05-2018
Pinksteren

13-05-2018
Wezenzondag

10-05-2018
Hemelvaartsdag

22-04-2018
De goede herder

15-04-2018
Petrus

01-04-2018
Paaspreek
(Pasen)


25-03-2018
Een koning zonder troon
(Palmzondag)


18-03-2018
De graankorrel

11-03-2018
Delen
(Oecumenische dienst Veertigdagentijd)


18-02-2018
Verzoeking in de Woestijn

11-02-2018
Eenzaam, tweezaam

28-01-2018
Van een leer word je nog geen leerling

14-01-2018
Bruiloft in Kana

31-12-2017
Oudejaarsdienst

25-12-2017
Kerstmorgen
(Eerste Kerstdag)


24-12-2017
Kerstnacht
(Kerstnachtdienst)


17-12-2017
Woestijnroos
(Derde advent)


10-12-2017
Jesaja's vredesvisioen
(Tweede advent)


03-12-2017
Voorbereiden op Kerst
(Eerste advent)


26-11-2017
Houdt uw lamp brandende
(Eeuwigheidszondag)


12-11-2017
Kinderen van het licht

05-11-2017
Dankdag

29-10-2017
Een vaste burcht is onze God

08-10-2017
Jaloezie
(Jeugddienst)


01-10-2017
Israëlzondag

24-09-2017
Zorgen moet je doen niet maken

17-09-2017
Vredeszondag
(Oecumenische dienst)


10-09-2017
Zacheüs
(Startzondag)


27-08-2017
De farizeeër en de tollenaar

20-08-2017
Waarom zou ik naar de kerk gaan?

13-08-2017
Denken over danken

02-07-2017
Het verloren muntje

18-06-2017
Rijke man en arme Lazarus

28-05-2017
Ruth 4

21-05-2017
Ruth 3

14-05-2017
Ruth 2

07-05-2017
Ruth 1

16-04-2017
Pasen

09-04-2017
Palmzondag

26-03-2017
Genezing blinde

12-03-2017
Verheerlijking op de berg

05-02-2017
Zout en licht

29-01-2017
Zaligsprekingen

15-01-2017
Oecumene
(Oecumenische dienst)


08-01-2017
Wijzen uit het Oosten

30-12-2016
Oudejaarspreek
(Oudjaarsdienst)


25-12-2016
Kerstmorgen
(Eerste Kerstdag)


24-12-2016
Kerstnacht
(Kerstnachtdienst)


11-12-2016
Derde zondag van Advent
(Derde advent)


27-11-2016
Eerste zondag van Advent
(Eerste advent)


20-11-2016
De namen op de zuil
(Eeuwigheidszondag)


13-11-2016
Johannes de Doper

06-11-2016
Jona
(Jongerendienst)


02-10-2016
Israëlzondag

25-09-2016
Bethel

11-09-2016
Deel je leven
(Startzondag)


04-09-2016
Waar je mee omgaat...

21-08-2016
Zorg dat je d’r bijkomt!

14-08-2016
Psalm 5: een psalm in oorlogstijd

03-07-2016
Zorgeloos leven?

26-06-2016
De esculaap

19-06-2016
Bloeiend leiderschap

12-06-2016
Tussen angst en vertrouwen

29-05-2016
God in de wolken

22-05-2016
Vervolgde Christenen

15-05-2016
De Geest
(Pinksteren)


24-04-2016
Esther 5, 6 en 7

17-04-2016
Esther 3 en 4

10-04-2016
Esther 1 en 2

27-03-2016
Eerst geloven, dan zien!
(Eerste Paasdag)


20-03-2016
Het nieuwe verbond
(Palmzondag)


13-03-2016
Jezus, de Hoeksteen
(Oecumenische dienst)


06-03-2016
Een vader had twee zonden
(Vierde zondag veertigdagentijd)


14-02-2016
De bruggenbouwer
(Eerste zondag veertigdagentijd)


07-02-2016
Mensen vangen

31-01-2016
Optreden van Jezus in Nazareth

10-01-2016
Dochtertje van Jaïrus
(Jongerendienst)


31-12-2015
De onvruchtbare vijgeboom
(Oudjaarsdag)


25-12-2015
Vrede op aarde?
(Eerste Kerstdag)


24-12-2015
De nacht van de hoop
(Kerstnachtdienst)


13-12-2015
Maria en Elisabeth
(Derde advent)


06-12-2015
Heilig Kind
(Tweede advent)


29-11-2015
Wees niet bang!
(Eerste advent)


22-11-2015
Valsheid tegenover oprechtheid
(Eeuwigheidszondag)


08-11-2015
Zondagsrust
(Dankuur voor gewas en arbeid)


01-11-2015
‘Hoe heet je?’
(Doopdienst)


11-10-2015
De rijke jongeman

04-10-2015
Mozes en Jezus
(Israëlzondag)


02-10-2015
En Jezus schreef in ’t zand
(Oecumenische Seniorenviering)


27-09-2015
Psalm 8

20-09-2015
Achab en Nabot
(Vredeszondag)


13-09-2015
De barmhartige Samaritaan
(Startzondag)


23-08-2015
Tien keer onafscheidelijk

16-08-2015
Effata! Ga open!
Zeisterweg 34, 3984 NL ODIJK

Ds. K.F. Visser (tel 06-25076869), email:
Dhr. J. van den Heuvel (scriba), email:
Webmaster, email:

disclaimer | privacyverklaring