Protestantse Gemeente Odijk


Simon van Cyrene

Marijke Rensink
08-04-2020

Lezing(en):


Overdenking Aswoensdag

Simon van Cyrene is een buitenstaander, waarschijnlijk afkomstig uit het noorden van Afrika op weg naar de stad Jeruzalem, misschien wel om Pesach, het paasfeest te vieren. Hij komt even buiten de stad terecht in de stoet van opgewonden meelopers en Romeinse soldaten met in het midden een uitgeputte Jezus, het kruis torsend. Hé jij daar, kom helpen. De soldaten dwingen hem om de dwarsbalk van het kruis te helpen dragen. Romeinse soldaten moeten volgens de wet gehoorzaamd worden. Hij heeft geen keus.

Vlak na dit gedeelte in Mattheus 27:32 volgt in de Mattheuspassion van Bach de basaria “ Komm susses Kreuz”. Een aria geeft commentaar van de gelovigen op de gebeurtenissen. Ik heb kennelijk altijd meer geluisterd naar de aria dan naar het Bijbelgedeelte. De basstem zingt: “Kom lieflijk kruis, zo wil ik zeggen, geef het maar aan mij.” De mens heeft de keus om het kruis te helpen dragen. Simon loopt mee tot aan Golgotha, waar hij Jezus moet laten gaan, de dood tegemoet. Uiteindelijk is de mens die sterft alleen, zoals nu mensen ervaren die in deze crisis alleen sterven. Maar de basstem vervolgt: “ en wordt mij mijn lijden eens te zwaar, help mij dan het te dragen”.

Overzicht preken

08-04-2020
Simon van Cyrene
Zeisterweg 34, 3984 NL ODIJK

Ds. B. Boersma, tel. 06-23109574, email:
Mw. R. Beumer (scriba), email:
Webmaster, email:

disclaimer | privacyverklaring