Protestantse Gemeente Odijk


Kerkdiensten

Na de diensten is er koffie drinken in de consistorie.
Tijdens de diensten is er oppas voor de allerkleinste kinderen (behalve in de zomervakantie).

Overzicht vieringen komende maand

Zondag 23 september10:00Ds. Kees VisserTimonStartzondag
Zondag 30 september10:00Ds. Kees VisserVluchtelingenwerk BunnikHeilig Avondmaal
Zondag 7 oktober10:00Ds. Kees VisserKerk en IsraelJeugdkerk
Zondag 14 oktober10:00Ds. Kees Visser

Toelichting bij de collecte van zondag 23 september

Timon

De stichting Timon kent u wel. Wij vragen regelmatig uw bijdrage en in Odijk verzorgen zij beroepsopleidingen. Het werk van Timon blijft nodig. De missie is als volgt geformuleerd:
“Timon is een bevlogen organisatie met een geheel eigen benadering van de zorg. Vanaf het eerste uur is de inzet van vrijwilligers verweven in onze zorgvisie. We richten ons al meer dan 30 jaar op zorg voor gezinnen, jongeren en jongvolwassenen. Timon is met name werkzaam in de grootstedelijke regio’s Amsterdam, Rotterdam en Utrecht.
Wij richten ons op zorg voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen van 0 t/m 23 jaar en hun gezin. Timon helpt bij problemen met opvoeden en opgroeien. Kinderen, jongeren en hun gezin komen dichterbij hoop, herstel en perspectief.
Onze motivatie en inspiratie is de christelijke levensovertuiging, waarbij iedere jongere of ouder, ongeacht (culturele) achtergrond en levensovertuiging, een beroep kan doen op Timon. Hierbij hebben we aandacht voor diversiteit”.

collectezakZeisterweg 34, 3984 NL ODIJK

Ds. K.F. Visser (tel 030-8780698), email:
Mw. P. Beumer-de Gier (scriba), email:

disclaimer