Protestantse Gemeente Odijk


Cantorij

Het Witte kerkje heeft een aktieve cantorij. De cantorij heeft als taak om de gemeente te ondersteunen bij de samenzang. Vooral bij het zingen van nieuwe liederen komt dit tot uiting. Een tweede taak is om de diensten liturgisch mee vorm te geven en op te luisteren. Daartoe zingen wij regelmatig meerstemmige muziek, met name bij de kerkelijke hoogtijdagen.

Door het jaar heen zingt de cantorij in ongeveer 10 diensten. Daarnaast werkt de cantorij ook één keer per jaar mee in een oecumenische dienst en in de viering van de jaarlijkse dorpskerstzang op de vierde Adventszondag.

De repetities, o.l.v de cantrix Edith Tilanus, zijn van Augustus tot Pinksteren wekelijks op donderdagavond van half acht tot half negen in de Meenthoek.

Iedereen die graag zingt kan meedoen en is welkom.
Zeisterweg 34, 3984 NL ODIJK

Ds. K.F. Visser (tel 06-25076869), email:
Dhr. J. van den Heuvel (scriba), email:

disclaimer | privacyverklaring